Lista zmian

Posiadasz starszą wersję statlook?

Zapytaj o upgrade do wersji 15

 

15.2.0

Nowości

 • Nowa struktura działów z podziałem na firmy (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano edytor szablonów raportów (All). [Master, Server]

 

Zmiany

 • Dodano formy podglądu importowanych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodawanie do powiązanych użytkowników zgłoszenia osoby uwzględnione w DW w wiadomości e-mial (Helpdesk). [Server]
 • Modyfikacja UI dla funkcjonalności powiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Rozbudowa filtrowania w raporcie nieobecności (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Zwiększenie kontrastu dla nieaktywnych kontrolek edycji dla motywu ciemnego (All). [Master]
 • Dodano informację o pobieraniu plików (All). [StatlookWeb]
 • Dodano informacji o zawartości cache konsoli Master (All). [Master]
 • Zapamiętanie stanu zwinięcia pozycji filtrów (All). [Statlook Web]
 • Dodano możliwości filtrowania użytkowników w raporcie szkoleń (RODO). [StatlookWeb]
 • Poprawa layout’u edytora nieobecności dla pól ‚Zastępujący’, ‚Dodatkowo poinformuj’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodano agregację zgłoszeń po rozwiązujących w kalendarzu (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwoś zmiany deadline dla zgłoszenia metodą drag & drop w kalendarzu helpdesk(Helpdesk). [Master]
 • Dodano opcję replikacji zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano ID komentarza w podglądzie listy komentarzy (Helpdesk). [Master]
 • Ukryto użytkowników archiwalnych dla nowych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano opcję utworzenia kopii zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Zapamiętanie wprowadzonych danych w szybkim dodawaniu (All). [StatlookWeb]
 • Dodano opcje zarządzania rodzajami szkoleń (Rodo). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Konta administracyjne – Modyfikacja obsługi tymczasowych haseł (All). [StatlookWeb]
 • Dodano zabezpieczenie przed nieprawidłową nazwą pliku załącznika (Helpdesk). [Server]
 • Dodano odczyt D3Dscore z WinSAT (Komputery). [Server]
 • Zatrzymanie aktywnego time tracking’u powoduje wyświetlenie okna edycji opisu czasu pracy (Helpdesk). [Master]
 • Umożliwienie dodawania szkoleń archiwalnych (Rodo). [Server]
 • Uwzględnienie kalendarza świąt w raporcie bizlook (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dla nowej firmy wyłączone są domyślnie wszystkie role (All). [Master]
 • Scalenie widoku firmy i działów dla kontrolek drzewka wyboru elementów (All). [Master, Server]
 • Dodano odświeżenia drzewka użytkowników, po edycji użytkownika (Użytkownicy). [Master]
 • Poprawa UI menu edycji komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Domyślnie po wejściu do modułu KB jest wyświetlany widok ‘Dashboard’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Domyślnie filtr zakresu czasu dla artykułów KB nie jest wybrany (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodano filtrowania artykułów KB z użyciem tagów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie walidacji województwa podczas edycji firmy (All). [Master]
 • Optymalizacja – dodanie komentarza nie powoduje pobrania danych całego zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodano alternatywną obsługę NTLM w konfiguracji SMTP  (All). [Server]
 • Dodano kolumny ‚Konto serwisowe’ w modułowych raportach historii (All). [StatlookWeb]
 • Poprawa kolorów oceny kategorii aplikacji w dark mode (Użytkownicy). [Master]
 • Aktualizacja Devexpress’a do wersji 21.1.4

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Cykliczna zmiana nazwy zasobu (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Cykliczne pojawianie się okna linii poleceń cmd (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Powielone wpisy w karcie zasobu dla sekcji powiązani użytkownicy (Zasoby, Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚An item with the same key has already been added.’, który mógł wystąpić podczas zapisu widoku organizacyjnego (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: UpdateComputerSoftwareLicenses: ‚Element o tym samym kluczu został już dodany.’ (Licencje). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lokalizacje równorzędne nie są na tym samym poziomie (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie zawsze widoczne aliasy w konfiguracji konta pocztowego (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieczytelny panel wyboru zastępującego nieobecność dla motywu ciemnego (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Duplikacja zgłoszenia otwiera formę zgłoszenia w nieprawidłowym stanie (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‘Failed to update categorization’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieczytelny kolor symbolu nieobecności w dark mode (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Aktywny polecenie ‚Nowy komentarz’, jeśli nie mamy zaznaczonego zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kolor zadokowanej kolumny w raporcie zarządzanie agentami jest nieczytelny w Dark Mode (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji o komponentach agenta w raporcie listy zasobów (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak pełnych danych z poprzedniego dnia monitoringu, jeżeli nie było połączenia agenta z serwerem (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Polecenie ‚Wyślij wiadomości (Direct PC)’ zawsze dostępne (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowy layout panelu ‚Ostatnio oglądane’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości usunięcia statusu użytkownika, pozostaje zawsze wybrany status ‚Zatrudniony’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: BackgroundWorker jest aktualnie zajęty, który mógł wystąpić podczas szybkiego dodawania zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Widok agendy w kalendarzu zgłoszeń jest nieczytelny (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie można rozwiązać zgłoszenia posiadającego zgłoszenia potomne, które są zarchiwizowane. (Helpdesk) [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak kolorów statusów w raporcie listy zasobów (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niedziałające sortowanie w kolumnie scoringu w wyszukiwaniu globalnym (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości dodania nieobecności, jeżeli zastępujący nie ma wybranego statusu (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie jest ukrywane okno wyboru kolumn, po przejściu do innego raportu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak reakcji na anulowanie pobierania danych dla raportu ‚Bizlook’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Raportowanie cykliczne – po usunięciu twórcy paczki raportów, paczka nie może zostać wygenerowana (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji o koncie serwisowym dla zmiany nazwy komputera (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Mails maintenance has failed: DeleteParsedMessages: ‚Incorrect syntax near the keyword ‚DISTINCT’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieczytelny layout przy długim tekście kodu kreskowego w karcie zasobu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak wyświetlania wszystkich artykułów w widżetach kategorii bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji’, który występował przy próbie dodania zarchiwizowanego zgłoszenia na koncie zwykłego pracownika (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe wyświetlanie wyróżnionej pozycji wykresu kołowego (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie filtra, po odznaczeniu ‚Ukryj niekomercyjne’ w raporcie ‚Zainstalowane programy’ (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Raport zasobów błędnie wyświetla osobę odpowiedzialną i głównego użytkownika (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji czy przerwa była wideo rozmową / używano mikrofonu (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe formatowanie rozmiaru HDD w raporcie ‚Ogólne’ (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Raport bizlook nie uwzględnia świąt z datą dłuższą niż jeden dzień (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Harmonogram backupu nie uwzględnia w konfiguracji portu połączenia z bazą danych (Tools). [Server]

 

15.1.4

Zmiany

 • Nazwy użytkowników importowanych z plików tekstowych są tworzone na podstawie makra (All). [Master]
 • Podczas importu z pliku tekstowego ograniczane są grupy rozwiązujących do pierwszej osoby w polu ‚Rozwiązujący’ (Helpdesk) [Master]
 • Poprawa parsowania identyfikatora zgłoszenia podczas importu danych z pliku tekstowego (Helpdesk). [Master]
 • Odrzucanie wiadomości e-mail bez identyfikatora Message-Id (Helpdesk) [Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Deadlock w usm spowodowany długim czasem wykonania funkcji GetUserNameEx oraz wielokrotnym jej wywołaniem (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W podglądzie importu zgłoszeń nie zawsze wyświetlany jest log. (Helpdesk) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‘42704: constraint fk_corusercompanyadmin_ucouser of relation corUserCompanyAdmin does not exist’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe UI w widżecie Zastępstw (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczny błędu: Odświeżający się w nieskończoność widżet ‘Najdłuższe przerwy’ (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‘Cannot insert duplicate key row in object dbo.sdaAppMonitor with unique index IX_sdaAppMonitor’ (Oprogramowanie). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: AddThumbnailToAttachment : ‚Illegal characters in path’ (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: [0x80131500] Error converting value {null} to type System.Int32 Path ‚usersIds[0]’ (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W trakcie importu wiadomości doszło do błędu. Object reference not set to an instance of an object (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Invalid object name ‚corImportedMail’ (Helpdesk). [Serer]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak tłumaczenia dla ogranicznika wiadomości w opcjach notyfikacji email (Helpdesk) [Master]

 

15.1.0

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla kodów kreskowych (Zasoby) [StatlookWeb]
 • Dodanie do ustawień informacji o systemie i bazie danych (Ustawienia) [StatlookWeb]
 • Redesign UI aplikacji asystenta (All). [Agent]
 • Wprowadzenie motywu ciemnego (All). [Master]

 

Zmiany

 • Uwierzytelnianie Windows – Dodanie uwierzytelnianie klientów usługi Statlook Server w oparciu o protokół Kerberos (All). [Master]
 • Statlook Assistant tworzy automatycznie sesję logowania w oparciu o protokół Kerberos (All). [Agent]
 • Modyfikacja importera wiadomości e-mail (Helpdesk). [Server, Master]
 • Dodanie import wiadomości email jako komentarza do zgłoszenia (Helpdesk) [Server]
 • Dodanie możliwości podglądu wiadomości email na podstawie, której utworzony został komentarz (Helpdesk) [Master, StatlookWeb]
 • Dodanie funkcji wirtualnych SID’ów użytkowników (Użytkownicy). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie do raportu ‚Czas pracy przy komputerze’ kolumn: ‚Liczba sesji’, ‚Liczba komputerów’ (Użytkownicy). [Master]
 • Poprawa formatowania informacji o zmianie komentarza w historii zgłoszenia. (Helpdesk) [Server]
 • Dodanie zapisu Głównego użytkownika, Osoby odpowiedzialnej oraz Statusu podczas importu licencji z pliku tekstowego (Licencje). [Master, Server]
 • Uaktualnienie mapowania statusów w imporcie zgłoszeń z pliku tekstowego (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa tworzenie struktury lokalizacji podczas importu danych z plików tekstowych (All). [Master]
 • Zmiany układu przycisków komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ograniczenie wyboru listy zasobów do takich, na których dana licencja może być użyta (Licencje, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie interaktywnej legendy statusów zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa formatowania nazwy wyświetlanej nazwy typów (Zasoby). [Master, Server]
 • Poprawa formatowania wpisów w historii dla atrybutu Państwa (Użytkownicy). [Server]
 • Nowy styl awatarów użytkowników (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Brak ograniczenia długości tematu w tooltip dla ostatnio podglądanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie liczby powiązanych komentarzy w formie edycji zgłoszenia. (Helpdesk) [Master]
 • Usunięcie obostrzenia uniemożliwiającego wiązanie firm bez ról: Pracodawca, Dostawca i ADO. (All). [Master, Server]
 • Edytor zgłoszenia – Odblokowanie możliwości edycji zgłoszenia rozwiązanego (Helpdesk). [Master]
 • Brak przycisku ‘Dodaj’ jeżeli istniej co najmniej jedna czynność lub zbiór danych (Rodo). [StatlookWeb]
 • Informowanie użytkownika o zasadach haseł podczas ich zmiany (All). [Server, Master]
 • Dodanie przycisku zmiany trybu widoku kalendarza (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie paska postępu podczas zapisu komentarza do zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie pozycji ‚Pomoc’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Ostatni czas połączenia agenta’ do raportu listy komputerów i zasobów (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie brakujących ikon dla wbudowanych typów zasobów (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Umożliwienie uwzględnienia kalendarza świąt w raporcie Bizlook. (Statlook) [Master]
 • Osoba tworząca zgłoszenie (np. w imieniu innego użytkownika) zyskuje uprawnienia do edycji zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Wykluczenie możliwości automatycznego logowania przez asystenta, w przypadku istnienia wyłączonego konta użytkownika (All). [Agent]
 • W widoku drzewka pokazywane są wszystkie komputery, także bez agenta (DirectPC). [Master]
 • Modyfikacja UI panelu wyboru raportów (All). [Master]
 • Dodanie banneru informującego o zbliżającej się dacie wygaśnięcia AS/ASPLUS (All). [Master]
 • Dodanie formy podglądu dziennika operacji wykonywanych przez serwer (All). [Master, Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak widoczności stanu usługi dla instancji w ServerSetup. [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Problem z uwierzytelnieniem klienta SMTP na serwerze Exchange z włączonym uwierzytelnianiem NTLM (Tools) [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: GetInventoryDisplayNames  ‚An item with the same key has already been added’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe wyświetlanie powiązanych użytkowników zasobów (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak ikon aplikacji (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie ‚Czas ostatniego połączenia’ w raporcie Ogólne (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zmiana hasła tymczasowego wprowadza do historii użytkownika wpis bez autora działania (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wszystkich użytkowników w podpowiedziach (Helpdesk). [StatlookWeb, Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu w automatycznym mapowaniu typów zasobów w imporcie zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości użycia nowego tagu (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak kolumny ‚Login’ w widoku kont administracyjnych (Ustawienia) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Avatar użytkownika: Wyświetlanie pierwszego inicjału oraz % w przypadku braku awatara (Helpdesk, Użytkownicy) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa dodawanie głównej lokalizacji przy tworzeniu zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości rozwiązania zgłoszenia z aktywnym time trackingiem (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak widoczności przycisków Zapisz/Anuluj w formie edycji firmy dla zakładki Kontakt (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W widoku organizacyjnym, w sytuacji, gdy nie zeskanowano żadnego użytkownika lub żadnego zasobu dochodziło do wyjątku (Użytkownicy, Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dodanie nowego zgłoszenia nie powoduje, że jest oznaczone jako przeczytane dla osoby, która utworzyła to zgłoszenie (Helpdesk). [Master]
 • Usuniecie przyczyny błędu: ‘Wszystkie zgłoszenia RODO’ – Błąd skalowania wykresu (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wszystkich powiązanych zgłoszeń na karcie użytkownika (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie ‚Czas ostatniego połączenia’ w raporcie Ogólne (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kontrolka wyświetlająca załączniki w trybie read-only wyświetla panel Drag&Drop i szybkie dodawanie załączników. (All) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Przycisk Edytuj i Usuń zawsze aktywne (Helpdesk). [Master]

 

 

Aktualizacje wersji 15

Lista zmian dla wersji 15.0.8 (18.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.4 (04.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.0 (28.05.2021)


 

Aktualizacje wersji 14

Lista zmian dla wersji 14.2.16 (30.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.12 (16.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.8 (27.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.4 (14.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.1.8 (29.10.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.4 (17.09.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.0 (25.08.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.12 (27.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.8 (12.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.4 (30.04.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.0 (06.02.2020)


Aktualizacje wersji 13

Lista zmian dla wersji 13.2.12 (06.12.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.8 (22.11.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.4 (10.10.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.0 (30.09.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.4 (19.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.0 (06.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.8 (15.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.4 (08.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.0 (26.02.2019)


Aktualizacje wersji 12

Lista zmian dla wersji 12.3.0 (17.10.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.4 (10.07.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.0 (18.06.2018)

Lista zmian dla wersji 12.1.0 (11.04.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.6 (28.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.4 (20.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.1 (07.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.0 (06.02.2018)


Aktualizacje wersji 11

Lista zmian dla wersji 11.4.1 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.4.0 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.3.0 (28.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.2.0 (17.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.1.0 (05.01.2017)

Lista zmian dla wersji 11.0.0 (22.12.2016)


Aktualizacje wersji 10

Lista zmian dla wersji 10.7.0 (05.09.2016)

Lista zmian dla wersji 10.5.0 (24.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.4.0 (14.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.3.0 (14.03.2016)

Lista zmian dla wersji 10.1.0 (17.12.2015)

Lista zmian dla wersji 10.0.0 (06.10.2015)


Aktualizacje wersji 9

Lista zmian dla wersji 9.5.0 (30.06.2015)

Lista zmian dla wersji 9.1.0 (30.03.2015)

Lista zmian dla wersji 9.0.1 (22.12.2014)

Lista zmian dla wersji 9.0.0 (15.12.2014)


Aktualizacje wersji 8

Lista zmian dla wersji 8.3.0 (01.09.2014)

Lista zmian dla wersji 8.2.0 (02.06.2014)

Lista zmian dla wersji 8.1.0 (17.04.2014)

Lista zmian dla wersji 8.0.0 (20.11.2013)


Aktualizacje wersji 7

Lista zmian dla wersji 7.4.0 (Czerwiec 2013)

Lista zmian dla wersji 7.2.0 (Kwiecień 2013)

Lista zmian dla wersji 7.1.0 (28.02.2013)

Lista zmian dla wersji 7.0.0 (06.12.2012)


Aktualizacje wersji 6

Lista zmian dla wersji 6.6.7 (13.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.6.6 (04.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.1 (15.03.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.0 (17.02.2012)

Lista zmian dla wersji 6.0.2 (02.12.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.1 (18.11.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.0 (25.10.2011)


Aktualizacje wersji 5

Lista zmian dla wersji 5.1.3 (17.03.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.1 (15.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.0 (11.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.0.2 (17.11.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.1 (27.10.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.0 (20.10.2010)


Aktualizacje wersji 4

Lista zmian dla wersji 4.5.0 (28.03.2010)

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj