Lista zmian dla wersji 16.0.4

Informacja

Aktualizacja do wersji 16.0.0 została wydana dnia 22.12.2021

Nowości

 • Dodano funkcję usuwania metadanych dla załączników (Sygnalista). [Server]
 • Dodano widget: ‘Ostatnie zmiany zgłoszeń’ (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Dodano widget: ‘Ostatnio wyświetlone zgłoszenia’ (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]

 

Zmiany

 • Dodano filtrowanie po typie zmian w raportach historii (All). [Server, StatlookWeb]
 • Dodano możliwości określenia, jakie dane mają znaleźć się na wydruku zgłoszenia (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja szablonu wydruku zgłoszenia (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Dodano informację o maksymalnej liczbie załączników, jaka może być przypisana do zgłoszenia i komentarza (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Dodano do ustawień sygnalisty opcję, która ukrywa przycisk usuwania danych osobowych (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodano do ustawień opcji włączającej usuwanie metadanych załączników (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI widget’u ‚Kategorie zgłoszeń’ (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Kategorie Sprzęt oraz Oprogramowanie nie są już dodawane automatycznie (Helpdesk). [Server]
 • Dodano możliwość zdefiniowania aplikacji, które są wykluczane z monitorowania mikrofonu/kamery. Wykluczenie aplikacji systemowych (Użytkownicy). [Agent, Server]
 • Domyślnie usługa Server Discovery i DirectPC Proxy jest wyłączona (All). [Server]
 • Usunięto skrypt batch z procedury aktualizującej Statlook Master (All). [Master]
 • Dodano brakujące tłumaczeń (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięto przycyznę problemu: ‚Prawa ogólne zawierają nieznane elementy.’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięto przycyznę problemu: Nie działa drag & drop dla załączników (All). [Master]
 • Usunięto przycyznę problemu: Można podać numer zgłoszenia, który przekroczy zakres (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: ‘[0x80131509] Dokument XML zawiera błąd (1, 8001). ->’ (All). [Server]
 • Usunięto przycyznę problemu: Ucinanie nazwy zasobu na formularzu edycyjnym (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: Brak obsługi akcji (np. mailto) po dodaniu większej liczby adresów e-mail lub numerów telefonu (Sygnalista). [StatlookWeb
 • Usunięto przycyznę problemu: W raporcie zgłoszeń sortowanie wg. statusu sortuje zgłoszenia według czasu aktualizacji (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: Brak możliwości wyboru kolumny ‚Dane osobowe sygnalisty’ na raporcie listy zgłoszeń (Sygnalista). [Server]
 • Usunięto przycyznę problemu: W opcjach wydruku raportu zgłoszeń, niektóre kolumny są zdublowane (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: Brak przycisku dodania zgłoszenia lub usunięcia zgłoszenia (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: Link do instrukcji obsługi w nieaktualnej wersji (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: Edytor licencji: Kontrolka wyboru języka nie reaguje na przycisk PL/US/DE (Licencje). [Master]
 • Usunięto przycyznę problemu: Brak danych na wydruku raportu zgłoszeń dla wybranych kolumn (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: Wyświetlenie informacji: ‚To pole jest wymagane’ dla komentarza zgłoszenia zamkniętego lub odrzuconego (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przycyznę problemu: ‘Cannot deserialize the current JSON object (e.g. {„name”:”value”}) into type System.Int32[] …’ (Helpdesk) [StatlookWeb]’

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły