Lista zmian 9.1.0

Informacja

Aktualizacja: 31-03-2015

Nowości 9.1.0

 • Wprowadzenie „licencji pływającej” dla komponentu uplook Master. [Master]
 • Dodanie funkcji automatycznego logowania do systemu uplook. [Master]
 • Umożliwienie automatycznego wykrywania lokalizacji uplook Server (WS-Discovery) [Agent, Master]
 • Edytor informacji o pracowniku – Dodanie obsługi załączników (Pracownicy). [Master]
 • Edytor informacji o pracowniku – Dodanie obsługi notatek (Pracownicy). [Master]
 • Dodane alertów o kończącej się gwarancji\umowie serwisowej dla zasobu (Powiadomienia). [Master, Server]
 • Wprowadzenie ról dla kont systemu uplook: Administratorzy, Menadżerowie, Zarządcy. [Master, Server]
 • Dodanie możliwości wyłączenia konta użytkownika systemu uplook. [Server, Master]
 • Dodanie funkcji automatycznego tworzenia wzorców dla systemów operacyjnych (Oprogramowanie). [Server]
 • Dodanie notyfikacji o alercie w oknie pop up (Powiadomienia). [Master]
 • Dodanie funkcji klonowania incydentów (Helpdesk). [Master]
 • Edytor zasobów – Umożliwienie podglądu\zapisu do pliku oraz wydruku wprowadzonego kodu kreskowego (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Dodanie możliwość zmiany priorytetu skanowania oprogramowania. [Master, Server]
 • Uplook kompatybilny z Microsoft Windows 10 Technical Preview. [Master, Agent]

Modyfikacje 9.1.0

 • Ograniczenie liczby jednocześnie zalogowanych użytkowników do systemu uplook. [Master, Server]
 • Modyfikacja funkcji importu zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Modyfikacja formy zarządzania kontami systemu uplook. [Master, Server]
 • Modyfikacja obsługi szablonów skanowania (Oprogramowanie, Audyt). [Master, Server]
 • Przekonwertowanie atrybutów typu obraz\plik na obiekty załączników (Komputery, Zasoby, Pracownicy). [Server]
 • Edytor zasobów – Automatyczne dostosowanie jednostek (kB\MB\GB) w zależności od rozmiar HDD w zakładce „Atrybuty” wyświetla wartość w bajtach (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Domyślnie maska wyświetlania pozycji w drzewku wyposażenia to: „%COMP_NAME% (%MAIN_USER%)” (Komputery). [Master]
 • Powiadomienia „Włączono konsolę Master”\”Wyłączono konsolę Master” – Dodanie informacji o loginie użytkownika, który uruchomił\wyłączył aplikację (Alerty). [Master]
 • Skrypt deinstalacji dla pakietu zgodnego z Windows Installer generowany jest zawsze z przełącznikiem /X (Scriptlook). [Master]
 • Dodano zabezpieczenie przed przypadkiem podwójnej notyfikacją informacji o wydrukach (Pracownicy). [Agent]
 • Usunięcie informacji o nieinteraktywnych procesach. Zmniejszenie rozmiaru bazy danych (Pracownicy). [Server]
 • Zapis wyłącznie interaktywnych procesów (Pracownicy). [Server]
 • Usunięcie walidacji wprowadzonych znaków w kodach kreskowych (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Raporty tabelaryczne – Górny wiersz grupowania jest zawsze wyświetlany podczas przewijania. [Master]
 • Optymalizacja działania panelu wyboru raportów (Komputery, Pracownicy, Helpdesk). [Master]
 • Dodanie obsługi makra dla nazwy komputera w oknie zarządzania licencjami (Audyt). [Master]
 • Modyfikacja wydruku etykiet dla kodów kreskowych dla raportów (Komputery, Zasoby, Audyt). [Master]
 • Optymalizacja wydruku etykiet dla kodów kreskowych dla drukarki ‘Dymo’ (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Uwzględnienie na protokołach sprzętu dodatkowych danych opisujących zasoby (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Edytor incydentu- Automatyczny wybór rozwiązującego po zmianie typu incydentu w przypadku, gdy ten typ obsługuje jeden pracownik (Helpdesk). [Master]
 • Uniemożliwienie dodanie typu zasobu bez wprowadzonej nazwy(Komputery, Zasoby). [Master]
 • Komputery/Pracownicy -Filtr w drzewie – Dodanie przycisku „x”, który umożliwi usunięcie wyszukiwanej frazy. [Master]
 • Dodanie pola z numerem inwentarzowym do okna Zarządzanie widokami (Komputery). [Master]
 • Modyfikacja funkcji filtrowania danych w kolumnie ‚Godzina’ w raporcie ‚Nagłówki okien’ (Pracownicy). [Master]
 • Optymalizacja działania edytora informacji o pracowniku (Pracownicy). [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla widget’ów dla modułu pracowników (Start). [Master]
 • Modyfikacja wyglądu kreatorów systemowych (Zmiana położenia przycisku ‚Wstecz’). [Master]
 • Generowanie kodu kreskowego – Ograniczono długość automatycznie generowanego kodu do 10 znaków (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Modyfikacja wyglądu splashscreen’a. [Master]
 • Aktualizacja Devexpress-a 14.2.x
 • Poprawiono edytor zasobu – Usunięcie sprawdzania zgodności wersji agenta z wersją uplook server w obrębie ‚Build version’ (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Poprawiono kreator skanera offline – generuje prawidłowy pliku konfiguracji – formaty plików włączone do skanowania (Audyt). [Master]
 • Poprawiono problem: Wyłączenie filtra za pomocą przycisku „X” (z dolnego paska raportu listy zasobów), nie powoduje resetu filtra prostego (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono brak odświeżania statusu komputera (online\offline) dla komputera bez agenta, z wprowadzonym prawidłowym adresem IP, ale z błędnie rozwiązywaną nazwą DNS komputera (Komputery). [Server]
 • Poprawiono brak reprezentacji graficznej kodu kreskowego na karcie informacyjnej zasobu (Zasoby). [Master]
 • Usunięto problem konwersji skanów faktur do formatu załącznika podczas aktualizacji systemu do wersji 9.x (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Poprawiono działanie funkcji automatycznej konserwacji bazy danych dla wyników skanowania oprogramowania (Audyt). [Server]
 • Poprawiono edytor zasobu -Dodanie do zestawu obiektu z lokalizacją powoduje, że parametr lokalizacji elementu zostaje przeniesiony do Typu (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono problem aktualizacji bazy danych z wersji 4.0.0 (schemat 2.1) do wersji 9.0.x (schemat 3.8) – nieaktualne triggery (Komputery). [Server]
 • Usunięto problem: ‚23503: modyfikacja lub usunięcie na tabeli „ucoUserLogin” narusza klucz obcy „FK_usmProcess_ucoUserLogin” tabeli „usmProcess”‚ (Pracownicy). [Server]
 • Usunięto problem: ‚Nieobsługiwany wyjątek: Nie można uzyskać dostęp do usuniętego obiektu (ProgressPanel)’, po podwójnym kliknięciu w ikonę ‚Monitoring zmian sprzętu’ (Komputery). [Master]
 • Popawiono podwójne menu kontekstowe w raportach ‚Powiadomieniach komputerów’, ‚Powiadomieniach uplook’ i ‚Powiadomienia pracowników’ (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem: ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku’ występujący w edytorze informacji o pracowniku, w przypadku wyboru\zmiany działu, dla którego nie zdefiniowano wymaganego czasu pracy (Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem – ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’, który występował podczas wyboru elementów zasobów dla zestawu komputerowego (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Usunięto problem – ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku’, który występował podczas usuwania zestawu (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Poprawiono edytor typów zasobów – Brak ustawienia właściwości ‚ServiceTag’ podczas wyboru typu nadrzędnego zasobu (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięto problem: ‚Wstawianie lub modyfikacja na tabeli „invItemGroup” narusza klucz obcy „FK_invItemGroup_ucdGroup”‚, występującego podczas tworzenia nowego zasobu\pracownika (Komputery, Zasoby, Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono problem: blokady aplikacji w przypadku przypisania do użytkownika loginu z null’ową wartością SID (Pracownicy). [Server]
 • Usunięto problem: Próba edycji zestawu komputerowego, gdy dla jego elementu, została usunięta lokalizacja, powoduje wystąpienie błędu: ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku’ (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Poprawiono problem: Nieaktualny główny użytkownik na protokołach sprzętu (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Poprawiono kody kreskowe – generowane z sumą kontrolną (na reprezentacji graficznej kodu) nie są odczytywane przez aplikacje mobilne (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięto problem błędnego porównywania opisu incydentu, co powodowało generowanie rekordu historii zmian zgłoszenia. [Server]
 • Poprawiono strony kanału RSS – otwierają się nie przez Internet Explorer, a przez domyślną przeglądarkę (Start). [Master]
 • Poprawiono raport Systemy Operacyjne ‚Nieobsługiwany wyjątek: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’ (Komputery). [Master]
 • Poprawiono raport Pliki: ‚Nieobsługiwany wyjątek: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’ (Komputery). [Master]
 • Poprawiono raport Aplikacje ADV: w kolumnie Komputer wyświetlana jest nazwa aplikacji (Komputery). [Master]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj