Lista zmian dla wersji 12.1.0

Informacja

Aktualizacja: 11.04.2018

Nowości 12.1.0

 

Komputery

 • Nowy raport ‚Windows Security Center’, prezentujący informacje o programach antywirusowych, antyszpiegowskich i firewall

 

Pracownicy

 • Monitoring pobieranych plików z użyciem przeglądarek Internetowych

 

RODO

 • Możliwość wydruku: Wniosku dodania, modyfikacji i anulowania upoważnienia
 • Możliwość delegowania zadań w helpdesk dla osób odpowiedzialnych za zbiory danych

 

Modyfikacje 12.1.0

 

Statlook Web

 • Modyfikacja stylów raportów i formularzy
 • Dodanie obsługi kompresowania (gzip) w serwerze WWW

 

RODO

 • Dodanie możliwości archiwizacji zbiorów danych
 • Zbiory danych – Dodanie nowego atrybutu: ‚Przewidywany termin usunięcia różnych kategorii danych’
 • Formularz dodawania zbioru danych – Modyfikacja pola ‚Środki bezpieczeństwa’, ‚Opis kategorii osób’
 • Czynności przetwarzania – Dodanie do widoku inwentaryzacyjnego kolumny Data utworzenia i Data aktualizacji
 • Ograniczenie listy rozwiązujących dla zgłoszenia ‚Naruszenie bezpieczeństwa’
 • Kliknięcie w nagłówek widget’u powoduje przejście do powiązanego z widget’em raportu
 • Usunięcie limitu (ostatnie 30 dni) przy pobieraniu danych dla widget’ów
 • Poprawa sortowania (kolumny typu liczbowego) dla raportów tabelarycznych
 • Po ustawieniu statusu ‚Do realizacji’ automatycznie zostają usunięte ‚Inne zbiory’

 

Helpdesk

 • Wybrane filtry dla raportu listy incydentów i kalendarza są zapisywane w bazie danych
 • Dodanie przycisku umożliwiającego resetowanie wprowadzonych filtrów w raporcie incydentów
 • Dodanie możliwości zmiany statusu, typy, trybu, priorytetu dla grupy wybranych incydentów
 • Edytor incydentu – Dodanie informacji o linku do incydentu w statlookWeb
 • Optymalizacja pobierania danych dla raportu listy incydentów
 • Notyfikacja email o usunięciu incydentu uwzględnia informację o osobie, która ten incydent usunęła
 • Optymalizacja pobierania danych dla edytora incydentów
 • Dodanie nowych, wbudowanych trybów (SMS, Czat, Osobiście) dla incydentów
 • Dodanie nowych (wbudowanych) priorytetów incydentów
 • Edytor incydentu – Poprawa sortowania typów i rozwiązujących
 • Edytor incydentu – Zmiana obsługi rozwijania komentarzy dla zgłoszenia
 • Uzupełnienie tłumaczeń opisów atrybutów zasobów i helpdesk dla wersji EN
 • Dodanie wbudowanego typu incydentu ‚Bezpieczeństwo’
 • Dodanie możliwości tworzenia własnych priorytetów dla incydentów
 • Dodanie możliwości tworzenia własnych trybów dla incydentów
 • Optymalizacja pobierania danych do edytora incydentu dla kont nie administracyjnych
 • Dodanie informacji o ostatnim komentarzu oraz historii komentarzy w formularzu dodawania komentarza do zgłoszenia

 

Komputery i Zasoby

 • Dodanie możliwości zapisania wygenerowanych protokołów sprzętu, jako załączników do zasobów
 • Usunięcie atrybutów: ‚Stan techniczny’, ‚Uszkodzenia zewnętrzne’, ‚Uwagi’ dla protokołu utylizacji sprzętu
 • Uzupełnienie tłumaczeń opisów atrybutów zasobów i helpdesk dla wersji EN
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany stawki VAT oraz waluty

 

Pracownicy

 • Dodanie możliwości zablokowania trybu incognito w przeglądarce Chrome

 

Oprogramowanie & Licencje

 • Dodanie odczytu identyfikatora UBR (Update Build Revision) dla systemów operacyjnych
 • Optymalizacja pobierania danych dla edytora licencji
 • Ukrycie widget’u ‚Statusy licencji’, w przypadku braku aktywnego modułu licencji

 

Master

 • Dodanie możliwości konfiguracji położenia paska zakładek

 

Server & Agent

 • Dodanie możliwość adresowania StatlookWeb przez inne nazwy oraz IP komputera serwera
 • Dodanie obsługi kompresowania (gzip) w serwerze WWW
 • Dodanie możliwości niezależnej konfiguracji połączenia (SSL) dla statlookWeb
 • Dodanie możliwości uruchomienia konfiguratora serwera w ‚trybie instancji’
 • Dodanie możliwości tłumaczenia wartości atrybutów słownikowych EN/PL
 • Dodanie odczytu identyfikatora UBR (Update Build Revision) dla systemów operacyjnych
 • Modyfikacja narzędzia konfiguracji uplook Server.
 • Optymalizacja procesu instalacji rozszerzenia UNF dla przeglądarki Internet Explorer

 

 

 

Poprawki 12.1.0

Agent

 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak wykonania skanu oprogramowania – Przekroczenie maksymalnego rozmiaru ścieżki do pliku
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak rejestracji rozszerzenia przeglądarki Mozilla Firefox

 

Licencje

 • Usunięcie przyczyny problemu – Liczba powiązanych z licencją załączników oraz oprogramowania typu Downgrade w raporcie ‚Ogólne’ wynosiła zawsze 0

 

RODO

 • Zablokowanie możliwości rozwiązania wniosku o dostęp\powierzenie bez określonych zbiorów danych

 

Oprogramowanie

 • Usunięcie przyczyny problemu – Odświeżenie raportu „Zainstalowane programy” nie odświeżało listy wyników skanowania dla wybranego komputera

 

Helpdesk

 • Usunięcie przyczyny problemu powodującego wyświetlanie angielskiego kalendarza w edytorze incydentu w polskiej wersji produktu
 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak aktualizacji ostatnio modyfikującego incydent
 • Usunięcie przyczyny problemu, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie legendy statusów zgłoszeń dla widoku kalendarza

Zasoby

 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować usunięcie atrybutów zasobów

 

Master

 • Usunięcie problemu z widocznością danych dla zaznaczonych wierszy w raportach tabelarycznych
 • Usunięcie problemu: Moduł licencji był dostępny, jeżeli nie było licencji na Oprogramowanie

 

Server

 • Usunięcie przyczyny problemu, który mógł powodować brak wyświetlenia drzewka wyposażenia dla widoku typu ‚Firma’
 • Usunięcie przyczyny problemu w funkcji tworzenia historii zmian dla usuwaniu powiązania pracownik-zasób


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły