Lista zmian 9.0.0

Informacja

Aktualizacja: 15-12-2014

Nowości 9.0.0

 • Dodano nowy moduł „Scriptlook” [Master, Agent, Server]
 • Dodano edytor skryptów z funkcją kolorowania składni (Scriptlook). [Master]
 • Dodano funkcjonalność tworzenia zadań jednorazowych\cyklicznych dla zdefiniowanych skryptów (Scriptlook). [Master, Agent, Server]
 • Dodano raport przedstawiający informacje na temat wykonanych zadań – skryptów (Scriptlook). [Master]
 • Dodano możliwości wygenerowania skryptu deinstalacji aplikacji na podstawie otrzymanych wyników skanowania oprogramowania (Komputery, Scriptlook). [Master]
 • Dodano funkcje harmonogramu deinstalacji oprogramowania (Komputery, Scriptlook). [Agent, Master]
 • Dodanie obsługę załączników dla elementów zasobów (Zasoby). [Server, Master]
 • Dodano standardowe (wbudowane) typy zasobów: DOKUMENT (Licencja, Faktura, Umowa, Gwarancja, Instrukcja obsługi, Specyfikacja techniczna), PROJEKT, POJAZD (Zasoby). [Master]
 • Automatyczne uzupełnianie informacji o procesorze, liczbie rdzeni, ilości pamięci RAM, rozmiarze dysku, nazwie karty graficznej i rozdzielczości monitora w obiekcie zasobu po wykonaniu skanowania sprzętu (Zasoby). [Master]
 • Aplikacja Master\Server\ Agent w wersji x64. [Agent, Master, Server]
 • Dodanie funkcji sprawdzania unikalności numeru inwentarzowego podczas tworzenia nowego elementu zasobów (Zasoby). [Master]
 • Zarządzanie dostawcami – Dodanie pola REGON (Zasoby, Komputery). [Master, Server]
 • Lista incydentów – Dodanie opcji „Oznacz, jako nieprzeczytane” (Helpdesk) [Master, Server]

Modyfikacje 9.0.0

 • Usunięto konieczność synchronizacji danych pomiędzy modułami Komputery – Zasoby (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Modyfikacja edytora zasobu (Zasoby). [Master]
 • „Optymalizacja działania aplikacji: ‚Narzędzie kopii bezpieczeństwa’ \ ‚Narzędzie migracji danych’.”, [Tools]
 • Przekonwertowanie pliku faktur zdefiniowanych dla zasobu do obiektów załącznika (Zasoby). [Master, Server]
 • Umożliwiono hurtowe wprowadzenie wspólnych danych finansowych dla grupy elementów zasobów (Zasoby). [Master]
 • Umożliwiono drukowania protokołów przekazania dla większej liczby typów zasobów (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Modyfikacja formy zarządzania typami zasobów (Zasoby). [Master]
 • Umożliwiono dodanie dwóch elementów wyposażenia o takiej samej nazwie (Komputery). [Master, Server]
 • Optymalizacja działania edytora dostawców (Zasoby).
 • Umożliwienie przypisania tego samego wyniku skanowania do większej liczby rekordów audytu (Audyt). [Master, Server]
 • Dodano opcje czyszczenie cache DNS dla konsoli Master przed próbą połączenia z agentem (DirectPC). [Master]
 • Dodano pole Service Pack do elementu zasobu (Zasoby). [Master, Server]
 • Modyfikacja funkcjonalności kreatora audytu –Możliwość wyszukiwania wyników skanowania oprogramowania z określonego zakresu czasu (Audyt). [Master]
 • Modyfikacja wyglądu okna ustawień systemu. [Master]
 • Modyfikacja formy wyszukania elementów zasobów – Wyświetlenie wyników wyszukiwania zasobów w osobnym oknie (Zasoby). [Master]
 • Audyt automatycznie zamykany po otrzymaniu wszystkich zaplanowanych wyników skanowania (Audyt). [Master]
 • Nazwa aplikacji w systemie uplook pierwszej kolejności wyświetlana, jako opis pliku, później alias i nazwa procesu. [Server]
 • Zidentyfikowane/Niezidentyfikowane aplikacje – Zablokowanie możliwości wyboru dodatkowej kolumny: ‚Komputer’ (Komputery) [Master]
 • Aktualizacja DevExpress do wersji 14.1.8

Poprawki 9.0.0

 • Poprawiono zidentyfikowane aplikacje – Przy eksporcie do pliku.xls nazwy komputerów zostają uwzględnione (Komputery). [Master]
 • Poprawiono dekodowanie kluczy MS Windows 8 oraz pakietu MS Office 2013 (Audyt). [Agent]
 • Poprawiono wydajność uplook Master po podpięciu skanów faktur do dużej ilości elementów wyposażenia (Zasoby). [Master, Server]
 • Poprawiono wybór lokalizacji – zaznaczona pozycja nie zostaje ukryta (Zasoby, Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono dodawanie elementu do zestawu (typ własny) – nie powoduje zmiany działu dla tego elementu (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono dodawanie elementów do zestawu wyświetla się osoba odpowiedzialna i główny użytkownik (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono zarządzanie działami – pojawiają się wszystkie dodane przeze użytkownika kategorie aplikacji i stron WWW. [Master]
 • Poprawiono Zidentyfikowane/Niezidentyfikowane aplikacje – Można wyświetlić wyniki skanowań innych niż aktualne (Komputery). [Master]
 • Poprawiono edytor wyposażenia – Można usunąć głównego użytkownika za pomocą przycisku „X” (Komputery). [Master]
 • Poprawiono wszystkie raporty w polskiej wersji Mastera – nie mają angielskiego tekstu w polu edycyjnym filtra: „Enter text to search…”. [Master]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły