Lista zmian 4.5.0

Informacja

Aktualizacja: 28-03-2010

Nowości 4.5.0

 • Dodano informacje o ostatnio zalogowanych osobach dla komputerów w drzewku wyposażenia.[Master]
 • Dodano informacje o komputerach, na których ostatnio byli zalogowani użytkownicy. [Master]
 • Dodano możliwość wyszukiwania danych w tabelach raportów. [Master]
 • Dodano możliwość wysłania pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysłania komunikatu z informacją o rozpoczęciu podglądu pulpitu. [Master, Agent]
 • Dodano możliwość użycia makrodefinicji w celu spersonalizowania nazw elementów w drzewku wyposażenia. [Master]
 • Zintegrowano funkcjonalność modułu Wyposażenie i Helpdesk. [Master]
 • Dodano obsługę wielu monitorów dla podglądu pulpitu w module Helpdesk. [Master, Agent]
 • Dodano możliwość wyłączenie automatycznej autoryzacji agenta. [Master]
 • Dodano możliwość zapisywania wybranych podsieci i domen w kreatorze wyposażenia. [Master]
 • Dodano licznik zaznaczonych elementów na drzewkach Audyt/Skan oraz Oprogramowanie/Zainstalowane.[Master]
 • Dodano możliwość określenia hostów (HttpHost, NetTcpHost) w programie konfiguracyjnym serwera.[Server]
 • Dodano możliwość wyboru sposobu identyfikacji plików. Możliwe jest zdefiniowanie cyklicznej identyfikacji, automatycznej identyfikacji oraz identyfikacji po każdorazowym zapisaniu wyników skanowania do bazy danych. [Master, Server]
 • Dodano możliwość przesłania kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie dzięki czemu istnieje możliwość zdalnego zalogowania. [Master, Agent]
 • Dodano monitorowanie wydruków na drukarkach sieciowych.[Agent]
 • Dodano odczyt kluczy produktu Microsoft Office 2010.[Agent]
 • Dodano możliwość zmiany stawki podatku VAT. [Master, Server]
 • Dodano możliwość kopiowania danych z tabel. [Master]
 • Dodano możliwość wykonywania skanowania oprogramowania oraz wyposażenia bezpośrednio z zakładki Start. [Master]
 • Do podglądu zdarzeń dodano informacje o edycji, dodaniu lub usunięciu zadania skanowania z harmonogramu. [Master]
 • Dodano przycisk odświeżający na zakładkach Ogólne, Zdarzenia oraz Monitorowanie sprzętu. [Master]
 • Dodano podpowiedzi dla przycisków nawigacyjnych oraz zlecania skanu na zakładce Start. [Master]
 • Dodano informacje o liczbie zaznaczonych elementów w drzewie wyposażenia oraz pracowników. [Master]
 • Dodano możliwość grupowego włączania lub wyłączania komponentów agenta. [Master, Server, Agent]
 • Zmieniono domyślny format wydruku z Letter na A4. [Master]
 • Zmieniono sposób wyszukiwania osoby w oknie wyboru głównego użytkownika dla wyposażenia. Obecnie jest możliwość wybierania według nazwiska lub według imienia. [Master]
 • Dodano możliwość importu wyników skanowania w tle (asynchronicznie). [Master, Server]
 • Zmodyfikowano odświeżanie raportów modułu statlook™ po zmianie ustawień. Obecnie raport nie jest automatycznie odświeżany po zmianie ustawień. W celu odświeżenia należy kliknąć odpowiedni przycisk. [Master]
 • Dodano możliwość przerwania generowania raportów. [Master]
 • Dodano możliwość ukrycia informacji o zainstalowanych poprawkach w zbiorczym raporcie audytu.[Master]
 • Dodano okresowe wywoływanie automatycznej autoryzacji Agentów. [Master]
 • Dodano powiadomienie o zdublowanym kodzie paskowym dla elementu wyposażenia. [Master]
 • Dodano możliwość usunięcia wyników skanowania sprzętu i oprogramowania bezpośrednio z listy wyników. [Master]
 • W powiadomieniu o wyłączonym agencie dodano informację o liczbie dni bez kontaktu Agenta. [Master, Server]
 • Dodano obsługę klawiszy Insert oraz Delete w drzewach wyposażenia i pracowników. [Master]
 • Zakładka Start zawiera podstawowe raporty (najczęściej używane aplikacje, najczęściej odwiedzane witryny internetowe, najaktywniejsi pracownicy, najmniej aktywni pracownicy) oraz informacje (wiadomości od A plus C Systems, użycie licencji, wykorzystanie agentów, audyt, wyposażenie). [Master]
 • Wszystkie wykonywalne komponenty systemu uplook™ są podpisane certyfikatem VeriSign® Code Signing Certificate. [Master, Server, Agent]
 • Sterowniki systemowe uplook system monitor™ oraz modułu datalook™ są podpisane certyfikatem VeriSign® Code Signing Certificate i mogą pracować w 64-bitowych systemach operacyjnych Microsoft Windows™.[Agent]

Modyfikacje 4.5.0

 • Naciśnięcie klawisza Esc w polu wyszukiwania czyści filtr i zwraca sterowanie do drzewka wyposażenia.[Master]
 • Wyłączenie z domyślnego skanowania plików dll. Dodanie makrodefinicji określającej folder Windows do folderów wykluczonych ze skanowania. [Master, Server]
 • Aktualizacja sterownika bazy danych PostgreSql.[Server]
 • Zoptymalizowano proces tworzenia raportu szczegółów sprzętu. [Master]
 • Zmodyfikowano okno dialogowe klasyfikacji programów. [Master]
 • Zmodyfikowano okno dialogowe klasyfikacji stron internetowych.[Master]
 • Nie jest wymuszane uruchamianie Mastera jako administrator. [Master]
 • Autoryzacja agentów. Informacja o osiągnięciu maksymalnej liczby agentów wyświetlana jest także podczas automatycznej autoryzacji. [Master]
 • Import wyników skanowania oprogramowania. Przycisk Wybierz otwiera okno wyboru lokalizacji plików wynikowych ze wstępnie ustawionym folderem. [Master]Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj