Lista zmian

Posiadasz starszą wersję statlook?

Zapytaj o upgrade do wersji 16

 

16.2.4

 

Zmiany

 • Dodanie akcji ‘Dodanie komentarza’ dla reguł helpdesk (Automatyzacja, Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zwiększenie wydajności przetwarzania plików z wynikami skanowania oprogramowania (Oprogramowanie). [Server]
 • Informacje o dyskach przenośnych nie są uwzględniane w atrybutach dodatkowych dla komputera (Komputery, Zasoby). [Agent]

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: System.NullReferenceException: DiskManagement.DisksManagementForm.m_ctlDiskView_CustomColumnDisplayText (Datalook). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Generic driver was detected. The System Monitor will be restarted.’ (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie funkcji wyszukiwania dla powiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]

 

16.2.0

 

Nowości

 • Dodano automatyczne wykrywanie podłączonych dysków zewnętrznych oraz możliwość ich autoryzacji (Komputery, Datalook). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano monitoring geolokalizacji komputerów (Komputery). [Master, Server, StatlookWeb]

 

Zmiany

 • Włączenie możliwości nadawania uprawnień do modułów dla administratorów i pracowników (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano możliwość nadawania praw do raportów w module Użytkownicy (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano widżet: ‚Trendy zgłoszeń’ (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwość przypisania wielu ról do użytkownika (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano możliwość ograniczenia dostępu do modułu Rodo (Rodo). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano prawa do aktualizacji systemu Statlook (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano prawa do edycji uprawnień (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano prawa do logowania do aplikacji Master (All). [Master, Server]
 • Dodano prawa do automatycznej konserwacji bazy danych (All). [Master, Server]
 • Dodano prawa do edycji widoku organizacyjnego (All). [Master, Server]
 • Dodano prawa do zarządzania dyskami oraz do edycji uprawnień (Datalook). [Master, Server]
 • Dodano do ustawień widoku ‚Uprawnienia’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodano do ustawień widoku ‚Konta statlook’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodano możliwość ponownego importu wiadomości e-mail, które zostały odrzucone (Helpdesk). [Master, Server]
 • Identyfikacja podłączanych dysków zewnętrznych po numerze seryjnym (Datalook). [Master, Server, Agent]
 • W podglądzie importowanych wiadomości e-mail dodano kolumny z informacjami o nadawcy (Helpdesk). [Master, Server]
 • Uwzględnienie informacji o powiązanych elementach w formie edycji notatki (All). [Master]
 • Dodano konfigurację szablonów atrybutów dodatkowych (All). [StatlookWeb]
 • Dodano kolumnę ‘Typ kodu kreskowego’ do raportu zasobów (Komputery, Zasoby). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Dodano możliwość zamknięcia okna powiadomień poprzez użycie klawiszy Esc, Enter (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana procentowej dokładności etykiet danych na widżetach z wykresami (Start). [Master]
 • Dodano możliwość zarządzania rodzajami wsparcia SLA (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja nazwy wyświetlanej zgłoszenia w raporcie historii zamian (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodano widżet: ‚Ostatnio zalogowani w nocy’ (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano widżet ‚Państwa zasobów’ (Start, Zasoby). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Wyróżnienie komentarza roboczego, który nie został jeszcze dodany do zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Poprawa wydajności ładowania ogólnych danych audytu (Audyt). [Master]
 • Dodano widżet: Priorytety zgłoszeń (Start, Helpdesk). [Master]
 • Dodano widżet: Statusy zgłoszeń (Start, Helpdesk). [Master]
 • Dodano widżet: Tryby zgłoszeń (Start, Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja zapisu plików skanera offline (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Modyfikacja UI okna ‚Narzędzie diagnostyczne’ (All). [Master]
 • Dodano do zarządzania widokami pytania wyświetlanego, w przypadku przenoszenia elementów z grupy Wszystkie do innej grupy niewirtualnej (All). [Master]
 • Wyszukiwanie globalne – Dodano możliwość wyszukania dokładnej frazy z użyciem cudzysłowów (All). [Server]
 • Dodano formę informującą o błędzie identyfikacji zasobów (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano reguły automatyzacji reagującej na powielenie zasobów (Automatyzacja). [Master, Server]
 • Zmiana algorytmu wybierającego rekord produktu Windows Security Center (Komputery). [Agent]
 • Dodano obsługę zapisu atrybutów dodatkowych podczas importu zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Raportowanie cykliczne – Zmiana formatu czasu dla kolumn ‚Czas trwania’ oraz ‚Czas aktywności’ dla raportu odwiedzanych stron WWW (Użytkownicy). [Server, Master]
 • Rozdzielono konto serwisowe ‚Menedżer cache’ na kilka dedykowanych kont np. zapis wyników widoku organizacyjnego (All). [Server]
 • Dodano możliwość utworzenia notatki z poziomu menu kontekstowego raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwość otworzenia/edycji powiązanego zgłoszenia z poziomu formularza edycji zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Prezentowanie informacji o liczbie nieprzeczytanych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwość zarządzania rolami użytkowników (All). [StatlookWeb]
 • Dodano statystyki: ‚Trendy zgłoszeń’ (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana UI wyboru zakresu czasu dla statystyk (Helpdesk). [Master]
 • Możliwość dodania historycznych dostępów (Rodo). [Server]
 • Zmiana kontroli wyboru użytkowników w raportach statystyk (Helpdesk). [Master]
 • Dodano kolumnę ‚Numer wniosku’ oraz wyświetlanie pełnej ścieżki dla typu zbioru danych (RODO). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie informacji, kiedy dodano załącznik (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja raportu ‚Zarządzanie agentami’. Dodano kolumny ‚Uwagi/Status’ (Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodano zaawansowany tryb (linia poleceń) zdalnej instalacji / deinstalacji oprogramowania (Komputery). [Master]
 • Dodano możliwość otworzenia w nowej karcie wyszukanych obiektów w globalnym wyszukiwaniu (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja wyglądu raportu podsumowania rozliczenia audytu oprogramowania (Audyt). [Master]
 • Dodano kolumny: ‚Data zgłoszenia’, ‚Czas rozwiązania’ w zakładce ‚Zgłoszenia’ karty użytkownika (Użytkownicy). [Master]
 • Dodano zakładki ‘Konto Statlook’ w karcie użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodano informacji o dostępach do szablonów raportów (Użytkownicy, Rodo). [Master, Server]
 • Wyróżnienie zgłoszeń sygnalistów po przekroczeniu maksymalnego czasu na przyjęcie zgłoszenia (Sygnalista). [StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe wyświetlanie aplikacji (UI), gdy włączone jest skalowanie (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość utworzenia podczas importu e-mail, zgłoszenia dla użytkownika zarchiwizowanego, a nie użytkownika z aktywnym kontem (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przy przejściu między zakładkami, ostatni wybrany widok raportu nie jest zapamiętywany (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak oznaczenia zgłoszenia jako przeczytanego po jego otwarciu w nowej karcie przeglądarki (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W module zasobów w widżetach brak tooltipów, jeżeli nazwa nie mieści się na widżecie (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak powiadomień e-mail dla rozwiązujących, jeżeli zgłaszający nie ma przypisanego działu (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwy brak nagłówków kolumn w raportach (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia raportu bezpośrednio po dodaniu nowej notatki (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lista typów gwarancji nie jest odświeżana po aktualizacji typu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W raporcie listy zgłoszeń nie jest wyświetlana ikona własna priorytetu zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwość wybrania godziny „Rozwiązane do, planowane rozpoczęcie oraz planowane rozwiązanie” dla tego samego dnia, przy pierwszym otwarciu kalendarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieaktywny przycisk ‚Wybierz’ podczas zmiany miniaturki awatara użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W historii zasobu brak informacji o zmianie typu kodu kreskowego (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przypisanie użytkownika do zgłoszenia powoduje jego otwarcie oraz informacje o podjęciu zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W module załączników istnieje możliwość dodania załącznika o dowolnym rozmiarze, pomimo wprowadzonych ograniczeń (Załączniki). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe wpisy w historii komentarzy po zapisaniu komentarza roboczego (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Zakres czasu dla danych dla widżetów zgłoszeń odczytywany z konfiguracji modułu użytkowników, a nie helpdesku (Start, Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia listy skanów w raportach oprogramowania, po zmianie zaznaczenia komputerów w drzewku (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wybór atrybutu ‚Państwo’ powoduje zablokowanie okna na kilka sekund (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwość edycji zgłoszenia, jeżeli zapisano wcześniej dostęp ‚Publiczny’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widżecie „Przekroczony termin realizacji” wyświetlane jest zgłoszenie ze statusem ‚Rozwiązane’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widoku kafelkowym zgłoszeń nie są prezentowane poziomy ryzyka (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: GetDuplicatedInventories: ‚Wartość nie może być zerowa.’ (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niezgodny zakres danych dla widżetu i odpowiadającego raportu statystyki (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Dla MS SQL Server w przypadku daty z godziną 23:59:59 możliwy zapis daty jako następny dzień (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Dostępy „na przyszłość” nie były oznaczane jako aktywne (Rodo). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Adresy WWW nie są formatowane jako hiperłącza w opisie i komentarzach zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwość wyboru ADO po jego dodaniu z poziomu formularza dostępu (Rodo).
 • Usunięcie przyczyny problemu: Poprawa skalowania aplikacji dla macbook (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia raportu ‚Rodzaje planów wsparcia SLA’ po naciśnięciu ‚Odśwież’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W zgłoszeniu sygnalisty, poziom ryzyka nie jest widoczny w widoku domyślnym (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Importer wiadomości e-mail nie dodaje użytkowników z DW oraz DO do utworzonego zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowo formatowany opis z informacjami o zmienionych loginach w raporcie historii (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wzorzec publiczny uwzględniany jest ponad wzorcem prywatnym (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana’, który występuje dla kodu kreskowego: IntelligentMail (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe oznaczenie domyślnego typu kodu kreskowego w kontrolce wyboru (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po utworzeniu zgłoszenia, rozwiązujący informowany jest w powiadomieniu o modyfikacji zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie można utworzyć kopii zgłoszenia z ustawioną datą planowanego rozpoczęcia / planowanego rozwiązania (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwy wyjątek braku uprawnień, jeżeli we wniosku o nieobecność wybrano zastępujące z działu zalogowanego użytkownika (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po zmianie domyślnego typu kodu nie są generowane nowy kody kreskowe (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak identyfikacji oprogramowania zawierającego ‚non-breaking space character’ (Oprogramowanie, Audyt). [Server] Usunięcie przyczyny problemu: ‚System.ArgumentNullException w System.Net.Dns.HostResolutionBeginHelper’ (DirectPC). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku’, który mógł wystąpić przy próbie podglądu powiązanych zasobów w karcie użytkownika (Użytkownicy, Zasoby). [Master]

 

16.1.4

 

Zmiany

 • Nadawanie uprawnień dla konta ‘Network Service’ do klucza prywatnego certyfikatu wykorzystywanego przez serwer (All). [Server]
 • Dodanie obsługi ustawień dla podpowiedzi w opisach zgłoszeń i komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwie opóźnienie (ok. 2 h) w procesie aktualizacji agentów (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak treści komentarza bezpośrednio po zapisaniu komentarza do wersji roboczej i przełączeniu między kartami zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Edytowany komentarz wraca do wersji roboczej, jeżeli równolegle w trakcie edycji zostanie dodany inny komentarz (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny peoblemu: Po odświeżeniu listy zgłoszeń pozycje filtra: Rozwiązujący, Zgłaszający nie są zaznaczane (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Pokaż więcej’ w widżecie ‚Moje zgłoszenia’ oraz ‚Zgłoszone przeze mnie’ nie zmienia ustawień filtra (Helpdesk). [StatlookWeb]

 

16.1.0

Nowości

 • Integracja z Dell API w celu synchronizacji informacji o komputerach (model, gwarancja, państwo) (Zasoby). [Master, Server]
 • Bezpieczeństwo – Zmiana domyślnego konta dla usługi Statlook Server z Local System, na Network Service (All). [Server]
 • Udostępnienie obsługi protokołu Microsoft RDP (DirectPC). [Agent, Master]
 • Dodanie formy, która umożliwi wyszukania duplikatów zasobów (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie widżetu prezentującego statystykę zgłoszeń z bieżącego i poprzedniego dnia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie widżetu: ‚Modele zasobów’ (Komputery, Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Uwzględnienie modułu Sygnalista w wersji FREE z limitem 3 zgłoszeń (Sygnalista). [Server]

 

Zmiany

 • Utworzenie dodatkowej usługi Windows dla zarządzania serwerem statlook (aktualizacja automatyczna, tworzenie kopii) – usługa opcjonalna (All). [Server]
 • Dodanie odczytu OriginalProductKey (BIOS/UEFI) dla systemu operacyjnego (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Dodanie atrybutu wbudowanego ‘Państwo’ (Zasoby). [Server]
 • Dodanie możliwość grupowej zmiany tagów zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja zapisu zgłoszenia – Opis zgłoszenia nie jest przesyłany, jeżeli nie został zmieniony (Helpdesk). [Master, Server, Statlook]
 • Dodanie informacji o firmie i dziale w formie wyboru licencji do przypisania (Licencje). [Master]
 • Modyfikacja widoku powiązanych zasobów w karcie użytkownika (Użytkownicy, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Zapamiętanie stanu filtra prostego: zwinięty/ rozwinięty (Zasoby). [Master]
 • Dodanie ustawienia: ‘Uwzględniaj zgłoszenia w podpowiedziach’ (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie sprawdzania poprawności adresu e-mail podczas tworzenia pierwszego administratora (All). [Master]
 • Dodanie filtra użytkowników do raportów historii zmian (All). [StatlookWeb]
 • Raport listy zasobów – Dodanie informacji o liczbie widocznych oraz wszystkich zasobów (Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwości grupowania danych po kolumnie Nazwa wyświetlana (Zasoby). [Master]
 • Zmiana funkcji przycisku „Pokaż archiwum” na „Uwzględnij archiwalne” (Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwości ustawienia max. liczby załączników dla zgłoszeń (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Zmniejszenie domyślnego rozmiaru czcionki w edytorze html (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie wyjątku w sytuacji, gdyby zapis wyników skanowania widoku organizacyjnego doprowadził do archiwizacji wszystkich administratorów (Użytkownicy). [Server]
 • Odblokowanie możliwości zarządzania statusami, typami notatek, typami nieobecności, stanowiskami dla ograniczonej licencji (np. tylko helpdesk) (Użytkownicy). [Master]
 • Modyfikacja programów do migracji i tworzenia kopii zapasowej bazy danych (All). [Server]
 • Narzędzia – Rozbudowa predefiniowanych poleceń (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie wersji konsolowej serwera z pakietu instalacyjnego serwera (All). [Server]
 • Dodanie ostrzeżenia o niezgodności liczby licencji na urządzenie z liczbą powiązanych zasobów (Licencje). [Master]
 • Moduł zapisujący wyniki skanowania OV identyfikuje urządzenia wg nazwy DNS (Komputery). [Server]
 • Narzędzia – Rozbudowa predefiniowanych poleceń (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Zmiana wymagań: PostgreSQL 9.6 nie jest już wspierany (All). [Server]
 • Aktualizacja Devexpress’a do wersji v21.2.5 (All). [Master, Server, Agent]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowa wartość Lp. na wydrukach raportów przy aktywnym grupowaniu (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości edycji strony publicznej zaraz po jej utworzeniu (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W filtrze, Imiona/Nazwiska ze znakiem specjalnym, nie są poprawnie sortowane (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Komentarz kopii bezpieczeństwa nie jest usuwany po zmianie ustawień (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Ustawione role firmy usuwają się przy ponownym wejściu w dodaną firmę (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Opcja wybrana ‚Wiersze’ aktualizuje się dopiero po wykonaniu operacji Drukowania/Dodaniu kolumny (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia wyboru roli firmy po jej zmianie (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak widoczności przycisków dodawania i usuwania czasu pracy w pomniejszonym edytorze zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość zapisu kreatora audytu, pomimo braku wybranego zestawu licencji (Audyt). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widżecie ‚Nowo dodane zasoby’ nie są widoczne nowe zasoby, w których bezpośrednio po dodaniu zostały dokonane jakieś zmiany (Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości usunięcia atrybutów dodatkowych z poziomu szybkiej edycji poprzez PPM (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: zmienione zaznaczenie filtrów po zapisie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędy: W widoku kanban, po kliknięciu poza obszar tekstowy zamykamy okno dodawania nowego zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lista dostępnych modułów nie jest widoczna przy zmianie uprawnień z Administratora na jedną z niższych grup (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zaznaczenia tekstu przy pomocy kursora przy szybkim dodawaniu zgłoszenia z poziomu tablicy kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widoku kafelkowym artykułów KB wyświetlane jest max. 50 kafelków (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po usunięciu kolumny TYP oraz Nazwa wyświetlana brak możliwości ponownego wybrania ich z listy wyboru kolumn (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak tłumaczeń etykiet w edytorze szablonów raportów (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Value cannot be null’ przy braku wprowadzonej domeny w konfiguratorze skanowania organizacji (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Inner exception while saving log file: Not found’ (Narzędzie diagnostyczne). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widoku szczegółowym relacji zasobów brak możliwości ponownego przypisania zakończonej/archiwalnej relacji Użytkownika (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Jako administrator posiadający licencję tylko na moduł Sygnalisty nie mogę zdefiniować zasad haseł (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Można dodać wiele zgłoszeń na raz z tym samym tematem w tablicy kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe użycie makr w profilach protokołów (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu w określaniu statusu ostatnio wykonanego skanowania sprzętu i oprogramowania (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości wygenerowania protokołu sprzętu i karty informacyjnej, jeżeli zasób posiada błędny kod kreskowy (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Load data in OSChartWidget: Argument nie może być pusty’ (Oprogramowanie, Start). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak uprawnień przy zmianie statusu zgłoszenia z archiwalnego na rozwiązany (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości usuwania wniosków RODO przez Administratora Danych Osobowych (RODO). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zapisu ikony dla priorytetu zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Cykliczny restart agenta (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwe powielenie komputerów importowanych z Active Directory, jeżeli na komputerze jest zainstalowany agent (Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak aktualizacji liczby zgłoszeń podczas filtrowania danych w raporcie (Helpdesk). [Master]

 

 

Aktualizacje wersji 16

Lista zmian dla wersji 16.0.12 (28.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.8 (14.01.2022)

Lista zmian dla wersji 16.0.4 (10.12.2021)

Lista zmian dla wersji 16.0.0 (10.12.2021)


Aktualizacje wersji 15

Lista zmian dla wersji 15.2.4 (19.11.2021)

Lista zmian dla wersji 15.2.0 (07.10.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.4 (06.08.2021)

Lista zmian dla wersji 15.1.0 (30.07.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.8 (18.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.4 (04.06.2021)

Lista zmian dla wersji 15.0.0 (28.05.2021)


 

Aktualizacje wersji 14

Lista zmian dla wersji 14.2.16 (30.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.12 (16.03.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.8 (27.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.2.4 (14.01.2021)

Lista zmian dla wersji 14.1.8 (29.10.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.4 (17.09.2020)

Lista zmian dla wersji 14.1.0 (25.08.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.12 (27.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.8 (12.05.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.4 (30.04.2020)

Lista zmian dla wersji 14.0.0 (06.02.2020)


Aktualizacje wersji 13

Lista zmian dla wersji 13.2.12 (06.12.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.8 (22.11.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.4 (10.10.2019)

Lista zmian dla wersji 13.2.0 (30.09.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.4 (19.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.1.0 (06.06.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.8 (15.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.4 (08.03.2019)

Lista zmian dla wersji 13.0.0 (26.02.2019)


Aktualizacje wersji 12

Lista zmian dla wersji 12.3.0 (17.10.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.4 (10.07.2018)

Lista zmian dla wersji 12.2.0 (18.06.2018)

Lista zmian dla wersji 12.1.0 (11.04.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.6 (28.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.4 (20.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.1 (07.02.2018)

Lista zmian dla wersji 12.0.0 (06.02.2018)


Aktualizacje wersji 11

Lista zmian dla wersji 11.4.1 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.4.0 (26.07.2017)

Lista zmian dla wersji 11.3.0 (28.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.2.0 (17.03.2017)

Lista zmian dla wersji 11.1.0 (05.01.2017)

Lista zmian dla wersji 11.0.0 (22.12.2016)


Aktualizacje wersji 10

Lista zmian dla wersji 10.7.0 (05.09.2016)

Lista zmian dla wersji 10.5.0 (24.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.4.0 (14.06.2016)

Lista zmian dla wersji 10.3.0 (14.03.2016)

Lista zmian dla wersji 10.1.0 (17.12.2015)

Lista zmian dla wersji 10.0.0 (06.10.2015)


Aktualizacje wersji 9

Lista zmian dla wersji 9.5.0 (30.06.2015)

Lista zmian dla wersji 9.1.0 (30.03.2015)

Lista zmian dla wersji 9.0.1 (22.12.2014)

Lista zmian dla wersji 9.0.0 (15.12.2014)


Aktualizacje wersji 8

Lista zmian dla wersji 8.3.0 (01.09.2014)

Lista zmian dla wersji 8.2.0 (02.06.2014)

Lista zmian dla wersji 8.1.0 (17.04.2014)

Lista zmian dla wersji 8.0.0 (20.11.2013)


Aktualizacje wersji 7

Lista zmian dla wersji 7.4.0 (Czerwiec 2013)

Lista zmian dla wersji 7.2.0 (Kwiecień 2013)

Lista zmian dla wersji 7.1.0 (28.02.2013)

Lista zmian dla wersji 7.0.0 (06.12.2012)


Aktualizacje wersji 6

Lista zmian dla wersji 6.6.7 (13.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.6.6 (04.07.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.1 (15.03.2012)

Lista zmian dla wersji 6.5.0 (17.02.2012)

Lista zmian dla wersji 6.0.2 (02.12.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.1 (18.11.2011)

Lista zmian dla wersji 6.0.0 (25.10.2011)


Aktualizacje wersji 5

Lista zmian dla wersji 5.1.3 (17.03.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.1 (15.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.1.0 (11.02.2011)

Lista zmian dla wersji 5.0.2 (17.11.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.1 (27.10.2010)

Lista zmian dla wersji 5.0.0 (20.10.2010)


Aktualizacje wersji 4

Lista zmian dla wersji 4.5.0 (28.03.2010)

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły