Lista zmian dla wersji 12.0.0

Informacja

Aktualizacja: 06.02.2018

 

Nowości 12.0.0

STATLOOK WEB

 • Dodanie nowego modułu: ‚Bezpieczeństwo’.
 • Dodanie rejestrów: Zbiory danych, Dostępy, Powierzenia, Dokumenty bezpieczeństwa, Czynności przetwarzania, Historia naruszeń bezpieczeństwa, Szkolenia.
 • Dodanie możliwości wydruku raportów tabelarycznych.
 • Dodanie raportu ‚Podłączane nośniki’, ‚Operacje na nośnikach zewnętrznych” .
 • Dodanie raportu ‚Wydruki’.
 • Dodanie raportu ‚Odwiedzane WWW’.
 • Dodanie możliwości wydruku karty informacyjnej incydentu.

 

MASTER

 • Dodanie możliwości określenia polityki haseł dla systemu statlook.
 • Dodanie nowego modułu ‚Licencje’.
 • Dodanie funkcjonalności globalnego wyszukiwania obiektów w systemie.

 

PRACOWNICY

 • Dodanie raportu ‚Powiązane licencje’ w module pracowników.
 • Rozszerzenie modułu UNF o wtyczkę do przeglądarki IE.
 • Dodanie możliwości utworzenia harmonogramu blokowania WWW.
 • Dodanie raportu ‚Sesje zdalnego pulpitu’.
 • Dodanie możliwości przypisania licencji do użytkowników.

 

LICENCJE

 • Automatyczne tworzenie licencji na podstawie kluczy produktów.
 • Dodanie możliwości importu licencji z pliku tekstowego.
 • Automatycznie generowana historii rekordów licencji.
 • Dodanie możliwości określenia statusów licencji.
 • Dodanie możliwości tworzenia własnych atrybutów licencji.
 • Dodanie możliwości tworzenia notatek dla licencji.
 • Dodanie obsługi załączników do licencji.
 • Dodanie możliwości przypisania licencji do użytkowników.
 • Dodanie możliwości przypisania licencji do firmy, działu i lokalizacji.
 • Dodanie możliwości tworzenia zestawów licencji.

 

Modyfikacje 12.0.0

STATLOOK WEB

 • Formularz dodawania incydentu wywołany z poziomu raportu listy incydentów , jest otwierany na pełnym ekranie.
 • Dodanie możliwości tworzenia atrybutów typu: lista\słownik.
 • Dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji modułu statlook Web.

 

PRACOWNICY

 • Dodanie możliwości tworzenia atrybutów typu: lista\słownik.
 • Uwzględnienie w historii zmian informacji o zmianach w atrybutach dodatkowych.
 • Dodanie do raportów historii obiektów informacji o identyfikatorze pracownika wprowadzającego zmiany.
 • Dodanie do rekordu pracownika unikalnego identyfikatora oraz zapewnienie, że identyfikator nie zostanie powielony.
 • Umożliwienie edycji filtrów UNF dla użytkowników należacych do grupy menadżerów
 • Dodanie możliwość zarządzania kolumnami w widokach raportów tabelarycznych.
 • Uwzględnienie w historii zmian informacji o utworzeniu rekordu.
 • Poprawa działania wyboru firmy w edytorach obiektów.
 • Usunięcie ograniczenia unikalności adresu email.
 • Dodanie do historii informacji o usunięciu powiązanego zasobu lub powiązanego pracownika
 • Zarządzanie dyskami – Dodanie odczytu dodatkowych informacji o dysku.
 • Optymalizacja generowania raportu historii zmian rekordów komputerów i pracowników.
 • Dodanie filtrowania w raporcie historii zasobów i pracowników.
 • Poprawa działania wstępnego zaznaczenia grupy w formie zarządzania widokami komputerów\personelu.
 • Zablokowanie możliwości logowania do systemu dla zarchiwizowanych użytkowników.
 • Poprawa działania filtrowania danych w kolumnie rozmiar w raporcie „Załączniki”
 • Poprawa filtrowania zakresu czasu pracy (Czas pracy, czas aktywności, czas przerw, czas nieaktywności ) w  raporcie ‚Rozliczenie czasu pracy’
 • Dodanie możliwości konfiguracji ustawień domyślnych MyLook dla nowych pracowników.

 

 AUDYT

 • Modyfikacja raportu podsumowania rozliczenie audytu.
 • Identyfikacja oprogramowania – Wzorce prywatne zawsze mają wyższy priorytet niż wzorce publiczne.
 • Modyfikacja algorytmu rozliczania audytu.


ZASOBY

 • Modyfikacja formy zarządzania dostawcami (Firmami)- Dodanie możliwości określenia logo firmy oraz dodanie nowej roli ‚Pracodawca’.
 • Uwzględnienie na protokołach sprzętu dla dodatkowego wyposażenia atrybutów: Model, Opis, Nazwa Dns.
 • Obsługa innych walut w danych finansowych.
 • Dodanie możliwości tworzenia atrybutów typu: lista\słownik.
 • Przywrócenie funkcjonalności sumowania ceny netto\brutto podczas grupowania rekordów zasobów.
 • Uwzględnienie w historii zmian informacji o zmianach w atrybutach dodatkowych.
 • Dodanie do raportów historii obiektów informacji o identyfikatorze pracownika wprowadzającego zmiany.
 • Uwzględnienie w historii zmian informacji o utworzeniu rekordu.
 • Poprawa działania wyboru firmy w edytorach obiektów.
 • Dodanie do historii informacji o usunięciu powiązanego zasobu lub powiązanego pracownika
 • Dodanie możliwości wydruku service tag na protokołach sprzętu.

 

KOMPUTERY

 • Dodanie do funkcji ręcznej autoryzacji agenta opcji wyszukania komputera po adresie MAC.
 • Automatyczna autoryzacja agenta nie uwzględnia adresu IP komputera, a jego adres MAC.
 • Dodanie możliwości tworzenia atrybutów typu: lista\słownik.
 • Kreator wyposażenia – Dodanie możliwości wyłączenia synchronizacji lokalizacji.
 • Uwzględnienie w historii zmian informacji o zmianach w atrybutach dodatkowych.
 • Dodanie do raportów historii obiektów informacji o identyfikatorze pracownika wprowadzającego zmiany.
 • Uwzględnienie w historii zmian informacji o utworzeniu rekordu.
 • Poprawa działania wyboru firmy w edytorach obiektów.
 • Optymalizacja generowania raportu historii zmian rekordów komputerów i pracowników.
 • Dodanie filtrowania w raporcie historii zasobów i pracowników.
 • Poprawa działania wstępnego zaznaczenia grupy w formie zarządzania widokami komputerów\personelu.
 • Poprawa działania filtrowania danych w kolumnie rozmiar w raporcie „Załączniki”
 • Dodanie możliwości wydruku service tag na protokołach sprzętu.


HELPDESK

 • Usunięcie problemu w opóźnieniu odświeżania położenia kursora myszy dla pulpitu zdalnego.
 • Optymalizacja przesyłania obrazu podczas podglądu pulpitu zdalnego.
 • Dodanie nowych statusów incydentów: ‚Do akceptacji’, ‚Do realizacji’.
 • Raport listy incydentów – Poprawa działania funkcji ‚Skopiuj na nowy’.
 • Dodanie standardowych typów incydentów związanych z RODO.
 • Uwzględnienie w historii zmian informacji o utworzeniu rekordu.
 • Poprawa działania filtrów w raportach tabelarycznych.
 • Dodanie kolumny „Powiązane incydenty” w raporcie listy zgłoszeń.
 • Przywrócenie funkcji automatycznego wiązania zasobu z incydentem.
 • Dodanie funkcji zapamiętania ustawionego widoku w Company Online.
 • Import e-mail – Dodanie możliwości przypisania domyślnego typu incydentu dla skrzynki pocztowej.
 • Dodano możliwość konfiguracji interwału, co ile uruchamiany jest proces importu wiadomosci e-mail.
 • Notyfikacje emaili – Umożliwienie wysłania wiadomości na adres email zawierający polskie znaki.
 • Dodanie powiadomień mailowych dla zmian w ewidencji czasu pracy nad incydentem.
 • Ostatnio modyfikowane zgłoszenia – Uwzględnienie zgłoszeń bez określonego rozwiązującego.
 • Wyłączenie notyfikacji e-mail o zbliżających się terminach dla zgłoszeń rozwiązanych.
 • Dodanie możliwości konfiguracji ustawień domyślnych Helpdesk dla nowych pracowników.

 

AGENT

 • Usunięcie Uplook Network Filter opartego o technologii LSP.
 • Dodanie do funkcji ręcznej autoryzacji agenta opcji wyszukania komputera po adresie MAC.
 • Automatyczna autoryzacja agenta nie uwzględnia adresu IP komputera, a jego adres MAC.
 • Usunięcie problemu w opóźnieniu odświeżania położenia kursora myszy dla pulpitu zdalnego.
 • Optymalizacja przesyłania obrazu podczas podglądu pulpitu zdalnego.
 • Dodanie możliwości konfiguracji opóźnienia uruchomienia usługi ‚uplook Agent’.
 • Poprawa instalatora rozszerzenia unf dla Mozilla Firefox Quantum.
 • Optymalizacja instalacji rozszerzenia UNF dla przeglądarki MS Edge.
 • Dodanie do uplook Assistant przycisku ‚Utwórz incydent’.
 • Ostatnio modyfikowane zgłoszenia – Uwzględnienie zgłoszeń bez określonego rozwiązującego.
 • Automatyczne wykrywnie parametrów połączenia z serwerem uplook podczas pierwszej instalacji agenta.
 • Dodanie nowych protokołów komunikacyjnych uplook Server – Optymalizacja transmisji danych.
 • Dodanie obsługi WS-Discovery w aplikacji konfiguracji połączenia z agentem.
 • Minimalna wersja Instalatora Windows zostanie zmieniona z 2.0 na 3.1 (Wersja 3.1 jest dostępna od Microsoft Windows XP SP3).

 

 MASTER

 • Ograniczenie długości opisów legendy na widgetach.
 • Modyfikacja zarządzania firmami – Dodanie roli ADO oraz informacji o adresie przedstawiciela firmy.
 • Rozszerzenie lokalizacji o atrybuty: ‚Zabezpieczenia fizyczne’, ‚Zabezpieczenia techniczne’ , ‚Zabezpieczenia organizacyjne’
 • Dodanie możliwości wydruku listy zdefniowanych lokalizacji.
 • Modyfikacja widget’u ‚Statusy licencji’.
 • Dodanie możliwości konfiguracji opóźnienia uruchomienia usługi ‚uplook Agent’.
 • Notyfikacje emaili – Umożliwienie wysłania wiadomości na adres email zawierający polskie znaki
 • Odświeżenie UI kreatorów aktualizacji.
 • Komponent uplook Server pełni rolę serwera WWW dla modułu statlook Web.
 • Dodanie pakietów agent.exe oraz master.exe do pakietu instalacyjnego uplook Server.
 • Dodanie nowych protokołów komunikacyjnych uplook Server – Optymalizacja transmisji danych
 • Usunięcie konieczności restartowania programu mastera po zmianie ustawień językowych i zmianie adresu serwera.
 • Minimalna wersja Instalatora Windows zostanie zmieniona z 2.0 na 3.1 (Wersja 3.1 jest dostępna od Microsoft Windows XP SP3).

 

SERWER

 • Umożliwiono logowanie do systemu, po wysłaniu żądania zamiany hasła do konta.
 • Wprowadzenie obsługi tłumaczeń rekordów lokalizacji na inne obsługiwane języki w systemie.
 • Aktualizacja wbudowanych silników bazy danych: MSSQL, PostgreSQL
 • Dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji modułu statlook Web.
 • Dodanie nowych protokołów komunikacyjnych uplook Server – Optymalizacja transmisji danych
 • Minimalna wersja Instalatora Windows zostanie zmieniona z 2.0 na 3.1 (Wersja 3.1 jest dostępna od Microsoft Windows XP SP3)

 

Poprawki 12.0.0

MASTER

 • Usunięcie przyczyny problemu samoczynnej zmiany języka aplikacji ,występującego w przypadku instalacji kilku komponentów systemu , na tym samym komputerze.
 • Usunięcie przyczyny błędu ‚System.ArgumentException: Parametr jest nieprawidłowy ‚, który powodował brak alertu ‚Włączono konsolę Master ‚

 

PRACOWNICY

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku’, który pojawiał się przy próbie uruchomienia klasyfikacji aplikacji.
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku’ w formularzu zarządzanie dyskami Datalook.
 • Usunięcie przyczyny problemu instalacji rozszerzenia unf dla Opery, w przypadku gdy w przeglądarcę był wybranych inny język niż polski.
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak wykrycia loginu użytkownika w przypadku powielenia nazwy loginu i grupy roboczej.

 

AUDYT

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ Object reference not set to an instance of an object’, który mógł wystąpić podczas wyboru wyników skanowania kreatorze audytu.
 • Usunięcie przyczyny problemuimportu wyników skanowania offline: ‚Nie można wstawić powielonej wartości w kolumnie ‚SID’ tabeli ‚invItem”.


HELPDESK

 • Usunięcie problemu w odświeżeniu danych po utworzeniu\modyfikacji incydentu w edytorze zasobu.
 • Usunięcie przyczyny zmiany wartości parametrów incydentu: ‚Ostatnio modyfikujący’, ‚Aktualizacja’ , mimo że incydent nie był modyfikowany

 

ZASOBY

 • Usunięcie problemu w odświeżeniu danych po utworzeniu\modyfikacji incydentu w edytorze zasobu.
 • Usunięcie przyczyny problemu, który w niektórych przypadkach mógł spowodować usunięcie wprowadzonej stawki VAT.
 • Usunięcie przyczyny problemu naruszenia unikalności dla funkcji tworzenia kopii zasobu.
 • Usunięcie przyczyny problemu w generowaniu wartości kodów kreskowych typu Code39.
 • Usunięcie błędu w obsłudze filtrowania danych (np. dla parametru data zakupu) .


KOMPUTERY

 • Usunięcie przyczyny problemu, który w niektórych przypadkach mógł spowodować usunięcie wprowadzonej stawki VAT.
 • Usunięcie błędu w obsłudze filtrowania danych (np. dla parametru data zakupu).
 • Usunięcie przyczyny błędu ‚Object reference not set to an instance of an object’ który mógł wystąpić przy próbie otwarcia raportu.

 

SERWER & AGENT

 • Usunięcie przyczyny problemu nieprawidłowego wyświetlania nazwy pracownika, jeżeli nazwa wyświetlana była zbyt długa (Agent).
 • Usunięcie problemu aktualizacji agenta, w przypadku długiego czasu wykonywania procedury aktualizacji formatu bazy danych.
 • Usunięcie przyczyny problemu samoczynnej zmiany języka aplikacji ,występującego w przypadku instalacji kilku komponentów systemu , na tym samym komputerze.
 • Usunięcie przyczyny błędu:’ Przekazywanie z kodowaniem fragmentarycznym nie jest obsługiwane przez protokł HTTP/1.0′ przy włączonym SSL. (Agent)


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły