Lista zmian dla wersji 18.1.0

Informacja

Aktualizację do wersji 18.1.0 opublikowano 04.07.2024.

Nowości 

 • Dodanie dedykowanych uprawnień dla załączników (All). [Master, Server, StatlookWeb]

 • Dodanie możliwości personalizacji (logo, kolory) aplikacji StatlookWeb (All). [Server, StatlookWeb]

 • Dodanie reguły, reagującej na wpis dziennika operacji w systemie statlook (All). [Master, Server, StatlookWeb]

 • Dodanie historii załącznika – do jakiego zasobu/użytkownika/licencji/zgłoszenia został przypisany (Załączniki). [Master, Server, StatlookWeb]

 • Dodanie opcji włączającej synchronizację hierarchii grup widoku organizacyjnego (All). [Master, Server]

 • Dodanie zakładki ‚Dostępy’ w karcie użytkownika (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]

 • Rozbudowa filtrowania zgłoszeń o typ daty: data aktualizacji, data zgłoszenia, data utworzenia (Helpdesk). [StatlookWeb]

 • Dodanie reguły automatyzacji dla komentarzy zgłoszeń, które znajdują się w wersji roboczej dłużej niż 24h (Automatyzacja, Helpdesk). [Server, Master, StatlookWeb]

 • Dodanie automatycznej konserwacji historii sesji dla zdalnych połączeń (DirectPC). [Master, Server]

 • Dodanie automatycznej konserwacji zdarzeń (Automatyzacja). [Master, Server]

 • Rozszerzenie kolekcji atrybutów użytkowników (np. AD accountExpires, AD badPwdCount, AD badPasswordTime ) odczytywanych przez skaner widoku organizacyjnego (Użytkownicy). [Server]

 • Dodanie opcji „Powiadom uprawnionych do rozwiązania tego zgłoszenia, jeżeli nie przypisano rozwiązującego” (Helpdesk). [Master, Server]

Modyfikacje 

 • Dodanie opcji logowania w dzienniku operacji prawidłowych logowań użytkowników do systemu Statlook (Użytkownicy). [Master, Server]

 • Dodanie uprawnienia dla ustawień personalizacji wyglądu aplikacji StatlookWeb (All).[Server]

 • Przebudowa raportu ‚Sesje zdalnego pulpitu’ (DirectPC). [Master, Server]

 • Dodanie do raportów cyklicznych monitoringu opcji pomijania danych z bieżącego dnia (Użytkownicy). [Master, Server]

 • Dodanie ostrzeżenia o konsekwencjach archiwizacji użytkownika (Użytkownicy). [Master, Server]

 • Konto użytkownika statlook nie jest usuwane podczas archiwizacji użytkownika (Użytkownicy). [Server, Master]

 • Dodanie przełącznika ‚Wszystkie / Powiązane ze mną’ dla widgetu ‚Ostatnie zgłoszenia’ (Helpdesk).[StatlookWeb]

 • Uwzględnienie: Producenta, modelu i numeru seryjnego w informacjach o agencie (Komputery). [Master, StatlookWeb]

 • Modyfikacja wyglądu historii zmian – Dodanie awatara użytkownika (All). [StatlookWeb]

 • Dodanie możliwość podglądu grafik o rozszerzeniu .webp i .svg (Helpdesk, Załączniki). [StatlookWeb]

 • Dodanie możliwości podglądu szczegółów licencji (All). [Server]

 • Dodanie przycisku X (Zamknij) w prawym górnym rogu okna ‚Company Online’ (DirectPC). [Master]

 • Reorganizacja menu głównego konsoli Master (All). [Master]

 • Modyfikacja UI kreatora kont Statlook (All). [Master]

 • Dodanie możliwości wyłączenie z nasłuchu portów dla agentów i konsoli mastera (All). [Server]

 • Dodanie opcji filtrowania czynności przetwarzania / zbiory danych w kontrolce wyboru (Rodo). [StatlookWeb]

 • Dodanie opcji włączającej MFA na karcie ‚Dostęp do Statlook’ w formie edycji użytkownika (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]

 • Sesje zdalnego pulpitu – Modyfikacja identyfikacji operatora wykonującego połączenie oraz zmiana UI filtra zakresu czasu (DirectPC). [Agent, Master, Server]

 • Reguła braku połączenia agenta z serwerem – Zwiększenie maksymalnej wartości progu braku połączenia z Agentem z 120 do 720 dni (Automatyzacja). [Server]

 • Usunięcie profilu zgłaszającego „Powiązani użytkownicy” (Helpdesk). [Server]

 • Dodanie walidacji dla numeru telefonu i adresu e-mail – blokada dublowania numerów telefonów i adresów e-mail (Sygnalista). [StatlookWeb]

 • Przeniesienie polecenia ‚Otwórz Statlook Web’ do menu „Plik”. Usunięcie menu ‚Statlook Web’ (All). [Master]

 • Dodanie do raportu cyklicznego ‚Czasy SLA’ kolumny ‚Czas realizacji’ (Helpdesk).[Server]

 • Zmiana formatowania czasów w raporcie cyklicznym: ‚Czasy SLA’ oraz ‚Ewidencja czasu’ dla plików excel (Helpdesk). [Server]

 • Dodanie pełnego widoku dla karty nieobecności (Użytkownicy). [StatlookWeb]

 • Przebudowa menu głównego dziennika operacji oraz poprawa eksportu danych (All). [Master]

 • Zdarzenia monitoringu z procesów: msedgewebview2.exe, RuntimeBroker.exe, WebViewHost.exe są przekazywane do procesu nadrzędnego (Użytkownicy). [Agent]

 • Dodanie możliwość definiowania własnej nazwy hosta w karcie ‘Sieć’ i ‘Statlook Web’ (All). [Server]

 • Dodanie możliwość wyłączenia wybranych protokołów komunikacyjnych: nettcp \ http w karcie ‘Sieć’. [Server]

 • Ograniczenie wyświetlania przewodnika – tour (All). [StatlookWeb]

 • Poprawa skalowania w podglądzie załączników (All). [StatlookWeb]

 • Dodanie ustawienia włączającego usuwanie domen kończących się nazwą ‘.local’ (Komputery). [Master, Server]

 • Uwzględnienie w podglądzie notatek: tytułu i daty utworzenia notatki (All). [StatlookWeb]

 • Modyfikacja UI podglądu notatek (All). [StatlookWeb]

 • Optymalizacja wyświetlania raportów tabelarycznych – getTextWidthInPixels (All). [StatlookWeb]

 • Reorganizacja menu głównego aplikacji (Al). [Master]

 • Zakres czasu dla widget’u ‚Najdłuższe przerwy’ pobierany z ustawień dashboardu (Użytkownicy).[StatlookWeb]

 • Dodanie w raportach notatek kolumn: ‚Wykonano’, ‚Prywatna’ (All). [StatlookWeb]

 • Dodanie kolumny ‚Ocena kategorii’ do raportu ‚Używane aplikacje’ (Użytkownicy). [Master]

 • Modyfikacja algorytmu dopasowania kluczy licencji dla porównania klucza full i partialKey (Oprogramowanie). [Server]

 • Dodanie kolumny „Przeglądarka” do cyklicznego raportu odwiedzanych stron internetowych (Użytkownicy). [Server]

 • Dodanie kolumny ‚Rozmiar’ do cyklicznego raportu ‚Wysyłane dane’ (Użytkownicy). [Server]

 • Poprawa sortowania danych w kolumnie ‚Poziom ryzyka’ (Sygnalista). [StatlookWeb]

 • Uprawnienia – Dodanie możliwości filtrowania praw wg zarchiwizowanych elementów (All). [Master]

 • Poprawa formatowania czasu w kolumnie ‚Czas przebywania’ w raporcie ‚Nagłówki okien’ (Użytkownicy). [Server]

 • Modyfikacja predefiniowanych kategorii zgłoszeń (Sygnalista). [Server]

 • Rozwijanie jednej pozycji menu głównego ukrywa inne rozwinięte pozycje menu (All). [StatlookWeb]

 • Przekierowanie portu 80 jest aktywowane wyłącznie w sytuacji, gdy użyto domyślnego portu https (All). [Server]

 • Aktualizacja instalowanego serwera baz danych PostgreSQL do wersji 16.1 (All). [Server]

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak dostępu do dysku, w przypadku braku połączenia agenta z serwerem (Datalook). [Agent]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe sortowanie wartości statusów w kontrolkach wyboru (Komputery, Zasoby). [Master, StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Statystyka użytkowników online zawsze zwraca jednego pracownika (Użytkownicy). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak treści komentarza w podglądzie ostatnio dodanego komentarza dla użytkownika, który został usunięty (Helpdesk). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Należy powtórzyć akcję, aby anulować zmianę w artykule KB (Helpdesk). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa monitoring czasu rozmów dla MS Teams (Użytkownicy). [Agent]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚CreateIssue – Sequence contains no elements’ (Helpdesk). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Po wyłączeniu SSL konfiguratorze serwera brak możliwości ponownego uruchomienia serwera (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działała automatyczna konserwacja wiadomości e-mail (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości zmiany statusu zgłoszeniu w tablicy kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak pełnych danych na liście wyboru firma\dział (All).[StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚ERROR_BAD_NET_PATH (67)’ – Brak odczytu uprawnień administratorów lokalnego komputera (Datalook). [Agent]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wyświetlania atrybutów dodatkowych w widoku pełnych kart (All). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Użytkownik z uprawnieniami ‘Pracownik’ ma możliwość dodania zbioru danych lub czynności przetwarzania z ‚Szybkiego dodawania’ (RODO). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Obrazy znajdujące się w szablonie powiadomień mailowych są dodawane kilkukrotnie, jako załącznik (Helpdesk). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowa wysokość scroll’a przy różnych wysokościach poszczególnych elementów (All). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Problem z wydrukiem raportu ‚Bizlook’ (Użytkownicy).[StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Problem z dodawaniem do bazy danych (postgres) tekstu, który zawiera znak „[” lub „]” (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości zapisania logo firmy (All). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Nie można modyfikować zarchiwizowanego użytkownika. Aby dokonać modyfikacji, wycofaj go z archiwum zmieniając jego status…’ (Użytkownicy). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości dodania wyniku skanowania oprogramowania do audytu (Audyt). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Duplicate key value violates unique constraint IX_amnPredefinedReport’ (Automatyzacja). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa prawidłowo sortowania w oknie podglądu elementów przypisanych do działu (All). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Po zalogowani pojawia się wyjątek braku uprawnień do danych aktywności użytkownika (Helpdesk). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Długość łańcucha znaków przekracza 250 znaków – hlpIssue Topic’ (Rodo).[StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak odświeżania po zmianie statusu ‚Wniosku o nieobecność’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚analizowanie „^???$” – Kwantyfikator zagnieżdżony ?.’, który mógł wystąpić podczas zapisu kluczy licencji (Oprogramowanie, Licencje). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa filtr zgłoszeń dla parametru ‚Data utworzenia’ zgłoszenia (Helpdesk).[Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Blank page po wejściu na kartę zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak tłumaczenie ‚Data nabycia’ w karcie informacyjnej zasobu (Komputery, Zasoby). [Master]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Wydłużony czas ‚SSL handshake’ podczas testu połączenia z MSSQL (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Error converting value {null}…’, który mógł wystąpić podczas dodawania\edycji harmonogramu wł.\wył. komputerów (Powerlook). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwe powielenia stron WWW, jeżeli adres url strony zawiera niestandardowy port (Weblook). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości dodania wideo do opisu zgłoszenia, wpisu bazy wiedzy oraz strony publicznej sygnalisty (Helpdesk, Sygnalista). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Utworzenie urlopu na pierwszy dzień miesiąca powoduje utworzenie urlopu na cały poprzedni miesiąc (Użytkownicy). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Filtr czasu nie jest brany pod uwagę w raportach: ‚Historia naruszeń bezpieczeństwa’, ‚Modyfikacje danych osobowych’, ‚Ostatnie wnioski o dostęp’ (Gdpr). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak sprawdzania uprawnień do raportów (Licencje). [StatlookWeb]

 • Usunięcie przyczyny błędu: „Object reference not set to an instance of an object” przy wejściu w raport Monitoring CPU (Powerlook)[All]

 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚22025: invalid Unicode escape’ (All). [Server]

 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowy czas w kolumnach przechowujących czas w formacie UTC – PostgreSQL (All). [Server]Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły