Lista zmian dla wersji 15.2.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 15.2.0 została wydana dnia 07.10.2021

Nowości

 • Nowa struktura działów z podziałem na firmy (All). [Master, Server, StatlookWeb]

Zmiany

 • Dodano formy podglądu importowanych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodawanie do powiązanych użytkowników zgłoszenia osoby uwzględnione w DW w wiadomości e-mial (Helpdesk). [Server]
 • Modyfikacja UI dla funkcjonalności powiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Rozbudowa filtrowania w raporcie nieobecności (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Zwiększenie kontrastu dla nieaktywnych kontrolek edycji dla motywu ciemnego (All). [Master]
 • Dodano informację o pobieraniu plików (All). [StatlookWeb]
 • Dodano informację o zawartości cache konsoli Master (All). [Master]
 • Zapamiętanie stanu zwinięcia pozycji filtrów (All). [Statlook Web]
 • Dodano możliwość filtrowania użytkowników w raporcie szkoleń (RODO). [StatlookWeb]
 • Poprawa layout’u edytora nieobecności dla pól ‚Zastępujący’, ‚Dodatkowo poinformuj’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodano agregacji zgłoszeń po rozwiązujących w kalendarzu (Helpdesk). [Master]
 • Dodano w kalendarzu możliwości zmiany deadline dla zgłoszenia metodą drag & drop (Helpdesk). [Master]
 • Dodano opcji replikacji zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano ID komentarza w podglądzie listy komentarzy (Helpdesk). [Master]
 • Ukrycie użytkowników archiwalnych dla nowych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano opcji utworzenia kopii zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Zapamiętanie wprowadzonych danych w szybkim dodawaniu (All). [StatlookWeb]
 • Dodano opcji zarządzania rodzajami szkoleń (Rodo). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Konta administracyjne – Modyfikacja obsługi tymczasowych haseł (All). [StatlookWeb]
 • Dodano zabezpieczenie przed nieprawidłową nazwą pliku załącznika (Helpdesk). [Server]
 • Dodano odczyt D3Dscore z WinSAT (Komputery). [Server]
 • Zatrzymanie aktywnego time tracking’u powoduje wyświetlenie okna edycji opisu czasu pracy (Helpdesk). [Master]
 • Umożliwienie dodawania szkoleń archiwalnych (Rodo). [Server]
 • Uwzględnienie kalendarza świąt w raporcie bizlook (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dla nowej firmy wyłączone są domyślnie wszystkie role (All). [Master]
 • Scalenie widoku firmy i działów dla kontrolek drzewka wyboru elementów (All). [Master, Server]
 • Dodano odświeżenia drzewka użytkowników, po edycji użytkownika (Użytkownicy). [Master]
 • Poprawa UI menu edycji komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Domyślnie po wejściu do modułu KB jest wyświetlany widok ‘Dashboard’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Domyślnie filtr zakresu czasu dla artykułów KB nie jest wybrany (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodano filtrowania artykułów KB z użyciem tagów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie walidacji województwa podczas edycji firmy (All). [Master]
 • Optymalizacja – Dodano komentarza nie powoduje pobranie danych całego zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodano alternatywnej obsługi NTLM w konfiguracji SMTP jako opcji umgProperty (All). [Server]
 • Dodano kolumny ‚Konto serwisowe’ w modułowych raportach historii (All). [StatlookWeb]
 • Poprawa kolorów oceny kategorii aplikacji w dark mode (Użytkownicy). [Master]
 • Dodano możliwość edycji portu nasłuchu DirectPC agenta (DirectPC). [Server, Master, Agent]
 • Optymalizacja pobieranie danych do raportu listy artykułów KB (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • W asystencie czas sesji został zastąpiony czasem aktywności aplikacji (Użytkownicy). [Agent, Server]
 • Dodano możliwość modyfikacji szablonów powiadomień (Helpdesk). [Server, Master]
 • Aktualizacja Devexpress’a do wersji 21.1.4
 • Dodano wsparciw dla Microsoft Windows 11 (All). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Cykliczna zmiana nazwy zasobu (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Cykliczne pojawianie się okna linii poleceń cmd (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Powielone wpisy w karcie zasobu dla sekcji powiązani użytkownicy (Zasoby,
 • Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚An item with the same key has already been added.’, który mógł wystąpić podczas zapisu widoku organizacyjnego (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: UpdateComputerSoftwareLicenses: ‚Element o tym samym kluczu został już dodany.’ (Licencje). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lokalizacje równorzędne nie są na tym samym poziomie (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie zawsze widoczne aliasy w konfiguracji konta pocztowego (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieczytelny panel wyboru zastępującego nieobecność dla motywu ciemnego (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Funkcja duplikowania zgłoszenia otwiera formę zgłoszenia w nieprawidłowym stanie (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‘Failed to update categorization’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieczytelny kolor symbolu nieobecności w dark mode (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Aktywny polecenie ‚Nowy komentarz’, jeśli nie mamy zaznaczonego zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kolor zadokowanej kolumny w raporcie zarządzanie agentami jest nieczytelny w Dark Mode (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji o komponentach agenta w raporcie listy zasobów (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak pełnych danych z poprzedniego dnia monitoringu, jeżeli nie było połączenia agenta z serwerem (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Polecenie ‚Wyślij wiadomości (Direct PC)’ zawsze dostępne (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowy layout panelu ‚Ostatnio oglądane’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości usunięcia statusu użytkownika, pozostaje zawsze wybrany status ‚Zatrudniony’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: BackgroundWorker jest aktualnie zajęty, który mógł wystąpić podczas szybkiego dodawania zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Widok agendy w kalendarzu zgłoszeń jest nieczytelna (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie można rozwiązać zgłoszenia posiadającego zgłoszenia potomne, które są zarchiwizowane. (Helpdesk) [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak kolorów statusów w raporcie listy zasobów (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niedziałające sortowanie w kolumnie scoringu w wyszukiwaniu globalnym (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości dodania nieobecności, jeżeli zastępujący nie ma wybranego statusu (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie jest ukrywane okno wyboru kolumn, po przejściu do innego raportu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak reakcji na anulowanie pobierania danych dla raportu ‚Bizlook’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Raportowanie cykliczne – po usunięciu twórcy paczki raportów, paczka nie może zostać wygenerowana (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji o koncie serwisowym dla zmiany nazwy komputera (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Mails maintenance has failed: DeleteParsedMessages: ‚Incorrect syntax near the keyword ‚DISTINCT’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieczytelny layout przy długim tekście kodu kreskowego w karcie zasobu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak wyświetlania wszystkich artykułów w widżetach kategorii bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji’, który występował przy próbie dodania zarchiwizowanego zgłoszenia na koncie zwykłego pracownika (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe wyświetlanie wyróżnionej pozycji wykresu kołowego (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie filtra, po odznaczeniu ‚Ukryj niekomercyjne’ w raporcie ‚Zainstalowane programy’ (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Raport zasobów błędnie wyświetla osobę odpowiedzialną i głównego użytkownika (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji czy przerwa była wideo rozmową / używano mikrofonu (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe formatowanie rozmiaru HDD w raporcie ‚Ogólne’ (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Raport bizlook nie uwzględnia świąt z datą dłuższą niż jeden dzień (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Harmonogram backupu nie uwzględnia w konfiguracji portu połączenia z bazą danych (Tools). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zapisu ikony dla ważności zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Ustawienia GDPR są zawsze dostępne (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak widoczności panelu ostatnio przeglądanych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Failed to handle session change signal’ (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak informacji o dostępach w karcie czynności i zbioru danych (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych o liczbie dostępów w raportach ‚Czynności przetwarzania’, ‚Zbiory danych’ (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwe jest dodanie takich samych dostępów (Rodo). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Aktualizacja statystyk dla umów SLA mogła doprowadzić do powstania duplikatów zgłoszeń. (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie można grupowo wyłączyć komponentów agenta w raporcie ‚Zarządzanie agentami’ (Komputery). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły