Lista zmian dla wersji 15.2.4

Informacja

Aktualizacja do wersji 15.2.0 została wydana dnia 19.11.2021

Nowości

 • Dodanie nowych, wbudowanych typów gwarancji (Zasoby). [Server]

Zmiany

 • Dodanie kolumny ‚Wiek w latach’ (Zasoby). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Optymalizacja pobierania zasobów podczas wiązania zasobu z licencją (Licencje, Zasoby). [Master]
 • Import z pliku tekstowego – Typ zasobów nie jest wymagany (Zasoby). [Master]
 • Import z pliku tekstowego – Automatyczne tworzenie brakujących typów gwarancji (Zasoby). [Master]
 • Dodanie pytania o potwierdzenia przy próbie usunięcia lokalizacji zawierającej podrzędne elementy (Ustawienia). [StatlookWeb]
 • Poprawa kolorów dla dark mode w protokołach sprzętu (Zasoby). [Master]

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Statlook.Master.Plugin.Users.Reports.PrintJob.PrintJobControl: Dany klucz nie był obecny w słowniku (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Import z pliku tekstowego – Brak możliwości importu typu gwarancji (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwe powielenie komputerów importowanych z Active Directory, jeżeli na komputerze jest zainstalowany agent (Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint „FK_invItemChange_corServiceAccount” (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Zmiana daty zakupu poprzez PPM > Zmień datę zakupu nie zmienia tej daty (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niepoprawnie odczytywany identyfikator standardowego trybu zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kalendarz wyboru zakresu czasu jest zasłonięty (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wybranie dla zasobu/użytkownika firmy będącej producentem nie powoduje, że jest ona widoczna w drzewku wyboru elementów (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak ograniczenia wysokości wiersza w raporcie Ogólnym (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowa wartość w polu ‚Rozwiązanie do’ na raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Błędny komunikat o nieobecności zastępującego (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji o firmie na raporcie listy zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Próba nadania praw administracyjnych powoduje reset hasła i loginu danego użytkownika (Ustawienia). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Błędna wartość liczy powiązanych załączników na raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kody kreskowe – możliwe zapisanie niewłaściwego kodu. Przy błędnych kodach nie można przypisać powiązanych zasobów. (Zasoby). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły