Lista zmian dla wersji 15.0.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 15.0.0 została wydana dnia 28.05.2021

Nowości

 • Dodanie ‘Widoku organizacyjnego’. Jest, to nowa struktura hierarchiczna wspólna dla wszystkich głównych obiektów w statlook (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Nowa funkcja importu danych z AD/skaner sieci dla widoku organizacyjnego (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości cyklicznej synchronizacji wybranych grup widoku organizacyjnego (All). [Master, Server]
 • Dodanie funkcji monitorowania czasu rozmów – uwzględnienie danych na raportach bizlook, przerwy sesji (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie raportu „Raport aktywności mikrofonu i kamery” (Użytkownicy) [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Wysyłane pliki’ dla raportowania cyklicznego (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie raportu ‘Szczegóły plików’ dla raportowania cyklicznego (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Rozszerzenie informacji w historii obiektów o konta serwisowe. Jest to informacja, jaki moduł lub funkcja serwera wykonała automatycznie zmianę obiektu (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano nowego klienta poczty przychodzącej i wychodzącej – Exchange. Umożliwia obsługę poczty, jako zarejestrowana aplikacja przy użyciu OAuth 2.0 (Azure, All). [Master, Server]

 

Zmiany

 • Modyfikacja filtra oraz dodanie kolumny „Wymaga akcji” w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Import danych z AD – Dodanie możliwości skanowania lasu domen (All). [Master, Server]
 • Import danych z AD – Dodanie możliwości mapowania atrybutów obiektów AD z atrybutami dodatkowymi dla obiektów w statlook (All). [Master, Server]
 • Import danych z AD – Dodanie importu informacji o drukarkach (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie do ustawień widoku zarządzania lokalizacjami (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie linków do zgłoszeń dla powiadomień e-mail (Automatyzacja). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości powiązania lokalizacji z firmami (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Nowa forma zarządzania strukturą lokalizacji (All). [Master]
 • Dodanie opcji automatycznego zamykania aplikacji Master po zakończeniu sesji (All). [Master]
 • Dodanie informacji o postępie dla grupowych operacji wykonywanych w aplikacji (All). [Master]
 • Modyfikacja formy zarządzania kontami pocztowymi (All). [Master]
 • Konserwacja bazy danych – Dodanie opcji konserwacji informacji o wysłanych wiadomościach e-mail (All). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości podglądu umowy SLA z poziomu edytora zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie opcji szybkiego wyboru załączników z poziomu formularzy edycyjnych (All). [Master, Server]
 • Dodanie nowych opcji dla grupowej zmiany parametrów użytkowników (np. Status) (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Rozszerzenie toolbara o opcje dodatkowego formatowania tekstu dla komentarzy (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Dodanie avatarów w raporcie listy użytkowników (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie opcji szybkiego dodawania zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja funkcji duplikowania zasobów (Zasoby). [Server]
 • Optymalizacja zapisu historii obiektów – Dodanie brakujących indeksów (All). [Server]
 • Dodać możliwość kopiowania linku do artykułu KB (raport, podgląd, edytor) (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja kontrolki wyboru użytkowników – Dodanie możliwości wyszukiwania oraz dodanie tooltip z informacją o danych kontaktowych (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwości importu firmy, działu i lokalizacji dla funkcji importu użytkowników z pliku CSV (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie opcji konfiguracji notyfikacji e-mail dla zmiany komentarza. (Helpdesk) [Master]
 • Dla nowego zasobu wybierana jest domyślna waluta (Zasoby) [Master]
 • Zmiany w UI globalnego wyszukiwania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie wyróżnienia krawędzi kolumny ‚zadokowanej’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie filtrów tagów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja pobierania danych dla raportu listy zasobów (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Dodanie do raportu zgłoszeń kolumny z liczbą powiązanych użytkowników (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości szybkiej zmiany statusu zgłoszeń oraz dodania komentarza dla grupy zgłoszeń z poziomu menu kontekstowego raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości zmiany dostępu oraz wstępne wypełnienie wniosku o zmianę dostępu (Rodo). [StatlookWeb]
 • W listach rozwijanych jest ustawiany focus na pierwszą pozycję (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Dodanie akcji (call) dla numerów telefonów w raporcie listy użytkowników (Użytkownicy). [Master]
 • Rozszerzenie profili zgłaszających o pozycję „Powiązani użytkownicy” (All). [Server]
 • Ujednolicenie funkcjonalności WakeOnLan w module DirectPC  (DirectPC2.0). [Master]
 • Modyfikacja widoku kanban, dodanie szybkiego dodawania nowego zgłoszenia (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Przeniesienie filtra ‘Uwzględnij nieobecności’ do opcji raportu bizlook (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji, czy wysyłać notyfikacje o zmianie komentarza. (Helpdesk) [Master]
 • Dodanie możliwości grupowego wyłączenia kont SW z poziomu raportu użytkowników. (Użytkownicy) [Server, Master]
 • Dodanie możliwości filtrowania po dziale zgłaszającego (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawienia wyłączenia rejestrowania aktywności mikrofonu/kamery (Użytkownicy). [Master]
 • Zmiana sposobu wyświetlania filtra godzin (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Dodanie cyfry kontrolnej dla kodów EAN8 i EAN13 (Zasoby) [Master, Server]
 • Poprawa sortowania kolumny czasu (np. Rozwiązanie do ) w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodać możliwość oznaczenia bloku kodu w opisie lub komentarzu zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dla funkcji automatycznego przypisywania głównego użytkownika dodano opcję, czy zmieniać dział zasobu. (Zasoby) [Server, Master]
 • Zmiana wyglądu filtra jednokrotnego wyboru (All) [StatlookWeb]
 • Modyfikacja podsystemu notyfikacji e-mail (All). [Server]
 • Modyfikacja funkcji dodawania wielu załączników (Załączniki). [Master, Server]
 • Dodanie konfiguracji określającej, jakie dopasowanie musi być spełnione, aby login został powiązany z użytkownikiem. Opcja umgProperty (Użytkownicy). [Server]
 • Dodanie możliwości utworzenia konfiguracji konta pocztowego, tylko dla SMTP (All). [Master, Server]
 • Modyfikacja filtra czasu dla godzin w raportach monitoringu (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Modyfikacja obsługi powiązanych licencji (Zasoby, Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Możliwość wyszukiwania powiązanych zgłoszeń z użyciem znaku # (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • W historii odnotowana jest osoba, która utworzyła zgłoszenie, a nie wybrany zgłaszający (Helpdesk). [Server]
 • Modyfikacja procesu aktualizacji aplikacji Master. Dodanie wykonywania aktualizacji w trybie cichym dla kontekstu użytkownika (All). [Master]
 • Modyfikacja UI widoku kanban (Helpdesk). [Master]
 • Zmiany w menu Pomoc (All). [Master]
 • Ujednolicenie menu kontekstowego raportu ‘Zarządzanie agentami’ (Komputery). [Master]
 • Modyfikacja formy podglądu uprawnień rozwiązujących w helpdesk (Helpdesk). [Master]
 • Horyzontalne przesuwanie widoku kanban przy użyciu myszki (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji teleadresowych zgłaszającego w tooltip (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości określenia katalogów z plikami aktualizacyjnymi agenta dla zdalnych lokalizacji (All). [Agent]
 • Aktualizacja sterownika npgsql: 4.1.4 → 5.0.3

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‘Nie można zapisać rekordu tabeli ‚licItemSoftwareDefinition’, ponieważ narusza unikalny indeks ‚IX_licItemSoftwareDefinition’ (‚IdItem’, ‚IdDefinition’)’ (Licencje) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Po zmianie kolejności kolumn nie są wyświetlane (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie przekierowań do dokumentów (RODO). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dodanie zgłoszenia powoduje zły wpis w historii dla parametru ‚Wpływ’. (Helpdesk) [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Po zaznaczeniu elementów w gridzie nie działa sortowanie (All) [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyn błędu: Problem z wyświetleniem informacji o operacjach wymagających potwierdzenia dla Kasperski (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Na licencji „Helpdesk” w szybkim dodawaniu RODO nie działa przycisk Dodaj lub Dodaj i otwórz (Szybkie dodawanie). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Usuwane są zaznaczenia wierszy, po ponownym wyszukaniu lub sortowaniu (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak reakcji na klawisz Enter w globalnym wyszukiwaniu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak zakładki ‚Licencje’ w formularzu zasobu i użytkownika dla kont ograniczonych (Zasoby, Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak zapamiętania wprowadzonego tekstu, po odświeżeniu raportu (All). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Nie jest zapamiętany ostatnio wybrany moduł (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Występuje opóźnienie reakcji na kliknięcie przycisku Zapisz i zamknij (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak aktywnych przycisków zapisu w karcie obiektu, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie zapisywania danych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak informacji o osobie, która utworzyła wpis KB (Helpdesk) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak pytania o wygenerowanie protokołów po archiwizacji zasobów (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wyłączenie monitoringu nie powoduje wyłączenia zbierania wszystkich danych . (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa filtr ‚Utworzony przez’ (Załączniki) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe filtrowanie użytkowników w panelu „Podgląd uprawnień rozwiązujących” (Helpdesk). [Master]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Wydruk raportów pomija grupowanie i filtr (All). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Duplikując zgłoszenie, które ma zdefiniowany planowany czas rozpoczęcia przy zapisie otrzymujemy błąd (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Przy odłączaniu komponentów agenta liczba użytych modułów nie jest automatycznie aktualizowana. (Komponenty). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Powielone notyfikację po wykonaniu importu e-mail. (Helpdesk) [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Dostęp do modułów pomimo braku wymaganych uprawnień (All) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Powielone pozycję w powiązanych zasobach na karcie edycyjnej (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Opcja ‘Dodaj zgłoszenie’ jest zawsze wyłączona mimo braku licencji (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak ograniczenia pozycji do roli ADO w polu ‘Komu powierzamy’ (Rodo). [StatlookWeb]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły