Lista zmian dla wersji 17.2.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 17.2.0  opublikowano 04.08.2023.

 

Nowości

 

 • Dodanie odczytu lokalnych kont użytkowników Windows (Komputery, Użytkownicy). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie widoku ‚Mój dzień’ w formie timeline (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Blokowanie urządzeń wykorzystujących protokół: MTP/PTP (Datalook). [Master, Server, Agent]

 

Zmiany

 

 • Modyfikacja algorytmu odczytu numerów seryjnych nośników zewnętrznych (Datalook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie opcji pozwalającej na definiowanie płyt CD/DVD, do których użytkownicy będą mieli dostęp (Datalook). [Master]
 • Dodanie opcji pozwalającą na forsowne wylogowanie użytkowników przed zamknięciem/restartem systemu (Powerlook). [Master, Server, Agent]
 • Dodanie ograniczenia w dostępie do użytkowników (Helpdesk, Rodo). [Server]
 • Uprawnienia – Dodanie prawa do użytkowników: ‘Dostęp do informacji o aktywności’(Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie monitoringu przeglądarki Brave (Weblook). [Agent]
 • Dodanie opisów monitorów (DirectPC). [Master]
 • Dodanie opcji tworzenia kopii artykułu KB (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie filtrowania typów relacji w raporcie powiązanych z użytkownikiem zasobów (Użytkownicy, Zasoby). [Master, Server]
 • Optymalizacja generowania raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). Master]
 • Poprawa formatowania danych eksportowanych do pliku excel (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportów: Skany sprzętu , Skany oprogramowania (Komputery, Oprogramowanie). [StatlookWeb]
 • Wiersz sumowania danych w raporcie jest zawsze widoczny (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości skopiowania linku do komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie predefiniowanych przycisków inkrementujących czas pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI listy komentarzy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Zmiana UI modułu załączników. Dodanie grupy ‚Sugerowane’ oraz dodanie filtrowania po rozszerzeniu (Załączniki). [StatlookWeb]
 • Dodanie dla widżetów zgłoszeń opcji sortowania danych (Data zgłoszenia, Data aktualizacji, Data utworzenia) (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie filtrowania po użytkownikach dla ‚Najczęściej używane aplikacje’ oraz Najczęściej odwiedzane strony WWW (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Nazwa konta’ w raporcie ‚Konta Windows’: Przypisane i Nieprzypisane (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Interaktywne widgety przekierowujące do raportu z odpowiednim filtrowaniem (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości ręcznego określania kolejności zgłoszeń w widoku kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja pobierania danych dla karty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb, Server]
 • Zmiana wersji manifestu z V2 na V3 dla rozszerzenia SNF dla przeglądarki Chrome (Webook). [Agent]
 • Aktualizacja rozszerzenia SNF dla przeglądarki Mozilla Firefox (Weblook). [Agent]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚23505: duplicate key value – IX_corUserPosition’ (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lokalizacje nie są kopiowane podczas tworzenia kopii komputera/zasobu (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe położenie ikony „odznaki” dla zakładek modułów systemu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Karta edycji zasobu – Brak dostosowania do zawartości wysokości pola ‚Karta graficzna’ (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚id contain invalid location ids’ przy próbie usunięcia lokalizacji (All). [Server]
 • Poprawa formatowania danych w plikach eksportu dziennika operacji (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Czytnik kart pamięci jest zawsze widoczny, jako czytnik niezależnie jaka karta pamięci jest włożona do czytnika (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Pomimo posiadania prawa do zarządzania firmami, brak uprawnień dla użytkownika nie należącego do grupy Administratorzy (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Error: Uncaught (in promise): TypeError: Cannot read properties of null (reading ‚length’) (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość wykonywania skryptów dla opisu zgłoszenia, komentarzy, ostatniego komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zapisu opisu dla trybu zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚wstawianie lub modyfikacja na tabeli „usmMicamActivity” narusza klucz obcy „FK_usmMicamActivity_usmProcessInfo”‚ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie odnaleziono metody: ‚Void NLog.Logger.Error’ (All). [Agent, Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie filtrów w formie wyboru zasobów do przypisania (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwości uruchomienia w przeglądarce skryptu js zapisanego w pliku załącznika (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W raporcie ‚Lista użytkowników’ brak danych w kolumnie ‚Stan konta’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość edycji zawartości listy atrybutu dodatkowego ‚Państwo’ (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Cannot insert the value NULL into column RunAsName, table artTaskOrder; column does not allow nulls. INSERT fails.’ (Scriptlook, Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ’08P01: insufficient data left in message’ po próbie deinstalacji z wykorzystaniem kreatora deinstalacji oprogramowania MSI (Scriptlook). [Statlook, Agent, Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ClientSecret może zostać usunięty w trakcie edycji konfiguracji serwera pocztowego (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości selektywnego skopiowania adresu MAC lub IP w karcie danych sieciowych zasobu (Komputery, Zasoby).[Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Tryb ciemny zostaje wyłączony przy zmianie języka (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe formatowanie opisu / komentarza zgłoszenia po wklejeniu tekstu zawierającego przejścia do nowej linii (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe skalowanie widoków publicznych na urządzeniach mobilnych (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Bezpośrednio po utworzeniu kilku pierwszych szablonów komentarzy brak podglądu ich treści w oknie edycyjnym (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: SetIssueRelations – ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.’ (Helpdesk).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych w kolumnie ‚Użytkownik’ w raporcie ‚Dzienniki systemu Windows’ (Komputery). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wydruk etykiety po zmianie orientacji na poziomą i dopasowaniu do strony ucina kod QR (Komputery, zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie działa odblokowywanie napędu szyfrowanego Kingston (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W niektórych przypadkach możliwe nieprawidłowe zliczanie czasu WWW (Użytkownicy). [Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły