Lista zmian dla wersji 12.2.0

Informacja

Aktualizacja: 18.06.2018

Nowości 12.2.0

RODO

 • Dodanie rejestru ‚Czynności przetwarzania’

 

Pracownicy

 • Dodanie możliwości okresowego automatycznego generowania zdefiniowanych raportów

 

Dashboard

 • Dodanie widget’u ‚Windows Update – Statusy aktualizacji’

 

Helpdesk

 • Dodanie raportu historii zmian rekordów incydentów

 

Komputery

 • Dodanie raportu zainstalowanych aktualizacji Windows

 

Modyfikacje 12.2.0

 • Aktualizacja kontrolek devexpress’a do wersji 17.2
 • Wprowadzenie lokalizowania tekstów atrybutów dodatkowych w raporcie historii

 

RODO

 • Dodanie możliwości przypisania zbioru danych do Czynności\Procesu
 • Dodanie możliwości utworzenia duplikatów rekordów zasobów\zbiorów danych\czynności
 • Dodanie nowych atrybutów: ‚Czynności przetwarzania (Oprogramowanie)’, ‚Podstawa prawna’, ‚Źródło danych’, ‚Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej’, ‚Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 • Automatyczne usuwanie delegowanych zadań po zmianie statusu zgłoszenia z ‚Do realizacji’ na status niższy („nie-rozwiązany”)

 

Statlook Web

 • Optymalizacja wyświetlania wyników globalnego wyszukiwania
 • Dodanie możliwości zarządzania działami

 

Zasoby

 • Dodanie możliwości przypisania zasobu do wielu zestawów
 • Funkcja kopiująca zasoby uwzględnia atrybuty dodatkowe zasobów
 • Dodanie możliwość zachowania ostatniego skanu przy wykonaniu auto konserwacji bazy danych
 • Dodanie nowego (wbudowanego) typu zasobu: ‚Proces’
 • Zmiana rozmiaru edytorów

 

Komputery

 • Dodanie możliwość zachowania ostatniego skanu przy wykonaniu auto konserwacji bazy danych
 • Zmiana rozmiaru edytorów
 • Zmiana sposobu wyznaczania statusu online komputera. Od tej pory, jeśli agent komputera ma status online to komputer również

 

Helpdesk

 • Edytor incydentu – Zawsze rozwinięte wszystkie komentarze
 • Dodanie możliwości wykluczenia bezpośredniego linku do incydentu w wiadomości e-mail
 • Dodanie do menu kontekstowego raportu listy incydentów pozycji ‚Szybkie akcje’
 • Zablokowanie możliwości usuwania incydentów dla użytkowników, którzy nie są rozwiązującymi w module Helpdesk
 • Powiązani z incydentem użytkownicy są wstępnie zaznaczeni w oknie wyboru użytkowników
 • Komentarze incydentu – Jeżeli nie ma żadnych komentarzy, to wyświetlany jest wprowadzony opis zgłoszenia
 • Dodanie do menu kontekstowego raportu listy incydentów pozycji dla funkcji automatycznego timetrackingu

 

Oprogramowanie

 • Dodanie nowego (wbudowanego) typy licencji: ‚Cloud Solution Provider (CSP)’
 • Dodanie możliwość zachowania ostatniego skanu przy wykonaniu auto konserwacji bazy danych
 • Modyfikacja kreatora skanera offline
 • Zmiana rozmiaru edytorów

 

Agent

 • Dodanie zabezpieczenie przed możliwością wyłączenia usługi agenta
 • Zintegrowanie komponentu USM z agentem – Usunięcie usługi ‚uplook system monitor’

 

Pracownicy

 • Kontrolka wyboru pracowników została rozszerzona o ikonę użytkownika, która prezentuje jego stan (online\offline)
 • Zablokowanie zapisu danych z monitoringu z „przyszłości” – Nieprawidłowa data systemowa na komputerze agenta
 • Zablokowanie dodawania loginów dla kont systemowych
 • Dodanie możliwości zmiany statusu, firmy, działu, lokalizacji, przełożonego, stanowiska, opisu dla grupy wybranych pracowników
 • W historii zmian rekordów użytkowników (w tym administratora) uwzględniane są zmiany hasła dla konta
 • Zmiana rozmiaru edytorów
 • Raport Odwiedzone WWW – Dodanie tooltipów dla poszczególnych wierszy raportu
 • Raport Odwiedzone WWW – Poprawa eksportu do pliku excel danych dla kolumny ‚Czas’
 • Zmiana filtra LDAP w kreatorze personelu. Od teraz kreator wybiera wyłącznie sAMAccountType = SAM_NORMAL_USER_ACCOUNT

 

Poprawki 12.2.0

 

 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował brak tłumaczenia nazwy atrybutu w historii obiektów

 

RODO

 • Usunięcie przyczyny problemu – Nie jest aktualizowana lista powierzeń po zatwierdzeniu wniosku

 

Helpdesk

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Podwójna wartość klucza narusza ograniczenie unikalności PK_hlpIssueLastOpenTime’
 • Usunięcie przyczyny problemu – Brak informacji o powiązanych zgłoszeniach na raporcie listy incydentów

 

Komputery / Zasoby

 • Usunięcie przyczyny problemu – W kreatorze protokołu sprzętu nie można wybrać pracownika ‚Odbierający’
 • Usunięcie przyczyny problemu – Brak możliwości grupowej zmiany komponentów agenta w raporcie ‚Zarządzanie agentami’
 • Usunięcie przyczyny problemu ‚anulowano polecenie z powodu przekroczonego czasu wykonania’, który mógł wystąpić przy automatycznej konserwacji bazy danych dla dzienników zdarzeń systemu Windows
 • Usunięcie problemu w działaniu filtra prostego lokalizacji
 • Usunięcie przyczyny problemu: W drzewie komputerów, po odświeżeniu automatycznym nie jest uwzględniany wprowadzony wcześniej filtr
 • Usunięcie przyczyny problemu: Moduł testowania statusu komputerów nie aktualizował parametrów sieciowych wyposażenia
 • Usunięcie przyczyny problemu: który mógł spowodować wygenerowanie ostrzeżenia o odłączeniu licencji od zasobu.
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Nie można wstawić powielonej wartości w kolumnie SID tabeli invItem ‚

 

Pracownicy

 • Usunięcie przyczyny problemu, który uniemożliwiał przypisanie użytkownikowi zasobu innego niż komputer (przy wyłączonej opcji ‚Wyświetlaj wszystkie zasoby w widoku komputerów’
 • Usunięcie przyczyny problemu zapisu wyników monitoringu pracowników: ‚Element, szesnastkowa wartość 0x19, jest nieprawidłowym znakiem’

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły