Lista zmian

Posiadasz starszą wersję statlook?

Zapytaj o upgrade do wersji 17

17.2.0

Nowości

 

 • Dodanie odczytu lokalnych kont użytkowników Windows (Komputery, Użytkownicy). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie widoku ‚Mój dzień’ w formie timeline (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Blokowanie urządzeń wykorzystujących protokół: MTP/PTP (Datalook). [Master, Server, Agent]

 

Zmiany

 • Modyfikacja algorytmu odczytu numerów seryjnych nośników zewnętrznych (Datalook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie opcji pozwalającej na definiowanie płyt CD/DVD, do których użytkownicy będą mieli dostęp (Datalook). [Master]
 • Dodanie opcji pozwalającą na forsowne wylogowanie użytkowników przed zamknięciem/restartem systemu (Powerlook). [Master, Server, Agent]
 • Dodanie ograniczenia w dostępie do użytkowników (Helpdesk, Rodo). [Server]
 • Uprawnienia – Dodanie prawa do użytkowników: ‘Dostęp do informacji o aktywności’(Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie monitoringu przeglądarki Brave (Weblook). [Agent]
 • Dodanie opisów monitorów (DirectPC). [Master]
 • Dodanie opcji tworzenia kopii artykułu KB (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie filtrowania typów relacji w raporcie powiązanych z użytkownikiem zasobów (Użytkownicy, Zasoby). [Master, Server]
 • Optymalizacja generowania raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). Master]
 • Poprawa formatowania danych eksportowanych do pliku excel (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportów: Skany sprzętu , Skany oprogramowania (Komputery, Oprogramowanie). [StatlookWeb]
 • Wiersz sumowania danych w raporcie jest zawsze widoczny (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości skopiowania linku do komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie predefiniowanych przycisków inkrementujących czas pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI listy komentarzy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Zmiana UI modułu załączników. Dodanie grupy ‚Sugerowane’ oraz dodanie filtrowania po rozszerzeniu (Załączniki). [StatlookWeb]
 • Dodanie dla widżetów zgłoszeń opcji sortowania danych (Data zgłoszenia, Data aktualizacji, Data utworzenia) (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie filtrowania po użytkownikach dla ‚Najczęściej używane aplikacje’ oraz Najczęściej odwiedzane strony WWW (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Nazwa konta’ w raporcie ‚Konta Windows’: Przypisane i Nieprzypisane (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Interaktywne widgety przekierowujące do raportu z odpowiednim filtrowaniem (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości ręcznego określania kolejności zgłoszeń w widoku kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja pobierania danych dla karty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb, Server]
 • Zmiana wersji manifestu z V2 na V3 dla rozszerzenia SNF dla przeglądarki Chrome (Webook). [Agent]
 • Aktualizacja rozszerzenia SNF dla przeglądarki Mozilla Firefox (Weblook). [Agent]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚23505: duplicate key value – IX_corUserPosition’ (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lokalizacje nie są kopiowane podczas tworzenia kopii komputera/zasobu (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe położenie ikony „odznaki” dla zakładek modułów systemu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Karta edycji zasobu – Brak dostosowania do zawartości wysokości pola ‚Karta graficzna’ (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚id contain invalid location ids’ przy próbie usunięcia lokalizacji (All). [Server]
 • Poprawa formatowania danych w plikach eksportu dziennika operacji (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Czytnik kart pamięci jest zawsze widoczny, jako czytnik niezależnie jaka karta pamięci jest włożona do czytnika (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Pomimo posiadania prawa do zarządzania firmami, brak uprawnień dla użytkownika nie należącego do grupy Administratorzy (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Error: Uncaught (in promise): TypeError: Cannot read properties of null (reading ‚length’) (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość wykonywania skryptów dla opisu zgłoszenia, komentarzy, ostatniego komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zapisu opisu dla trybu zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚wstawianie lub modyfikacja na tabeli „usmMicamActivity” narusza klucz obcy „FK_usmMicamActivity_usmProcessInfo”‚ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie odnaleziono metody: ‚Void NLog.Logger.Error’ (All). [Agent, Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie filtrów w formie wyboru zasobów do przypisania (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwości uruchomienia w przeglądarce skryptu js zapisanego w pliku załącznika (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W raporcie ‚Lista użytkowników’ brak danych w kolumnie ‚Stan konta’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość edycji zawartości listy atrybutu dodatkowego ‚Państwo’ (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Cannot insert the value NULL into column RunAsName, table artTaskOrder; column does not allow nulls. INSERT fails.’ (Scriptlook, Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ’08P01: insufficient data left in message’ po próbie deinstalacji z wykorzystaniem kreatora deinstalacji oprogramowania MSI (Scriptlook). [Statlook, Agent, Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ClientSecret może zostać usunięty w trakcie edycji konfiguracji serwera pocztowego (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości selektywnego skopiowania adresu MAC lub IP w karcie danych sieciowych zasobu (Komputery, Zasoby).[Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Tryb ciemny zostaje wyłączony przy zmianie języka (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe formatowanie opisu / komentarza zgłoszenia po wklejeniu tekstu zawierającego przejścia do nowej linii (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe skalowanie widoków publicznych na urządzeniach mobilnych (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Bezpośrednio po utworzeniu kilku pierwszych szablonów komentarzy brak podglądu ich treści w oknie edycyjnym (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: SetIssueRelations – ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.’ (Helpdesk).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych w kolumnie ‚Użytkownik’ w raporcie ‚Dzienniki systemu Windows’ (Komputery). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wydruk etykiety po zmianie orientacji na poziomą i dopasowaniu do strony ucina kod QR (Komputery, zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie działa odblokowywanie napędu szyfrowanego Kingston (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W niektórych przypadkach możliwe nieprawidłowe zliczanie czasu WWW (Użytkownicy). [Server]

 

17.1.8

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu – Dane z monitoringu dla zwiniętej karcie użytkownika prezentowane z kilku dni (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W niektórych przypadkach możliwe nieprawidłowe zliczanie czasu WWW (Użytkownicy). [Server]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Brak danych w raporcie ‚Najczęściej odwiedzane strony WWW’ oraz ‚Najczęściej używane aplikacji’ dla jednego dnia (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]

 

17.1.4

Zmiany

 

 • Optymalizacja przetwarzania plików ‚statlook’ w katalogu cache serwera dla postgres (All). [Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Awatary użytkowników ukryte pod tekstem w oknie komentarzy (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: System.NullReferenceException przy próbie zapisania notatki w zgłoszeniu (Helpdesk). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ConvertTableToPlainText – System.NullReferenceException podczas próby wyświetlenia listy komentarzy (Helpdesk). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: GetUserInitialsConfig – Error: Uncaught (in promise): TypeError: (A ?? „”).trimStart is not a function (All). [StatlookWeb]

17.1.0 

Nowości

 

 • Dodanie obsługi skryptów PowerShell (Scriptlook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie obsługi skryptów wykonywanych w kontekście użytkownika (Scriptlook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie możliwości uruchamiania skryptów po uruchomieniu komputera/po zalogowaniu użytkownika (Scriptlook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie możliwości uruchamiania skryptów na prawach wybranego konta (Scriptlook). [Agent, Master, Server
 • Dodanie obsługi załączników dla powiadomień mailowych (All). [Master, Server]
 • Dodanie podstawowych statystyk (Helpdesk). [StatlookWeb, Server]
 • Dodanie raportu powiązanych zasobów w module użytkownicy (Użytkownicy, Zasoby).[Master, Server]

 

Zmiany

 

 • Dodanie możliwości ustawienia wartości rodzaju wpływu biznesowego (All). [Master]
 • Wprowadzenie konfiguracji maksymalnego rozmiaru załącznika dla modułu Sygnalisty (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Optymalizacja odczytu załączników komentarzy dla zgłoszenia (Helpdesk). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Asynchroniczne pobieranie danych w raportach modułu Helpdesk (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie do dziennika operacji informacji o niepowodzeniach uwierzytelniania (All). [Server]
 • Dodanie możliwośći przerwania procesu pobierania opisu zgłoszenia dla tooltip (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość grupowej edycji listy zasobów i komputerów (Zasoby, Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodanie przerwania przetwarzania danych w przypadku wystąpienia błędu (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie sumowania danych w raportach tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie wylogowania użytkownika, gdy wejdzie na stronę publiczną (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie statystyki ‚Ruchy myszką i przewijanie’ w raportach monitoringu (Użytkownicy).[Master, Server]
 • Dodanie opcji usuwania wybranych widgetów (All).[StatlookWeb]
 • Dodanie ograniczenia liczby znaków dla numeru sprawy (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie pobieranie listy użytkowników w całym systemie w oparciu o prawo dostępu do użytkowników (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu cyklicznego: ‚Nagłówki okien’ (Użytkownicy).[Master, Server]
 • Dodanie raportu cyklicznego: ‚Najpopularniejsze stron WWW’ (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwość eksportu dziennika operacji (All). [Master]
 • Dodanie możliwości konfiguracji ustawień kalendarzy (All). [StatlookWeb]
 • Opcja podglądu komentarza w raporcie nie jest dostępna, jeżeli zgłoszenie nie zostało skomentowane (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień ‚Ogólne’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie widżetu ‚Monitorowanie WWW’ (Użytkownicy, Weblook). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości powiększenia obrazu z opisu zgłoszenia do rozmiaru oryginalnego (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Przypisany do’ do raportu załączników (Helpdesk).[StatlookWeb]
 • Pierwsza wybrana lokalizacja jest oznaczana, jako lokalizacja główna (All).[StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI slidera podglądu załączników (All). [StatlookWeb]
 • Uprawnienia – Rozszerzenie funkcjonalności filtrów wg działów (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Uprawnienia – Dodanie filtra ‚wg siebie samego’ (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Uprawnienia – Dodanie filtra ‘wg typów zasobów’ (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie agregacji zdarzeń w automatyzacji dla reguł modyfikacji zgłoszenia (Automatyzacja, Helpdesk). [Server]
 • Dodanie możliwości eksportu / importu szablonu powiadomienia z pliku (All). [Master, Server]
 • Dodanie podstawowych animacji (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie reguły automatyzacji dla rozmiaru cache serwera (Automatyzacja). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości uwzględnienia w notyfikacji e-email załączników dodanych do komentarza (Helpdesk). [Server, Master]
 • Aktualizacja wersji instalatorów serwerów baz danych (All). [Server]
 • Kompatybilność Statlook z Windows Server 2022 (All). [Agent, Master, Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ids contain invalid SLA ids (0)’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe dane na widgecie ‚Monitorowanie WWW’ (Start, Weblook, Użytkownicy). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przycisk ‚Odśwież’ w raportach nie odświeża pełnych danych, a jedynie stan ostatniego pobrania danych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie historii zmian dodawania załącznika do komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po zapisie licencji w historii widoczny wpis „język licencji ustawiony na (nieznany)” (Licencje). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W opcjach wydruku raportu bizlook uwzględnione są niewidoczne kolumny (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie wszystkie wklejone adresy są klikalne w edytorze opisu / komentarza zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niedziałający informator z danymi w tooltipie podczas dodawania nowego zgłoszenia z poziomu karty zasobu lub użytkownika (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowa etykieta kolumny w opcjach wydruku (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Błędne oznaczenie archiwalnych relacji użytkownik – zasób (Użytkownicy, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość przypisania do licencji zasobów, których typ nie pozwala na utworzenie takiej relacji (Licencje, Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie zapisu filtrów raportów (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przy URL zawierającym nieprawidłowe id -otwierana zostaje nowa karta użytkownika (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W raporcie komputery, zasoby nie wyświetla się adresy MAC (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Widżety kategorii po odznaczeniu nie mogą być ponownie użyte (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie działa sortowanie w kolumnie Identyfikator w raporcie Dzienniki Systemu Windows (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Indeks i długość muszą mieścić się w granicach elementu Lista’, który mógł wystąpić w raporcie ‚Używane aplikacje’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Powielone ustawienia w umgProperty oraz naruszenie indexu: IX_umgProperty (All).[Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość zmiany zgłoszenia pomimo braku uprawnień edycji w profilu zgłaszającego (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Modyfikacja jednego szablonu komentarza powoduje modyfikację wszystkich (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ids contain invalid inventory ids’, który może wystąpić podczas sprawdzania zadań serwera (All). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zadokowanych przycisków w formach zarządzania wartościami słownikowymi (All).[Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Exception while reading from stream’ w obsłudze metody UmgAgent.GetAssociatedInventoryId(DbEngine engine) (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Uwzględnienie w DW wiadomości email importowanej w helpdesku powoduje zmianę ostatnio modyfikującego dla użytkownika (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Akcja „Wyślij email (szablon)” nie wysyła powiadomienia email, jeżeli adres odbiorcy został wpisany ręcznie (Automatyzacja). [All]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe formatowanie czasu w raportach monitoringu (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie działają filtry szczegółowe komputerów i zasobów (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości komentowania przerw w sesji. (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny problemu: Brak działu użytkownika w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Importowana odpowiedź na powiadomienie email tworzy nowe zgłoszenie, a nie komentarz (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po zalogowaniu brak breadcrumb (All).[StatlookWeb]
 • Usunąć przyczynę problemu: Sprawdzanie dostępu do działów jest wykonywane, nawet jeżeli użytkownik nie jest rozwiązującym w helpdesk (Helpdesk). [Server]

 

 

17.0.8 

 

Zmiany

 • Zaktualizowano sterownik npgsql do wersji 5.0.16 (All).[Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości dodania załączników (Helpdesk). [Server]

 

17.0.4 

 

Zmiany

 • Optymalizacja przetwarzania plików w folderze cache serwera (All).[Server]

 • Dodanie trybu ciemnego (All). [StatlookWeb]

 • Modyfikacja zapisu wiązania certyfikatu dla Statlook Web z endpointem (All). [Server]

 • Dodanie możliwości nawiązywania połączenia z użyciem ręcznie wprowadzonego adresu IP (DirectPC). [Master]

 • Poprawa formatowania daty w drukowanych i eksportowanych raportach (All). [StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu w procedurze nadającej prawa do odczytu klucza prywatnego certyfikatu SSL (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości edycji obiektów pomimo nadanych uprawnień dla użytkownika, który należy do grupy ‚Pracownik’. (Użytkownicy, Zasoby, Licencje) [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości instalacji serwera: ‚InstallStatlookWeb, lokalizacja c:\…\StatlookWeb.zip’ (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu polegającego na braku możliwości instalacji Statlook Server, jeśli wcześniejsza instalacja zakończyła się błędem (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie ‚Data dodania’ załącznika (Helpdesk). [Master]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak opcji komentowania zgłoszeń (Helpdesk). [Master]

 

17.0.0 

 

Nowości

 

 • Dodanie modułu Powerlook (Powerlook). [Master, Server, Agent StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości włączanie / wyłączenie komputerów – jednorazowe lub w harmonogramie (Powerlook). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Rozwój filtrów dla praw do obiektów (np. wg jednostek organizacyjnych, twórcy, bezpośrednio wybranych obiektów) (All). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości grupowania danych po komputerze w raportach aktywności użytkowników (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości tworzenia szablonów powiadomień e-mail (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu Azure AD (Użytkownicy). [Server, Master, Agent, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość utworzenia zbiorczego podsumowania z wybranych dowolnych widżetów (Wallboard). [StatlookWeb]

 

Zmiany

 • Skaner widoku organizacyjnego – Dodanie możliwości skanowania sieciowego przez wybranych agentów (Komputery). [Master, Server, Agent]
 • Dodanie podstawowych statystyk dla komputerów i zasobów (Komputery, Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie prawa do użytkowników: ‘Zarządzanie kontem statlook’ (All). [Master, Server]
 • Dodanie praw do raportów dla modułu zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie nowych opcji dla grup odbiorców powiadomień (Automatyzacja, Helpdesk, Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Raportowanie cykliczne – Dodanie raportu: ‚Systemy operacyjne’ (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości export do pliku raportów tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie odczytu DisplayVersion dla systemu operacyjnego (Oprogramowanie). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja tooltip z informacjami o użytkowniku w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie widżetu: ‚Rozdzielczości monitorów’ (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Trend aktywności – Dodanie możliwości grupowania po użytkowniku, komputerze oraz uwzględnienie nieobecności (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwość eksportu wykresów do pliku png oraz csv (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie sortowania po dacie utworzenia wyników skanowania przed wysłaniem na serwer (Komputery, Oprogramowanie). [Agent]
 • Dodanie slidera do przeglądania załączników (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie statystyk: ‚Najpopularniejsze strony www’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Najczęściej używane aplikacje’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie sposobu wyświetlania użytkowników – dodanie awatara oraz akcji otwarcia karty użytkownika (All). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie opisów tagów w podpowiedziach (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości podgląd ostatniego komentarza zgłoszenia w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie limitu zliczania kliknięć myszy dla tego samego położenia wskaźnika myszy (Użytkownicy). [Agent]
 • Dodanie w ustawieniach widoku ‚Zalogowani użytkownicy’ / ‚Logged on users’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie konieczności dwukrotnego wprowadzenia poprzedniego hasła podczas jego zmiany (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Konta Windows’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości podgląd ostatniego komentarza zgłoszenia w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server]
 • Usunięcie opcji wymuszania dodania komentarza ‚ChangesetCommentsPolicy’ (Helpdesk). [Master]
 • Brak komunikatu o niekompatybilnej wersji serwera, podczas ręcznej zmianie ustawień połączenia (All). [Agent, Server]
 • Rozwój ustawień zarządzania działami. (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości filtrowania po użytkownikach w raporcie ewidencja czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Role’ do raportu ogólnego (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość grupowego dodawania komentarzy dla zaznaczonych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień automatycznej konserwacji bazy danych (All). [StatlookWeb]
 • Rozdzielenie danych w kolumnie ‚Uprawnienia’ w raporcie ‚Dostępy’ (Rodo). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie nazwy i oceny kategorii w formie listy hostów (Weblook). [Master]
 • Dodanie widżetów: ‚Komputery wg typu’, ‚Komputery wg firm’, ‚Komputery wg działów’ (Start, Komputery). [Master, Server]
 • Usunięcie filtra zakresu czasu w raporcie listy KB (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Dodanie importu z AD atrybutu preferredLanguage (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie opcji utworzenia kopii artykułu bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie domyślnego sortowania wyników globalnego wyszukiwania po czasie aktualizacji (All). [Master, StatlookWeb]
 • Wprowadzenie preferowanego/ domyślnego języka dla użytkownika (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie do raportu ‚Lista użytkowników’ kolumny ‚Preferowany język’ (Użytkownicy). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI dla opcji szybkiego dodawania obiektów (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja menu nawigacji w zakresie pozycji Zwiń / Rozwiń (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji opisu dodanego czasu pracy dla zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość wyboru formatu daty dla atrybutów dodatkowych typu DataCzas (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie widoku grida dla raportu nieobecności (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wyboru ikony dla aliasu aplikacji (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie modułu ‚Komputery’ (Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodanie widgetu: ‚Komputery wg typu’ (Start, Komputery). [Master, Server]
 • Dodanie do widgetu ‚Trendy zgłoszeń’ przełącznika ‚Data utworzenia / Data zgłoszenia’ oraz opcji eksportu wykresu (Helpdesk).[StatlookWeb]
 • Ukrycie użytkowników zarchiwizowanych w oknie wyboru powiązanych ze zgłoszeniem użytkowników (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ograniczenie liczby podpowiedzi w wyszukiwaniu podczas wprowadzania tematu zgłoszenia z 5 do 3 pozycji (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Przywrócenie polecenia ‚Personalizacja pakietu instalacyjnego agenta’ (All). [Master]
 • Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia (Statlook Security Key) przed nieautoryzowanym dostępem do serwera Statlook (All). [Master, Server, Agent]
 • Poprawa algorytmu dla globalnego wyszukiwania (All). [Server]
 • Wyróżnienie pola wyszukiwania w gridzie, w momencie, kiedy jest wprowadzony tekst do wyszukiwania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji daty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja sposobu wprowadzania wartości dla ewidencji czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja zapisu / aktualizacji zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie stylowania wersji roboczej komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości sumowanie danych w raportach tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja układu podglądu artykułów KB (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień języków domyślnych (All). [StatlookWeb]
 • Poprawa sortowanie danych w widżecie ‚Wiek komputerów (BIOS)’ (Komputery). [Master]
 • Dodanie kolumny ‚Preferowany język’ do raportu listy użytkowników (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości przełączenia danych w kolumnie ‚Dział’ na ‚Firma i dział’ – dotyczy raportów ogólnych (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany preferowanego języka użytkownika (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Optymalizacja układu widoku karty edycyjnej obiektu w trybie rozwiniętym (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji o wybranych elementach do usunięcia w manualnej konserwacji bazy danych (All). [Master]
 • Dodanie możliwości akceptacji przerw dla konta menadżera \ nadzorcy (Użytkownicy). [Server]
 • Suffix adresu WBL przyjmuje wyłącznie znaki dozwolone (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji ‚Pokaż wszystkie’ dla powiązanych zgłoszeń w karcie użytkownika (Użytkownicy, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany lokalizacji użytkownika oraz dostosowanie widoku menu ‘Zmień’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie nowego formatu czasu: ‚Zaokrąglony do godzin i minut’ (All). [Master]
 • Modyfikacja formatowania danych w kolumnie ‚Czas trwania’ w raporcie ewidencji czasu – Formatowanie i suma w oparciu o godziny i minuty (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa responsywności widoku kafelkowego dla artykułów bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Poprawa responsywność dla układu widgetów (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji wartości dla priorytetów, ważności (Helpdesk). [Master]
 • Dodać możliwość zbiorczej Akceptacji / Odrzucenia i usuwania nieobecności z poziomu raportu nieobecności dla widoku ‚Lista’ (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja progu wyzwolenia predefiniowanej reguły reagującej na niską liczbę wolnych licencji Agenta (Automatyzacja). [Server]
 • Dodanie możliwości wyszukiwania atrybutów podczas edycji widoku raportu (All). [Master]
 • Scalenie narzędzi dla modułu Komputery i DirectPC (Komputery, DirectPC). [Master]
 • Dodanie możliwości odrzucenia nieobecności, jeżeli zastępujący jest nieobecny (Użytkownicy). [Server]
 • Zmiany w karcie zasobów dla grupy danych sieciowych (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI dla toasts notification (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wydruku oraz zapisania do pliku szczegółów pakietów (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Dodanie szablonu administracyjnego (ADM) pozwalającego na zablokowanie Nadzorcy Agenta (All). [Agent]
 • Dodanie polecenia ‚Otwórz w nowej karcie’ dla ostatnio oglądanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wprowadzenia ewidencji czasu pracy w szybkim dodawaniu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Umożliwienie zapisu zgłoszenia, jeżeli źródłowa wiadomość e-mail nie posiada tematu (Helpdesk). [Server]
 • Ewidencja czasu – Dodanie sumowania czasu oraz wprowadzenie filtrowania po użytkowniku (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana czasów nieaktywności w formularzu dodawania zgłoszeń (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie odczytu wszystkich kart graficznych komputera – nie tylko jednej karty (Komputer).[Master, Server]
 • Dodanie możliwość obsługi wielu kart graficznych w karcie zasobu/komputera (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Dodanie do harmonogramu wykonywania zadania ustawienia: ‚Pomijaj zadania zaległe’ (Scriptlook). [Master, Server]
 • Dodanie odczytu natywnej rozdzielczości dla monitorów dla funkcji automatycznego tworzenia monitorów (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Dodanie ograniczenia maksymalnego rozmiaru ikon przypisanych do wartości słownikowych (All). [Master]
 • Dodanie ograniczenia maksymalnego rozmiaru (5 MB) dla obrazka awatara użytkownika. (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie ustawień maksymalnego rozmiaru załącznika (Helpdesk). [Master, Server]
 • Raportowanie cykliczne – Uwzględnienie zarchiwizowanych obiektów w filtrze raportu ‚Zarchiwizowane zasoby’ (All). [Master]
 • Jeżeli użytkownik jest zarchiwizowany, to nie jest uwzględniany w liście rozwiązujących (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Powiadomienia e-mail: Zdefiniowanie nowych grupy odbiorców: rozwiązujący, zgłaszający, subskrybenci (Automatyzacja, Helpdesk). [Master, Server]
 • Rozdzielenie właściwości ‚Dane sprzętowe’ dla typu zasobów na osobne ustawienia (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Poprawa formatowania wartości logicznych w raporcie ‚Ogólne’ (Licencje). [Master]
 • Usunięcie powiadomienia e-mail wysyłanego po dodaniu wpisu KB (Helpdesk). [Server]
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – Dodanie zabezpieczenia przed atakami typu ‚PathTraversal’ (All). [Server]
 • Dodanie limitu rozwiązujących w module Helpdesk (Helpdesk). [Server, Master]
 • Aplikacja statlook Master oraz statlook Server tylko w wersji x64 (All). [Master, Server]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji v22.1.6 (All). [Master, Server, StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięto przyczynę problemu: W widżecie „Trendy zgłoszeń” zliczane są wpisy KB oraz wnioski Rodo (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak odświeżenia raportu po zmianie grupowej wybranych właściwości licencji, np. ‚Firma i dział’ (Licencje). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Import zasobów – wyjątki przy tworzeniu nowych statusów, dopasowanie rozróżnia wielkość liter (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Dolny filtr statusu nie działa przy zbyt szybkim wybraniu wielu statusów (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Rozbieżności w danych z monitoringu stron WWW (Użytkownicy). [Agent, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Raport ‚Czasy SLA’ nie wyświetla informacji o zgłoszeniach, na które nikt nie zareagował i których nikt nie rozwiązał (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: w raporcie ‚Czasy SLA’ zapisywane pozycję realizacji dla osoby, która zarchiwizowała zgłoszenia, a nie je rozwiązała (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Wielokrotnie modyfikowany czas reakcji na zgłoszenie (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Rozwiązujący widzi komentarze prywatne i robocze zgłaszającego (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚MailReader’, jako konto systemowe zamiast ‚Import wiadomości email’ w Dzienniku operacji (Ustawienia). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Raport czynności przetwarzania i Zbiory danych nie zostaje odświeżony po edycji elementu (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak inkrementacji liczby wyświetleń artykułów bazy wiedzy (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Cannot insert duplicate key row in object dbo.usmSessionBreak with unique index IX_usmSessionBreak_LTime’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak uwzględnienia praw do obiektów w raportach cyklicznych (All). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Kontrolka wyboru typu zasobów nie wyświetla typów w strukturze drzewiastej (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Automatyczna ewidencja czasu pracy (< 60 sek) po rozwiązaniu, zawieszeniu lub archiwizacji zgłoszenia jest zapisywana, jako 0 min (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Sekwencja nie zawiera elementów’, który może wystąpić podczas importu zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Historia zgłoszenia nie obejmuje dodania komentarza bez tekstu (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak reakcji na zatrzymanie aktywnego timetrackingu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości zaznaczenia wszystkich kategorii w danym języku (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Zapis zgłoszenia, które ma aktywny timetracking i jest archiwizowane powoduje wyjątek (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak tooltipów dla widget’ów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Wyniki globalnego wyszukiwania – Brak danych w kolumnie Data utworzenia i Data modyfikacji dla załączników (Załączniki). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Kategoria danych wrażliwych dodana w ustawieniach, nie jest oznaczana jako wrażliwa i nie można jej wybrać w odpowiednim polu formularza. (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Error converting value inventory to type System.Int32’ (Automatyzacja). [StatlookWeb, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak odwzorowanie wartości ‚Przypięte’ w karcie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Podłączenie pendrive do komputera powoduje zmianę rozmiaru dysku HDD (Komputery, Zasoby). [Server, Agent]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości wyboru atrybutów dodatkowych typu ‚dataczas’ oraz typu ‚liczba rzeczywista’ w importerze zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Automatyczne przeładowanie wyników wyszukiwania globalnego bez potwierdzenia operacji (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Wyjątek z konfliktem nieobecności nie jest generowany, jeżeli obecność jest odrzucana (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Brak danych w widgecie ‚Wnioski o nieobecność’ dla widoku ‚Do akceptacji’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Różnice w nazwach kolumn szablonów i raportów Ogólnych (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nieprawidłowy użytkownik w raporcie ‘Dziennik systemu Windows’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Automatyczne przeładowanie wyników globalnego wyszukiwania bez potwierdzenia operacji (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Możliwość wprowadzenia dwóch zmian zakończenia automatycznej ewidencji czasu pracy (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Edycja aktywnego auto-timetrackingu zgłoszenia powoduje zatrzymanie naliczania czasu oraz wyzerowanie już zliczonego (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Limity znaków pól zgłoszenia nie zawsze był uwzględniany (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Error converting value (null) to type System.Int32’, który mógł wystąpić podczas edycji wartości słownikowych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’, który może wystąpić w raporcie ‚Rozliczenie czasu pracy’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Ograniczenia dostępu do agentów dla użytkowników z grupy ‚Pracownik’ (All). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nieprawidłowe wykrywanie karty graficzne komputera (Komputery). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości ustawienia rozdzielczości dla monitora (Zasoby).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Możliwe powielenie użytkowników, podczas importowania danych z pliku tekstowego (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nie działa kopiowanie obrazów z opisu zgłoszenia w trybie podglądu, w formie komentarzy (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak części opisu zgłoszenia utworzonego na podstawie importowanego e-maila (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Możliwy brak dostępu do szyfrowanego dysku zewnętrznego (Datalook). [Agent]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nieprawidłowo wybrany użytkownik zgłaszający dla zgłoszenia tworzonego z poziomu karty użytkownika (Użytkownicy, Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Jeżeli użytkownik jest zarchiwizowany, to w globalnym wyszukiwaniu brak danych w kolumnie: utworzony przez / modyfikowany przez (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Usunięcie przypisanej umowy SLA powoduje pojawienie się komunikatu: Nie można zmodyfikować archiwalnego zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Zerowanie kwot w zakładce Finansowe w module Licencje (Licencje). [Master]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Brak rozwiązujących na liście wyboru w karcie zgłoszenia dla zgłaszającego bez przypisanego działu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Przypisanie powiązanej osoby do zgłoszenia przenosi do karty użytkownika (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nie działa kopiowanie obrazów z opisu zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyn błędu: W raporcie ‚Użycie programów’ nazwa komputera zastąpiona jest typem licencji (Komputery, Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości importu tekstu z wieloma liniami (Zasoby, Licencje, Zgłoszenia). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak ikon w widoku ‚Zarządzanie skanami’ (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Importer zasobów CSV nie pozwala na import wszystkich kolumn, które pozwala eksportować moduł (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak reakcji na dodanie załącznika do komentarza – brak progresu operacji zapisywania załącznika (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Ustawienia protokołów są usuwane / nadpisywane o opcjach globalnych (Zasoby). [Master, Server]

 

Aktualizacje wersji 16

Lista zmian dla wersji 16.3.8 (28.10.2022)

Lista zmian dla wersji 16.3.4 (07.10.2022)

Lista zmian dla wersji 16.3.0 (21.09.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.12 (22.07.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.8 (12.07.2022)

Lista zmian dla wersji 16.2.4 (10.06.20220

Lista zmian dla wersji 16.2.0 (17.05.2022)

Lista zmian dla wersji 16.1.4 (15.03.2022)

Lista zmian dla wersji 16.1.0 (08.03.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.12 (28.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.8 (14.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.4 (10.12.2021)

Lista zmian dla wersji 16.0.0 (10.12.2021)


Aktualizacje wersji 15

Lista zmian dla wersji 15.2.4 (19.11.2021)

Lista zmian dla wersji 15.2.0 (07.10.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.4 (06.08.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.0 (30.07.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.8 (18.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.4 (04.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.0 (28.05.2021)


 

Aktualizacje wersji 14

Lista zmian dla wersji 14.2.16 (30.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.12 (16.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.8 (27.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.4 (14.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.1.8 (29.10.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.4 (17.09.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.0 (25.08.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.12 (27.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.8 (12.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.4 (30.04.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.0 (06.02.2020)


Aktualizacje wersji 13

Lista zmian dla wersji 13.2.12 (06.12.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.8 (22.11.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.4 (10.10.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.0 (30.09.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.4 (19.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.0 (06.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.8 (15.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.4 (08.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.0 (26.02.2019)


Aktualizacje wersji 12

Lista zmian dla wersji 12.3.0 (17.10.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.4 (10.07.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.0 (18.06.2018)

Lista zmian dla wersji 12.1.0 (11.04.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.6 (28.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.4 (20.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.1 (07.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.0 (06.02.2018)


Aktualizacje wersji 11

Lista zmian dla wersji 11.4.1 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.4.0 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.3.0 (28.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.2.0 (17.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.1.0 (05.01.2017)

Lista zmian dla wersji 11.0.0 (22.12.2016)


Aktualizacje wersji 10

Lista zmian dla wersji 10.7.0 (05.09.2016)

Lista zmian dla wersji 10.5.0 (24.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.4.0 (14.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.3.0 (14.03.2016)

Lista zmian dla wersji 10.1.0 (17.12.2015)

Lista zmian dla wersji 10.0.0 (06.10.2015)


Aktualizacje wersji 9

Lista zmian dla wersji 9.5.0 (30.06.2015)

Lista zmian dla wersji 9.1.0 (30.03.2015)

Lista zmian dla wersji 9.0.1 (22.12.2014)

Lista zmian dla wersji 9.0.0 (15.12.2014)


Aktualizacje wersji 8

Lista zmian dla wersji 8.3.0 (01.09.2014)

Lista zmian dla wersji 8.2.0 (02.06.2014)

Lista zmian dla wersji 8.1.0 (17.04.2014)

Lista zmian dla wersji 8.0.0 (20.11.2013)


Aktualizacje wersji 7

Lista zmian dla wersji 7.4.0 (Czerwiec 2013)

Lista zmian dla wersji 7.2.0 (Kwiecień 2013)

Lista zmian dla wersji 7.1.0 (28.02.2013)

Lista zmian dla wersji 7.0.0 (06.12.2012)


Aktualizacje wersji 6

Lista zmian dla wersji 6.6.7 (13.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.6.6 (04.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.1 (15.03.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.0 (17.02.2012)

Lista zmian dla wersji 6.0.2 (02.12.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.1 (18.11.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.0 (25.10.2011)


Aktualizacje wersji 5

Lista zmian dla wersji 5.1.3 (17.03.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.1 (15.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.0 (11.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.0.2 (17.11.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.1 (27.10.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.0 (20.10.2010)


Aktualizacje wersji 4

Lista zmian dla wersji 4.5.0 (28.03.2010)

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły