Lista zmian dla wersji 14.1.8

 

  1. Informacja

   Aktualizacja do wersji 14.1.8 została wydana dnia 29.10.2020

 

Modyfikacje

   • Dodanie możliwości konfiguracji modułu helpdesk i MyLook dla użytkowników bez przypisanych loginów Windows (Helpdesk, Użytkowników). [Master]
   • Podczas tworzenia kopii zgłoszenia, zgłaszający jest ustawiany na osobę, która wywołała polecenie kopiowania (Helpdesk). [Master]
   • Dodanie w karcie informacyjnej pracownika kolumny ServiceTag dla przypisanego sprzętu (Użytkownicy). [Master, Server]
   • Optymalizacja generowania raportu listy zasobów (Zasoby). [Master]
   • Modyfikacja działania kontrolki tagów (All). [StatlookWeb]
   • Modyfikacja UI wyboru załącznika (All). [StatlookWeb]
   • Dodanie możliwości wyszukiwania w kontrolce wyboru firmy (Rodo). [StatlookWeb]
   • Aktualizacja kontrolek Devexpress’a do wersji 20.1.7 (All)

 

Poprawki

   • Usunięcie przyczyny błędu: Brak uprawnień przy próbie utworzenia komentarza na podstawie wiadomości e-mail (Helpdesk). [Server]
   • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Unable to cast object of type ‚System.Collections.Generic.List`1[Statlook.Master.Plugin.Inventory.Data.InventoryElement]’ to type ‚Statlook.Master.Plugin.Inventory.Data.InventoryElement[]’ (Zasoby). [Master]
   • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Invalid URI: The hostname could not be parsed.’, który mógł wystąpić przy próbie podglądu zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
   • Usunięcie przyczyny błędu: Moduł helpdesk, w tym baza wiedzy jest dostępny dla nadzorcy bez zaznaczonego modułu helpdesk w uprawnieniach (Helpdesk). [StatlookWeb]
   • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości użycia szablonu komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
   • Usunięcie przyczyny błędu: ‚57014: anulowano polecenie z powodu przekroczonego czasu wykonania’, który mógł wystąpić podczas rozliczania audytu (Audyt). [Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły