Lista zmian dla wersji 16.0.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 16.0.0 została wydana dnia 10.12.2021

Nowości

 • Nowy moduł: Sygnalista. [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości tworzenia własnych szablonów raportów (All). [Master, Server]
 • Dodanie ról użytkowników (All). [Master, Server]

 

Zmiany

 • Dodano w regule dotyczącej zmiany zgłoszenia możliwość reagowania na dodanie lub zmianę komentarza (Automatyzacja, Helpdesk). [Server, Master]
 • Rozszerzeno możliwości uruchomienia procesu o ‘Tryb uruchomienia’ (DirectPC). [Master]
 • Dodan0 możliwości wyboru typu kodu kreskowego (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zarządzanie kategoriami – Dodanie informacji o liczbie zgłoszeń dla poszczególnych kategorii (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Widgety: ‘Ostatnio Online’ oraz ‘Ostatnio zalogowani’ nie są dostępne, jeżeli brak licencji na monitoring (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Przywrócono ostrzeżenia konsekwencjach archiwizacji zasobu (Komputery, Zasoby) [Master]
 • Zastąpiono informacje o statusie Agenta informacją o przypisanym komputerze (Komputery). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Domyślnie funkcjonalność nieobecności jest wyłączona (Użytkownicy). [Server]
 • Utworzony nowy widok dla raportów ogólnych jest domyślnie wybrany (All). [StatlookWeb]
 • Tworzenie użytkownika – Dodanie w historii informacji o aktywacji funkcji rozwiązującego (Helpdesk). [Server]
 • Widok strony jest fokusowany na polu komentarza, jeżeli komentarz otwierany jest z użyciem linka (Helpdesk). [StatlookWeb)
 • Optymalizacja odczytu stanu sesji, po otrzymaniu sygnału o zamykaniu systemu (DirectPC). [Agent]
 • Zarządzanie działami – Dodanie podglądu powiązanych elementów (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie konfiguracji kont pocztowych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie podpisu bibliotek zasobów kontrolek Devexpress’a (All). [Agent, Master, Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Couldn’t write or update microphone/webcam activity’ (Użytkownicy). [Server, Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Cannot insert duplicate key row in object corUserPosition with unique index IX_corUserPosition’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Podgląd kodu kreskowego nie zawsze jest widoczny (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Walidacja kodu kreskowego nie działała prawidłowo dla niektórych typów kodów (Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości pobrania oraz wydruku wygenerowanego kodu kreskowego (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Pomimo informacji o skopiowaniu kodu kreskowego, nie jest on kopiowany (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zmiany jednostki czasu w kalendarzu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’ przy próbie usunięcia rozwiązującego (Helpdesk). [Serwer]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kontrolka wyboru kraju nie reaguje na domyślne przycisk PL/US/DE (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe zaznaczanie elementów w liście Firma i dział (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Zliczanie aktywnych dostępów, jeżeli nie określono daty początkowej dostępu (Rodo). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przyciski „Zapisz i zamknij” oraz „Zapisz” są nieaktywne po przypisaniu zasobu do licencji (Licencje). [StatlookWeb]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły