Lista zmian dla wersji 16.2.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 16.2.0 została wydana dnia 17.05.2022

 

Nowości

 • Dodano automatyczne wykrywanie podłączonych dysków zewnętrznych oraz możliwość ich autoryzacji (Komputery, Datalook). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano monitoring geolokalizacji komputerów (Komputery). [Master, Server, StatlookWeb]

 

Zmiany

 • Włączenie możliwości nadawania uprawnień do modułów dla administratorów i pracowników (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano możliwość nadawania praw do raportów w module Użytkownicy (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano widżet: ‚Trendy zgłoszeń’ (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwość przypisania wielu ról do użytkownika (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano możliwość ograniczenia dostępu do modułu Rodo (Rodo). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano prawa do aktualizacji systemu Statlook (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano prawa do edycji uprawnień (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano prawa do logowania do aplikacji Master (All). [Master, Server]
 • Dodano prawa do automatycznej konserwacji bazy danych (All). [Master, Server]
 • Dodano prawa do edycji widoku organizacyjnego (All). [Master, Server]
 • Dodano prawa do zarządzania dyskami oraz do edycji uprawnień (Datalook). [Master, Server]
 • Dodano do ustawień widoku ‚Uprawnienia’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodano do ustawień widoku ‚Konta statlook’ (All). [StatlookWeb]
 • Dodano możliwość ponownego importu wiadomości e-mail, które zostały odrzucone (Helpdesk). [Master, Server]
 • Identyfikacja podłączanych dysków zewnętrznych po numerze seryjnym (Datalook). [Master, Server, Agent]
 • W podglądzie importowanych wiadomości e-mail dodano kolumny z informacjami o nadawcy (Helpdesk). [Master, Server]
 • Uwzględnienie informacji o powiązanych elementach w formie edycji notatki (All). [Master]
 • Dodano konfigurację szablonów atrybutów dodatkowych (All). [StatlookWeb]
 • Dodano kolumnę ‘Typ kodu kreskowego’ do raportu zasobów (Komputery, Zasoby). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Dodano możliwość zamknięcia okna powiadomień poprzez użycie klawiszy Esc, Enter (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana procentowej dokładności etykiet danych na widżetach z wykresami (Start). [Master]
 • Dodano możliwość zarządzania rodzajami wsparcia SLA (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja nazwy wyświetlanej zgłoszenia w raporcie historii zamian (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodano widżet: ‚Ostatnio zalogowani w nocy’ (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano widżet ‚Państwa zasobów’ (Start, Zasoby). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Wyróżnienie komentarza roboczego, który nie został jeszcze dodany do zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Poprawa wydajności ładowania ogólnych danych audytu (Audyt). [Master]
 • Dodano widżet: Priorytety zgłoszeń (Start, Helpdesk). [Master]
 • Dodano widżet: Statusy zgłoszeń (Start, Helpdesk). [Master]
 • Dodano widżet: Tryby zgłoszeń (Start, Helpdesk). [Master]
 • Optymalizacja zapisu plików skanera offline (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Modyfikacja UI okna ‚Narzędzie diagnostyczne’ (All). [Master]
 • Dodano do zarządzania widokami pytania wyświetlanego, w przypadku przenoszenia elementów z grupy Wszystkie do innej grupy niewirtualnej (All). [Master]
 • Wyszukiwanie globalne – Dodano możliwość wyszukania dokładnej frazy z użyciem cudzysłowów (All). [Server]
 • Dodano formę informującą o błędzie identyfikacji zasobów (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodano reguły automatyzacji reagującej na powielenie zasobów (Automatyzacja). [Master, Server]
 • Zmiana algorytmu wybierającego rekord produktu Windows Security Center (Komputery). [Agent]
 • Dodano obsługę zapisu atrybutów dodatkowych podczas importu zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Raportowanie cykliczne – Zmiana formatu czasu dla kolumn ‚Czas trwania’ oraz ‚Czas aktywności’ dla raportu odwiedzanych stron WWW (Użytkownicy). [Server, Master]
 • Rozdzielono konto serwisowe ‚Menedżer cache’ na kilka dedykowanych kont np. zapis wyników widoku organizacyjnego (All). [Server]
 • Dodano możliwość utworzenia notatki z poziomu menu kontekstowego raportu listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwość otworzenia/edycji powiązanego zgłoszenia z poziomu formularza edycji zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Prezentowanie informacji o liczbie nieprzeczytanych zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwość zarządzania rolami użytkowników (All). [StatlookWeb]
 • Dodano statystyki: ‚Trendy zgłoszeń’ (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana UI wyboru zakresu czasu dla statystyk (Helpdesk). [Master]
 • Możliwość dodania historycznych dostępów (Rodo). [Server]
 • Zmiana kontroli wyboru użytkowników w raportach statystyk (Helpdesk). [Master]
 • Dodano kolumnę ‚Numer wniosku’ oraz wyświetlanie pełnej ścieżki dla typu zbioru danych (RODO). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie informacji, kiedy dodano załącznik (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja raportu ‚Zarządzanie agentami’. Dodano kolumny ‚Uwagi/Status’ (Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodano zaawansowany tryb (linia poleceń) zdalnej instalacji / deinstalacji oprogramowania (Komputery). [Master]
 • Dodano możliwość otworzenia w nowej karcie wyszukanych obiektów w globalnym wyszukiwaniu (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja wyglądu raportu podsumowania rozliczenia audytu oprogramowania (Audyt). [Master]
 • Dodano kolumny: ‚Data zgłoszenia’, ‚Czas rozwiązania’ w zakładce ‚Zgłoszenia’ karty użytkownika (Użytkownicy). [Master]
 • Dodano zakładki ‘Konto Statlook’ w karcie użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodano informacji o dostępach do szablonów raportów (Użytkownicy, Rodo). [Master, Server]
 • Wyróżnienie zgłoszeń sygnalistów po przekroczeniu maksymalnego czasu na przyjęcie zgłoszenia (Sygnalista). [StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe wyświetlanie aplikacji (UI), gdy włączone jest skalowanie (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość utworzenia podczas importu e-mail, zgłoszenia dla użytkownika zarchiwizowanego, a nie użytkownika z aktywnym kontem (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przy przejściu między zakładkami, ostatni wybrany widok raportu nie jest zapamiętywany (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak oznaczenia zgłoszenia jako przeczytanego po jego otwarciu w nowej karcie przeglądarki (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W module zasobów w widżetach brak tooltipów, jeżeli nazwa nie mieści się na widżecie (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak powiadomień e-mail dla rozwiązujących, jeżeli zgłaszający nie ma przypisanego działu (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwy brak nagłówków kolumn w raportach (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia raportu bezpośrednio po dodaniu nowej notatki (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Lista typów gwarancji nie jest odświeżana po aktualizacji typu (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W raporcie listy zgłoszeń nie jest wyświetlana ikona własna priorytetu zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwość wybrania godziny „Rozwiązane do, planowane rozpoczęcie oraz planowane rozwiązanie” dla tego samego dnia, przy pierwszym otwarciu kalendarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieaktywny przycisk ‚Wybierz’ podczas zmiany miniaturki awatara użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W historii zasobu brak informacji o zmianie typu kodu kreskowego (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przypisanie użytkownika do zgłoszenia powoduje jego otwarcie oraz informacje o podjęciu zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W module załączników istnieje możliwość dodania załącznika o dowolnym rozmiarze, pomimo wprowadzonych ograniczeń (Załączniki). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe wpisy w historii komentarzy po zapisaniu komentarza roboczego (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Zakres czasu dla danych dla widżetów zgłoszeń odczytywany z konfiguracji modułu użytkowników, a nie helpdesku (Start, Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia listy skanów w raportach oprogramowania, po zmianie zaznaczenia komputerów w drzewku (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wybór atrybutu ‚Państwo’ powoduje zablokowanie okna na kilka sekund (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwość edycji zgłoszenia, jeżeli zapisano wcześniej dostęp ‚Publiczny’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widżecie „Przekroczony termin realizacji” wyświetlane jest zgłoszenie ze statusem ‚Rozwiązane’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W widoku kafelkowym zgłoszeń nie są prezentowane poziomy ryzyka (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: GetDuplicatedInventories: ‚Wartość nie może być zerowa.’ (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niezgodny zakres danych dla widżetu i odpowiadającego raportu statystyki (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Dla MS SQL Server w przypadku daty z godziną 23:59:59 możliwy zapis daty jako następny dzień (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Dostępy „na przyszłość” nie były oznaczane jako aktywne (Rodo). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Adresy WWW nie są formatowane jako hiperłącza w opisie i komentarzach zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwość wyboru ADO po jego dodaniu z poziomu formularza dostępu (Rodo).
 • Usunięcie przyczyny problemu: Poprawa skalowania aplikacji dla macbook (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak odświeżenia raportu ‚Rodzaje planów wsparcia SLA’ po naciśnięciu ‚Odśwież’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W zgłoszeniu sygnalisty, poziom ryzyka nie jest widoczny w widoku domyślnym (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Importer wiadomości e-mail nie dodaje użytkowników z DW oraz DO do utworzonego zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowo formatowany opis z informacjami o zmienionych loginach w raporcie historii (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wzorzec publiczny uwzględniany jest ponad wzorcem prywatnym (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana’, który występuje dla kodu kreskowego: IntelligentMail (Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe oznaczenie domyślnego typu kodu kreskowego w kontrolce wyboru (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po utworzeniu zgłoszenia, rozwiązujący informowany jest w powiadomieniu o modyfikacji zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie można utworzyć kopii zgłoszenia z ustawioną datą planowanego rozpoczęcia / planowanego rozwiązania (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwy wyjątek braku uprawnień, jeżeli we wniosku o nieobecność wybrano zastępujące z działu zalogowanego użytkownika (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po zmianie domyślnego typu kodu nie są generowane nowy kody kreskowe (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak identyfikacji oprogramowania zawierającego ‚non-breaking space character’ (Oprogramowanie, Audyt). [Server] Usunięcie przyczyny problemu: ‚System.ArgumentNullException w System.Net.Dns.HostResolutionBeginHelper’ (DirectPC). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Dany klucz nie był obecny w słowniku’, który mógł wystąpić przy próbie podglądu powiązanych zasobów w karcie użytkownika (Użytkownicy, Zasoby). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły