Lista zmian dla wersji 11.1.0

Informacja

Aktualizacja: 05-01-2017

Modyfikacje 11.1.0

  • Dodanie obsługi flagi wykonania zdania skryptu dla wszystkich komputerów (uwzględnia komputery, które zostaną dodane w przyszłości) (Scriptlook). [Master]
  • Automatyczne powiązanie agenta możliwe tylko dla typu komputera (i typów dziedziczących) (Komputery). [Server]
  • Poprawa obsługi marginesów dla wydruku protokołów wyposażenia (Zasoby). [Master]

 

Poprawki 11.1.0

  • Usunięto przyczynę błędu: W przypadku zalogowania na konto ograniczone, raport zarządzanie agentami nie uwzględnia informacji o wszystkich agentach (Komputery). [Server]
  • Usunięto problem nieprawidłowego przypisania agenta, jeżeli nie został odczytany identyfikator SID komputera (Komputery). [Server]
  • Usunięto przyczynę błędu nieprawidłowego sumowania rekordów czasu nieaktywności w raporcie „Rozlicznie czasu pracy” (Pracownicy). [Master]
  • Usunięto przyczynę błędu importu wiadomości e-mail: Cannot parse message: „Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji.” (Helpdesk). [Server]
  • Usunięto przyczynę błędu: 42601: błąd składni w lub blisko „)” – Cannot send issue notification email (Helpdesk). [Server]
  • Usunięto problem dodania incydentu z poziomu aplikacji „uplook Helpdesk” – Brak uprawnień (Helpdesk). [Server]
  • Usunięto przyczyny błędu „Cannot insert duplicate key row in unique or null column SID of object invItem”, który mógł wystąpić podczas ręcznej autoryzacji agenta (Komputery). [Server]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły