Lista zmian

Posiadasz starszą wersję statlook?

Zapytaj o upgrade do wersji 15

 

15.0.4

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla Single Sign On (All). [Server, StatlookWeb]

 

Zmiany

 • Dodanie w nagłówkach kolumn wyróżeniania miejsca, w którym można kolumnę rozszerzyć (All) [StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak sprawdzania uprawnień w raporcie ‚Użycie mikrofonu i kamery’ (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Forma historii komentarzy nie wyświetla treści ani załączników zaznaczonego komentarza. (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości grupowego zaznaczania/odznaczania wierszy w gridzie (All). [StatlookWeb]

 

15.0.0 

Nowości

 • Dodanie ‘Widoku organizacyjnego’. Jest, to nowa struktura hierarchiczna wspólna dla wszystkich głównych obiektów w statlook (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Nowa funkcja importu danych z AD/skaner sieci dla widoku organizacyjnego (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości cyklicznej synchronizacji wybranych grup widoku organizacyjnego (All). [Master, Server]
 • Dodanie funkcji monitorowania czasu rozmów – uwzględnienie danych na raportach bizlook, przerwy sesji (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie raportu „Raport aktywności mikrofonu i kamery” (Użytkownicy) [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Wysyłane pliki’ dla raportowania cyklicznego (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie raportu ‘Szczegóły plików’ dla raportowania cyklicznego (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Rozszerzenie informacji w historii obiektów o konta serwisowe. Jest to informacja, jaki moduł lub funkcja serwera wykonała automatycznie zmianę obiektu (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano nowego klienta poczty przychodzącej i wychodzącej – Exchange. Umożliwia obsługę poczty, jako zarejestrowana aplikacja przy użyciu OAuth 2.0 (Azure, All). [Master, Server]

 

Zmiany

 • Modyfikacja filtra oraz dodanie kolumny „Wymaga akcji” w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Import danych z AD – Dodanie możliwości skanowania lasu domen (All). [Master, Server]
 • Import danych z AD – Dodanie możliwości mapowania atrybutów obiektów AD z atrybutami dodatkowymi dla obiektów w statlook (All). [Master, Server]
 • Import danych z AD – Dodanie importu informacji o drukarkach (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie do ustawień widoku zarządzania lokalizacjami (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie linków do zgłoszeń dla powiadomień e-mail (Automatyzacja). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości powiązania lokalizacji z firmami (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Nowa forma zarządzania strukturą lokalizacji (All). [Master]
 • Dodanie opcji automatycznego zamykania aplikacji Master po zakończeniu sesji (All). [Master]
 • Dodanie informacji o postępie dla grupowych operacji wykonywanych w aplikacji (All). [Master]
 • Modyfikacja formy zarządzania kontami pocztowymi (All). [Master]
 • Konserwacja bazy danych – Dodanie opcji konserwacji informacji o wysłanych wiadomościach e-mail (All). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości podglądu umowy SLA z poziomu edytora zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie opcji szybkiego wyboru załączników z poziomu formularzy edycyjnych (All). [Master, Server]
 • Dodanie nowych opcji dla grupowej zmiany parametrów użytkowników (np. Status) (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Rozszerzenie toolbara o opcje dodatkowego formatowania tekstu dla komentarzy (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Dodanie avatarów w raporcie listy użytkowników (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie opcji szybkiego dodawania zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja funkcji duplikowania zasobów (Zasoby). [Server]
 • Optymalizacja zapisu historii obiektów – Dodanie brakujących indeksów (All). [Server]
 • Dodać możliwość kopiowania linku do artykułu KB (raport, podgląd, edytor) (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja kontrolki wyboru użytkowników – Dodanie możliwości wyszukiwania oraz dodanie tooltip z informacją o danych kontaktowych (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwości importu firmy, działu i lokalizacji dla funkcji importu użytkowników z pliku CSV (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie opcji konfiguracji notyfikacji e-mail dla zmiany komentarza. (Helpdesk) [Master]
 • Dla nowego zasobu wybierana jest domyślna waluta (Zasoby) [Master]
 • Zmiany w UI globalnego wyszukiwania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie wyróżnienia krawędzi kolumny ‚zadokowanej’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie filtrów tagów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja pobierania danych dla raportu listy zasobów (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Dodanie do raportu zgłoszeń kolumny z liczbą powiązanych użytkowników (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości szybkiej zmiany statusu zgłoszeń oraz dodania komentarza dla grupy zgłoszeń z poziomu menu kontekstowego raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości zmiany dostępu oraz wstępne wypełnienie wniosku o zmianę dostępu (Rodo). [StatlookWeb]
 • W listach rozwijanych jest ustawiany focus na pierwszą pozycję (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Dodanie akcji (call) dla numerów telefonów w raporcie listy użytkowników (Użytkownicy). [Master]
 • Rozszerzenie profili zgłaszających o pozycję „Powiązani użytkownicy” (All). [Server]
 • Ujednolicenie funkcjonalności WakeOnLan w module DirectPC  (DirectPC2.0). [Master]
 • Modyfikacja widoku kanban, dodanie szybkiego dodawania nowego zgłoszenia (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Przeniesienie filtra ‘Uwzględnij nieobecności’ do opcji raportu bizlook (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji, czy wysyłać notyfikacje o zmianie komentarza. (Helpdesk) [Master]
 • Dodanie możliwości grupowego wyłączenia kont SW z poziomu raportu użytkowników. (Użytkownicy) [Server, Master]
 • Dodanie możliwości filtrowania po dziale zgłaszającego (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawienia wyłączenia rejestrowania aktywności mikrofonu/kamery (Użytkownicy). [Master]
 • Zmiana sposobu wyświetlania filtra godzin (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Dodanie cyfry kontrolnej dla kodów EAN8 i EAN13 (Zasoby) [Master, Server]
 • Poprawa sortowania kolumny czasu (np. Rozwiązanie do ) w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodać możliwość oznaczenia bloku kodu w opisie lub komentarzu zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dla funkcji automatycznego przypisywania głównego użytkownika dodano opcję, czy zmieniać dział zasobu. (Zasoby) [Server, Master]
 • Zmiana wyglądu filtra jednokrotnego wyboru (All) [StatlookWeb]
 • Modyfikacja podsystemu notyfikacji e-mail (All). [Server]
 • Modyfikacja funkcji dodawania wielu załączników (Załączniki). [Master, Server]
 • Dodanie konfiguracji określającej, jakie dopasowanie musi być spełnione, aby login został powiązany z użytkownikiem. Opcja umgProperty (Użytkownicy). [Server]
 • Dodanie możliwości utworzenia konfiguracji konta pocztowego, tylko dla SMTP (All). [Master, Server]
 • Modyfikacja filtra czasu dla godzin w raportach monitoringu (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Modyfikacja obsługi powiązanych licencji (Zasoby, Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Możliwość wyszukiwania powiązanych zgłoszeń z użyciem znaku # (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • W historii odnotowana jest osoba, która utworzyła zgłoszenie, a nie wybrany zgłaszający (Helpdesk). [Server]
 • Modyfikacja procesu aktualizacji aplikacji Master. Dodanie wykonywania aktualizacji w trybie cichym dla kontekstu użytkownika (All). [Master]
 • Modyfikacja UI widoku kanban (Helpdesk). [Master]
 • Zmiany w menu Pomoc (All). [Master]
 • Ujednolicenie menu kontekstowego raportu ‘Zarządzanie agentami’ (Komputery). [Master]
 • Modyfikacja formy podglądu uprawnień rozwiązujących w helpdesk (Helpdesk). [Master]
 • Horyzontalne przesuwanie widoku kanban przy użyciu myszki (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji teleadresowych zgłaszającego w tooltip (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości określenia katalogów z plikami aktualizacyjnymi agenta dla zdalnych lokalizacji (All). [Agent]
 • Aktualizacja sterownika npgsql: 4.1.4 → 5.0.3

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‘Nie można zapisać rekordu tabeli ‚licItemSoftwareDefinition’, ponieważ narusza unikalny indeks ‚IX_licItemSoftwareDefinition’ (‚IdItem’, ‚IdDefinition’)’ (Licencje) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Po zmianie kolejności kolumn nie są wyświetlane (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie przekierowań do dokumentów (RODO). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dodanie zgłoszenia powoduje zły wpis w historii dla parametru ‚Wpływ’. (Helpdesk) [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Po zaznaczeniu elementów w gridzie nie działa sortowanie (All) [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyn błędu: Problem z wyświetleniem informacji o operacjach wymagających potwierdzenia dla Kasperski (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Na licencji „Helpdesk” w szybkim dodawaniu RODO nie działa przycisk Dodaj lub Dodaj i otwórz (Szybkie dodawanie). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Usuwane są zaznaczenia wierszy, po ponownym wyszukaniu lub sortowaniu (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak reakcji na klawisz Enter w globalnym wyszukiwaniu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak zakładki ‚Licencje’ w formularzu zasobu i użytkownika dla kont ograniczonych (Zasoby, Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak zapamiętania wprowadzonego tekstu, po odświeżeniu raportu (All). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Nie jest zapamiętany ostatnio wybrany moduł (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Występuje opóźnienie reakcji na kliknięcie przycisku Zapisz i zamknij (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak aktywnych przycisków zapisu w karcie obiektu, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie zapisywania danych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak informacji o osobie, która utworzyła wpis KB (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak pytania o wygenerowanie protokołów po archiwizacji zasobów (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wyłączenie monitoringu nie powoduje wyłączenia zbierania wszystkich danych . (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa filtr ‚Utworzony przez’ (Załączniki) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe filtrowanie użytkowników w panelu „Podgląd uprawnień rozwiązujących” (Helpdesk). [Master]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Wydruk raportów pomija grupowanie i filtr (All). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Duplikując zgłoszenie, które ma zdefiniowany planowany czas rozpoczęcia przy zapisie otrzymujemy błąd (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Przy odłączaniu komponentów agenta liczba użytych modułów nie jest automatycznie aktualizowana. (Komponenty). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Powielone notyfikację po wykonaniu importu e-mail. (Helpdesk) [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dostęp do modułów pomimo braku wymaganych uprawnień (All) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Powielone pozycję w powiązanych zasobach na karcie edycyjnej (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Opcja ‘Dodaj zgłoszenie’ jest zawsze wyłączona mimo braku licencji (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak ograniczenia pozycji do roli ADO w polu ‘Komu powierzamy’ (Rodo). [StatlookWeb]

 

14.2.16

Modyfikacje

 • Redesign edytora HTML (All) [StatlookWeb]
 • Wsparcia zdjęć miniatur w formacie SVG (Użytkownicy, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie tytułów w breadcrumbie (All) [StatlookWeb]
 • Informacje o zgłoszeniu są prezentowane w zakładce przeglądarki podczas otwarcia zgłoszenia (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Ukrycie skanów oprogramowania dla komputerów zarchiwizowanych (Audyt). [StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe dopasowanie etykiet kodów kreskowych do rozmiaru strony (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu w obsłudze przekierowania linkowania w statlook Assistant (Helpdesk). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Usunięcie stylu w kolumnie ‘Status’ po zmianie widoku raportu  (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak ograniczenia listy rozwiązujących po zmianie zgłaszającego (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu:  Widget „Przypisane do mnie (nierozwiązane)” nie uwzględnia zgłoszeń ze statusem „Do realizacji” (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak automatycznego wyboru statusu zgłoszenia dla tworzenia zgłoszenia z widoku Kanban (Helpdesk). [MASTER]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Podpowiedzi użytkowników z użyciem skrótu @ nie działają dla polskich znaków (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dwukrotne wyświetlenie błędu uprawnień dla zarchiwizowanego zgłoszenie (dodanie komentarz) . [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W trakcie pisania tekstu komentarza kursor wraca na początek (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu w wyszukiwaniu pozycji w filtrze raportów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe sortowanie w formie wyboru powiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W automatyzacji są dostępne reguły helpdesk bez licencji na ten moduł (Automatyzacja). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zerowanie liczby elementów dla niezaznaczonej pozycji filtra (All). [StatlookWeb]


 

Aktualizacje wersji 14

Lista zmian dla wersji 14.2.12 (16.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.8 (27.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.4 (14.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.1.8 (29.10.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.4 (17.09.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.0 (25.08.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.12 (27.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.8 (12.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.4 (30.04.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.0 (06.02.2020)


Aktualizacje wersji 13

Lista zmian dla wersji 13.2.4 (10.10.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.0 (30.09.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.4 (19.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.0 (06.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.8 (15.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.4 (08.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.0 (26.02.2019)


Aktualizacje wersji 12

Lista zmian dla wersji 12.3.0 (17.10.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.4 (10.07.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.0 (18.06.2018)

Lista zmian dla wersji 12.1.0 (11.04.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.6 (28.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.4 (20.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.1 (07.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.0 (06.02.2018)


Aktualizacje wersji 11

Lista zmian dla wersji 11.4.1 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.4.0 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.3.0 (28.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.2.0 (17.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.1.0 (05.01.2017)

Lista zmian dla wersji 11.0.0 (22.12.2016)


Aktualizacje wersji 10

Lista zmian dla wersji 10.7.0 (05.09.2016)

Lista zmian dla wersji 10.5.0 (24.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.4.0 (14.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.3.0 (14.03.2016)

Lista zmian dla wersji 10.1.0 (17.12.2015)

Lista zmian dla wersji 10.0.0 (06.10.2015)


Aktualizacje wersji 9

Lista zmian dla wersji 9.5.0 (30.06.2015)

Lista zmian dla wersji 9.1.0 (30.03.2015)

Lista zmian dla wersji 9.0.1 (22.12.2014)

Lista zmian dla wersji 9.0.0 (15.12.2014)


Aktualizacje wersji 8

Lista zmian dla wersji 8.3.0 (01.09.2014)

Lista zmian dla wersji 8.2.0 (02.06.2014)

Lista zmian dla wersji 8.1.0 (17.04.2014)

Lista zmian dla wersji 8.0.0 (20.11.2013)


Aktualizacje wersji 7

Lista zmian dla wersji 7.4.0 (Czerwiec 2013)

Lista zmian dla wersji 7.2.0 (Kwiecień 2013)

Lista zmian dla wersji 7.1.0 (28.02.2013)

Lista zmian dla wersji 7.0.0 (06.12.2012)


Aktualizacje wersji 6

Lista zmian dla wersji 6.6.7 (13.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.6.6 (04.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.1 (15.03.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.0 (17.02.2012)

Lista zmian dla wersji 6.0.2 (02.12.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.1 (18.11.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.0 (25.10.2011)


Aktualizacje wersji 5

Lista zmian dla wersji 5.1.3 (17.03.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.1 (15.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.0 (11.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.0.2 (17.11.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.1 (27.10.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.0 (20.10.2010)


Aktualizacje wersji 4

Lista zmian dla wersji 4.5.0 (28.03.2010)

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj