Lista zmian dla wersji 14.0.0.

Informacja

Aktualizacja do wersji 14.0.0 została wydana dnia 06.03.2020

 

Nowości

 • Dodanie obsługi umów SLA (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie raportów: ‚Umowy SLA’ oraz ‚Czasy SLA’ (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Nowe reguły automatyzacji: Dodanie zgłoszenia, Zmiana zgłoszenia, Usunięcie zgłoszenia (Automatyzacja, Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości komentowania przerw oraz akceptowania przerw (Pracownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Wersja darmowa systemu statlook (Limity: 3 agentów, 3 użytkowników). [Master, Server]
 • Dodanie widoku podglądu struktury pracowników (Pracownicy). [Master, Server]

 

Zmiany

 • Optymalizacja generowania raportu listy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Dodanie raportu ‚Przerwy sesji’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie sumowania dla grupy rekordów w raporcie ewidencji czasu (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa skalowania wykresów kołowych dla raportów użytkowników (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie informacji o liczbie odsłon wpisów bazy wiedzy (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość blokowania stron www (UNF) z raportu pobrane / wysłane pliki (Weblook, Użytkownicy). [Master]
 • Nowe akcje automatyzacji modyfikujące zasób, użytkownika, licencję. (Automatyzacja, Zasoby, Użytkownicy, Licencje). [Master, Server]
 • Czas reakcji i czas rozwiązania zgłoszenia wyznaczany na podstawie zmian statusów i zdefiniowanych umów SLA (Helpdesk). [Server]
 • Wykluczenie z monitoringu procesu LockApp.exe (Użytkownicy). [Agent]
 • Dodanie nagłówka do wydruku raportu ‚Najczęściej odwiedzane WWW’ (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany atrybutów dodatkowych zasobów (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwości zmiany kolorów dla statusów zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie wsparcia w UNF dla Microsft Edge opartego na chromium (Weblook). [Agent]
 • Umożliwienie edycji zgłoszeń zarchiwizowanych bez konieczności wcześniejszej zmiany statusu na ‚Otwarte’ (Helpdesk). [Server]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany parametrów zasobów z poziomu raportu ‚Ogólne’ (Komputery). [Master]
 • Utworzenie profili ustawień dla protokołów sprzętu (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości tworzenia kalendarzy dla firm oraz określania dni wolnych (Helpdesk, Pracownicy). [Server, Master]
 • Dodać możliwość automatycznego przydzielania zgłoszeń do użytkowników (Helpdesk, Automatyzacja). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości zdefiniowania folderów, które mają być pomijane podczas skanowania wykorzystując symbole wieloznaczne (np. *, %) (Oprogramowanie). [Agent, Master, Server]
 • Zmiana możliwości grupowania / usuwania kolumn w raporcie Windows Update (Komputery). [Master]
 • Dodanie nowych typów urządzeń: Ploter + Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne (Zasoby). [Server]
 • Resetowanie timer’a dla automatycznego odświeżania raportu listy zgłoszeń, po ręcznym odświeżeniu raportu (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie widget’u ‚Najdłuższe przerwy’ z możliwością ich komentowania przez pracownika (Użytkownicy). [StatlookWeb, Server]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany modelu zasobów (Zasoby). [Master]
 • Zmiana pól wymaganych dla zbiorów i czynności przetwarzania (Rodo). [StatlookWeb, Server]
 • Uwzględnienie w szybkim dodawaniu możliwość utworzenia Licencji / Zbioru danych / Czynności przetwarzania (Licencje, Rodo). [StatlookWeb]
 • Dodanie widoku podsumowania dla bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb, Server]
 • Dodanie raportu załączników (Użytkownicy, Zasoby, Licencje, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Rozszerzenie możliwości formatowania opisów zgłoszenia i KB (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Po pierwszym zalogowaniu domyślnie zaznaczane są wszystkie elementy w drzewku (All). [StatlookWeb]
 • Ograniczenie liczby wyświetlanych filtrów do jednego wiersza (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości zamiany dostępu dla grupy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie identyfikatora komentarza w edytorze zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Rekordy zasobów nie są zapisywane podczas nawigacji poprzedni/następny (Zasoby). [Master]
 • Zapamiętanie wybranego zakresu czasu przy przeglądaniu raportów użytkowników (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie ostrzeżenia, jeżeli wprowadzany nr seryjny elementu wyposażenia już istnieje w bazie danych (Zasoby). [Master]
 • Kategorie zgłoszeń – Dodanie możliwości zmiany kategorii nadrzędnej dla rekordu edytowanego (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana nazw modułu Pracownicy na Użytkownicy / Personnel na Users (Użytkownicy). [Master]
 • Ukrywanie pozycji ADO na liście serwisów, producentów oraz dostawców (Zasoby). [Master]
 • Dodanie kolumny ‚Czas aktywności’ do raportu ‚Odwiedzane WWW’ (Weblook). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Odczytywanie domyślnej waluty przy tworzeniu nowego zasobu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji czasu w popup w polu Rozwiązanie do, Planowane rozpoczęcie, Planowane zakończenie (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości pobrania wszystkich załączników- Przycisk ‚Pobierz wszystkie’ (All). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie paska postępu przy pobraniu załączników (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja działania funkcji zdalnej dezinstalacji oprogramowania (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Umożliwienie zaznaczenia grupy rekordów z użyciem klawisza ‚Shift’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości otwarcia edytorów obiektów z poziomu raportów ‚Historia zmian’ (All). [Master]
 • Dodanie do edytora użytkownika kolumn z datami od kiedy/ do kiedy miał użytkownik przypisany dany zasób (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodanie do raportu ‚Ogólne’ informacji do jakich zestawów należy licencja (Licencje). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Optymalizacja działania edytora firm (All). [Master]
 • Import wzorców oprogramowania wykonywany „w tle” (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Rozdzielenie adresów IP na kolumny: IPv4 i IPv6 w raporcie ‚Ogólne’ (Komputery). [Master]
 • Podczas archiwizacji zasobu odłączane są wszystkie powiązane licencję, które nie są licencjami typu OEM (Zasoby, Licencje). [Server]
 • Optymalizacja zapisu danych głównych obiektów systemu (All). [Server]
 • Uwzględnienie danych kontaktowych w kontrolce wyboru firmy (All). [Master]
 • Dodanie możliwości automatycznego odświeżania listy zgłoszeń, co 1 minutę (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Odblokowanie możliwości edycji oceny dla wbudowanych kategorii aplikacji / www na poziomie firmy (Pracownicy). [Master]
 • Filtr prosty zasobów – Dodanie opcji zaznacz/odznacz wszystko w filtrach (Zasoby). [Master]
 • Domyślne uzupełniana data nabycia zasobu na podstawie daty zakupu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Poprawa wyszukiwania rekordów w kontrolkach wyboru – Zmiana filtra ‚rozpoczyna’ na ‚zawiera’ (All). [Master]
 • Dodanie czasu aktywności www do raportu ‚Odwiedzane WWW’ (Weblook). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Monitoring użytkowników – Ruchy myszą i scroll jest zaliczany do aktywności (Użytkownicy). [Agent]
 • Dodanie do raportu ‚Użytkownicy’ informacji o stanie konta statlook (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zarządzanie wynikami skanowania – Poprawa UI oraz zmiana sposobu zaznaczania komputerów do skanowania (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Dodanie kolumny ‚Priorytet’ do raportu ‚Historia naruszeń bezpieczeństwa’ (Rodo). [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji: ‚Wymuś aktualizację wzorców oprogramowania’ (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Dodanie opcji kopiowania danych z formy ‚Ostatnio zalogowani użytkownicy’ (Pracownicy). [Master]
 • Dodanie opcji auto uzupełnienia komentarza na podstawie szablonu – Skrót klawiaturowy (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zarządzanie firmami – Dodanie kolumny REGON w widoku listy firm (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości uwzględnienia pola ID w makrach (Zasoby, Komputery, Licencje, Użytkownicy). [Master, Server]
 • Poprawa skalowania logo firm na wydrukach raportów (All). [Master]
 • Dodanie listy ostatnio oglądanych zgłoszeń (Helpdesk).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości utworzenie słownika tagów (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie wartości liczbowej rekordu dla priorytetu i ważności (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Import pracowników z AD – Dodanie odczytu atrybutu ‚City’ (Pracownicy). [Server]
 • Optymalizacja wyszukiwania globalnego (All). [Master]
 • Dodanie możliwości wyboru załączników metodą drag&drop (All). [Master]
 • Dodanie możliwości określenia daty zatrudnienia pracownika (Pracownicy). [Master, Server, StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu, który powodował problem z widocznością zgłaszających w edytorze zgłoszenia (Helpdesk). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_hlpIssueComment_ucoUser_IdUserUpdated’ (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie można usunąć pracowników z poziomu drzewka, jeżeli zaznaczymy też grupę (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Po zmianie użytkownika głównego zasobu, zasób nie jest usuwany z wyposażenia użytkownika (Użytkownicy, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Czas nieaktywności aplikacji był uwzględniany w czasie przerw w uplook Assistant (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe kolory dla priorytetów i ważności (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa usuwanie filtra kategorii (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Raport ‚Informacje o agencie’ nie był dostępny, jeżeli nie było żadnego elementu wyposażenia w bazie danych (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji’ przy próbie dodania załącznika na koncie innym niż administrator (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu braku danych z monitoringu występującego, jeżeli wstrzymano proces restartu komputera (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny generowania błędnych wpisów w historii zasobów po archiwizacji głównego użytkownika (Użytkownicy, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Maintenance has failed’ (Oprogramowanie). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędy, który powodował, że w uplook Assistant dodanie zgłoszenia było oznaczone jako zgłoszenie zmodyfikowane (Helpdesk). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który mógł powodować brak wszystkich wpisów w raporcie bazy wiedzy (Helpdesk)
 • Usunięcie przyczyny błędy, który powodował, że w uplook Assistant pojawiały się powiadomienia dotyczące bazy wiedzy (Helpdesk). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który mógł powodować brak notyfikacji e-mail, jeżeli dla zgłoszenia nie był wybrany rozwiązujący (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który powodował brak odczytu użytkownika, w którego kontekście zainstalowano oprogramowanie (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędy: Brak danych w kolumnie kategoria w raporcie ‚Ewidencja czasu’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu w naliczaniu czasu sesji w raporcie bizlook (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚LoadScheduledTasks() – Error while executing Hardware.CheckTasks()’ (Scriptlook). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zgłoszenie zarchiwizowane, było oznaczane w asystencie jako zgłoszenie otwarte (Helpdesk). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w raportach po wyborze komputera / użytkownika z listy: ‚Ostatnio zalogowani’ / ‚Ostatnio zalogowany na’ (Komputery, Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak zapamiętania układu kolumn w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia błędu: ‚Null value in column FirstName / LastName violates not-null constraint’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu braku odświeżenia listy użytkowników, po utworzeniu nowego rekordu użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Zalogowani użytkownicy – Czas logowania użytkownika był podawany w UTC (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Istnieje możliwość powiązania zasobu z licencją dla typów zasobów, które nie wspierają możliwości przypisania licencji (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który powodował, że nie zawsze był widoczny autor notatki (All). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: ‚The given key was not present in the dictionary’ , który powodował brak danych w widgecie ‚Ostatnio dodane licencje’ (Licencje). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Numer inwentarzowy ‚?’ jest już w użyciu.’ (Zasoby). [Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły