Lista zmian

Posiadasz starszą wersję statlook?

Zapytaj o upgrade do wersji 17

 

17.0.0 [Release Candidate]

 

Nowości

 

 • Dodanie modułu Powerlook (Powerlook). [Master, Server, Agent StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości włączanie / wyłączenie komputerów – jednorazowe lub w harmonogramie (Powerlook). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Rozwój filtrów dla praw do obiektów (np. wg jednostek organizacyjnych, twórcy, bezpośrednio wybranych obiektów) (All). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości grupowania danych po komputerze w raportach aktywności użytkowników (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości tworzenia szablonów powiadomień e-mail (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu Azure AD (Użytkownicy). [Server, Master, Agent, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość utworzenia zbiorczego podsumowania z wybranych dowolnych widżetów (Wallboard). [StatlookWeb]

 

Zmiany

 • Skaner widoku organizacyjnego – Dodanie możliwości skanowania sieciowego przez wybranych agentów (Komputery). [Master, Server, Agent]
 • Dodanie podstawowych statystyk dla komputerów i zasobów (Komputery, Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie prawa do użytkowników: ‘Zarządzanie kontem statlook’ (All). [Master, Server]
 • Dodanie praw do raportów dla modułu zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie nowych opcji dla grup odbiorców powiadomień (Automatyzacja, Helpdesk, Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Raportowanie cykliczne – Dodanie raportu: ‚Systemy operacyjne’ (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości export do pliku raportów tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie odczytu DisplayVersion dla systemu operacyjnego (Oprogramowanie). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja tooltip z informacjami o użytkowniku w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie widżetu: ‚Rozdzielczości monitorów’ (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Trend aktywności – Dodanie możliwości grupowania po użytkowniku, komputerze oraz uwzględnienie nieobecności (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwość eksportu wykresów do pliku png oraz csv (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie sortowania po dacie utworzenia wyników skanowania przed wysłaniem na serwer (Komputery, Oprogramowanie). [Agent]
 • Dodanie slidera do przeglądania załączników (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie statystyk: ‚Najpopularniejsze strony www’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Najczęściej używane aplikacje’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie sposobu wyświetlania użytkowników – dodanie awatara oraz akcji otwarcia karty użytkownika (All). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie opisów tagów w podpowiedziach (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości podgląd ostatniego komentarza zgłoszenia w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie limitu zliczania kliknięć myszy dla tego samego położenia wskaźnika myszy (Użytkownicy). [Agent]
 • Dodanie w ustawieniach widoku ‚Zalogowani użytkownicy’ / ‚Logged on users’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie konieczności dwukrotnego wprowadzenia poprzedniego hasła podczas jego zmiany (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Konta Windows’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości podgląd ostatniego komentarza zgłoszenia w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server]
 • Usunięcie opcji wymuszania dodania komentarza ‚ChangesetCommentsPolicy’ (Helpdesk). [Master]
 • Brak komunikatu o niekompatybilnej wersji serwera, podczas ręcznej zmianie ustawień połączenia (All). [Agent, Server]
 • Rozwój ustawień zarządzania działami. (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości filtrowania po użytkownikach w raporcie ewidencja czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Role’ do raportu ogólnego (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość grupowego dodawania komentarzy dla zaznaczonych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień automatycznej konserwacji bazy danych (All). [StatlookWeb]
 • Rozdzielenie danych w kolumnie ‚Uprawnienia’ w raporcie ‚Dostępy’ (Rodo). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie nazwy i oceny kategorii w formie listy hostów (Weblook). [Master]
 • Dodanie widżetów: ‚Komputery wg typu’, ‚Komputery wg firm’, ‚Komputery wg działów’ (Start, Komputery). [Master, Server]
 • Usunięcie filtra zakresu czasu w raporcie listy KB (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Dodanie importu z AD atrybutu preferredLanguage (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie opcji utworzenia kopii artykułu bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie domyślnego sortowania wyników globalnego wyszukiwania po czasie aktualizacji (All). [Master, StatlookWeb]
 • Wprowadzenie preferowanego/ domyślnego języka dla użytkownika (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie do raportu ‚Lista użytkowników’ kolumny ‚Preferowany język’ (Użytkownicy). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI dla opcji szybkiego dodawania obiektów (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja menu nawigacji w zakresie pozycji Zwiń / Rozwiń (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji opisu dodanego czasu pracy dla zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość wyboru formatu daty dla atrybutów dodatkowych typu DataCzas (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie widoku grida dla raportu nieobecności (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wyboru ikony dla aliasu aplikacji (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie modułu ‚Komputery’ (Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodanie widgetu: ‚Komputery wg typu’ (Start, Komputery). [Master, Server]
 • Dodanie do widgetu ‚Trendy zgłoszeń’ przełącznika ‚Data utworzenia / Data zgłoszenia’ oraz opcji eksportu wykresu (Helpdesk).[StatlookWeb]
 • Ukrycie użytkowników zarchiwizowanych w oknie wyboru powiązanych ze zgłoszeniem użytkowników (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ograniczenie liczby podpowiedzi w wyszukiwaniu podczas wprowadzania tematu zgłoszenia z 5 do 3 pozycji (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Przywrócenie polecenia ‚Personalizacja pakietu instalacyjnego agenta’ (All). [Master]
 • Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia (Statlook Security Key) przed nieautoryzowanym dostępem do serwera Statlook (All). [Master, Server, Agent]
 • Poprawa algorytmu dla globalnego wyszukiwania (All). [Server]
 • Wyróżnienie pola wyszukiwania w gridzie, w momencie, kiedy jest wprowadzony tekst do wyszukiwania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji daty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja sposobu wprowadzania wartości dla ewidencji czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja zapisu / aktualizacji zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie stylowania wersji roboczej komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości sumowanie danych w raportach tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja układu podglądu artykułów KB (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień języków domyślnych (All). [StatlookWeb]
 • Poprawa sortowanie danych w widżecie ‚Wiek komputerów (BIOS)’ (Komputery). [Master]
 • Dodanie kolumny ‚Preferowany język’ do raportu listy użytkowników (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości przełączenia danych w kolumnie ‚Dział’ na ‚Firma i dział’ – dotyczy raportów ogólnych (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany preferowanego języka użytkownika (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Optymalizacja układu widoku karty edycyjnej obiektu w trybie rozwiniętym (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji o wybranych elementach do usunięcia w manualnej konserwacji bazy danych (All). [Master]
 • Dodanie możliwości akceptacji przerw dla konta menadżera \ nadzorcy (Użytkownicy). [Server]
 • Suffix adresu WBL przyjmuje wyłącznie znaki dozwolone (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji ‚Pokaż wszystkie’ dla powiązanych zgłoszeń w karcie użytkownika (Użytkownicy, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany lokalizacji użytkownika oraz dostosowanie widoku menu ‘Zmień’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie nowego formatu czasu: ‚Zaokrąglony do godzin i minut’ (All). [Master]
 • Modyfikacja formatowania danych w kolumnie ‚Czas trwania’ w raporcie ewidencji czasu – Formatowanie i suma w oparciu o godziny i minuty (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa responsywności widoku kafelkowego dla artykułów bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Poprawa responsywność dla układu widgetów (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji wartości dla priorytetów, ważności (Helpdesk). [Master]
 • Dodać możliwość zbiorczej Akceptacji / Odrzucenia i usuwania nieobecności z poziomu raportu nieobecności dla widoku ‚Lista’ (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja progu wyzwolenia predefiniowanej reguły reagującej na niską liczbę wolnych licencji Agenta (Automatyzacja). [Server]
 • Dodanie możliwości wyszukiwania atrybutów podczas edycji widoku raportu (All). [Master]
 • Scalenie narzędzi dla modułu Komputery i DirectPC (Komputery, DirectPC). [Master]
 • Dodanie możliwości odrzucenia nieobecności, jeżeli zastępujący jest nieobecny (Użytkownicy). [Server]
 • Zmiany w karcie zasobów dla grupy danych sieciowych (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI dla toasts notification (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wydruku oraz zapisania do pliku szczegółów pakietów (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Dodanie szablonu administracyjnego (ADM) pozwalającego na zablokowanie Nadzorcy Agenta (All). [Agent]
 • Dodanie polecenia ‚Otwórz w nowej karcie’ dla ostatnio oglądanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wprowadzenia ewidencji czasu pracy w szybkim dodawaniu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Umożliwienie zapisu zgłoszenia, jeżeli źródłowa wiadomość e-mail nie posiada tematu (Helpdesk). [Server]
 • Ewidencja czasu – Dodanie sumowania czasu oraz wprowadzenie filtrowania po użytkowniku (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana czasów nieaktywności w formularzu dodawania zgłoszeń (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie odczytu wszystkich kart graficznych komputera – nie tylko jednej karty (Komputer).[Master, Server]
 • Dodanie możliwość obsługi wielu kart graficznych w karcie zasobu/komputera (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Dodanie do harmonogramu wykonywania zadania ustawienia: ‚Pomijaj zadania zaległe’ (Scriptlook). [Master, Server]
 • Dodanie odczytu natywnej rozdzielczości dla monitorów dla funkcji automatycznego tworzenia monitorów (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Dodanie ograniczenia maksymalnego rozmiaru ikon przypisanych do wartości słownikowych (All). [Master]
 • Dodanie ograniczenia maksymalnego rozmiaru (5 MB) dla obrazka awatara użytkownika. (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie ustawień maksymalnego rozmiaru załącznika (Helpdesk). [Master, Server]
 • Raportowanie cykliczne – Uwzględnienie zarchiwizowanych obiektów w filtrze raportu ‚Zarchiwizowane zasoby’ (All). [Master]
 • Jeżeli użytkownik jest zarchiwizowany, to nie jest uwzględniany w liście rozwiązujących (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Powiadomienia e-mail: Zdefiniowanie nowych grupy odbiorców: rozwiązujący, zgłaszający, subskrybenci (Automatyzacja, Helpdesk). [Master, Server]
 • Rozdzielenie właściwości ‚Dane sprzętowe’ dla typu zasobów na osobne ustawienia (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Poprawa formatowania wartości logicznych w raporcie ‚Ogólne’ (Licencje). [Master]
 • Usunięcie powiadomienia e-mail wysyłanego po dodaniu wpisu KB (Helpdesk). [Server]
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – Dodanie zabezpieczenia przed atakami typu ‚PathTraversal’ (All). [Server]
 • Dodanie limitu rozwiązujących w module Helpdesk (Helpdesk). [Server, Master]
 • Aplikacja statlook Master oraz statlook Server tylko w wersji x64 (All). [Master, Server]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji v22.1.6 (All). [Master, Server, StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: W widżecie „Trendy zgłoszeń” zliczane są wpisy KB oraz wnioski Rodo (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak odświeżenia raportu po zmianie grupowej wybranych właściwości licencji, np. ‚Firma i dział’ (Licencje). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Import zasobów – wyjątki przy tworzeniu nowych statusów, dopasowanie rozróżnia wielkość liter (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dolny filtr statusu nie działa przy zbyt szybkim wybraniu wielu statusów (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Rozbieżności w danych z monitoringu stron WWW (Użytkownicy). [Agent, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Raport ‚Czasy SLA’ nie wyświetla informacji o zgłoszeniach, na które nikt nie zareagował i których nikt nie rozwiązał (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: w raporcie ‚Czasy SLA’ zapisywane pozycję realizacji dla osoby, która zarchiwizowała zgłoszenia, a nie je rozwiązała (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wielokrotnie modyfikowany czas reakcji na zgłoszenie (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Rozwiązujący widzi komentarze prywatne i robocze zgłaszającego (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚MailReader’, jako konto systemowe zamiast ‚Import wiadomości email’ w Dzienniku operacji (Ustawienia). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Raport czynności przetwarzania i Zbiory danych nie zostaje odświeżony po edycji elementu (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak inkrementacji liczby wyświetleń artykułów bazy wiedzy (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Cannot insert duplicate key row in object dbo.usmSessionBreak with unique index IX_usmSessionBreak_LTime’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak uwzględnienia praw do obiektów w raportach cyklicznych (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kontrolka wyboru typu zasobów nie wyświetla typów w strukturze drzewiastej (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Automatyczna ewidencja czasu pracy (< 60 sek) po rozwiązaniu, zawieszeniu lub archiwizacji zgłoszenia jest zapisywana, jako 0 min (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Sekwencja nie zawiera elementów’, który może wystąpić podczas importu zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Historia zgłoszenia nie obejmuje dodania komentarza bez tekstu (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak reakcji na zatrzymanie aktywnego timetrackingu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości zaznaczenia wszystkich kategorii w danym języku (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zapis zgłoszenia, które ma aktywny timetracking i jest archiwizowane powoduje wyjątek (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak tooltipów dla widget’ów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wyniki globalnego wyszukiwania – Brak danych w kolumnie Data utworzenia i Data modyfikacji dla załączników (Załączniki). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kategoria danych wrażliwych dodana w ustawieniach, nie jest oznaczana jako wrażliwa i nie można jej wybrać w odpowiednim polu formularza. (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Error converting value inventory to type System.Int32’ (Automatyzacja). [StatlookWeb, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak odwzorowanie wartości ‚Przypięte’ w karcie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Podłączenie pendrive do komputera powoduje zmianę rozmiaru dysku HDD (Komputery, Zasoby). [Server, Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości wyboru atrybutów dodatkowych typu ‚dataczas’ oraz typu ‚liczba rzeczywista’ w importerze zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Automatyczne przeładowanie wyników wyszukiwania globalnego bez potwierdzenia operacji (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wyjątek z konfliktem nieobecności nie jest generowany, jeżeli obecność jest odrzucana (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Brak danych w widgecie ‚Wnioski o nieobecność’ dla widoku ‚Do akceptacji’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Różnice w nazwach kolumn szablonów i raportów Ogólnych (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowy użytkownik w raporcie ‘Dziennik systemu Windows’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Automatyczne przeładowanie wyników globalnego wyszukiwania bez potwierdzenia operacji (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwość wprowadzenia dwóch zmian zakończenia automatycznej ewidencji czasu pracy (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Edycja aktywnego auto-timetrackingu zgłoszenia powoduje zatrzymanie naliczania czasu oraz wyzerowanie już zliczonego (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Limity znaków pól zgłoszenia nie zawsze był uwzględniany (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Error converting value (null) to type System.Int32’, który mógł wystąpić podczas edycji wartości słownikowych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’, który może wystąpić w raporcie ‚Rozliczenie czasu pracy’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ograniczenia dostępu do agentów dla użytkowników z grupy ‚Pracownik’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe wykrywanie karty graficzne komputera (Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości ustawienia rozdzielczości dla monitora (Zasoby).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwe powielenie użytkowników, podczas importowania danych z pliku tekstowego (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa kopiowanie obrazów z opisu zgłoszenia w trybie podglądu, w formie komentarzy (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak części opisu zgłoszenia utworzonego na podstawie importowanego e-maila (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwy brak dostępu do szyfrowanego dysku zewnętrznego (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowo wybrany użytkownik zgłaszający dla zgłoszenia tworzonego z poziomu karty użytkownika (Użytkownicy, Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Jeżeli użytkownik jest zarchiwizowany, to w globalnym wyszukiwaniu brak danych w kolumnie: utworzony przez / modyfikowany przez (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Usunięcie przypisanej umowy SLA powoduje pojawienie się komunikatu: Nie można zmodyfikować archiwalnego zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zerowanie kwot w zakładce Finansowe w module Licencje (Licencje). [Master]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Brak rozwiązujących na liście wyboru w karcie zgłoszenia dla zgłaszającego bez przypisanego działu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Przypisanie powiązanej osoby do zgłoszenia przenosi do karty użytkownika (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa kopiowanie obrazów z opisu zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyn błędu: W raporcie ‚Użycie programów’ nazwa komputera zastąpiona jest typem licencji (Komputery, Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości importu tekstu z wieloma liniami (Zasoby, Licencje, Zgłoszenia). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak ikon w widoku ‚Zarządzanie skanami’ (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Importer zasobów CSV nie pozwala na import wszystkich kolumn, które pozwala eksportować moduł (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak reakcji na dodanie załącznika do komentarza – brak progresu operacji zapisywania załącznika (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ustawienia protokołów są usuwane / nadpisywane o opcjach globalnych (Zasoby). [Master, Server]

 

16.3.8

 

Zmiany

 • Dodanie kolumny ‚Kod księgowy’ do raportów cyklicznych zasobów (Zasoby). [Server]
 • Optymalizacja pobierania danych dla szablonów raportów (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie optymalizacji wykluczającej wielokrotne wysyłanie informacji o zarejestrowanych dyskach (Datalook). [Agent]
 • Dodanie informacji o kontach Windows do szablonów raportów (Użytkownicy). [Master, Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ General rights contain (e5d9dfb7-f72d-409c-a651-9f854c375cbe – Konfiguracja rozszerzeń przeglądarek), but miss its parent right (d55e24bc-af32-4f2f-bdfb-12eb29479d76 – Użytkownicy).’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Company Online nie wyświetla podglądu pulpitu, jeśli w komputerze zdefiniowano nazwę DNS nie dającą się rozwiązać do adresów IP (DirectPC). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Failed to reload user permissions.’ (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niedziałające tagi w incydencie dodawanym/przypisanym do zasobu (Zasoby). [Mobile]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ids contain invalid department ids (0)’, który pojawia się przy próbie usunięcia umowy SLA z działu. (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Podczas skanowania plików nie były odczytywane informacje o plikach, które były w trakcie skanowania w użyciu (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wyjątek podczas tworzenia raportu Bizlook, gdy ustawiona jest wyłącznie godzina rozpoczęcia (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kolumna zasoby w raporcie ogólne pokazuję łączną liczbę zasobów, które kiedykolwiek były powiązane z użytkownikiem (Użytkownicy, Zasoby). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przy wyborze komputerów do szybkiej deinstalacji można wybrać tylko komputery wszystkie lub żadnego (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kolumna ‚Attributes’ dodawana jest do raportu, jako ‚Number of attachments’ (Zasoby). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Dostępne dane z monitoringu po wyłączeniu komponentu monitoringu dla agenta (Użytkownicy, Datalook)

 

16.3.4

Nowości

 • Utworzenie pakietu: Statlook Agent GPO Installer (All). [Agent]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak dostępu do zaszyfrowanego (BitLocker) dysku przenośnego (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Użytkownik w grupie ‚Pracownik’ może zmienić kategorie aplikacji i stron WWW (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Nieobecność pokrywa się z już istniejącymi nieobecnościami’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W imporcie zasobów z pliku tekstowego nie była sprawdzana unikalność numeru inwentarzowego (Zasoby). [Master]

 

 

Aktualizacje wersji 16

Lista zmian dla wersji 16.3.0 (21.09.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.12 (22.07.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.8 (12.07.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.4 (10.06.20220

Lista zmian dla wersji 16.2.0 (17.05.2022)

Lista zmian dla wersji 16.1.4 (15.03.2022)

Lista zmian dla wersji 16.1.0 (08.03.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.12 (28.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.8 (14.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.4 (10.12.2021)

Lista zmian dla wersji 16.0.0 (10.12.2021)


Aktualizacje wersji 15

Lista zmian dla wersji 15.2.4 (19.11.2021)

Lista zmian dla wersji 15.2.0 (07.10.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.4 (06.08.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.0 (30.07.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.8 (18.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.4 (04.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.0 (28.05.2021)


 

Aktualizacje wersji 14

Lista zmian dla wersji 14.2.16 (30.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.12 (16.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.8 (27.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.4 (14.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.1.8 (29.10.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.4 (17.09.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.0 (25.08.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.12 (27.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.8 (12.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.4 (30.04.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.0 (06.02.2020)


Aktualizacje wersji 13

Lista zmian dla wersji 13.2.12 (06.12.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.8 (22.11.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.4 (10.10.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.0 (30.09.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.4 (19.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.0 (06.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.8 (15.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.4 (08.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.0 (26.02.2019)


Aktualizacje wersji 12

Lista zmian dla wersji 12.3.0 (17.10.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.4 (10.07.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.0 (18.06.2018)

Lista zmian dla wersji 12.1.0 (11.04.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.6 (28.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.4 (20.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.1 (07.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.0 (06.02.2018)


Aktualizacje wersji 11

Lista zmian dla wersji 11.4.1 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.4.0 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.3.0 (28.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.2.0 (17.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.1.0 (05.01.2017)

Lista zmian dla wersji 11.0.0 (22.12.2016)


Aktualizacje wersji 10

Lista zmian dla wersji 10.7.0 (05.09.2016)

Lista zmian dla wersji 10.5.0 (24.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.4.0 (14.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.3.0 (14.03.2016)

Lista zmian dla wersji 10.1.0 (17.12.2015)

Lista zmian dla wersji 10.0.0 (06.10.2015)


Aktualizacje wersji 9

Lista zmian dla wersji 9.5.0 (30.06.2015)

Lista zmian dla wersji 9.1.0 (30.03.2015)

Lista zmian dla wersji 9.0.1 (22.12.2014)

Lista zmian dla wersji 9.0.0 (15.12.2014)


Aktualizacje wersji 8

Lista zmian dla wersji 8.3.0 (01.09.2014)

Lista zmian dla wersji 8.2.0 (02.06.2014)

Lista zmian dla wersji 8.1.0 (17.04.2014)

Lista zmian dla wersji 8.0.0 (20.11.2013)


Aktualizacje wersji 7

Lista zmian dla wersji 7.4.0 (Czerwiec 2013)

Lista zmian dla wersji 7.2.0 (Kwiecień 2013)

Lista zmian dla wersji 7.1.0 (28.02.2013)

Lista zmian dla wersji 7.0.0 (06.12.2012)


Aktualizacje wersji 6

Lista zmian dla wersji 6.6.7 (13.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.6.6 (04.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.1 (15.03.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.0 (17.02.2012)

Lista zmian dla wersji 6.0.2 (02.12.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.1 (18.11.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.0 (25.10.2011)


Aktualizacje wersji 5

Lista zmian dla wersji 5.1.3 (17.03.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.1 (15.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.0 (11.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.0.2 (17.11.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.1 (27.10.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.0 (20.10.2010)


Aktualizacje wersji 4

Lista zmian dla wersji 4.5.0 (28.03.2010)

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły