Lista zmian 10.1.0

Informacja

Aktualizacja: 17-12-2015

Nowości 10.1.0

 • Dodanie statusów dla pracowników (Pracownicy). [Master, Server]
 • Odczytywane są dodatkowe informacje o aplikacjach z rejestru: przybliżona wielkość, adres strony internetowej, lokalizacja pliku instalacyjnego, architektura aplikacji, itd. (Oprogramowanie) [Agent, Server, Master]
 • Dodanie do wzorców oprogramowania pola opisu i uwzględnienie opisu na raportach oprogramowania (Oprogramowanie, Audyt). [Master]
 • Automatyczne wykrywanie typu komputera (Serwer\Kontroler domeny) na podstawie wyników skanowania (Komputery, Oprogramowanie). [Server]
 • Odczytywane są informacje o licencjach oprogramowania wraz z częściowymi kluczami pakietów Microsoft Office (Oprogramowanie). [Server, Agent, Master]
 • Dodanie mechanizmu informującego o nowej bazie wzorców oprogramowania (Oprogramowanie). [Master]
 • Drzewko wyposażenia\personelu – Dodanie widoku wirtualnego „Lokalizacja” (Komputery, Pracownicy). [Master, Server]
 • Drzewko wyposażenia\personelu – Dodanie widoku wirtualnego „Status” (Komputery, Pracownicy). [Master, Server]

Modyfikacje 10.1.0

 • Aktualizacja bazy wzorców oprogramowania (Oprogramowanie). [Server, Master]
 • Podczas skanowania oprogramowania odczytywana jest informacja o platformie, dla jakiej jest przeznaczona aplikacja : 32 lub 64-bitowy (Oprogramowanie). [Agent]
 • Dodano możliwość generowania sumarycznego raportu dla kluczy produktów (Oprogramowanie). [Master]
 • Dodanie możliwości zmiany widoczności (Drzewo komputerów\Lista zasobów) dla grupy elementów wyposażenia (Zasoby). [Master]
 • Odczytywane są informacje o składnikach aplikacji, których programy instalacyjne nie są zgodne ze standardem MSI (Oprogramowanie). [Agent, Server]
 • Dodanie do raportu „Zadania drukowania” kolumny „Dział” (Pracownicy). [Master]
 • Protokoły sprzętu – Uwzględniono dodatkowe atrybuty sprzętu :”Dział”, „Status”, „Nazwa dodatkowa” (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Przy drukowaniu protokołu zestawu są drukowane, także informacji o elementach, które wchodzą w skład zestawu (Zasoby). [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla raportu „Pakiety” oprogramowania (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Skaner 64-bitowy nie musi już uruchamiać skanera 32-bitowego, aby zapewnić odczyt kompletnych danych. Wyniki skanowania są kompletne niezależnie od wersji skanera (Oprogramowanie). [Agent]
 • Jeśli aplikacja została zainstalowana dla konkretnego użytkownika, odczytywany jest jego SID (Oprogramowanie). [Agent]
 • Widget ‚Typy wyposażenia’ nie uwzględnia w podsumowaniu elementów zasobów ze statusem ‚Skasowany’ (Start, Zasoby). [Master]
 • Optymalizacja generowania raportu „Lista incydentów” (Helpdesk). [Server, Master]
 • Optymalizacja monitoringu procesów dla notyfikacji „Uruchomienie aplikacji” (Powiadomienia, Pracownicy). [Agent]
 • Optymalizacja generowania raportu „Nagłówki okien” (Pracownicy). [Server]
 • Dodanie do menu kontekstowego raportu listy incydentów pozycji ‚Historia incydentu’ (Helpdesk). [Master]
 • Dodano do edytora informacji o pracowniku datę utworzenia rekordu (Pracownicy). [Master]
 • Niezidentyfikowane aplikację – Dodano możliwość jednoczesnego tworzenia wielu wzorców aplikacji(Oprogramowanie). [Master]
 • Dodano możliwość zmiany typu dla grupy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwość sprawdzenia historii zasobu z poziomu raportu Komputery -> Ogólne (Komputery). [Master]

Poprawki 10.1.0

 • Poprawiono problem: Aktywacja komponentu ‘datalook’ powoduje włączenie monitoringu pracowników (Datalook). [Agent]
 • Poprawiono odczyt daty instalacji aplikacji (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięto problem: ‚Zgłoszono wyjątek typu DevExpress.Utils.CannotGetDxImageProviderException.’, występującego przy próbie wydruku etykiet kodu kreskowego (Komputery, Zasoby). [Master]
 • W filtrach Producent/Dostawca/Serwis dla zasobów poprawiono wyświetlanie rekordów producentów (Zasoby). [Master]
 • W widoku komputerów\zasobów ikona elementów wyposażenia dla nowego typu lub typów dziedziczących, reprezentuje zawsze typ ogólny zasobu (Komputery, Zasoby). [Server, Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły