Lista zmian dla wersji 14.1.4

 

  1. Informacja

   Aktualizacja do wersji 14.1.4 została wydana dnia 17.09.2020

 

Modyfikacje

   • Optymalizacja generowania raportu listy zasobów (Zasoby). [Master]
   • Optymalizacji mapowania wyników zapytania SQL do kolekcji obiektów (All). [Server]
   • Zmiana protokołu połączeń (DirectPC2.0). [Master]
   • Blokowanie aktualizacji bazy danych w razie braku aktywnego rozszerzenia uuid-ossp w postgres. [Server]
   • Blokowanie startu serwera, w przypadku istotnego błędu aktualizacji schematu bazy danych. [Server]

 

Poprawki

   • Usunięcie problemu: Zmieniające się godziny podczas planowania nieobecności godzinowej (Użytkownicy). [StatlookWeb]
   • Usunięcie problemu: Brak możliwości połączenia z serwerem, po wykonaniu kopii bezpieczeństwa z harmonogramu. [Server]
   • Usunięcie problemu: Brak usługi ‚statlook Server’ po wykonaniu aktualizacji systemu. [Server]
   • Usunięcie problemu: Nie działa prawidłowo sortowanie, jeżeli aktywne jest grupowanie kolumn (Helpdesk). [Master]
   • Usunięcie problemu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’ w TileViewDrawButtonHelper (Helpdesk). [Master]
   • Usunięcie problemu: Error converting value – Datetime (Helpdesk). [StatlookWeb]
   • Usunięcie problemu: Couldn’t copy attachments from [invItemAttachment] – Niedozwolone znaki w ścieżce (All). [Server]
   • Usunięcie problemu: Po archiwizacji użytkownika, administrator nie może zobaczyć ani usunąć jego załączników (All). [Server]
   • Usunięcie problemu: Nieprawidłowe formatowanie komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły