Lista zmian dla wersji 17.3.0

Informacja

Aktualizację do wersji 17.3.0 opublikowano 06.11.2023.

 

Nowości

 

 • Dodanie monitoringu obciążenia CPU (Powerlook, Komputery). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość importu użytkowników z Azure AD (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie integracji z SMS API (All). [Master, Server]
 • Dodanie akcji ‘Wyślij SMS’ dla zdarzeń automatyzacji (Automatyzacja). [Master, Server]

 

 

Zmiany

 

 • Zmiana raportu ‚Wysyłane pliki’ na raport ‚Wysyłane dane’ (Weblook). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Generowanie kodów kreskowych na podstawie atrybutów podstawowych / dodatkowych zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość przypisania więcej niż 1 adresu email do użytkownika (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie reguły aktywowanej, w przypadku braku aktywności w zgłoszeniu (Helpdesk, Automatyzacja). [Master, Server]
 • Dodanie tooltip z informacjami o użytkowniku do raportów w grupie ‚Zarządzanie’ (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie kolumny „Typ zmiany” do raportów ‚Historia’ (All). [Master, Server]
 • Dodanie timeline dla liczby zdarzeń w raporcie ‚Dzienniki zdarzeń Windows’ (Komputery, Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości globalnego wyszukiwania zgłoszeń rodo (Rodo). [Server, Statlook]
 • Uwzględnienie zasobów archiwalnych w edytorze licencji w zakładce powiązanych zasobów (Licencje). [Master]
 • Oznaczenie komputerów zarchiwizowanych w raporcie ‚Klucze produktów’ (Oprogramowanie). [Master]
 • Poprawa formatowania eksportowanych dzienników operacji (All). [Master]
 • Dodanie możliwości importu właściwości: ‚Członkostwo w sieci’ z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Zarządzanie kategoriami – Dodanie licznika artykułów KB (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie filtra zakresu czasu z raportu ‚Użycie programów’ (Komputery, Oprogramowanie). [Master, StatlookWeb]
 • Zwiększenie limitu ostatnio oglądanych zgłoszeń w helpdesk z 3 do 10 (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Wyświetlanie ostatnio zaktualizowanych zgłoszeń w widoku zgłoszeń do przypisania (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Utworzenie karty informacyjnej ‚Active Directory’ w formie edycji komputera (Komputery, Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zmiana domyślnej akcji z edycji na podgląd dla załączników (Załączniki). [StatlookWeb]
 • Dodanie wiersza filtrowania danych w raportach tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie kolumny ‚Cykliczne’ w raportach ‚Wyniki wykonanych zadań’ (Scriptlook). [Master]
 • Zmiana sposobu maskowania strony publicznej Sygnalisty (Sygnalista).[Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie suffixu ścieżki do publicznej strony sygnalisty i zastąpienie go pełną ścieżką (Sygnalista). [Server, Agent, StatlookWeb]
 • Zmiana sposób wyświetlania informacji o zablokowanej stronie www (Weblook). [Master, Server, Agent, StatlookWeb]
 • Optymalizacja importu listy hostów (Weblook). [Server]
 • Dodanie linkowania do widoku ‚Mój dzień’ w Statlook Assistant (All). [Agent]
 • Zastąpienie atrybutów zasobu ‚Członek domeny’ i ‚Domena/grupa robocza’ atrybutem ‚Członkostwo w sieci’ (Komputery). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Wprowadzenie obsługi multitab dla kart (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość grupowania danych: ‚wg godzin’ w kolumnach przedstawiających czas (All). [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla formy podglądu komentarzy zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Optymalizacja pobierania danych dla listy zgłoszeń (Helpdesk). [Server]
 • Dodanie przełącznika ustawiającego osobę, która powinna podjąć akcję na zgłoszeniu (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości zarządzania kontami Windows z poziomu karty użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości zapisania statusu użytkownika podczas importu użytkowników z pliku tekstowego (Użytkownicy). [Master]
 • Karta użytkownika – Dodanie informacji, które konto Windows jest kontem podstawowym (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Utworzenie nowej formy wyboru katalogów plików (All). [Master]
 • Dodanie możliwości podglądu edytowanego wpisu KB (Helpdesk). [Statlook Web]
 • Zmiana sposobu pobierania plików, aby nie tworzyć pustych plików po stronie odbiorczej, jeśli nie uda się ich odczytać po stronie agenta (DirectPC). [Master, Agent]
 • Optymalizacja sprawdzania uprawnień użytkownika do załączników (Załączniki). [Server]
 • Dodanie informacji o zbliżającym się terminie zakończenia AS /AS Plus lub licencji na moduł Sygnalisty (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości skanowania plików z pominięciem plików wykonywalnych (Oprogramowanie). [Agent, Master]
 • Dodanie brakujących kolumn do raportów cyklicznych: ‚Praca przy komputerze’ oraz ‚Używane aplikacje’ (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Zarządzanie działami – Prezentowanie liczby elementów na poziomie firm (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie przełącznika: ‚Pokaż tylko moje załączniki’ (Załączniki). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Czas reakcji w zgłoszenie przy wykonywaniu akcji za pomocą automatyzacji nie jest już ustawiany (Helpdesk). [Server]
 • Dodanie możliwości wygenerowania raportu z Szablony raportów w Statlook Web (All). [Statlook Web]
 • Dodanie praw do generowania dokumentów na podstawie szablonów (All).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji v23.1 (All). [Master, Server, Agent]

 

Poprawki

 • Usuniecie przyczyny problemu: Z poziomu wyboru powiązanych zgłoszeń istnieje możliwość powiązania zgłoszenia rodo (Helpdesk). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu – Podczas importowania zasobu z pliku brak rozdzielenia adresów IP na IPv4 i IPv6 (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Kreator raportu cyklicznego umożliwia wybór typu pliku, który nie znajduje się w konfiguracji raportu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak usunięcia opiekuna kategorii zgłoszenia po jego archiwizacji (Użytkownicy, Helpdesk).[Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość dowolnej zmiany typu komputera z przypisanym agentem (Komputery).[Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Ustawienia – Nieprawidłowa dziedziczenie konfiguracji dla protokołu domyślnego (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowa liczba elementów w zarządzaniu lokalizacjami (All).[Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia danych w filtrach, po utworzeniu nowego użytkownika w raporcie ‚Konta Windows’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Odnośnik wklejony do treści zgłoszenia lub komentarza nie jest klikany (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Style z komentarza lub opisu zgłoszenia wpływają na wygląd aplikacji (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych w kolumnie użytkownik w raporcie ‚Konta Windows’ dla użytkowników zarchiwizowanych (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowy ProductId dla MS Office 2019 (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości nadpisania istniejących kodów kreskowych (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zamknięcia połączenia po odczycie danych zakresu czasu kalendarze (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak reakcji na kliknięcie menu kontekstowego komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwe zawieszenie agenta podczas odczytu informacji o Windows Update (Komputery). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Spis treści dla KB odczytuje formatowanie akapitu z treści artykuł (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Zakotwiczony’ spis treści w artykule KB (Helpdesk). [Statlook Web]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W formie podglądu komentarzy, w pierwszym komentarzu widoczny avatar innego użytkownika (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości grupowej zmiany lokalizacji dla użytkownika bez przypisanej firmy/działu (Użytkownicy).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zmiany firmy i działu, jeżeli zalogowany użytkownik należy do grupy ‚Pracownicy’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość zapisania wartości słownikowego atrybutu, która zawiera same spacje (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Zawieszenie konsoli master, po usunięciu daty początkowej lub końcowej w filtrze zakresu czasu (All).[Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak panelu uprawnień w karcie ‚Konto Statlook’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Spis treści KB nie uwzględnia nagłówków poziomu 4 i niżej (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu ‚NotImplementedException’, który występował w szablonach raportów dla dostępów rodo (Użytkownicy, Rodo). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zakładki ‚Statystyka’ po logowaniu z użyciem asystenta (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W raporcie z audytu oprogramowania pojawia się domyślny kod kreskowy nawet jeśli komputer nie posiada takiego kodu (Audyt). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Numer inwentarzowy ? jest już w użyciu’ (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Problem skalowania w podglądzie grafiki dodanej do opisu zgłoszenia lub komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych na wykresie ‚Trend aktywności’ dla zakresu jednego dnia (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: GetTimeTrackingEntriesByParams – ‚The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan’ (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość.’, który występuje po usunięciu górnego lub dolnego zakresu czasu w filtrze raportu ‚Dzienniki zdarzeń’ (Komputery, Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wydruk etykiet kodów kreskowych nie uwzględnia rozmiaru strony (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Brak uprawnień (UżytkownikX)’ w Statlook Assistant (Helpdesk). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Karta konta Statlook – Usuniecie uprawnień indywidualnych, jeżeli zmieniono przypisane role (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Forma wyboru działów mogła zawierać tylko jedną zwiniętą pozycję: ‚Wszystkie’ (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Aktualizowany użytkownik nie ma prawa dostępu do określonych działów.’ (Użytkownicy, Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości zapisania dodatkowych kanałów komunikacji (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwe zawieszenie aplikacji podczas odczytu awatarów użytkowników dla komentarzy zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak menu kontekstowego dla komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak skalowania dużych obrazów w artykułach bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak grupowania po godzinie danych z monitoringu WWW w panelu ‚Mój widok’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Statlook.Master.Common.Editors.BaseEditForm.<m_ctlMenuView_DelayedFocusedNodeChanged>d__81.MoveNext() : ‚System.NullReferenceException’ (All).[Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak danych w raporcie ‚Użycie programów’, jeżeli wyłączona opcje ‚Pokaż komputery’ (Oprogramowanie). [StatlookWeb]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły