Lista zmian dla wersji 14.2.12

Informacja

Aktualizacja do wersji 14.2.12 została wydana dnia 16.03.2021

 

 

Modyfikacje

 • Dodanie informacji o pobieraniu danych w formularzach edycyjnych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości kopiowania linku do zgłoszenia w ‚Ostatnio oglądane’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja funkcji wyszukiwania powiązanych tematów dla opcji wyświetlania rozwiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie pozycji firm w filtrze artykułów KB (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Dodanie typu relacji dla powiązanych użytkowników (Zasoby) [StatlookWeb]
 • Dodanie hiperłącza do zgłoszenia na wydruku raportu (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Zwiększenie liczby domyślnie pokazywanych pozycji w filtrze z 5 do 10 (All). [StatlookWeb]
 • Dodane powiadomienie z możliwością ręcznego sprawdzenia połączenia z serwerem (All). [StatlookWeb]
 • Nie jest usuwany wprowadzony login, w przypadku nieprawidłowego logowania (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana stanu blokady kontrolek w edytorze zgłoszeń dla zgłoszeń rozwiązanych (Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla podpowiedzi w zgłoszeniu i komentarzu (Helpdesk). [Master, Server]
 • Wyłączenie wiązania certyfikatu SSL z punktem końcowym bez względu na to czy określono jawnie nazwę hosta (All). [Server]
 • Aktualizacja certyfikatu do podpisu kodu (All). [Master, Server, Agent]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie jest odczytywany dział użytkownika w karcie edycji (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który powodował cykliczną zmianę działu zasobu (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny nieprawidłowego importowania zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu w generowaniu podglądu etykiet kodów kreskowych (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie można odnaleźć procedury składowanej SP_RENAME (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu nieprawidłowej obsługi powiązanych użytkowników ze zgłoszeniem (Helpdesk). [StatlookWb]
 • Brak wszystkich adresów email użytkowników w podpowiedziach dla subskrybentów (Helpdesk). [Server]
 • Edytor zasobów – Zmiana typu zasobu powoduje 2x przeładowanie listy firm (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ucinanie nazwy działu w tooltip z informacją o pracowniku (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Przełączenie widoku raportu nie aktywuje wyszukania w grid (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu w dodawaniu obrazków do opisu/komentarza zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: odświeżanie listy zgłoszeń powoduje wyświetlenie panelu loading’u na otwartej karcie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu w powiązanych użytkownikach w edytorze zasobu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie odświeża się pole ‚Data rozwiązania’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe przekierowanie do wybranego zasobu w powiązanych zasobach (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie można wprowadzić nowego tagu/subskrybenta, jeżeli jego tekst zawiera się w wyszukiwaniu (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚IssueGeneralPage.<SerchForRelatedTopics>d: Nie można uzyskać dostępu do usuniętego obiektu.’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚System.InvalidOperationException: Elementów Invoke lub BeginInvoke nie można wywołać w formancie do czasu utworzenia uchwytu okna’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który powoduje, że nie działają podpowiedzi dla opcji rozwiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu w nieprawidłowym formatowaniu bloku cytatu i bloku kodu w opisie zgłoszenia/komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędów obsłudze powiązanych zasobów (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: kilkukrotne dodawanie tego samego komentarza po kliknięciu przycisku ‚Dodaj’  (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak pola Rozwiązujący w filtrze raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: moduł Oprogramowania nie jest dostępny,  jeżeli nie ma wyników skanu oprogramowania (Oprogramowanie). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości dodania licencji z poziomu edytora zasobu. (Licencje). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu w usuwaniu powiązanych użytkowników z poziomu karty zasobu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Dodanie określonej liczby do semafora spowodowałoby przekroczenie jego maksymalnej wartości licznika.’ (All) [Server]
 • Brak automatycznej aktualizacji informacji o zgłaszających i rozwiązujących w filtrach (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚ScanManagementForm: Index was outside the bounds of the array” (Komputery, Oprogramowanie). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły