Lista zmian 8.2.0

Informacja

Aktualizacja: 02-06-2014

Nowości 8.2.0

 • Dodano raport historii zdarzeń sesji użytkownika (Pracownicy> ‚Historia sesji).[Master, Server]
 • Wprowadzono narzędzie do wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych systemu uplook (Narzędzie jest niezależne od wersji silnika bazy danych).[Server]
 • Dodano do listy widoków drzewa wyposażenia\pracowników wirtualnego widoku ‚Według działów’.[Master, Server]
 • Automatycznie dodane komputery\pracownicy są powiązane z odpowiednią grupą zgodną z OU w Active Directory.[Master, Server]
 • Dodano ustawienie określające,który z widoków wyposażenia/pracowników ma być automatycznie synchronizowany z Active Directory.[Master]
 • Dodano filtry do widoków drzewa wyposażenia i pracowników.[Master, Server]
 • Uwzględniono wersję przeglądarki oraz parametry adresu strony w raporcie odwiedzane strony WWW (Pracownicy). [Master]
 • Dodano do raportów ogólnych obsługę atrybutów ‚Utworzony automatycznie’,  ’Czas utworzenia'(Komputery\Pracownicy). [Master, Server]
 • Zmiana ikon w widoku drzewa pracowników w zależności od ‚stanu pracownika’ (obecny,  nieobecny,  nowy). [Master]

Modyfikacje 8.2.0

 • Zmodyfikowano raport ‚Nagłówki okien’- Dodano możliwość generowania raportu według pracowników,  według Godzina\Dzień\Tydzień\Miesiąc oraz uwzględniono informacje o kategorii aplikacji.[Master]
 • Lista incydentów prezentuje nazwę Działu, powiązanego ze zgłaszającym/rozwiązującym (Helpdesk).[Master]
 • Lista incydentów prezentuje nazwę Zasobu,  powiązanego z incydentem (Helpdesk). [Master]
 • Lista incydentów\Kalendarz – Rozszerzono funkcjonalność filtrowania (Helpdesk). [Master]
 • Zarządzanie agentami – Zmiana układu (kolejność)  oraz zawartości kolumn jest zapamiętana (Komputery). [Master]
 • W raporcie ‚Odwiedzane WWW’ umożliwiono otwarcie strony z uwzględnieniem parametrów  adresu (Pracownicy). [Master]
 • Raport ‚Odwiedzane WWW’ – Adresy stron WWW wyświetlane są,  jako hiperłącza.[Master]
 • W raporcie Podsumowania ograniczono liczbę wyświetlanych drukarek oraz wprowadzono sortowanie danych po liczbie wydrukowanych stron (Pracownicy). [Master]
 • Po zmianie statusu incydentu na ‚Rozwiązany’,  użytkownik ma możliwości podglądu całego opisu zgłoszenia i skopiowania jego treści (Helpdesk). [Master]
 • Edytor wyposażenia – Dodano automatyczne przeliczanie ceny zakupu brutto na netto z uwzględnieniem stawki VAT (Komputery). [Master]
 • Mechanizm zdalnej instalacji oprogramowania dla pakietu MSI domyślnie wykorzystuje przełącznik ‚/norestart’. [Master]
 • Wyłączenie możliwości konfiguracji Stawek godzinowych\Wymaganego czasu pracy,  aktywacji widgetu MyLook\Helpdesk dla użytkowników systemu uplook niemających praw administratora.[Master]
 • Okno właściwości elementu (zakładka Dodatkowe)  – Dodanie sortowania do listy Producentów (Zasoby). [Master]
 • Uaktualnienie Devexpress do wersji 13.2.9. [Master, Server]

Usunięte błędy 8.2.0

 • Poprawiono podgląd wydruku raportu zdarzeń dla zdarzeń, których opis miał powyżej 127 znaków (Komputery\Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono najczęściej używane aplikacje/Najpopularniejsze strony WWW – opcja Elementy wyróżnione działa prawidłowo (Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem:  ’RemoteAgentUninstall exception ( Dany klucz nie był obecny w słowniku)‘ (Komputery). [Master]
 • Poprawiono możliwość przejęcia kontroli pulpitu zdalnego komputera,  jeżeli konsola Master była zainstalowana w systemie MS Windows 2003\XP (Direct PC). [Master]
 • Poprawiono nieprawidłowy wybór konta systemu uplook dla logowania z uwierzytelnianiem Windows. [Master]
 • Poprawiono: Grupa ‚Elementy niepogrupowane’ oraz grupa ‚Wszystkie elementy’ – są pozycjonowane na końcu widoku drzewka(Komputery\Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono uruchomienie modułu Zasoby, jeżeli użytkownik nie konsoli master nie miał przydzielonych praw administratora systemu (Zasoby) [Master].
 • Poprawiono: Szukanie/Filtrowanie elementów drzewa nie powoduje zmiany zaznaczenia (Komputery\Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono pełne odświeżenie drzewa wyposażenia\pracowników – nie powoduje utraty zaznaczenia (Komputery\Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono edytor informacji o pracowniku (zakładka ‘Czas pracy’)  – W tooltip wyświetlane są prawidłowe jednostki (Pracownicy). [Master]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły