Lista zmian dla wersji 16.1.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 16.1.0 została wydana dnia 08.03.2022

 

Nowości

 • Integracja z Dell API w celu synchronizacji informacji o komputerach (model, gwarancja, państwo) (Zasoby). [Master, Server]
 • Bezpieczeństwo – Zmiana domyślnego konta dla usługi Statlook Server z Local System, na Network Service (All). [Server]
 • Udostępnienie obsługi protokołu Microsoft RDP (DirectPC). [Agent, Master]
 • Dodanie formy, która umożliwi wyszukania duplikatów zasobów (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie widżetu prezentującego statystykę zgłoszeń z bieżącego i poprzedniego dnia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie widżetu: ‚Modele zasobów’ (Komputery, Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Uwzględnienie modułu Sygnalista w wersji FREE z limitem 3 zgłoszeń (Sygnalista). [Server]

 

Zmiany

 • Utworzenie dodatkowej usługi Windows dla zarządzania serwerem statlook (aktualizacja automatyczna, tworzenie kopii) – usługa opcjonalna (All). [Server]
 • Dodanie odczytu OriginalProductKey (BIOS/UEFI) dla systemu operacyjnego (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Dodanie atrybutu wbudowanego ‘Państwo’ (Zasoby). [Server]
 • Dodanie możliwość grupowej zmiany tagów zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja zapisu zgłoszenia – Opis zgłoszenia nie jest przesyłany, jeżeli nie został zmieniony (Helpdesk). [Master, Server, Statlook]
 • Dodanie informacji o firmie i dziale w formie wyboru licencji do przypisania (Licencje). [Master]
 • Modyfikacja widoku powiązanych zasobów w karcie użytkownika (Użytkownicy, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Zapamiętanie stanu filtra prostego: zwinięty/ rozwinięty (Zasoby). [Master]
 • Dodanie ustawienia: ‘Uwzględniaj zgłoszenia w podpowiedziach’ (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie sprawdzania poprawności adresu e-mail podczas tworzenia pierwszego administratora (All). [Master]
 • Dodanie filtra użytkowników do raportów historii zmian (All). [StatlookWeb]
 • Raport listy zasobów – Dodanie informacji o liczbie widocznych oraz wszystkich zasobów (Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwości grupowania danych po kolumnie Nazwa wyświetlana (Zasoby). [Master]
 • Zmiana funkcji przycisku „Pokaż archiwum” na „Uwzględnij archiwalne” (Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwości ustawienia max. liczby załączników dla zgłoszeń (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Zmniejszenie domyślnego rozmiaru czcionki w edytorze html (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie wyjątku w sytuacji, gdyby zapis wyników skanowania widoku organizacyjnego doprowadził do archiwizacji wszystkich administratorów (Użytkownicy). [Server]
 • Odblokowanie możliwości zarządzania statusami, typami notatek, typami nieobecności, stanowiskami dla ograniczonej licencji (np. tylko helpdesk) (Użytkownicy). [Master]
 • Modyfikacja programów do migracji i tworzenia kopii zapasowej bazy danych (All). [Server]
 • Narzędzia – Rozbudowa predefiniowanych poleceń (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie wersji konsolowej serwera z pakietu instalacyjnego serwera (All). [Server]
 • Dodanie ostrzeżenia o niezgodności liczby licencji na urządzenie z liczbą powiązanych zasobów (Licencje). [Master]
 • Moduł zapisujący wyniki skanowania OV identyfikuje urządzenia wg nazwy DNS (Komputery). [Server]
 • Narzędzia – Rozbudowa predefiniowanych poleceń (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Zmiana wymagań: PostgreSQL 9.6 nie jest już wspierany (All). [Server]
 • Aktualizacja Devexpress’a do wersji v21.2.5 (All). [Master, Server, Agent]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowa wartość Lp. na wydrukach raportów przy aktywnym grupowaniu (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości edycji strony publicznej zaraz po jej utworzeniu (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W filtrze, Imiona/Nazwiska ze znakiem specjalnym, nie są poprawnie sortowane (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Komentarz kopii bezpieczeństwa nie jest usuwany po zmianie ustawień (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Ustawione role firmy usuwają się przy ponownym wejściu w dodaną firmę (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Opcja wybrana ‚Wiersze’ aktualizuje się dopiero po wykonaniu operacji Drukowania/Dodaniu kolumny (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia wyboru roli firmy po jej zmianie (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak widoczności przycisków dodawania i usuwania czasu pracy w pomniejszonym edytorze zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość zapisu kreatora audytu, pomimo braku wybranego zestawu licencji (Audyt). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widżecie ‚Nowo dodane zasoby’ nie są widoczne nowe zasoby, w których bezpośrednio po dodaniu zostały dokonane jakieś zmiany (Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości usunięcia atrybutów dodatkowych z poziomu szybkiej edycji poprzez PPM (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: zmienione zaznaczenie filtrów po zapisie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędy: W widoku kanban, po kliknięciu poza obszar tekstowy zamykamy okno dodawania nowego zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lista dostępnych modułów nie jest widoczna przy zmianie uprawnień z Administratora na jedną z niższych grup (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zaznaczenia tekstu przy pomocy kursora przy szybkim dodawaniu zgłoszenia z poziomu tablicy kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widoku kafelkowym artykułów KB wyświetlane jest max. 50 kafelków (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po usunięciu kolumny TYP oraz Nazwa wyświetlana brak możliwości ponownego wybrania ich z listy wyboru kolumn (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak tłumaczeń etykiet w edytorze szablonów raportów (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Value cannot be null’ przy braku wprowadzonej domeny w konfiguratorze skanowania organizacji (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Inner exception while saving log file: Not found’ (Narzędzie diagnostyczne). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widoku szczegółowym relacji zasobów brak możliwości ponownego przypisania zakończonej/archiwalnej relacji Użytkownika (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Jako administrator posiadający licencję tylko na moduł Sygnalisty nie mogę zdefiniować zasad haseł (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Można dodać wiele zgłoszeń na raz z tym samym tematem w tablicy kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe użycie makr w profilach protokołów (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu w określaniu statusu ostatnio wykonanego skanowania sprzętu i oprogramowania (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości wygenerowania protokołu sprzętu i karty informacyjnej, jeżeli zasób posiada błędny kod kreskowy (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Load data in OSChartWidget: Argument nie może być pusty’ (Oprogramowanie, Start). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak uprawnień przy zmianie statusu zgłoszenia z archiwalnego na rozwiązany (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości usuwania wniosków RODO przez Administratora Danych Osobowych (RODO). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zapisu ikony dla priorytetu zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Cykliczny restart agenta (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwe powielenie komputerów importowanych z Active Directory, jeżeli na komputerze jest zainstalowany agent (Komputery). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak aktualizacji liczby zgłoszeń podczas filtrowania danych w raporcie (Helpdesk). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły