Lista zmian 7.0.0

Informacja

Aktualizacja: 06-12-2012

Nowości 7.0.0

 • Dodano nowy moduł Zasoby służący do inwentaryzacji wyposażenia.
 • Moduł Zasoby zawiera tabelaryczne raporty wyposażenia generowane z podziałem na Działy\Lokalizacje\Producenta\Zestawy\itd.
 • Zasoby posiadają dodatkowo funkcjonalność: wiązania elementów wyposażenia w zestawy, tworzenia dowolnych typów elementów wyposażenia, tworzenia i zapisywania własnych filtrów dla raportów wyposażenia, możliwość importu informacji o wyposażeniu z pliku CSV, możliwość importu informacji o wyposażeniu z modułu Komputery, zarządzania informacjami o dostawcach sprzętu oraz zarządzania lokalizacjami
 • Dodano nowy moduł Bizlook służący do zarządzania konfiguracją serwisu bizlook. [Master, Server]
 • Dodano kreator ustawień dla modułu bizlook. [Master]
 • Dodano możliwość utworzenia działów firmy oraz określenia stawek godzinowych dla pracowników. [Master]
 • Dodano kreator ustawień systemu uplook\statlook. [Master]
 • Dodano możliwość określenia praw dostępu w zależności od typu urządzenia, np. Pendrive, CD/ROM. [datalook] [Master, Server, Agent]
 • Dodano funkcjonalność zarządzania napędami zewnętrznymi. [datalook] [Master, Server, Agent]
 • Moduł datalook współpracuje z szyfrowanym napędem Kingston DataTraveler Locker. [datalook] [Master, Server, Agent]
 • Dodano możliwość instalacji nowych silników bazy danych (Microsoft SQL 2008 32bit\64bit, Microsoft SQL 2012 32bit\64bit, PostgreSQL 9.1 32bit\64bit. [Narzędzie konfiguracji uplook Server]
 • Dodano informacje o liczbie utworzonych wzorców. [Master]
 • Zaktualizowano sterownik połączenia z silnikiem PostgreSQL (Npgsql) do wersji 0.12 [Server]
 • Dodano zapis informacji do pliku log o postępie lub błędach migracji danych. [Narzędzie migracji danych]

Modyfikacje 7.0.0

 • Zmodyfikowano okno edycji informacji o pracowników, dodano możliwość wyświetlenia zdjęcia pracownika. [Master]
 • Dodano możliwość przerwania procesu pobierania informacji o sesjach zalogowanych użytkowników dla funkcji wysyłania wiadomości w module DirectPC. [Master]
 • Dodano kod sprawdzający czy usługa Windows firewall jest uruchomiona przed próbą dodania wyjątku. [Server, Agent]
 • Podczas tworzenia pojedynczego wzorca oprogramowania nie jest wyświetlane okno wyboru plików. [Master]
 • Usunięto problem zapisu wyników monitoringu, jeżeli ikony procesów nie zostały prawidłowo odczytane (Nieprawidłowa długość tablicy znaków Base-64). [Server]
 • Usunięto problem importu(instalacji) licencji: Exception WebException: Żądanie nie powiodło się. Status HTTP 417: Expectation failed. [ Menedżer licencji ]
 • Dodano możliwości nadpisania kodów kreskowych podczas ich importu. [Master]
 • Agent nie monitoruje zdarzeń myszy i klawiatury, jeżeli sesja została zablokowana.[Agent(USM)]
 • Usunięto w kreatorze wyposażenia z numeratora adresów IP adres rozgłoszeniowy. [Master]
 • Zmodyfikowano styl zaznaczenie rekordu dla rozwiązanego incydentu. [Helpdesk] [Master]
 • Import wzorców automatycznie wywołuje reidentyfikację pakietów oprogramowania oraz systemów operacyjnych. [Server, Master]
 • W domyślnych ustawieniach wyłączono niektóre parametry monitoringu: Odczyt obciążenia procesora\ Sprawdzanie zajętości dysków lokalnych\Kontrola ciągłości czasu systemowego. [Server, Master, Agent]

Usunięte błędy 7.0.0

 • Usunięto problem: CustomAction UnregisterUfsf returned actual error code -2147023836 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox), który występował podczas instalacji agenta. [Agent]
 • Usunięto problem: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu (MainControl.MouseHookProc). [DirectPC] [Master]
 • Poprawiono problem dotyczący powielania typów stanów w zakładce Planowane. [Helpdesk] [Master]
 • Usunięto problem: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_sdaSuite_sdaSuite. [Server]
 • Poprawiono problem dotyczący linków z informacjami na zgłoszonym incydencie: BlankEditIssue? [uplookHelpesk]
 • Usunięto problem: (System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu) występującego podczas zamykania bazy wzorców oprogramowania. [Audyt]. [Master]
 • Poprawiony zapis wyników skanowania w przypadku, gdy atrybuty pliku (CreationTime oraz WriteTime) były nieprawidłowe. [Server]
 • Poprawiono wybór aktualnego wyniku skanowania w kreatorze audytu dla funkcji: Dla zaznaczonych komputerów wybierz ostatni wynik skanowania. [Audyt] [Master]
 • Poprawiono odczyt portu połączeń dla silnika bazy danych dla opcji: Kopiuj aktywną bazą danych. [Narzędzie migracji danych]
 • Usunięto problem zwielokrotnienia liczby procesów usmapp.exe na serwerze terminali(Windows Server 2003) przy rozłączeniu sesji użytkownika. [Agent]
 • Dodano możliwość utworzenia dwóch obiektów wyposażenia o takiej samej nazwie, ale różnych nazwach dodatkowych. [Server, Master]
 • Dodano informacje o typie pamięć RAM w raporcie Szczegóły sprzętu. [Komputery] [Master]
 • Dodano informacje o kartach sieciowych w raporcie Szczegóły sprzętu. [Komputery] [Master]
 • Poprawiono raport Monitoringu zmian sprzętu – nie wyświetla 8.1.0, FAQ, Info, lista,lista zmian, zmianinformacji o usunięciu karty WiFi, w przypadku gdy została wyłączona. [Komputery] [Master]

 

 

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły