Lista zmian dla wersji 17.1.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 17.1.0  opublikowano 12.05.2023.

 

Nowości

 

 • Dodanie obsługi skryptów PowerShell (Scriptlook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie obsługi skryptów wykonywanych w kontekście użytkownika (Scriptlook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie możliwości uruchamiania skryptów po uruchomieniu komputera/po zalogowaniu użytkownika (Scriptlook). [Agent, Master, Server]
 • Dodanie możliwości uruchamiania skryptów na prawach wybranego konta (Scriptlook). [Agent, Master, Server
 • Dodanie obsługi załączników dla powiadomień mailowych (All). [Master, Server]
 • Dodanie podstawowych statystyk (Helpdesk). [StatlookWeb, Server]
 • Dodanie raportu powiązanych zasobów w module użytkownicy (Użytkownicy, Zasoby).[Master, Server]

 

Zmiany

 

 • Dodanie możliwości ustawienia wartości rodzaju wpływu biznesowego (All). [Master]
 • Wprowadzenie konfiguracji maksymalnego rozmiaru załącznika dla modułu Sygnalisty (Sygnalista). [Server, StatlookWeb]
 • Optymalizacja odczytu załączników komentarzy dla zgłoszenia (Helpdesk). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Asynchroniczne pobieranie danych w raportach modułu Helpdesk (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie do dziennika operacji informacji o niepowodzeniach uwierzytelniania (All). [Server]
 • Dodanie możliwośći przerwania procesu pobierania opisu zgłoszenia dla tooltip (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość grupowej edycji listy zasobów i komputerów (Zasoby, Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodanie przerwania przetwarzania danych w przypadku wystąpienia błędu (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie sumowania danych w raportach tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie wylogowania użytkownika, gdy wejdzie na stronę publiczną (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie statystyki ‚Ruchy myszką i przewijanie’ w raportach monitoringu (Użytkownicy).[Master, Server]
 • Dodanie opcji usuwania wybranych widgetów (All).[StatlookWeb]
 • Dodanie ograniczenia liczby znaków dla numeru sprawy (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie pobieranie listy użytkowników w całym systemie w oparciu o prawo dostępu do użytkowników (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu cyklicznego: ‚Nagłówki okien’ (Użytkownicy).[Master, Server]
 • Dodanie raportu cyklicznego: ‚Najpopularniejsze stron WWW’ (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwość eksportu dziennika operacji (All). [Master]
 • Dodanie możliwości konfiguracji ustawień kalendarzy (All). [StatlookWeb]
 • Opcja podglądu komentarza w raporcie nie jest dostępna, jeżeli zgłoszenie nie zostało skomentowane (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień ‚Ogólne’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie widżetu ‚Monitorowanie WWW’ (Użytkownicy, Weblook). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości powiększenia obrazu z opisu zgłoszenia do rozmiaru oryginalnego (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Przypisany do’ do raportu załączników (Helpdesk).[StatlookWeb]
 • Pierwsza wybrana lokalizacja jest oznaczana, jako lokalizacja główna (All).[StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI slidera podglądu załączników (All). [StatlookWeb]
 • Uprawnienia – Rozszerzenie funkcjonalności filtrów wg działów (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Uprawnienia – Dodanie filtra ‚wg siebie samego’ (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Uprawnienia – Dodanie filtra ‘wg typów zasobów’ (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie agregacji zdarzeń w automatyzacji dla reguł modyfikacji zgłoszenia (Automatyzacja, Helpdesk). [Server]
 • Dodanie możliwości eksportu / importu szablonu powiadomienia z pliku (All). [Master, Server]
 • Dodanie podstawowych animacji (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie reguły automatyzacji dla rozmiaru cache serwera (Automatyzacja). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości uwzględnienia w notyfikacji e-email załączników dodanych do komentarza (Helpdesk). [Server, Master]
 • Aktualizacja wersji instalatorów serwerów baz danych (All). [Server]
 • Kompatybilność Statlook z Windows Server 2022 (All). [Agent, Master, Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ids contain invalid SLA ids (0)’ (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe dane na widgecie ‚Monitorowanie WWW’ (Start, Weblook, Użytkownicy). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przycisk ‚Odśwież’ w raportach nie odświeża pełnych danych, a jedynie stan ostatniego pobrania danych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie historii zmian dodawania załącznika do komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po zapisie licencji w historii widoczny wpis „język licencji ustawiony na (nieznany)” (Licencje). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W opcjach wydruku raportu bizlook uwzględnione są niewidoczne kolumny (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie wszystkie wklejone adresy są klikalne w edytorze opisu / komentarza zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Niedziałający informator z danymi w tooltipie podczas dodawania nowego zgłoszenia z poziomu karty zasobu lub użytkownika (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowa etykieta kolumny w opcjach wydruku (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Błędne oznaczenie archiwalnych relacji użytkownik – zasób (Użytkownicy, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość przypisania do licencji zasobów, których typ nie pozwala na utworzenie takiej relacji (Licencje, Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe działanie zapisu filtrów raportów (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Przy URL zawierającym nieprawidłowe id -otwierana zostaje nowa karta użytkownika (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: W raporcie komputery, zasoby nie wyświetla się adresy MAC (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Widżety kategorii po odznaczeniu nie mogą być ponownie użyte (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie działa sortowanie w kolumnie Identyfikator w raporcie Dzienniki Systemu Windows (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Indeks i długość muszą mieścić się w granicach elementu Lista’, który mógł wystąpić w raporcie ‚Używane aplikacje’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Powielone ustawienia w umgProperty oraz naruszenie indexu: IX_umgProperty (All).[Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Możliwość zmiany zgłoszenia pomimo braku uprawnień edycji w profilu zgłaszającego (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Modyfikacja jednego szablonu komentarza powoduje modyfikację wszystkich (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚ids contain invalid inventory ids’, który może wystąpić podczas sprawdzania zadań serwera (All). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak zadokowanych przycisków w formach zarządzania wartościami słownikowymi (All).[Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Exception while reading from stream’ w obsłudze metody UmgAgent.GetAssociatedInventoryId(DbEngine engine) (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Uwzględnienie w DW wiadomości email importowanej w helpdesku powoduje zmianę ostatnio modyfikującego dla użytkownika (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Akcja „Wyślij email (szablon)” nie wysyła powiadomienia email, jeżeli adres odbiorcy został wpisany ręcznie (Automatyzacja). [All]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe formatowanie czasu w raportach monitoringu (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nie działają filtry szczegółowe komputerów i zasobów (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości komentowania przerw w sesji. (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usuniecie przyczyny problemu: Brak działu użytkownika w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Importowana odpowiedź na powiadomienie email tworzy nowe zgłoszenie, a nie komentarz (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Po zalogowaniu brak breadcrumb (All).[StatlookWeb]
 • Usunąć przyczynę problemu: Sprawdzanie dostępu do działów jest wykonywane, nawet jeżeli użytkownik nie jest rozwiązującym w helpdesk (Helpdesk). [Server]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły