Lista zmian dla wersji 11.4.0

Informacja

Aktualizacja: 26.07.2017

 

Nowości 11.4.0

Statlook Web

 • Zupełnie nowa aplikacja Webowa: Statlook Web – zastępująca dotychczasowy Uplook Web Platform

 

START

 • Dodanie widget’u „Ostatnio zainstalowane programy (komercyjne)”
 • Dodanie widget’u ‚Statusy zasobów’
 • Dodanie widget’u ‚Kończące się gwarancje’
 • Dodanie widget’u ‚Komputery Online\Offline’
 • Dodanie widget’u ‚Użytkownicy online\offline’
 • Dodanie widget’u ‚Ostatnio zalogowani’

 

PRACOWNICY

 • Rozszerzenie modułu UNF o wtyczkę do przeglądarki Edge
 • Dodanie raportu historii zmian rekordów wyposażenia i pracowników
 • Dodanie informacji o osobie tworzącej rekord notatki

 

ZASOBY

 • Dodanie możliwości określenia przynależności do firmy dla obiektów w systemie
 • Dodanie informacji o osobie tworzącej rekord notatki

 

KOMPUTERY

 • Dodanie odczytu informacji, czy komputer jest członkiem domeny oraz do jakiej nazwy domeny lub grupy roboczej należy
 • Dodanie raportu historii zmian rekordów wyposażenia i pracowników
 • Dodanie możliwości określenia przynależności do firmy dla obiektów w systemie
 • Dodanie informacji o osobie tworzącej rekord notatki

 

HELPDESK

 • Dodanie możliwości personalizowania widoku raportu listy incydentów
 • Dodanie notyfikacji e-mail o zbliżającym się terminach ‚Planowane rozpoczęcie, ‚Planowane zakończenie’, ‚Rozwiązania do’
 • Dodanie możliwości określanie subskrybentów dla notyfikacji e-mail dotyczących zmian w zgłoszeniu
 • Dodanie funkcji time tracking’u
 • Dodanie obsługi notatek dla zgłoszeń
 • Dodanie możliwości określenia relacji pomiędzy incydentami
 • Dodanie obsługi atrybutów dodatkowych dla zgłoszeń
 • Dodanie możliwości wykorzystania większej liczby kont pocztowych

 

Modyfikacje 11.4.0

PRACOWNICY

 • Optymalizacja pobierania danych dla ustawień klasyfikacji aplikacji.
 • Kreator importu wyposażenia\pracowników z AD – Dodanie odczytu przynależności do firmy.
 • Dodanie wirtualnego widoku ‚Firma’ dla drzewka wyposażenia i personelu.
 • Optymalizacja generowania raportu używanych aplikacji.
 • Dodanie ograniczenia unikalności na adres email użytkownika.
 • Dodanie zabezpieczenia przed możliwością auto-archiwizacji

 

 OPROGRAMOWANIE

 • Optymalizacja pobierania danych dla raportu ‚Monitoring programów’.
 • Raport ‚Monitoring programów’ – Dodanie opisów dla typów zmian: Instalacja, Deinstalacja, Upgrade, Aktualizacja, Patch, Downgrade.
 • Dodanie wirtualnego widoku ‚Firma’ dla drzewka wyposażenia i personelu.


ZASOBY

 • Modyfikacja formy zarządzania dostawcami (Firmami)- Dodanie możliwości określenia logo firmy oraz dodanie nowej roli ‚Pracodawca’.
 • Uwzględnienie na protokołach sprzętu dla dodatkowego wyposażenia atrybutów: Model, Opis, Nazwa Dns.
 • Obsługa innych walut w danych finansowych.

 

KOMPUTERY

 • Automatycznie utworzony komputer (na podstawie danych od agenta) ma status ustawiony na ‚W użyciu’.
 • Modyfikacja widoku historii obiektu – Przeniesienie danych z kolumny „Zmiana” do „Szczegóły”.
 • Kreator importu wyposażenia\pracowników z AD – Dodanie odczytu przynależności do firmy.
 • Uwzględnienie na protokołach sprzętu dla dodatkowego wyposażenia atrybutów: Model, Opis, Nazwa Dns.
 • Obsługa innych walut w danych finansowych.


HELPDESK

 • Dodanie do rekordu zgłoszenia nowych atrybutów: ‚Planowane rozpoczęcie’, ‚Planowanie zakończenie’.
 • Optymalizacja zapisu zgłoszenia – Asynchroniczne tworzenie wiadomości e-mail.
 • Modyfikacja obsługi notyfikacji e-mail o zmianach w zgłoszeniach – Obsługa pola ‚REPLY-TO’.
 • Dodanie nowego typu zmiany dla historii incydentu: ‚Otrzymano wiadomość z adresu email’.
 • Poprawa działania opcji wyszukiwania w formie wyboru pracownika.
 • Raport listy incydentów – Modyfikacja funkcjonalności filtra „Tylko powiązane ze mną”.
 • Usunięcie aplikacji „uplook Helpdesk” instalowanej z agentem- jej rolę przejmuje aplikacja ‚Statlook Web’.
 • Edytor incydentu – Modyfikacja UI – Temat zgłoszenia jest zawsze widoczny.

 

AGENT

 • Zmiana systemu kodowania w komponencie ‚uplook system monitor’ na unicode.
 • Modyfikacja procedury restartu komponentu ‚uplook system monitor’ o północy. Uwzględniany jest czas lokalny, a nie systemowy.
 • Usunięcie aplikacji „uplook Helpdesk” instalowanej z agentem- jej rolę przejmuje aplikacja ‚Statlook Web’.
 • Dodanie możliwości zmiany języka dla aplikacji uplook Assistant.

 

 MASTER

 • Aktualizacja Devexpress-a do wersji 16.2.6.
 • Scalenie kont masterowych z kontami pracowników – Ujednolicenie procesu logowania do systemu.
 • Modyfikacja formy zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemie statlook.
 • Uwzględnienie w historii pracownika zmian dotyczących konfiguracji uprawnień.
 • Poprawa wyświetlania liczby porządkowej w raportach tabelarycznych przy włączonej opcji grupowania danych.

SERWER

 • Umożliwiono logowanie do systemu, po wysłaniu żądania zamiany hasła do konta.

 

Poprawki 11.4.0

MASTER

 • Usunięto przyczynę błędu: Brak licencji na ‚Statlook Web’ (poprzednio licencja ‚Uplook Web Platform’) powodował w kreatorze importu personelu zatrzymanie procesu inicjacji skanera Active Directory
 • Usunięto przyczynę błędu – Widget ‚Baza danych’ podaje nieprawidłowy rozmiar bazy systemu statlook, jako 0 MB
 • Usunęcie problemu nieaktualnych danych dla widget’i ‚Informacje o agencie’

 

PRACOWNICY

 • Usunięcie problemu błędnej godziny utworzenia i aktualizacji rekordów, jeżeli czas serwera SQL miał ustawioną inną strefę czasową
 • Usunięto przyczynę błędu: Filtr wyszukiwania jest usuwany , po odświeżeniu raportu
 • Usunięto przyczynę błędu: ‚Cannot refer to the same record. The column IdManager in table ucoUser refers to the Id column.’
 • Usunięto przyczynę błędu – Dla nowno tworzonych pracowników podczas import użytkowników z Active Directory nie jest uzupełniana informacja o osobie tworzącej rekord
 • Usunięto przyczynę błędu:  Wyłączony monitoring pracownika (off), po restarcie komputera, po wykonaniu aktualizacji systemu Windows
 • Usunięto przyczynę błędu: ‚Failed to load data’, który mógł wystąpić przy próbie otwarcia formy ustawień klasyfikacji aplikacji
 • Usunięto przyczynę błędu: ‚Brak pamięci’, który mógł wystąpić przy próbie otwarcia formy ustawień klasyfikacji aplikacji

 

OPROGRAMOWANIE

 • Usunięto błąd w zapisie danych dotyczących monitoringu programów
 • Usunięto przyczynę błędu obsługi rozszerzeń UNF: ‚Indeks i długość muszą odwoływać się do lokalizacji w ciągu’
 • Usunięto przyczynę błędu ‚Cannot insert duplicate key row in unique or null column „SID” of object „invItem’, który mógł wystąpić podczas importu wyników skanowania offline


HELPDESK

 • Usunięcie problemu aktualizacji opisu załącznika
 • Usunięto przyczynę błędu: Dodanie zasobu do incydentu nie zapisuje się w historii zgłoszenia

 

ZASOBY

 • Usunięcie problemu błędnej godziny utworzenia i aktualizacji rekordów, jeżeli czas serwera SQL miał ustawioną inną strefę czasową
 • Usunięto błąd w działaniu filtra „Ukryj zestawy”
 • Usunięto przyczynę błędu:’Wstawienie lub modyfikacja na tabeli corUserChange narusza klucz obcy „K_corUser_Change_corUser’, który występował przy masowej zmianie osoby odpowiedzialnej\głównego użytkownika
 • Usunięcie problemu zmiany województwa dla edytowanej firmy
 • Usunięto przyczynę błędu: Brak informacji o zmianie grupy w historii zasobu
 • Usunięto przyczynę błędu: Dodanie zasobu do incydentu nie zapisuje się w historii zgłoszenia
 • Usunięcie przczyny błędu: Protokoły wyposażenia nie uwzględniają domyślnego opisu
 • Usunięto przyczynę błędu: ‚Podwójna wartość klucza narusza ograniczenie unikalności IX_invItemAttributeTemplate’


KOMPUTERY

 • Usunięto przyczynę błędu: Filtr wyszukiwania jest usuwany , po odświeżeniu raportu
 • Usunięto przyczynę błędu: Nie da się usunąć zarchiwizowanego zasobu
 • Usunięto przyczynę błędu zapętlenia wykonywania skanów monitoringu zmian sprzętu – Błędny format czasu ostatniego wykonania skanu
 • Usunięcie przczyny błędu: Protokoły wyposażenia nie uwzględniają domyślnego opisu
 • Usunięto przyczynę błędu: ‚Podwójna wartość klucza narusza ograniczenie unikalności IX_invItemAttributeTemplate’

 

SERWER & AGENT

 • Usunięto przyczynę błędu: tworzenia nowej bazy danych, której nazwa zawierała znaki ‚[ ]’
 • Usunięto błąd w procedurze odczytującej identyfikator procesu przeglądarki


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj