Lista zmian 8.1.0

Informacja

Aktualizacja: 17-04-2014

Nowości 8.1.0

 • Wprowadzono mechanizm automatycznego tworzenia komputera na podstawie danych przesłanych przez agenta. [Server]
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego tworzenia pracownika na podstawie danych przesłanych przez agenta. [Server]
 • Wprowadzono mechanizm automatycznej aktualizacji etykiety ServiceTag oraz modelu komputera (na podstawie wyników skanowania sprzętu). [Server]
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego tworzenia rekordów producenta sprzętu (na podstawie wyników skanowania sprzętu). [Server]
 • Dodano raport „Zarządzanie agentami”, który prezentuje między innymi informacje o statusie agentów (Komputery). [Master]
 • Dodano obsługę kodów QR [Master, Server]
 • Dodano funkcję centralnego zarządzania wynikami skanowania sprzętu i oprogramowania. [Master]
 • Kreator personelu- dodano funkcję automatycznego tworzenia działów na podstawie informacji odczytanych z Active Directory. [Master Server]
 • Kreator wyposażenia – dodano funkcję automatycznego tworzenia działów na podstawie informacji odczytanych z Active Directory. [Master Server]
 • Edytor wyposażenia – dodano możliwość powiązania wyposażenia z działem (Komputery). [Master]
 • Edytor wyposażenia dodano mechanizm automatycznego odczytu działu na podstawie wybranego głównego użytkownika. [Master]
 • Edytor wyposażenia – dodano reprezentację graficzną kodu kreskowego. [Master]
 • Edytor wyposażenia – dodano informację o agencie powiązanym z komputerem. [Master]
 • Dodano raport zarządzania loginami (z uwzględnieniem dodatkowych parametrów: identyfikator SID użytkownika czas ostatniego połączenia). [Master]
 • Edytor informacji o pracowniku umożliwia podgląd i edycję przypisanych loginów. [Master]
 • Manualna i automatyczna konserwacja bazy danych – dodano funkcję usuwania wyników skanowania oprogramowania. [Master][Server]
 • Manualna konserwacja bazy danych – wprowadzono możliwość wyszukiwania komputera/pracownika. [Master]
 • Zmodyfikowano okno zarządzania działami – wprowadzono możliwość powiązania wyposażenia z działem. [Master]
 • Rozszerzono mechanizm automatycznej aktualizacji adresów IP na komputery bez zainstalowanego agenta. [Server]
 • Wprowadzono możliwość wydruku raportu Podsumowanie (Pracownicy). [Master]
 • Agent odczytuje identyfikator SID komputera [Agent]
 • uplook Master Server oraz Agent wymagają Microsoft .NET Framework 4.0 (Full) [Master, Agent, Server]
 • Zaktualizowano komponenty DevExpress do wersji 2.7 [Master, Server]
 • Zaktualizowano sterownik Npgsql do wersji 2.0.14.3 (PostgreSQL) [Server]
 • Uzyskano certyfikat zgodności systemu uplook/statlook z Windows 8 [Master, Agent, Server]

Modyfikacje 8.1.0

 • Optymalizacja widoku wyposażenia. [Master]
 • Optymalizacja widoku personelu. [Master]
 • Zmodyfikowano wygląd raportu Podsumowanie (Pracownicy) [Master]
 • Dodano wykres informacji o wydrukach per drukarka (Podsumowanie). [Master]
 • Zoptymalizowano odświeżanie i zmieniono organizację widgetów na Dashboard (Start). [Master]
 • Dodano kolumnę ‚Dział’ do raportu Pracownicy (Pracownicy). [Master]
 • Dodano kolumnę ‚Dział’ do raportu Ogólne (Komputery). [Master]
 • Edytor incydentu – Zablokowano możliwość zmiany daty zgłoszenia dla edytowanego incydentu [Master]
 • Edytor wyposażenia – rozdzielono adresy IP na IPv4 i IPv6 . [Master]
 • Wersja konsolowa uplook Server wyświetla konfigurację serwera. [Server]
 • Umożliwienie włączenia modułu dla użytkowników posiadających licencje na moduł bizlook (MyLook). [Master]
 • Zmieniono rozmiar ikon w kontrolkach wyboru raportów (Komputery Pracownicy). [Master]
 • Zmieniono styl podglądu wydruku na Ribbon. [Master]
 • Wprowadzono możliwość uruchamiania pakietu instalacyjnego instalatora
 • Uplook Web Platform na Windows 2008. [Uplook Web Platform]
 • Optymalizacja uruchamiania konsoli Master wyłączenie inicjalizacji modułu ‚Zasoby’. [Master]
 • Usunięto komunikat błędu: ‚Błąd logowania’ wynikający z braku powiązania loginu z pracownikiem. [uplook Assistant]

Poprawki 8.1.0

 • Poprawiono możliwość deinstalacji oprogramowania na liście dostępnych aplikacji w oknie „Zdalna instalacja oprogramowania” – nie pojawiały się zidentyfikowane aplikacje. [Master]
 • Poprawiono proces tworzenia konta systemu uplook i jednoczesne wiązanie konta z rekordem pracownika. [Master]
 • Usunięto problem polegający na braku pełnych wyników skanowania Active Directory (Odczytywanych było maksymalnie 1000 obiektów). Server Master
 • Usunięto problem: „Cannot update Uplook Web Platform widget view”. [Master]
 • Poprawiono raport Podsumowania (Pracownicy) – nie uwzględniał formatu czasu ustawionego w opcjach dla modułu Pracownicy. [Master]
 • Usunięto problem podczas próby zapisu licencji w zakładce Szczegóły (po wybraniu opcji „Upgrade to”), wyświetlany był błąd naruszenia klucza obcego FK_sdaLicenseItem. [Master]
 • Usunięto problem polegający na automatycznym odświeżaniu listy incydentów w module Helpdesk. [Master]
 • Usunięto problem „BŁĄD: 23505: podwójna wartość klucza narusza ograniczenie unikalności IX_ucdGroup_Name” podczas zapisu struktury wyposażenia/personelu. Master Server
 • Przywrócono dostęp do funkcji blokowania stron WWW w przypadku posiadania wyłącznie modułu Weblook. [Master]

 

 

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj