Lista zmian dla wersji 15.1.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 15.1.0 została wydana dnia 30.07.2021

 

Nowości

 • Dodanie wsparcia dla kodów kreskowych (Zasoby) [StatlookWeb]
 • Dodanie do ustawień informacji o systemie i bazie danych (Ustawienia) [StatlookWeb]
 • Redesign UI aplikacji asystenta (All). [Agent]
 • Wprowadzenie motywu ciemnego (All). [Master]

 

Zmiany

 • Uwierzytelnianie Windows – Dodanie uwierzytelnianie klientów usługi Statlook Server w oparciu o protokół Kerberos (All). [Master]
 • Statlook Assistant tworzy automatycznie sesję logowania w oparciu o protokół Kerberos (All). [Agent]
 • Modyfikacja importera wiadomości e-mail (Helpdesk). [Server, Master]
 • Dodanie import wiadomości email jako komentarza do zgłoszenia (Helpdesk) [Server]
 • Dodanie możliwości podglądu wiadomości email na podstawie, której utworzony został komentarz (Helpdesk) [Master, StatlookWeb]
 • Dodanie funkcji wirtualnych SID’ów użytkowników (Użytkownicy). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie do raportu ‚Czas pracy przy komputerze’ kolumn: ‚Liczba sesji’, ‚Liczba komputerów’ (Użytkownicy). [Master]
 • Poprawa formatowania informacji o zmianie komentarza w historii zgłoszenia. (Helpdesk) [Server]
 • Dodanie zapisu Głównego użytkownika, Osoby odpowiedzialnej oraz Statusu podczas importu licencji z pliku tekstowego (Licencje). [Master, Server]
 • Uaktualnienie mapowania statusów w imporcie zgłoszeń z pliku tekstowego (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa tworzenie struktury lokalizacji podczas importu danych z plików tekstowych (All). [Master]
 • Zmiany układu przycisków komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ograniczenie wyboru listy zasobów do takich, na których dana licencja może być użyta (Licencje, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie interaktywnej legendy statusów zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa formatowania nazwy wyświetlanej nazwy typów (Zasoby). [Master, Server]
 • Poprawa formatowania wpisów w historii dla atrybutu Państwa (Użytkownicy). [Server]
 • Nowy styl awatarów użytkowników (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Brak ograniczenia długości tematu w tooltip dla ostatnio podglądanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie liczby powiązanych komentarzy w formie edycji zgłoszenia. (Helpdesk) [Master]
 • Usunięcie obostrzenia uniemożliwiającego wiązanie firm bez ról: Pracodawca, Dostawca i ADO. (All). [Master, Server]
 • Edytor zgłoszenia – Odblokowanie możliwości edycji zgłoszenia rozwiązanego (Helpdesk). [Master]
 • Brak przycisku ‘Dodaj’ jeżeli istniej co najmniej jedna czynność lub zbiór danych (Rodo). [StatlookWeb]
 • Informowanie użytkownika o zasadach haseł podczas ich zmiany (All). [Server, Master]
 • Dodanie przycisku zmiany trybu widoku kalendarza (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie paska postępu podczas zapisu komentarza do zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie pozycji ‚Pomoc’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Ostatni czas połączenia agenta’ do raportu listy komputerów i zasobów (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie brakujących ikon dla wbudowanych typów zasobów (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Umożliwienie uwzględnienia kalendarza świąt w raporcie Bizlook. (Statlook) [Master]
 • Osoba tworząca zgłoszenie (np. w imieniu innego użytkownika) zyskuje uprawnienia do edycji zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Wykluczenie możliwości automatycznego logowania przez asystenta, w przypadku istnienia wyłączonego konta użytkownika (All). [Agent]
 • W widoku drzewka pokazywane są wszystkie komputery, także bez agenta (DirectPC). [Master]
 • Modyfikacja UI panelu wyboru raportów (All). [Master]
 • Dodanie banneru informującego o zbliżającej się dacie wygaśnięcia AS/ASPLUS (All). [Master]
 • Dodanie formy podglądu dziennika operacji wykonywanych przez serwer (All). [Master, Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak widoczności stanu usługi dla instancji w ServerSetup. [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Problem z uwierzytelnieniem klienta SMTP na serwerze Exchange z włączonym uwierzytelnianiem NTLM (Tools) [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: GetInventoryDisplayNames  ‚An item with the same key has already been added’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe wyświetlanie powiązanych użytkowników zasobów (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak ikon aplikacji (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie ‚Czas ostatniego połączenia’ w raporcie Ogólne (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zmiana hasła tymczasowego wprowadza do historii użytkownika wpis bez autora działania (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wszystkich użytkowników w podpowiedziach (Helpdesk). [StatlookWeb, Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu w automatycznym mapowaniu typów zasobów w imporcie zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości użycia nowego tagu (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak kolumny ‚Login’ w widoku kont administracyjnych (Ustawienia) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Avatar użytkownika: Wyświetlanie pierwszego inicjału oraz % w przypadku braku awatara (Helpdesk, Użytkownicy) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa dodawanie głównej lokalizacji przy tworzeniu zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości rozwiązania zgłoszenia z aktywnym time trackingiem (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak widoczności przycisków Zapisz/Anuluj w formie edycji firmy dla zakładki Kontakt (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W widoku organizacyjnym, w sytuacji, gdy nie zeskanowano żadnego użytkownika lub żadnego zasobu dochodziło do wyjątku (Użytkownicy, Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dodanie nowego zgłoszenia nie powoduje, że jest oznaczone jako przeczytane dla osoby, która utworzyła to zgłoszenie (Helpdesk). [Master]
 • Usuniecie przyczyny błędu: ‘Wszystkie zgłoszenia RODO’ – Błąd skalowania wykresu (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wszystkich powiązanych zgłoszeń na karcie użytkownika (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie ‚Czas ostatniego połączenia’ w raporcie Ogólne (Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kontrolka wyświetlająca załączniki w trybie read-only wyświetla panel Drag&Drop i szybkie dodawanie załączników. (All) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Przycisk Edytuj i Usuń zawsze aktywne (Helpdesk). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły