Lista zmian 10.0.0

Informacja

Aktualizacja: 06-10-2015

Nowości 10.0.0

 • Dodanie funkcji importu wiadomości e-mail, jako zgłoszeń Helpdesk (Helpdesk). [Server, Master]
 • Dodanie historii zasobu (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Opis zgłoszenia w formacie HTML (Helpdesk). [Server, Master]
 • Automatyczne wyznaczanie ‚Głównego użytkownika’ komputera (Komputery, Zasoby, Pracownicy). [Server, Master]
 • Automatyczna aktualizacja nazwy komputera na podstawie danych przesłanych przez agenta (Zasoby, Komputery). [Server]
 • Automatyczne tworzenie zestawów: host+ maszyny wirtualne (Zasoby). [Server, Agent]
 • Dodanie widget’u: ‚Statystyka systemów operacyjnych’ (Start, Audyt). [Master]
 • Raport ‚Systemy operacyjne’ – Dodanie nowych parametrów: Data instalacji, Architektura systemu, Wersja kompilacji (Komputery) + inne. [Server, Master, Agent]
 • Dodano nowe alerty: „Utworzono monitor”, „Przypisano monitor”, „Monitor odłączony”, „Wykryto maszynę wirtualną”, „Typ komputera został zmieniony” (Powiadomienia). [Server, Master]

Modyfikacje 10.0.0

 • Optymalizacja pobierania danych konfiguracyjnych systemu [uplook Master]
 • Poprawa wydajności uplook Server – Optymalizacja odczytu konfiguracji UNF (Weblook). [Server]
 • Optymalizacja pobierania danych dla funkcjonalności zarządzania działami (uplook). [Master]
 • W przypadku aktywacji systemu Windows z użyciem serwera KMS, klucza MAK (Multiple Activation Keys) lub VLK (Volume License Keys) odczytywane jest 5 ostatnich znaków klucza (Oprogramowanie) [Agent, Server, Master].
 • Dodanie możliwości wydrukowania protokołów sprzętu dla innego typu niż komputer (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Import pracowników z pliku CSV – Uwzględnienie działu, lokalizacji i atrybutów dodatkowych (Pracownicy). [Master]
 • Modyfikacja widget’u „Systemy operacyjne” (Dane na podstawie wzorców systemów) (Start). [Master]
 • Wydruk kodów kreskowych – Wydruk kodów kreskowych – Wykluczenie z opisu adresów IPv6 (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Podgląd wydruku etykiet kodów kreskowych- Dodanie sortowania etykiet na podstawie opisu nagłówka kodu (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Wydruk kodów kreskowych – Zwiększenie czcionki dla opisu nagłówków etykiety kodów kreskowych (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Dodanie obsługi maski dla formatowania wyświetlania opisu użytkowników (All) [Master, Server]
 • Zmiana sposobu formatowania nazwy zestawu: ‚Nazwa_zestawu (NR_inwentarzowy)’ (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie nadmiarowych danych dotyczących monitoringu pracowników (Pracownicy). [Server]
 • Modyfikacja wyboru zakresu usuwanych danych w formie manualnej konserwacji bazy danych (Komputery\Pracownicy). [Master]
 • Dodanie możliwości wyboru statusu zasobu podczas inwentaryzacji dysków przenośnych (datalook). [Master]
 • Kreatora aktywacji kont pracowników – Dodanie opcji pominięcia pracowników, do których został już wysłany e-mail rejestracyjny (Helpdesk). [Master]
 • Uniemożliwienie dodania incydentu ze statusem ‚Rozwiązany’ bez określenia osoby rozwiązującej (Helpdesk). [Master]
 • Po otwarciu kontrolki kalendarza („Rozwiązanie do”), data w kalendarzu zostaje ustawiona na bieżącą, jeżeli nie została wcześniej określona dla incydentu (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości wydrukowania numeru Service Tag na etykiecie kodu kreskowego (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Zmiana nazwy statusu incydentu z ‚Otwarte’ na ‚Nowe’ (Helpdesk). [Server]
 • Raport listy zasobów – Dodanie informacji o liczbie incydentów powiązanych z zasobem (Zasoby). [Master]
 • Optymalizacja generowania raportu Zidentyfikowane\Niezidentyfikowane aplikacje (Komputery). [Master]
 • Zapewnienie kompatybilność systemu uplook z Microsoft SQL Server 2014. [Server]
 • Aktualizacja Devexpressa 15.1.x

Poprawki 10.0.0

 • Usunięto problem ciągłego generowania alertów ‚Włożono\Wyciągnięto CD\DVD’ na Windows 8.1 (Powiadomienia). [Agent]
 • Poprawiono plik ustawień .xml, który dla harmonogramu skanowania mmiał zawsze włączoną opcję: <Enabled>true</Enabled> (Komputery, Audyt). [Agent]
 • Poprawiono braku opisu dla nazwy zasobu na etykiecie kodu kreskowego (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono zarządzanie działami, Odznaczenie zasobu\pracownika nie skutkuje wykluczeniem go z działu (uplook). [Master]
 • Usunięto problem: ‚Relacja „coruserattributetemplate” nie istnieje występującego przy próbie usunięcia szablonu atrybutu dla komputera\pracownika (Komputery\Pracownicy). [Server]
 • Poprawiono edytor zasobu – Niedziałające wyłączenie funkcji automatycznej aktualizacji działów przy zmianie Głównego użytkownika\Osoby odpowiedzialnej (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Poprawiono problem: Raport: ‚Informacje o agencie’: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.’, występującego po aktywowaniu wiersza automatycznego filtrowania (Komputery). [Master]
 • Poprawiono raport listy zasobów – brak danych dla kodów kreskowych (Zasoby). [Master]
 • Poprawiono statystyki incydentów z podziałem na pracowników – jeśli sumaryczna ilość znaków (Nazwisko + Imię), jest większa niż 12, to reszta znaków jest niewidoczna (Helpdesk). [Master]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły