Lista zmian 10.4.0

Informacja

Aktualizacja: 15-06-2016

 

Nowości 10.4.0

 • Nowy moduł DirectPC (2.0). [Agent, Master, Server]
 • Dodano możliwości podglądu pulpitu w osobnym oknie z opcją fullscreen (DirectPC 2.0). [Agent, Master, Server]
 • Dodano możliwość wyboru monitora, z którego ma być przekazywany obraz podglądu pulpitu (DirectPC 2.0). [Agent, Master, Server]
 • Dodano możliwość nawiązania połączenia pulpitu zdalnego z wieloma komputerami jednocześnie (DirectPC 2.0). [Agent, Master, Server]
 • Dodano funkcjonalności zdalnego zarządzania usługami systemu Windows (DirectPC 2.0). [Agent, Master, Server]
 • Dodano funkcjonalność obsługi schowka (DirectPC 2.0). [Agent, Master, Server]
 • Dodano funkcjonalności automatycznego generowania zmian rekordu pracownika – Historia pracownika (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodano możliwość generowania raportów z monitoringu pracowników dla wybranego zakresu godzin (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodano raport załączników (Komputery). [Master, Server]
 • Dodano notyfikacje o powiązaniu maszyny wirtualnej z komputerem hostującym (Komputery). [Master, Server]
 • Dodano wykrywanie maszyn wirtualnych typu: Parallels Virtual Platform (Komputery). [Server]

Modyfikacje 10.4.0

 • Ujednolicenie w całym systemie wyglądu kontekstowego menu. [Master]
 • Dodano do atrybutów pracownika pola ostatniej modyfikacji rekordu (Pracownicy). [Master, Server]
 • Modyfikacja formy podglądu zadań serwera (all). [Master]
 • Manualna konserwacja bazy danych – Optymalizacja wyboru sesji monitoringu pracowników (Pracownicy). [Master, Server]
 • Umożliwiono utworzenie wzorca prywatnego na podstawie wzorca publicznego (Oprogramowanie).[Master]
 • Wzorzec systemu operacyjnego uwzględnia informacje o typie wzorca (Oprogramowanie). [Master]
 • Optymalizacja – Proces identyfikacji oprogramowania (po zmianie bazy wzorców) dotyczy tylko nowych i edytowanych wzorców oprogramowania (Oprogramowanie). [Master]
 • Poprawa funkcjonalności wyszukiwania elementów zasobów (Zasoby). [Server]
 • Zarządzanie agentami- Ikona komputera jest zgodna z typem zasobu (notebook, maszyna wirtualna, serwer, itd.) (Komputery). [Master]
 • Automatycznie utworzony monitor jest domyślnie widoczny w drzewie wyposażenia (Komputery). [Server]
 • Usunięcie niewykorzystywanych tabel (uwd*) dla modułu Sieci – Moduł ten występował do wersji 5.1.3 [Server]
 • Aktualizacja Devexpress-a do wersji 15.2.9 (All).

Poprawki 10.4.0

 • Usunięto problem dublowania rekordów kluczy produktów dla komputera (Oprogramowanie). [Agent, Server]
 • Usunięto przyczyny rozbieżności w danych monitoringu: Czas przerw\ czas aktywności w raportach ‚Rozliczenie czasu pracy’ i ‚Przerwy w pracy’ (Pracownicy). [Agent, Server]
 • Poprawiono wybór ostatnio wykonanych skanów w określonym dniu (Oprogramowanie). [Server]
 • Szczegóły sprzętu – poprawiono odświeżanie danych po zmianie zaznaczenia elementu wyposażenia w drzewku (Komputery). [Master]
 • Poprawiono zaznaczenie checkbox’a w raportach audytu oprogramowania (dla pustej bazy danych) powodował błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu” (Audyt). [Master]
 • Usunięto błąd: ‚Podwójna wartość klucza narusza ograniczenie unikalności „”IX_sdaSuiteStamp’ (Oprogramowanie). [Server]
 • Usunięto problem braku odłączenia agenta od komputera, po wykonaniu zdalnej deinstalacji agenta (Komputery). [Master]
 • Poprawiono: Utworzenie kopii zasobu (komputer z agentem) nie powoduje usunięcia powiązania agenta z kopią komputera (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono brak możliwości wydruku lub eksportu do pliku raportu ‚Podsumowanie’ (Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem: Nadzorca nie ma możliwości dodania lub edycji zasobu bez aktywowanego modułu Komputery (Zasoby). [Master]
 • Usunięto problem odczytu przez agenta wprowadzonej konfiguracji blokowanych stron WWW (Pracownicy). [Server]
 • Poprawiono tworzenie kopii elementu zasobu – nie są kopiowane unikalne dane zasobu tj. informacje sieciowe, nr inwentarzowy, kod kreskowy, itp. (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono sortowanie daty i czasu w raportach pracowników (Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono: Widget ‚Zadania serwera’ zawiera nieaktualne informację dotyczące przetworzonych zadań. [Server]
 • Usunięto problem: ‚Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta’, który występował podczas próby uruchomienia podglądu zadań serwera. [Server, Master]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły