Lista zmian dla wersji 13.0.0 (statlook 2019)

Informacja

Aktualizacja: 26.02.2019

Nowości 13.0.0 (statlook 2019)

 

Automatyzacja

 

 • Nowy moduł ‚Automatyzacja’- Informowanie o zaistniałych zdarzeniach / alertach w oparciu o konfigurowalne reguły i akcję np. powiadomienie e-mail.
 • Utworzenie reguły informującej o braku kontaktu agenta z uplook server przez X dni.
 • Utworzenie reguły informującej o zbliżającym się terminie zakończenia asysty serwisowej ‚AS Plus’ .
 • Utworzenie reguły informującej o kończącym się wolnym miejscu na dysku komputera.
 • Utworzenie reguły informującej o wygaśnięciu licencji / planowanej wymianie licencji.
 • Utworzenie reguły informującej o końcu gwarancji / umowy serwisowej.
 • Utworzenie reguły informującej o problemie z Windows Security Center.
 • Utworzenie reguły informującej o rozmiarze bazy danych uplook.
 • Utworzenie reguły informującej o wykorzystaniu licencji na uplook agent.
 • Utworzenie reguł informujących o dodaniu/ zmianie / usunięciu zasobu, użytkownika, licencji.
 • Utworzenie reguł informujących o zakończeniu skanowania sprzętu lub oprogramowania.
 • Utworzenie reguły informującej o zbliżającym się terminie wygaśniecia certyfikatu SSL dla połączeń z usługą uplook Server / statlookWeb.

 

Komputery i zasoby

 

 • Dodanie mechanizmu automatycznego tworzenia drukarek lokalnych (USB) na podstawie wyników skanowania sprzętu.

 

Pracownicy i StatlookWeb

 

 • Dodanie raportu ‚Bizlook’.
 • Dodanie możliwości zgłaszania nieobecności przez pracowników- Wnioski, akceptacje, powiadomienia, załączniki, zastępstwa.
 • Implementacja moduł audytu w StatlookWeb.

 

Zmiany 13.0.0 (statlook 2019)

 

Komputery i zasoby

 

 • Modyfikacja protokołów sprzętu – Umożliwienie zmiany statusu zasobu po wygenerowaniu protokołu.
 • Zbiorczy raport ‚Szczegóły sprzętu’ – Dodanie informacji o numerze seryjnym, roku i tygodniu produkcji monitora.
 • Podgląd zadań serwera – Dodanie nazwy komputera, z którego pochodzi plik monitoringu / plik wyniku skanowania.
 • Import AD – Dodanie odczytu atrybutu działu dla drukarek.
 • Dodanie możliwości wyszukania online informacji o urządzeniu marki Dell na podstawie ServiceTag.
 • Tester Online – Dodanie opcji aktywującej aktualizację czasu online dla zasobów.
 • Wyłączenie w skanerze online aktualizacji adresów IP komputerów powiązanych z agentem, który łączył się z serwerem w przeciągu ostatniego tygodnia.
 • Poprawa mechanizmu odczytu numeru seryjnego monitorów Acer.
 • Dodanie możliwości wykluczenia z zapisu w historii zasobów zmian dotyczących adresów IPv4, IPv6, MAC.
 • Odblokowanie możliwości grupowania rekordów w raporcie Komputery -> Ogólne.
 • Dodanie odczytu informacji o module TPM.
 • Poprawa funkcji automatycznego odczytu numeru seryjnego, modelu i producenta komputera.
 • Dodanie kontrolki szybkiego tworzenia zasobów.
 • Utworzenie nowych, wbudowanych typów zasobów: Smartphone, Niszczarka, Skaner, Nawigacja GPS, Aparat, InfoKiosk, inne.
 • Dodanie nowego (wbudowanego) statusu zasobu: ‚Zwrócony’.
 • Odblokowanie możliwości edycji danych finansowych dla zasobu typu ‚Faktura’.
 • Dodanie do historii informacji o utworzeniu rekordu.
 • Dodanie indeksu (identyfikator rekordu) do nazwy zdublowanych rekordów zasobu.
 • Dodanie do raportu listy zasobów kolumny ‚Ostatnio online’.
 • Modyfikacja protokołów sprzętu – Umożliwienie zmiany statusu zasobu po wygenerowaniu protokołu.

 

Licencje i audyt

 

 • Dodanie do historii informacji o utworzeniu rekordu.
 • Dodanie opcji umożliwiającej automatyczne tworzenie licencji na podstawie klucza produktu, jeżeli nie udało się odczytać identyfikatora produktu.
 • Poprawa wyświetlania ikony wybranego oprogramowania w edytorze licencji.
 • Dodanie funkcjonalności automatycznego tworzenia licencji dla uplook server.

 

Pracownicy

 

 • Optymalizacja pobierania danych dla widget’ów ‚Pracownicy z najmniejszą / największą aktywnością’.
 • Podgląd zadań serwera – Dodanie nazwy komputera, z którego pochodzi plik monitoringu / plik wyniku skanowania.
 • Dodanie do historii informacji o utworzeniu rekordu.
 • Ograniczenie skanowanych w AD użytkowników do takich, którzy posiadają imię lub nazwisko (givenName lub sn). Dodanie odczytu drugiego imienia z AD.
 • Dodanie do raportów tabelarycznych nazwę działu użytkownika.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia przed możliwością utworzenia cyklicznej relacji przełożony-podwładny.
 • Raport ‚Praca przy komputerze’ – Dodanie informacji o dniu tygodnia oraz wyróżnienie soboty i niedzieli na raporcie.
 • Modyfikacja uprawnień – Przełożeni widzą wszystkich swoich podwładnych.
 • Poprawa sortowania po kolumnie ‚Dzień tygodnia’ w raporcie ‚Praca przy komputerze’.
 • Uwzględnienie rekordów nieobecności na raporcie ‚Praca przy komputerze’.
 • Optymalizacja generowania raportów: ‚Nagłówki okien’, ‚Odwiedzane WWW’.
 • Usunięcie algorytmu odłączającego od użytkownika te loginy, których nie znaleziono w AD.

 

Helpdesk i DirectPC

 

 • Dodanie do historii informacji o utworzeniu rekordu.
 • W historii incydentu nie jest odnotowana treść komentarza roboczego.
 • Zmiana kolorów statusów.
 • Osoba, która objęła zastępstwo otrzymuje dostęp do zgłoszeń pracownika, którego dotyczy nieobecność.
 • Lista incydentów – Kolumny ‚Liczba załączników’ / ‚Liczba komentarzy’ wybierane z ustawień widoku.
 • Zmiana logiki stanów incydentów – Domyślnym stanem jest ‚Oczekuje na odpowiedź rozwiązującego’.
 • Edytor komentarza – Dodanie przycisku ‚Nadpisz komentarz’ /’Dopisz do komentarza’ przy wyborze szablonu.
 • Import maili – Dodanie ustawień, które umożliwiają włączenie/wyłączenie analizowania wiadomości wysłanej przy użyciu opcji DW/CC.
 • Umożliwienie importu maili ze skrzynki pocztowej typu ‚shared mailbox’.
 • Dodanie możliwości maksymalizacji formy edytora komentarzy.
 • Dodanie przycisku ‚Połącz (DirectPC)’ w edytorze incydentu.
 • Zmiana logiki stanów incydentów – Domyślnym stanem jest ‚Oczekuje na odpowiedź rozwiązującego’.

 

StatlookWeb

 

 • Dodanie do kart edycyjnych przycisku ‚Zapisz i zamknij’.
 • Dodanie możliwości zwijania drzewka wyposażenia/personelu.
 • Drzewko wyposażenia, personelu – Poprawa zwijania tekstu.
 • Dodanie nazwy komputera w raportach ‚Systemy operacyjne’, ‚Klucze produktów’.
 • Dodanie akcji dla wybranych kolumn raportów tabelarycznych, wyłączenie aktywowania edytorów po kliknięciu na wiersz raportu.
 • Oznaczenie rekordów archiwalnych w raportach tabelarycznych.
 • Umożliwienie zmiany szerokości kolumn w raportach tabelarycznych.
 • Zmiana predefiniowanych zakresów czasu w filtrze dat.
 • Optymalizacja pobierania danych dla karty edytora incydentu.
 • Modyfikacja mechanizmu edycji powiązanych elementów w kartach.
 • Rozszerzenie widoków w drzewkach o widoki: „Status”, „Firma”.
 • Dodanie możliwości otwarcia karty edytora po kliknięciu na element drzewka.
 • Modyfikacja mechanizmu edycji powiązanych elementów w kartach.
 • Dodanie możliwości otwarcia karty edytora po kliknięciu na element drzewka.
 • Dodanie raportu ‚Nagłówki okien’ w StatlookWeb.
 • Dodanie do raportów tabelarycznych nazwę działu użytkownika.
 • Dodanie możliwości wyszukania online informacji o urządzeniu marki dell na podstawie ServiceTag.
 • Dodanie do historii zmian zbioru informacji o przypisaniu zbioru do czynności przetwarzania.
 • Zmiana predefiniowanych zakresów czasu w filtrze dat.
 • Implementacja modułu audytu.
 • Dodanie do kart edycyjnych przycisku ‚Zapisz i zamknij’.
 • Zmiana nagłówka wiadomości e-mail dla zgłoszeń RODO.

 

Master/Server

 

 • Poprawa skalowania wydruku dla raportów tabelarycznych.
 • Dodanie mechanizmu automatycznego usuwania „osieroconych” rekordów w bazie danych.
 • Aktualizacja kontrolek devexpress’a do wersji 18.1.7.
 • Dodano tworzenie bazy danych w przypadku, gdy baza danych nie istnieje, a parametry połączenia z serwerem są poprawne.

 

Poprawki 13.0.0 (statlook 2019)

 

Komputery i zasoby

 

 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak odczytu atrybutu lokalizacji komputerów podczas importu z AD.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak wpisu w historii o zmianie typu gwarancji dla zasobu dla typów zasobów bez informacji sprzętowych.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak wykonania skryptów z włączoną flagą wszystkich elementów.
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚SummaryFloppyDrive – Object reference not set to an instance of an object’ w raportach szczegółów sprzętu.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak instalacji oprogramowania, jeżeli plik instalacyjny zawierał w nazwie spacje.

 

Licencje i audyt

 

 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował nieprawidłowe oznaczenie licencji archiwalnych.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak widoczności wszystkich licencji w widoku drzewka licencji dla kont ograniczonych.
 • Usunięcie przyczyn problemu, który powodował brak danych w raporcie ‚Ogólne’ da kolumn ‚Aktualizacja do’, ‚Osoba odpowiedzialna’, ‚Główna lokalizacja’.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak wyświetlenia pełnych danych o typie licencji w kontrolce wyboru typu.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak identyfikacji po utworzeniu lub edycji wzorca z poziomu polecenia „Pokaż wzorzec” w rozliczeniu audytu.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Rozliczenie audytu powodowało usunięcie z audytu zaplanowanych zadań skanowania oprogramowania komputerów.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak widoczności wszystkich licencji w widoku drzewka licencji dla kont ograniczonych.

 

Pracownicy

 

 • Usunięcie przyczyny problemu: Raport ‚Ogólny’ – Brak danych danych w kolumnach ‚Data archiwizacji’ i ‚Zarchiwizowany przez’.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak atrybutu userAccountControl w rekordzie użytkownika w AD prowadził do wyjątku ‚Object reference not set…’.
 • Usunięcie przyczyny problemu braku sumowania danych w raporcie ‚Praca przy komputerze’.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Pomimo wyłączonego monitoringu zapisywane były nagłówki aktywnych okien.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować utworzenie nieprawidłowego powiązania loginu z pracownikiem na podstawie numeru telefonu.
 • Usunięcie błędu dotyczącego braku zapisu wyników monitorowania, jeśli wyłączono monitorowanie klawiatury i myszy.

 

Helpdesk

 

 • Usunięcie przyczyny problemu – Otwarcie zakładki ‚Historia zgłoszenia’ mogło spowodować uruchomienie skryptu dodanego do komentarza.
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ Brak dostępu. Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji’, który pojawiał się przy próbie wyświetlenia tooltip z informacjami o zgłaszającym.
 • Usunięcie przyczyny problemu w formatowaniu komentarza, jeżeli użyto tagów html w jego treści.
 • Usunięcie przyczyny problemu w funkcji szybkiego dodawania incydentu.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kliknięcie w wiersz automatycznego filtrowania dla kolumny ‚Rozwiązujący’ powodowało samoczynne zamknięcie aplikacji Master.

 

RODO

 

 • Usunięcie przyczyny problemu: Po dodaniu zbioru danych do czynności nie jest on widoczny w raporcie.
 • Usunięcie przyczyny problemu w przypisaniu zbiorów danych do czynności przetwarzania dla kont o ograniczonych uprawnieniach.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak dodania rekordu dostępu, jeżeli wniosek o dostęp był utworzony ze statusem ‚Rozwiązane’.

 

Master/Server/Agent

 

 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak wyświetlenia wszystkich etykiet dla wykresów.
 • Usunięcie przyczyny problemu w cyklicznym raportowaniu. Błąd występował, jeżeli nie zdefiniowano logo firmy.
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Invalid object name information_schema.referential_constraints’.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował duże zużycie CPU przez proces Agenta po uruchomieniu aplikacji JetBrains PHPStorm.

 

 

 

 

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj