Lista zmian 5.1.3

Informacja

Aktualizacja: 17-03-2011

Nowości 5.1.3

 • Dodano informacje o ostatnio zalogowanych osobach dla komputerów w drzewku wyposażenia (Wyposażenie: „Ostatnio zalogowani”).[Master]
 • Dodano informacje o komputerach na których ostatnio byli zalogowani użytkownicy (Pracownicy: „Zalogowany na”).[Master]
 • Dodanie możliwości wyszukiwania danych w tabelach raportów (Ctrl+F). [Master]
 • Dodanie możliwości wysłania pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysłania komunikatu z informacją o rozpoczęciu podglądu pulpitu. [Master, Agent]
 • Dodano możliwość użycia znaczników („Nazwa dodatkowa”, „Główny użytkownik”) dla nazwy elementów w drzewku wyposażenia. [Master]
 • Integracja funkcjonalności modułu Wyposażenie i Helpdesk.[Master]

Modyfikacje 5.1.3

 • Dodano obsługę dwóch monitorów dla podglądu pulpitu w module Helpdesk.[Master]
 • Dodano możliwość wyłączenie automatycznej autoryzacji agenta. [Master]
 • Naciśnięcie klawisza „ESC” w polu wyszukiwania czyści filtr i zwraca focus do drzewka wyposażenia. [Master]
 • Dodanie licznika elementów podczas grupowania danych w raporcie Wyposażenie/Ogólne. [Master]
 • Dodanie możliwości zapisywania wybranych podsieci i domen w kreatorze wyposażenia. [Master]
 • Dodanie licznika zaznaczonych elementów na drzewach: Audyt\Skan i Oprogramowanie\Zainstalowane. [Master]
 • Wyłączenie z domyślnego skanowania plików „dll”. Dodanie makra [Windows] do folderów wykluczonych ze skanowania. [Master, Server]
 • Zaktualizowano sterownik npgsql do wersji 2.0.11.[Server]
 • Dodano do narzędzia konfiguracji serwera uplook-a pola edycyjne parametrów: HttpHost oraz NetTcpHost. [Server]

Poprawki 5.1.3

 • Poprawiono odczyt parametrów: Liczba stron wydrukowanych/ Rozmiar wydrukowanych. [Agent]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły