Lista zmian 10.3.0

Informacja

Aktualizacja: 14-03-2016

Nowości 10.3.0

 • Dodanie raportu dla indeksów wydajności poszczególnych komponentów komputera: CPU,GPU,HDD,RAM (Komputery). [Agent, Server, Master]
 • Utworzenie formy prezentującej informacje o parametrach aktywnej bazy danych i wykonanych kopiach zapasowych tej bazy (Uplook). [Master, Server]
 • Drzewo wyposażenia – Dodanie predefiniowanego widoku „Per typ zasobu” (Komputery). [Master]

Modyfikacje 10.3.0

 • Dodanie rozpoznawania dokładnej edycji dla Microsoft SQL Server (Oprogramowanie, Audyt). [Agent]
 • Optymalizacja generowania raportu: „Podsumowanie” (Pracownicy). [Master]
 • Uwzględnienie na raporcie listy incydentów kolumny ‚Ostatnio zmodyfikował(a)’ (Helpdesk). [Master]
 • Raport ‚Pakiety’ uwzględnia dwa typy oprogramowania: komercyjne + darmowe (Oprogramowanie). [Master]
 • Odczytany klucz subskrypcji dla pakietu Microsoft Office365 ma przypisany parametr: „Licencja”(Typu klucza) (Oprogramowanie). [Master]
 • Raport ‚Klucze produktu’ – Autodopasowanie szerokości kolumny ‚Klucz produktu’. (Oprogramowanie). [Master]
 • Formatowanie danych raportów tabelarycznych kopiowanych do schowka. [Master]
 • Poprawa formatowania rozmiaru pamięć RAM i pojemność dysku twardego, w przypadku eksportu danych raportu ‚Ogólne’ do pliku (Komputery). [Master]
 • Widget: ‚Baza danych’ Dodanie informacji o dokładnej wersji silnika bazy danych (Start). [Master]
 • Filtr listy incydentów umożliwia wybór wartości nieokreślonych, np. ‚Bez typu’ (Helpdesk). [Master]
 • Raport ‚Pliki’ – Kliknięcie ikony typów plików lub ikony rozszerzenia pliku powoduje automatyczne filtrowanie danych w raporcie (Oprogramowanie). [Master]
 • Dodanie możliwość włączenia\wyłączenia wszystkich alertów (Komputery, Pracownicy).[Master]
 • Automatyczna aktualizacja nazwy zasobu jest odnotowana w jego historii (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Optymalizacja raportu ‚Użycie aplikacji’ (Komputery). [Master]
 • Funkcjonalność uplook Server Discovery jest domyślnie włączona. [Server]
 • Raporty audytu uwzględniają informację o dziale, do którego należy komputer (Audyt). [Master, Server]
 • Narzędzie kopii bezpieczeństwa – Dodanie możliwości połączenia z serwerem pracującym w trybie SSL. [Uplook Tools]
 • Aktualizacja bazy wzorców oprogramowania (Oprogramowanie). [Server, Master]
 • Aktualizacja Devexpress-a do wersji 15.2 (All).

Poprawki 10.3.0

 • Usunięto problem: CryptographicException: Padding is invalid and cannot be removed (Direct PC). [Master]
 • Usunięto problem: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’, który występował podczas generowania statystyk (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto problem: ‚Indeks był spoza zakresu’, który występował podczas zmiany raportów statystyk (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto problem: ‚Could not automatically create new monitor (Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu)’ (Zasoby). [Server]
 • Poprawiono identyfikacje oprogramowania – Jako pierwsze przy identyfikacji są uwzględniane wzorce dla aplikacji\pakietów niepominiętych (Oprogramowanie). [Server]
 • Poprawiono możliwość wyszukania podtypu zasoby, jeżeli drzewko typów jest zwinięte (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono Kreator importu skanu – Nie działający checkbox ‚Ukryj zaimportowane skany’ (Oprogramowanie, audyt). [Master]
 • Usunięto problem blokowania aplikacji: ‚Invalid process block filter’ (Pracownicy). [Agent].
 • Poprawiono możliwość Menedżera i Nadzorcy do podglądu swojego konta w systemie uplook. [Master]
 • Poprawiono kolorystykę ikon elementów wyposażenia utrudniającą stwierdzenie czy komputer jest offline\online (Komputery). [Master]
 • Poprawiono testowanie połączenia z bazą danych, w przypadku wybrania innego użytkownika niż domyślny (postgres): ‚Error 28000’. [Server]
 • Usunięto problem: Widget ‚Zadania serwera’ nie informuje o aktualnie przetwarzanych zadaniach (Start). [Master]
 • Poprawiono problem powielonych rekordów wyników skanowania, jeżeli skany posiadają taką samą datę zakończenia skanowania (Oprogramowanie). [Server]
 • Usunięto problem: ‚Nieobsługiwany wyjątek: Odwołanie do obiektu nie zostało ustanowione na wystąpienie obiektu’ (Start). [Master]
 • Usunięto problem naruszenia klucza głównego ‚PK_hlpIssue’ podczas zapisu nowego zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Poprawiono odczytywanie informacji o częściowych kluczach pakietu Microsoft Office 2013 w systemie Windows 7 (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięto problem: Organizacja -> Zarządzanie działami: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.’ [Master]
 • Poprawiono zarządzanie widokami personelu: ‚BŁĄD: 25P02: bieżąca transakcja została przerwana’ (Pracownicy) [Server]
 • Usunięto problem: Cannot find either column „dbo” or the user-defined function or aggregate „usmFnActivityFromActiveTime. [Server]
 • Poprawiono edytor wzorców – Filtr ‚*’ nie działał dla pustego tekstu (Audyt). [Server]
 • Poprawiono Wydruk Etykiety – Na etykiecie wyświetlana jest nazwa pola, a nie jego wartość (pierwsze uruchomienie) (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Poprawiono problem: Nazwy typów zasobów nie są zgodne z wybraną wersją językową konsoli Master (Komputery). [Master, Server]
 • Usunięto problem: ‚System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(String input)’, który występował przy próbie deinstalacji oprogramowania (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięto problem: ‚System.ArgumentException: Parametr jest nieprawidłowy.’, który występował przy próbie deinstalacji oprogramowania (Oprogramowanie). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły