Lista zmian 5.1.1

Informacja

Aktualizacja: 15-02-2011

Nowości 5.1.1

 • Moduł Datalook™ pozwala na przypisywanie praw pracownikom do używania napędów zewnętrznych.[Master, Agent]
 • Dodano możliwość wyboru sposobu identyfikacji plików. Możliwe jest zdefiniowanie cyklicznej identyfikacji, automatycznej identyfikacji oraz identyfikacji po każdorazowym zapisaniu wyników skanowania do bazy danych. [Master, Server]
 • Dodano możliwość przesłania kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie dzięki czemu istnieje możliwość zdalnego zalogowania. [Master, Agent]
 • Dodano monitorowanie wydruków na drukarkach sieciowych.[Agent]
 • Dodano odczyt kluczy produktu Microsoft Office 2010.[Agent]
 • Dodano możliwość zmiany stawki podatku VAT. [Master, Server]
 • Dodano możliwość kopiowania danych z tabel. [Master]
 • Dodano możliwość wykonywania skanowania oprogramowania oraz wyposażenia bezpośrednio z zakładki Start. [Master]
 • Do podglądu zdarzeń dodano informacje o edycji, dodaniu lub usunięciu zadania skanowania z harmonogramu. [Master]
 • Dodano przycisk odświeżający na zakładkach Ogólne, Zdarzenia oraz Monitorowanie sprzętu. [Master]
 • Dodano podpowiedzi dla przycisków nawigacyjnych oraz zlecania skanu na zakładce Start. [Master]
 • Dodano informacje o liczbie zaznaczonych elementów w drzewie wyposażenia oraz pracowników. [Master]
 • Dodano możliwość grupowego włączania lub wyłączania komponentów agenta. [Master, Server, Agent]
 • Zmieniono domyślny format wydruku z Letter na A4. [Master]
 • Zmieniono sposób wyszukiwania osoby w oknie wyboru głównego użytkownika dla wyposażenia. Obecnie jest możliwość wybierania według nazwiska lub według imienia. [Master]
 • Dodano możliwość importu wyników skanowania w tle (asynchronicznie). [Master, Server]
 • Zmodyfikowano odświeżanie raportów modułu statlook™ po zmianie ustawień. Obecnie raport nie jest automatycznie odświeżany po zmianie ustawień. W celu odświeżenia należy kliknąć odpowiedni przycisk. [Master]
 • Dodano możliwość przerwania generowania raportów. [Master]
 • Dodano możliwość ukrycia informacji o zainstalowanych poprawkach w zbiorczym raporcie audytu.[Master]
 • Dodano okresowe wywoływanie automatycznej autoryzacji Agentów. [Master]
 • Dodano powiadomienie o zdublowanym kodzie paskowym dla elementu wyposażenia. [Master]
 • Dodano możliwość usunięcia wyników skanowania sprzętu i oprogramowania bezpośrednio z listy wyników. [Master]
 • W powiadomieniu o wyłączonym agencie dodano informację o liczbie dni bez kontaktu Agenta. [Master, Server]
 • Dodano obsługę klawiszy Insert oraz Delete w drzewach wyposażenia i pracowników. [Master]

Poprawki 5.1.1

 • Usunięto zbędny indeks z tabeli uhdItem.[Master, Server, Agent]
 • Usunięto przyczynę blokowania się usługi uplook system monitor. Problem mógł się pojawić po wyjściu komputera przenośnego ze stanu wstrzymania lub hibernacji.[Agent]
 • Usunięto przyczynę okresowego występowania wyjątku podczas przeglądania licencji oprogramowania. [Master]
 • Usunięto problem, który okresowo pojawiał się podczas dodawania skanu faktury w dodatkowych atrybutach wyposażenia. [Master]
 • Wyłączono edycję paska stanu. [Master]
 • Usunięto przyczynę wielokrotnego otwierania właściwości wyposażenia po wielokrotnym kliknięciu elementu w drzewie. [Master]
 • Usunięto przyczynę częstego uruchamiania napędu CD.[Agent]
 • Usunięto przyczynę zwielokrotniania liczby licencji, gdy do aplikacji przypisano więcej niż jeden wzorzec.[Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły