Lista zmian dla wersji 14.0.4

Informacja

Aktualizacja do wersji 14.0.4 została wydana dnia 30.04.2020

 

Zmiany

 • Modyfikacja wyboru pól zasobów dla protokołów sprzętu – Uwzględnienie numeru inwentarzowego (Zasoby). [Master]
 • Dodanie wsparcia dla Opery GX (Weblook). [Agent]
 • Dodanie funkcji kontrolującej pracę monitora systemu (Użytkownicy). [Agent]
 • Optymalizacja zapisu danych – Dodanie i modyfikacja indeksów (All). [Server]
 • Dodanie opcji (umgProperty) zablokowania połączenia pulpitu zdalnego w trybie ‚Połącz bez poinformowania użytkownika’ (DirectPC). [Master, Server]
 • Dodanie automatycznego rozwijana wszystkich grup wierszy w raporcie zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dzienniki zdarzeń systemu Windows – Domyślnie nie są zbierane logi zabezpieczeń (Komputery). [Server]
 • Poprawa wyświetlania ostatnio przeglądanych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla edytora zasobów (Zasoby)., [Master]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował, że zgłaszający nie otrzymywał powiadomienia email o modyfikacji zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Modyfikujący zgłoszenie mógł otrzymać powiadomienie mimo wybrania w opcjach pominięcia modyfikującego (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu w odświeżaniu raportu ‚Ogólne’ (Komputery, Licencje). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu w wyświetlaniu filtra drzewa zasobów/użytkowników (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł spowodować zawieszenie strony podczas dodawania rekordów czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu w wydruku raportu bizlook dla pozycji 1:00 (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak instalacji rozszerzenia UNF dla Microsoft Edge (chromium) w grupach roboczych (Weblook). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu w sortowaniu danych w raportach tabelarycznych dla zakresu większego niż miesiąc (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie problemu w formule obliczania % aktywności aplikacji (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu w monitoringu zmian oprogramowania – Powielenie informacji o instalacji i deinstalacji aplikacji  (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu w działaniu filtra prostego zasobów – zaznaczane były wszystkie pozycje filtra (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Puste wiersze na wydrukach protokołów sprzętu (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zmiany hasła przez użytkownika – Brak uprawnień (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚BŁĄD: 23503: wstawianie lub modyfikacja na tabeli „hlpIssueAttachment” narusza klucz obcy „FK_hlpIssueAttachment_ucoUser_IdUserCreated”‚ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Błędna etykieta wydruku upoważnienia (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować deadlocki – Auto_Trigger_invItem_OnEdit (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚System.IndexOutOfRangeException’, który występował przy próbie wykonania manualnej konserwacji dzienników zdarzeń Windows (Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny nieprawidłowego grupowania danych względem godzin w raporcie ‚Nagłówki okien’ (Pracownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku.’,  przy próbie zmiany atrybutów dodatkowych dla grupy zasobów (Zasoby). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły