Lista zmian dla wersji 12.3.0

Informacja

Aktualizacja: 17.10.2018

Nowości 12.3.0

Helpdesk

 • Komentarze incydentu – Dodanie możliwość uwzględnienia załączników dla komentarzy
 • Komentarze incydentu – Dodanie możliwość tworzenia szablonów komentarzy
 • Komentarze incydentu – Dodanie trybu prywatnego dla komentarza
 • Komentarze incydentu – Wersja robocza komentarza
 • Komentarze incydentu – Format HTML dla treści komentarza
 • Dodanie możliwości określania ważności incydentów
 • Dodanie nowych statusów incydentów: Otwarty, Zarchiwizowany
 • Raportowanie cykliczne – Dodanie raportu listy incydentów (Helpdesk)

 

Raportowanie

 • Raportowanie cykliczne – Dodanie raportu ‚Historia sesji’
 • Raportowanie cykliczne – Dodanie raportów: ‚Nośniki danych’ oraz ‚Operacje na plikach’
 • Raportowanie cykliczne – Dodanie raportu ‚Informacje o autoryzowanych agentach’

 

Zmiany 12.3.0

Helpdesk

 • Rozbudowa filtrów dla raportu listy incydentów
 • Raport listy incydentów – Dodanie informacji o czasie reakcji i czasie rozwiązania zgłoszenia
 • Uwzględnienie na widżecie ‚Statystyka typów incydentów’ informacji o zakresie danych z jakich jest generowany wykres
 • Dodanie możliwości określenia lokalizacji dla incydentów
 • Zmiana nazwy typu zgłoszenia ‚Bezpieczeństwo’ na ‚Zadanie delegowane (RODO)’
 • Dodanie możliwości automatycznego powiązania zasobu ze zgłoszeniem na podstawie wprowadzonej nazwy DNS
 • Umożliwienie edycji incydentu, dla którego minął ostateczny termin rozwiązania
 • Odblokowanie możliwości ustawienia daty zgłoszenia dla nowych incydentów
 • Załączniki (pliki graficzne) po kliknięciu są otwierane w nowej karcie
 • Zapamiętanie stanu (Otwarta\Zwinięta) karty edytora incydentu
 • Dodanie do raportu listy incydentów informacji o liczbie komentarzy powiązanych ze zgłoszeniem
 • Dodanie przycisku ‚Odśwież’ oraz przycisku konfigurującego automatyczne odświeżanie listy incydentów
 • Dodanie możliwości archiwizowania incydentów
 • Zgłaszający może ustawić dostęp do swojego zgłoszenia do działu, do którego on sam należy
 • Tylko rozwiązujący zgłoszenia we wszystkich działach może zmienić dostęp zgłoszenia na ‚Publiczny’
 • Dodanie możliwości zmiany dostępu dla rozwiązanych incydentów
 • Zablokowanie możliwości usuwania incydentów dla użytkowników, którzy nie są rozwiązującymi w module Helpdesk
 • Wprowadzenie zabezpieczenia przed możliwością wywołania połączenia Direct PC do komputerem, który nie spełnia warunków takiego połączenia (np. agent jest nieautoryzowany lub nieaktualny)
 • Dodanie możliwość zmiany rozwiązującego zgłoszenie bezpośrednio z raportu listy incydentów
 • Raport listy incydentów – Dodanie ikon reprezentujących status pracownika (Online\Offline)
 • Dodanie możliwości wywołania połączenie DirectPC z poziomu menu kontekstowego raportu listy incydentów
 • Wstępnie wybrana jest wartość parametru incydentu dla funkcji grupowej zmiany zgłoszeń
 • Raport listy incydentów – Dodanie tooltip z podstawowymi informacjami o użytkowniku
 • Edytor incydentu – Zmiana lokalizacji pola Temat na formularzu incydentu’
 • Dodanie możliwości filtrowania incydentów ze względu na stan: ‚Oczekuje na odpowiedź Zgłaszającego’, ‚Oczekuje na odpowiedź Rozwiązującego’

 

Komputery / Zasoby

 • Protokoły zasobów – Jeżeli wybrano zestaw, to na protokole są też uwzględniane elementy wybranego zestawu
 • Włączenie możliwości przypisywania agenta do istniejącego komputera znalezionego wg adresu MAC, nawet wtedy, gdy ten komputer jest powiązany z innym agentem
 • Automatycznie odczytywany jest numer seryjny komputera, a w przypadku komputerów Dell uzupełniany jest dodatkowo ServiceTag
 • Poprawa tłumaczenia statusów agentów w raporcie Komputery -> Ogólne
 • Włączenie flagi ServiceTag dla typu wyposażenia: Monitor
 • Automatycznie tworzony zestaw komputerowy lub monitor ma domyślną widoczność ustawioną na: drzewko wyposażenia i listę zasobów
 • Dodanie możliwości wyboru osoby odpowiedzialnej na wydruku etykiet kodów kreskowych
 • Filtr ‚Rozwiązujący’ w raporcie listy incydentów prezentuje tylko użytkowników, którzy są rozwiązującymi lub są powiązanymi z odczytanymi incydentami

 

Pracownicy

 • Raport: ‚Odwiedzane www’ – Poprawa formatowania sumy czasu przebywania na stronach WWW
 • Rozszerzenia UNF dla przeglądarki Edge jest aktywne w trybie incognito
 • Rozszerzenie funkcjonalności kreatora personelu o aktywację kont będących w różnych stanach oraz możliwość włączania/wyłączania konta na podstawie statusu konta w AD
 • Dodanie monitorowania zewnętrznych dysków twardych
 • Dodanie monitoringu przeglądarki Chromium oraz Vivaldi
 • Rozszerzenia UNF są aktywne w systemach Windows Home

 

Master

 • Optymalizacja formy zarządzania działami
 • Modyfikacja uprawnień użytkowników do zasobów – Od teraz każdy użytkownik powiązany z zasobem ma prawo do jego wyświetlenia
 • Raportowanie cykliczne – Dodanie możliwości wyboru kolumn, które mają zostać uwzględnione w raporcie
 • Aktualizacja kontrolek devexpress’a do wersji 18.1.5
 • Drzewko wyboru elementów – Uwzględnienie widoków utworzonych przez użytkownika
 • Drzewko wyboru elementów – Dodanie możliwości filtrowania
 • Widget ‚Ostatnio zalogowani’ – Dodanie informacji o czasie logowania
 • Dodanie możliwość zmiany szerokości drzewka wyboru elementów

 

Oprogramowanie

 • Dodanie odczytu klucza OriginalProductKey dla systemu Windows
 • Podczas zdalnej deinstalacji oprogramowania uwzględniane jest dodatkowo polecenie ‚QuietUninstallString’
 • Poprawa treści komunikatu błędu, który dotyczy zdublowania numeru inwentarzowego rekordu licencji

 

Statlook Web

 • Przycisk ‚Dodaj’ zawsze widoczny w raportach (bez względu na zaznaczenie wierszy)
 • Kliknięcie przycisku ‚Dodaj’ z poziomu raportu otwiera pełny formularz, a nie tryb szybkiego dodawania

 

Poprawki 12.3.0

Zasoby / Komputery

 • Usunięcie problemu, który mógł powodować nieprawidłowe odświeżanie drzewka przy włączonej opcji filtrowania
 • Usunięcie problemu, który powodował, że zmiany wprowadzone przez ‚Zarządzanie działami’ nie zapisywały się w historii zasobów i użytkowników
 • Usunięcie problemu w działaniu filtra prostego dla pozycji: lokalizacja, karta graficzna, rozdzielczość ekranu
 • Usunięcie problemu, który mógł powodować brak odświeżenia danych w raporcie ‚Zainstalowane programy’ po zmianie zaznaczenia komputera w drzewku
 • Usunięcie problemu wyświetlania pozycji filtrów w formie wyboru zasobów
 • Usunięcie problemu: ‚The given key was not present in the dictionary, który mógł wystąpić podczas usuwania zarchiwizowanego zasobu
 • Usunięcie problemu: ‚This BackgroundWorker is currently busy and cannot run multiple tasks concurrently’, który mógł wystąpić podczas zmiany typu zasobu w edytorze zasobów
 • Usunięcie problemu: Tester online nie zawsze uruchamiał się automatycznie po starcie uplook Server
 • Usunięcie problemu, który mógł powodować powielenie identyfikatora UID zasobu w trakcie tworzenia kopii zasobów
 • Usunięcie problemu: Pracownik zarchiwizowany był oznaczany w edytorze zasobu jako użytkownik, do którego nie ma uprawnień
 • Usunięcie problemu: Próba otwarcia edytora zasobu, kończy się błędem, jeżeli UM nie ma uprawnień do powiązanych z zasobem licencji

 

Oprogramowanie

 • Usunięcie problemu: ‚Numer inwentarzowy ” jest już w użyciu’
 • Usunięcie problemu wyświetlania pozycji filtrów w formie wyboru zasobów
 • Usunięcie problemu, który mógł powodować wielokrotne (automatyczne) tworzenie tej samej licencji
 • Usunięcie problemu: Próba otwarcia edytora zasobu, kończy się błędem, jeżeli UM nie ma uprawnień do powiązanych z zasobem licencji

 

Helpdesk

 • Usunięcie problemu, który mógł powodować nadpisanie daty ostatniej modyfikacji zgłoszenia przy braku edycji incydentu
 • Usunięcie problemu ‚Object reference not set to an instance of an object’, który mógł występować przy włączonej polityce wymuszania komentarzy do zmian w zgłoszeniach
 • Usunięcie problemu: Nie jest zapisywana data ostatniej modyfikacji incydentu, po dodaniu komentarza

 

Pracownicy

 • Usunięcie problemu, który powodował, że zmiany wprowadzone przez ‚Zarządzanie działami’ nie zapisywały się w historii zasobów i użytkowników
 • Usunięcie problemu w działaniu filtra: ‚Pokaż pracowników bez loginów’

 

Server & Master

 • Usunięcie przyczyny błędu, który mógł powodować godzinne opóźnienie w wysłaniu raportów cyklicznych
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚NullReferenceException’, który mógł wystąpić w trakcie wyszukiwania elementu w formie zarządzania widokami.

 

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły