Lista zmian dla wersji 16.3.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 16.3.0 została udostępniona 21.09.2022

 

Nowości

 • Rozwój uprawnień – Dodanie możliwości określenia praw do użytkowników, zasobów i licencji (All). [Master, Server]
 • Implementacja obsługi OAuth 2.0 (delegowane) dla poczty Gmail (All). [Master, Server]

 

Zmiany

 • Dodanie raportu: ‚Historia sesji’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie widoku ‚Dziennik operacji’ (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja formy edycji roli (All). [Master, Server]
 • Dodanie praw: ‚Zarządzanie wzorcami oprogramowania’, ‚Zarządzanie audytami oprogramowania’ (Audyt). [Master, Server]
 • Utworzenie prawa dla modułu Weblook (Weblook). [Master, Server]
 • Utworzenie prawa do wylogowania innych użytkowników (All). [Master, Server]
 • Utworzenie praw podrzędnych w module weblook związanych z aktywacją modułu UNF/SNF na komputerach oraz zarządzanie blokadą WWW (Weblook). [Master, Server]
 • Dodanie filtra zakresu czasu oraz typu zdarzeń w widoku dziennika operacji (All). [Master, Server]
 • Dodanie raportu ‚Użycie programów’ (Komputery, Oprogramowanie). [Server, StatlookWeb]
 • Poprawa grupowania po dacie modyfikacji w raporcie historii (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu: ‚Dzienniki Systemu Windows’ (Zasoby, Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wyboru zakresu czasu dla podglądu zaimportowanych wiadomości e-mail (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie konfiguracji dla rodzajów notatek (All). [StatlookWeb]
 • Rozszerzenie uprawnień do akceptacji nieobecności dla kont o ograniczonych uprawnieniach (Użytkownicy). [Server]
 • Dodanie raport ‚Windows Update’ (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Umożliwienie aktywowania automatycznego timetracking’u bez konieczności zmiany rozwiązującego (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie konfiguracji dla statusów licencji (Licencje). [StatlookWeb]
 • Dodanie konfiguracji dla statusów użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie treści zgłoszenia w historii komentarzy oraz dodanie awatara użytkownika dla komentarza (Helpdesk). [Master]
 • Modyfikacja ustawień dla opcji modułu (Komputery). [Master]
 • Dodanie obsługi notatek w modułach użytkownicy, licencje, helpdesk (All). [StatlookWeb]
 • Wyróżnienie ikony notatek, jeżeli przypisano notatkę np. do zgłoszenia (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie obsługi podstawowych klawiszy (np. esc, tab) w kartach edycyjnych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość przeglądania zawartości kategorii aplikacji oraz stron www (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie formy zarządzania hostami (Weblook). [Master, Server]
 • Dodanie możliwość importu hostów z pliku tekstowego dla kategorii www (Użytkownicy, Weblook). [Master, Server]
 • Dodanie widżetu ‚Najczęściej oglądane/przeglądane/wyświetlane artykuły’ bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie sortowania po dacie modyfikacji oraz zwiększenie liczby wyświetlanych pozycji w powiązanych zgłoszeniach dla wyników wyszukiwania (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ostrzeżenia informującego o nadaniu uprawnień użytkownikowi (lub użytkownikom) bez aktywnego konta Statlook (Użytkownicy). [Server]
 • Dodanie możliwość otworzenia przypisanego zgłoszenia w nowym oknie przeglądarki po kliknięciu ppm (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja wyglądu raportu listy zgłoszeń: zwiększenie wysokości wiersza, dodanie awatarów użytkowników, zmiana formatowania statusów (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie wsparcia dla Microsoft Edge opartego o silnik EdgeHTML (Weblook). [Agent]
 • Opis zgłoszenia wyświetlana w tooltip w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość podglądu wszystkich zgłoszeń zgłaszającego z poziomu menu kontekstowe raportu (Helpdesk). [Master]
 • Modyfikacja opcji wyszukiwania powiązanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości utworzenia dostawcy usług z poziomu karty powierzenia (Rodo). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji o liczbie komentarzy w nagłówku karty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie filtrowania po użytkownikach w raporcie ‚Dostępy’ (Użytkownicy, Rodo). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji wartości sekwencji – Ważność, priorytet, wpływ, poziom ryzyka (All). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie oceny kategorii dla aplikacji oraz www na timeline użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie do ustawień modułu helpdesk widoku: ‚Podgląd importowanych wiadomości e-mail’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości odświeżania widoków podsumowania oraz dodanie możliwości wyboru zakresu czasu (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość usunięcia zgłoszenia z poziomu karty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Automatyczne tworzenie spisu treści dla artykułu KB na podstawie znaczników html (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości podglądu danych teleadresowych dla zgłaszającego i rozwiązującego (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja wydruku raportu ewidencji czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja raportów tabelarycznych – kolumny zajmują całe dostępne miejsce widoku (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja głównego menu nawigacji (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień konfiguracji domyślnej firmy (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie widget’u: ‚Wiek komputerów (BIOS)’ (Start, Komputery). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dołączenie nazw zalogowanych użytkowników do wyjątku informującego o przekroczeniu limitu sesji (All). [Server]
 • Dodanie kolumny ‚Role’ do raportu ogólnego (Użytkownicy). [Server]
 • Wykluczenie numeru seryjnego zarejestrowanych dysków rozpoczynającego się od „AA000000000” (Datalook). [Agent]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji 22.1 (All).

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości ustawienia tego samego dnia dla daty zatrudnienia przy pierwszym wejściu do kalendarza (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak panelu filtra w drzewku komputery i użytkowników (Komputery, Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak w historii użytkownika informacji o przypisaniu działu. (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Ewidencja czasu nie zatrzymuje się w momencie zmiany statusu zgłoszenia na ‚Archiwalne’ (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W historii zasobu odnotowane nieprawidłowe wpisy dotyczące zmian w zakresie gwarancji i umowy serwisowej (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak formatowania tekstu wiersza grupowania dla kolumny ‚Wymaga akcji’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Poprawa formatowania danych na widżecie ‚Ostatnie zdarzenia’ (Automatyzacja). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po dodaniu firmy ADO np. z edytora czynności przetwarzania nie da się wybrać tej firmy (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wybrane filtry zasobów są usuwane po odświeżeniu raportu listy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: informacje o ostatnio przeglądanych zgłoszeniach nie aktualizuje się, jeżeli nie nastąpiła edycja zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych w dodatkowych kolumnach w kontrolkach wyboru (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Pomimo informacji na temat zapisu wersji roboczej, po ponownym wejściu do zgłoszenia komentarz wyświetla się w wersji przed wprowadzeniem zmian (Helpdesk). [StatlookWeb, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po ponownym połączeniu, filtry w raporcie zgłoszenia wracają do wcześniejszego stanu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Problem z połączeniem z PostgreSQL Server dla użytkownika innego niż postrges (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Pole Service Tag w trybie karty tylko do odczytu jest edytowalne (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zapisu konta pocztowego tylko dla incoming mail lub tylko dla outgoing mail (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwości wprowadzenia tekstu dla uprawnień lub zakresu przetwarzania, które nie istnieją w słownikach (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych o logowaniach w nocy, jeżeli użytkownik zalogował się przed 21:00 (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Ustawienia filtrów z innych raportów nie są dziedziczone w raporcie ‚Aktywności mikrofonu i kamery’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak uwzględnienia wybranych pozycji filtra zasobów przy wywołaniu pobierania danych dla raportów (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości ustawienia atrybutu dodatkowego typu „Data/czas” (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak walidacji nowego hasła, jeżeli jako pierwsze zostanie wypełnione pole ‚Powtórz hasło’ (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przyciski @, # powodują wstawienie wybranej pozycji zawsze na początku tekstu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.’, jeżeli nie wprowadzono captch’y (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Datalook nie działa bez włączonego komponentu monitoringu (Datalook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niedziałające linkowanie do artykułu/ów bazy wiedzy bezpośrednio w edytorze KB (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zapamiętania ustalonej szerokości kolumny (All). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny problemu: Zawieszenie aplikacji oraz wielokrotne wyświetlenie wiadomości z informacjami o nieobsłużonym wyjątku (Helpdesk). [Master]
 • Atrybut dodatkowy „Państwo” nie jest atrybutem wybieranym z listy wyboru (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Poprawa formatowania pozycji w filtrach szczegółów zmian w raportach historii (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych o lokalizacji w formie wyboru przypisywanych zasobów (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W formie ‚Komponenty agenta’ wywoływanej z poziomu karty nieprzypisanych agentów dane w kolumnach dot. licencji są zamienione (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak wykonywania zdarzeń bazujących na czasie np. ‚Brak połączenia agenta’ (Automatyzacja). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Import zasobów z pliku tekstowego, nie zapisuje informacji o producencie (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zapisania komentarza zawierającego tylko obrazek (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie działa migracja bazy danych z MSSQL do Postgres: ‚42883: operator does not exist: boolean <> integer’ (All). [Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły