Lista zmian dla wersji 11.2.0

Informacja

Aktualizacja: 17-03-2017

Nowości 11.2.0

PRACOWNICY

 • Rozszerzenie modułu monitoringu WWW (w tym monitoring protokołu https) o wtyczki do przeglądarek: Chrome, Firefox (Pracownicy). [Agent, Master, Server]
 • Wprowadzenie obsługi archiwum dla obiektów pracowników (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodanie wbudowanego statusu „Zarchiwizowany” (Pracownicy). [Server
 • Dodanie do pracowników nowych atrybutów: ‚Data archiwizacji’, ‚Utworzony przez’, ‚Ostatnio modyfikował’, ‚Zarchiwizował” (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodanie informacji o pracowniku, który dodał załącznik do bazy danych (Komputer, Zasoby, Pracownicy, Helpdesk). [Master, Server]
 • Umożliwienie określenia przełożonego dla pracownika (Pracownicy). [Master, Server]

ZASOBY

 • Dodanie informacji o pracowniku, który dodał załącznik do bazy danych (Komputer, Zasoby, Pracownicy, Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości określenia typu gwarancji dla zasobu (Komputery, Zasoby). [Master, Server]

AUDYT

 • Dodanie do bazy wzorców nowych atrybutów: ‚Typ licencji’, ‚Aktualizacja’ , ‚Sterownik’, ‚Składnik oprogramowania’, ‚Zabronione’ (Oprogramowanie, Audyt). [Master, Server]

HELPDESK

 • Dodanie informacji o pracowniku, który dodał załącznik do bazy danych (Komputer, Zasoby, Pracownicy, Helpdesk). [Master, Server]

 

Modyfikacje 11.2.0

PRACOWNICY

 • Dodanie do raportu ‚Odwiedzane WWW’ tytułu strony (Pracownicy). [Master, Server]
 • Kreator importu pracowników z AD -Dodanie odczytu przełożonego dla pracownika (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości wyłączenia synchronizacji działów podczas aktualizacji personelu z Active Directory (Pracownicy). [Master, Server]
 • Rozbudowano fitr drzewka komputerów\ pracowników o pozycję: „Uwzględnij zarchiwizowane” (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Brak możliwość definiowania uprawnień do dysków, które nie posiadają woluminów (datalook). [Master]
 • Edytor informacji o pracowniku – Wymagane jest określenie działu, do którego należy pracownik (Pracownicy). [Master]
 • Poprawa funkcjonalności działania kreatora wyposażenia\pracowników dla opcji wyboru grup OU (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Zmiana sposobu filtrowania danych w kolumnach raportów tabelarycznych na tryb „Excel” (All). [Master]
 • Import pracowników z AD – Dla nowych pracowników lub istniejących (bez określonego statusu), wartość statusu jest ustawiana na ‚Zatrudniony’ (Pracownicy). [Server]
 • Dodanie do raportu ‚Załączniki’ podglądu miniaturki obrazu załącznika (Komputery, Pracownicy). [Master]

 OPROGRAMOWANIE

 • Do raportu ‚Zainstalowane programy’ oraz ‚Zidentyfikowane wykonywalne’ dodano dodatkowe pola: ‚Typ licencji’, ‚Kategoria’, ‚Aktualizacja’, ‚Sterownik’, ‚Składnik oprogramowania’, itd. (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Kreator importu wyników skanowania – Wstępnie zaznaczone są najnowsze wyniki skanowania (Oprogramowanie). [Master]
 • Zmiana sposobu filtrowania danych w kolumnach raportów tabelarycznych na tryb „Excel” (All). [Master]


ZASOBY

 • Zmiana sposobu filtrowania danych w kolumnach raportów tabelarycznych na tryb „Excel” (All). [Master]
 • Edytor typów zasobu – Właściowości typu ‚Nazwa DNS’, ‚Adres IP’, ‚Adres MAC’ zostały scalone do właściwości ‚Parametry sieciowe’ (Zasoby). [Server, Master]
 • Rozbudowa filtra prostego w module zasobów o pole ‚Model’ i ‚Typ gwarancji’ (Zasoby). [Master]
 • Rozbudowa makra opisującego zasoby o pozycję ‚Model’ (Komputery, Zasoby). [Master, Server]

KOMPUTERY

 • Dodano możliwość generowania karty informacyjnej zasobu z poziomu drzewa wyposażenia (Komputery). [Master]
 • Rozbudowa makra opisującego zasoby o pozycję ‚Model’ (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Rozbudowano fitr drzewka komputerów\ pracowników o pozycję: „Uwzględnij zarchiwizowane” (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Poprawa działania skrótów klawiaturowych w menu kontekstowym drzewa wyposażenia (Komputery). [Master]
 • Dodano możliwość odłączenia agenta od komputera, z poziomu menu kontekstowego drzewka wyposażenia (Komputery). [Master]
 • Raport Komputery -> Ogólne prezentuje ikony zasobów z uwzględnieniem statusu zasobu (Online\Offline) (Komputery). [Master, Server]
 • Zmiana sposobu filtrowania danych w kolumnach raportów tabelarycznych na tryb „Excel” (All). [Master]
 • Optymalizacja działania funkcji badającej status urządzeń sieciowych: Online\Offline (Komputery). [Server]
 • Dodanie do konserwacji bazy danych (Automatyczna i manualna) możliwości usuwania logów dziennika zdarzeń Windows (Komputery). [Master, Server]
 • Dodanie do raportu ‚Załączniki’ podglądu miniaturki obrazu załącznika (Komputery, Pracownicy). [Master]


HELPDESK

 • Dodanie komentarza do zgłoszenie jest możliwe z poziomu raportu listy incydentów (Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja procesu zapisu zgłoszenia helpdesk: Notyfikację e-mail o utworzeniu\zmianie zgłoszenia są wysyłane asynchronicznie (Helpdesk). [Server]
 • Edytor incydentu – Zmiana typu zgłoszenia nie powoduje automatycznej zmiany rozwiązującego na pierwszego dostępnego na liście rozwiązujących (Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja procesu pobierania danych dla raportu listy incydentów (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana sposobu filtrowania danych w kolumnach raportów tabelarycznych na tryb „Excel” (All). [Master]
 • Dodanie zabezpieczenia przed możliwością utworzenia incydentu, dla którego data ‚Rozwiązanie do’ była przed datą utworzenia zgłoszenia (Helpdesk). [uplook Helpdesk]

AGENT

 • Optymalizacja działania komponentu ‚uplook system monitor’ (Named Pipes). [Agent]

 Master

 • Dostosowanie aplikacji uplook Master do rozdzielczości Full HD. [Master]
 • Aktualizacja Devexpress-a do wersji 16.2 (All).

 

Poprawki 11.2.0

START

 • Usunięto problem: Widget ‚Informacje o agentach’ – W niektórych przypadkach wszyscy agenci byli zaliczani do grupy agentów offline (Start). [Master]

PRACOWNICY

 • Poprawiono monitoring\blokowanie aplikacji Microsoft Edge – Aplikacja rozpoznawana była, jako ‚Microsoft Frame Host’ (Pracownicy). [Agent]

OPROGRAMOWANIE

 • Usunięto problem edycji szablonu skanowania – przycisk (‘OK’) zatwierdzający zmiany był nieaktywny (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięto problem: Wzorce prywatne nie zawsze miały wyższy priorytet niż wzorce publiczne (Oprogramowanie). [Server, Master]
 • Usunięto problem: Brak ponownej identyfikacji oprogramowania po dokonaniu edycji wzorca (Oprogramowanie). [Server, Master]


HELPDESK

 • Poprawiono sortowanie danych w kolumnie ‚Ostatnio zmodyfikował (a)’, ‚Nieprzeczytane’ na raporcie listy incydentów (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto problem: Brak możliwości wysłania notyfikacji e-mail (brak uprawnień) podczas dodawania komentarza do zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto problem dodawania incydentu z poziomu aplikacji ‚uplook Helpdesk’ – Brak uprawnień (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto problem braku możliwości dodania incydentu, jeżeli nie istnieje żaden rozwiązujący (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto problem wyświetlania kalendarza zadań helpdesk: ‚System.ArgumentException: Parametr jest nieprawidłowy’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto problem: Typy incydentów – Brak możliwości usunięcia typu incydentu z poziomu menu kontekstowego (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto problem dodawania incydentu z określoną widocznością dla wybranych działów – Brak uprawnień (Helpdesk). [Server]


DIRECTPC

 • Usunięto problem: Po wyłączeniu komputera z agentem lub wylogowaniu użytkownika w CompanyOnline pozostaje ostatnio przesłany przez agenta obraz pulpitu komputera zdalnego. (DirectPC2.0). [Master, Agent]
 • Usunięto problem: Ze względu na nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego, forma informująca o sesji zdalnego pulpitu nie zawsze wyświetlana była na pierwszym planie (DirectPC2.0). [Agent]
 • Usunięto problem: Klient modułu Direct PC uruchamiany na komputerze z włączonym skalowaniem pulpitu nieprawidłowo przekazywał położenie kursora myszy (DirectPC 2.0). [Agent]
 • Usunięto problem – Anulowanie przez użytkownika oczekiwania na akceptację  połączenia zdalnego prowadziło czasem do błędnego wyświetlania informacji o odrzuceniu sesji (DirectPC2.0). [Agent]
 • Usunięto problem: Po włączeniu modułu Pliki/Rejestr i powrocie do Zdalnego pulpitu nadal widoczny jest przycisk Pliki/Rejestr (DirectPC). [Master]
 • Usunięto problem związany z odczytem nazw użytkowników w widoku Company Online (DirectPC2.0). [Master]

 

KOMPUTERY

 • Usunięto problem ‘Cannot insert duplicate key row in unique or null column SID of object invItem’, który mógł wystąpić podczas ręcznej autoryzacji agenta (Komputery). [Server]

 

ZASOBY

 • Usunięto problem: Po zaznaczeniu opcji „Pokaż ukryte zasoby” w raporcie listy zasobów nie działa prawidłowo filtrowanie oraz pole „Szukaj” (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono działanie filtra prostego dla zasobów (Zasoby). [Master]


KOMPUTERY

 • Usunięto problem: Po odłączeniu agenta od komputera, w menu kontekstowym drzewka wyposażenia (dla tego elementu) dostępne są polecenia dla komputera z agentem (Komputery). [Master]
 • Usunięto problem: Automatyczna konserwacja bazy danych ograniczona do 365 dni. [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły