Lista zmian dla wersji 17.0.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 17  opublikowano 24.02.2023.

 

Nowości

 

 • Dodanie modułu Powerlook (Powerlook). [Master, Server, Agent StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości włączanie / wyłączenie komputerów – jednorazowe lub w harmonogramie (Powerlook). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Rozwój filtrów dla praw do obiektów (np. wg jednostek organizacyjnych, twórcy, bezpośrednio wybranych obiektów) (All). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości grupowania danych po komputerze w raportach aktywności użytkowników (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości tworzenia szablonów powiadomień e-mail (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu Azure AD (Użytkownicy). [Server, Master, Agent, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość utworzenia zbiorczego podsumowania z wybranych dowolnych widżetów (Wallboard). [StatlookWeb]

 

Zmiany

 

 • Skaner widoku organizacyjnego – Dodanie możliwości skanowania sieciowego przez wybranych agentów (Komputery). [Master, Server, Agent]
 • Dodanie podstawowych statystyk dla komputerów i zasobów (Komputery, Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie prawa do użytkowników: ‘Zarządzanie kontem statlook’ (All). [Master, Server]
 • Dodanie praw do raportów dla modułu zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie nowych opcji dla grup odbiorców powiadomień (Automatyzacja, Helpdesk, Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Raportowanie cykliczne – Dodanie raportu: ‚Systemy operacyjne’ (Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości export do pliku raportów tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie odczytu DisplayVersion dla systemu operacyjnego (Oprogramowanie). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja tooltip z informacjami o użytkowniku w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie widżetu: ‚Rozdzielczości monitorów’ (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Trend aktywności – Dodanie możliwości grupowania po użytkowniku, komputerze oraz uwzględnienie nieobecności (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie możliwość eksportu wykresów do pliku png oraz csv (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie sortowania po dacie utworzenia wyników skanowania przed wysłaniem na serwer (Komputery, Oprogramowanie). [Agent]
 • Dodanie slidera do przeglądania załączników (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie statystyk: ‚Najpopularniejsze strony www’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Najczęściej używane aplikacje’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie sposobu wyświetlania użytkowników – dodanie awatara oraz akcji otwarcia karty użytkownika (All). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie opisów tagów w podpowiedziach (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości podgląd ostatniego komentarza zgłoszenia w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Wprowadzenie limitu zliczania kliknięć myszy dla tego samego położenia wskaźnika myszy (Użytkownicy). [Agent]
 • Dodanie w ustawieniach widoku ‚Zalogowani użytkownicy’ / ‚Logged on users’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie konieczności dwukrotnego wprowadzenia poprzedniego hasła podczas jego zmiany (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Konta Windows’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości podgląd ostatniego komentarza zgłoszenia w raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master, Server]
 • Usunięcie opcji wymuszania dodania komentarza ‚ChangesetCommentsPolicy’ (Helpdesk). [Master]
 • Brak komunikatu o niekompatybilnej wersji serwera, podczas ręcznej zmianie ustawień połączenia (All). [Agent, Server]
 • Rozwój ustawień zarządzania działami. (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości filtrowania po użytkownikach w raporcie ewidencja czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie kolumny ‚Role’ do raportu ogólnego (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość grupowego dodawania komentarzy dla zaznaczonych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień automatycznej konserwacji bazy danych (All). [StatlookWeb]
 • Rozdzielenie danych w kolumnie ‚Uprawnienia’ w raporcie ‚Dostępy’ (Rodo). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie nazwy i oceny kategorii w formie listy hostów (Weblook). [Master]
 • Dodanie widżetów: ‚Komputery wg typu’, ‚Komputery wg firm’, ‚Komputery wg działów’ (Start, Komputery). [Master, Server]
 • Usunięcie filtra zakresu czasu w raporcie listy KB (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Dodanie importu z AD atrybutu preferredLanguage (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie opcji utworzenia kopii artykułu bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie domyślnego sortowania wyników globalnego wyszukiwania po czasie aktualizacji (All). [Master, StatlookWeb]
 • Wprowadzenie preferowanego/ domyślnego języka dla użytkownika (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie do raportu ‚Lista użytkowników’ kolumny ‚Preferowany język’ (Użytkownicy). [Server, Master, StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI dla opcji szybkiego dodawania obiektów (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja menu nawigacji w zakresie pozycji Zwiń / Rozwiń (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji opisu dodanego czasu pracy dla zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość wyboru formatu daty dla atrybutów dodatkowych typu DataCzas (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie widoku grida dla raportu nieobecności (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wyboru ikony dla aliasu aplikacji (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie modułu ‚Komputery’ (Komputery). [StatlookWeb]
 • Dodanie widgetu: ‚Komputery wg typu’ (Start, Komputery). [Master, Server]
 • Dodanie do widgetu ‚Trendy zgłoszeń’ przełącznika ‚Data utworzenia / Data zgłoszenia’ oraz opcji eksportu wykresu (Helpdesk).[StatlookWeb]
 • Ukrycie użytkowników zarchiwizowanych w oknie wyboru powiązanych ze zgłoszeniem użytkowników (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ograniczenie liczby podpowiedzi w wyszukiwaniu podczas wprowadzania tematu zgłoszenia z 5 do 3 pozycji (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Przywrócenie polecenia ‚Personalizacja pakietu instalacyjnego agenta’ (All). [Master]
 • Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia (Statlook Security Key) przed nieautoryzowanym dostępem do serwera Statlook (All). [Master, Server, Agent]
 • Poprawa algorytmu dla globalnego wyszukiwania (All). [Server]
 • Wyróżnienie pola wyszukiwania w gridzie, w momencie, kiedy jest wprowadzony tekst do wyszukiwania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji daty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja sposobu wprowadzania wartości dla ewidencji czasu pracy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Optymalizacja zapisu / aktualizacji zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Ujednolicenie stylowania wersji roboczej komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości sumowanie danych w raportach tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja układu podglądu artykułów KB (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień języków domyślnych (All). [StatlookWeb]
 • Poprawa sortowanie danych w widżecie ‚Wiek komputerów (BIOS)’ (Komputery). [Master]
 • Dodanie kolumny ‚Preferowany język’ do raportu listy użytkowników (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości przełączenia danych w kolumnie ‚Dział’ na ‚Firma i dział’ – dotyczy raportów ogólnych (Komputery, Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany preferowanego języka użytkownika (Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Optymalizacja układu widoku karty edycyjnej obiektu w trybie rozwiniętym (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji o wybranych elementach do usunięcia w manualnej konserwacji bazy danych (All). [Master]
 • Dodanie możliwości akceptacji przerw dla konta menadżera \ nadzorcy (Użytkownicy). [Server]
 • Suffix adresu WBL przyjmuje wyłącznie znaki dozwolone (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji ‚Pokaż wszystkie’ dla powiązanych zgłoszeń w karcie użytkownika (Użytkownicy, Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości grupowej zmiany lokalizacji użytkownika oraz dostosowanie widoku menu ‘Zmień’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie nowego formatu czasu: ‚Zaokrąglony do godzin i minut’ (All). [Master]
 • Modyfikacja formatowania danych w kolumnie ‚Czas trwania’ w raporcie ewidencji czasu – Formatowanie i suma w oparciu o godziny i minuty (Helpdesk). [Master]
 • Poprawa responsywności widoku kafelkowego dla artykułów bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Poprawa responsywność dla układu widgetów (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości edycji wartości dla priorytetów, ważności (Helpdesk). [Master]
 • Dodać możliwość zbiorczej Akceptacji / Odrzucenia i usuwania nieobecności z poziomu raportu nieobecności dla widoku ‚Lista’ (Użytkownicy). [Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja progu wyzwolenia predefiniowanej reguły reagującej na niską liczbę wolnych licencji Agenta (Automatyzacja). [Server]
 • Dodanie możliwości wyszukiwania atrybutów podczas edycji widoku raportu (All). [Master]
 • Scalenie narzędzi dla modułu Komputery i DirectPC (Komputery, DirectPC). [Master]
 • Dodanie możliwości odrzucenia nieobecności, jeżeli zastępujący jest nieobecny (Użytkownicy). [Server]
 • Zmiany w karcie zasobów dla grupy danych sieciowych (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI dla toasts notification (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wydruku oraz zapisania do pliku szczegółów pakietów (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Dodanie szablonu administracyjnego (ADM) pozwalającego na zablokowanie Nadzorcy Agenta (All). [Agent]
 • Dodanie polecenia ‚Otwórz w nowej karcie’ dla ostatnio oglądanych zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wprowadzenia ewidencji czasu pracy w szybkim dodawaniu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Umożliwienie zapisu zgłoszenia, jeżeli źródłowa wiadomość e-mail nie posiada tematu (Helpdesk). [Server]
 • Ewidencja czasu – Dodanie sumowania czasu oraz wprowadzenie filtrowania po użytkowniku (Helpdesk). [Master]
 • Zmiana czasów nieaktywności w formularzu dodawania zgłoszeń (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Dodanie odczytu wszystkich kart graficznych komputera – nie tylko jednej karty (Komputer).[Master, Server]
 • Dodanie możliwość obsługi wielu kart graficznych w karcie zasobu/komputera (Komputery, Zasoby). [StatlookWeb]
 • Dodanie do harmonogramu wykonywania zadania ustawienia: ‚Pomijaj zadania zaległe’ (Scriptlook). [Master, Server]
 • Dodanie odczytu natywnej rozdzielczości dla monitorów dla funkcji automatycznego tworzenia monitorów (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Dodanie ograniczenia maksymalnego rozmiaru ikon przypisanych do wartości słownikowych (All). [Master]
 • Dodanie ograniczenia maksymalnego rozmiaru (5 MB) dla obrazka awatara użytkownika. (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie ustawień maksymalnego rozmiaru załącznika (Helpdesk). [Master, Server]
 • Raportowanie cykliczne – Uwzględnienie zarchiwizowanych obiektów w filtrze raportu ‚Zarchiwizowane zasoby’ (All). [Master]
 • Jeżeli użytkownik jest zarchiwizowany, to nie jest uwzględniany w liście rozwiązujących (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Powiadomienia e-mail: Zdefiniowanie nowych grupy odbiorców: rozwiązujący, zgłaszający, subskrybenci (Automatyzacja, Helpdesk). [Master, Server]
 • Rozdzielenie właściwości ‚Dane sprzętowe’ dla typu zasobów na osobne ustawienia (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Poprawa formatowania wartości logicznych w raporcie ‚Ogólne’ (Licencje). [Master]
 • Usunięcie powiadomienia e-mail wysyłanego po dodaniu wpisu KB (Helpdesk). [Server]
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – Dodanie zabezpieczenia przed atakami typu ‚PathTraversal’ (All). [Server]
 • Dodanie limitu rozwiązujących w module Helpdesk (Helpdesk). [Server, Master]
 • Aplikacja statlook Master oraz statlook Server tylko w wersji x64 (All). [Master, Server]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji v22.1.6 (All). [Master, Server, StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięto przyczynę problemu: W widżecie „Trendy zgłoszeń” zliczane są wpisy KB oraz wnioski Rodo (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak odświeżenia raportu po zmianie grupowej wybranych właściwości licencji, np. ‚Firma i dział’ (Licencje). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Import zasobów – wyjątki przy tworzeniu nowych statusów, dopasowanie rozróżnia wielkość liter (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Dolny filtr statusu nie działa przy zbyt szybkim wybraniu wielu statusów (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Rozbieżności w danych z monitoringu stron WWW (Użytkownicy). [Agent, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Raport ‚Czasy SLA’ nie wyświetla informacji o zgłoszeniach, na które nikt nie zareagował i których nikt nie rozwiązał (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: w raporcie ‚Czasy SLA’ zapisywane pozycję realizacji dla osoby, która zarchiwizowała zgłoszenia, a nie je rozwiązała (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Wielokrotnie modyfikowany czas reakcji na zgłoszenie (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Rozwiązujący widzi komentarze prywatne i robocze zgłaszającego (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚MailReader’, jako konto systemowe zamiast ‚Import wiadomości email’ w Dzienniku operacji (Ustawienia). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Raport czynności przetwarzania i Zbiory danych nie zostaje odświeżony po edycji elementu (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak inkrementacji liczby wyświetleń artykułów bazy wiedzy (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Cannot insert duplicate key row in object dbo.usmSessionBreak with unique index IX_usmSessionBreak_LTime’ (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak uwzględnienia praw do obiektów w raportach cyklicznych (All). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Kontrolka wyboru typu zasobów nie wyświetla typów w strukturze drzewiastej (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Automatyczna ewidencja czasu pracy (< 60 sek) po rozwiązaniu, zawieszeniu lub archiwizacji zgłoszenia jest zapisywana, jako 0 min (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Sekwencja nie zawiera elementów’, który może wystąpić podczas importu zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Historia zgłoszenia nie obejmuje dodania komentarza bez tekstu (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak reakcji na zatrzymanie aktywnego timetrackingu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości zaznaczenia wszystkich kategorii w danym języku (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Zapis zgłoszenia, które ma aktywny timetracking i jest archiwizowane powoduje wyjątek (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak tooltipów dla widget’ów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Wyniki globalnego wyszukiwania – Brak danych w kolumnie Data utworzenia i Data modyfikacji dla załączników (Załączniki). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Kategoria danych wrażliwych dodana w ustawieniach, nie jest oznaczana jako wrażliwa i nie można jej wybrać w odpowiednim polu formularza. (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Error converting value inventory to type System.Int32’ (Automatyzacja). [StatlookWeb, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak odwzorowanie wartości ‚Przypięte’ w karcie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Podłączenie pendrive do komputera powoduje zmianę rozmiaru dysku HDD (Komputery, Zasoby). [Server, Agent]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości wyboru atrybutów dodatkowych typu ‚dataczas’ oraz typu ‚liczba rzeczywista’ w importerze zasobów z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Automatyczne przeładowanie wyników wyszukiwania globalnego bez potwierdzenia operacji (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Wyjątek z konfliktem nieobecności nie jest generowany, jeżeli obecność jest odrzucana (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Brak danych w widgecie ‚Wnioski o nieobecność’ dla widoku ‚Do akceptacji’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Różnice w nazwach kolumn szablonów i raportów Ogólnych (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nieprawidłowy użytkownik w raporcie ‘Dziennik systemu Windows’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Automatyczne przeładowanie wyników globalnego wyszukiwania bez potwierdzenia operacji (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Możliwość wprowadzenia dwóch zmian zakończenia automatycznej ewidencji czasu pracy (Helpdesk). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Edycja aktywnego auto-timetrackingu zgłoszenia powoduje zatrzymanie naliczania czasu oraz wyzerowanie już zliczonego (Helpdesk). [Master, StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Limity znaków pól zgłoszenia nie zawsze był uwzględniany (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Error converting value (null) to type System.Int32’, który mógł wystąpić podczas edycji wartości słownikowych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’, który może wystąpić w raporcie ‚Rozliczenie czasu pracy’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Ograniczenia dostępu do agentów dla użytkowników z grupy ‚Pracownik’ (All). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nieprawidłowe wykrywanie karty graficzne komputera (Komputery). [Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości ustawienia rozdzielczości dla monitora (Zasoby).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Możliwe powielenie użytkowników, podczas importowania danych z pliku tekstowego (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nie działa kopiowanie obrazów z opisu zgłoszenia w trybie podglądu, w formie komentarzy (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak części opisu zgłoszenia utworzonego na podstawie importowanego e-maila (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Możliwy brak dostępu do szyfrowanego dysku zewnętrznego (Datalook). [Agent]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nieprawidłowo wybrany użytkownik zgłaszający dla zgłoszenia tworzonego z poziomu karty użytkownika (Użytkownicy, Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Jeżeli użytkownik jest zarchiwizowany, to w globalnym wyszukiwaniu brak danych w kolumnie: utworzony przez / modyfikowany przez (All). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Usunięcie przypisanej umowy SLA powoduje pojawienie się komunikatu: Nie można zmodyfikować archiwalnego zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Zerowanie kwot w zakładce Finansowe w module Licencje (Licencje). [Master]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Brak rozwiązujących na liście wyboru w karcie zgłoszenia dla zgłaszającego bez przypisanego działu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyn błędu: Przypisanie powiązanej osoby do zgłoszenia przenosi do karty użytkownika (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Nie działa kopiowanie obrazów z opisu zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyn błędu: W raporcie ‚Użycie programów’ nazwa komputera zastąpiona jest typem licencji (Komputery, Oprogramowanie). [Master, Server]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak możliwości importu tekstu z wieloma liniami (Zasoby, Licencje, Zgłoszenia). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak ikon w widoku ‚Zarządzanie skanami’ (Komputery, Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Importer zasobów CSV nie pozwala na import wszystkich kolumn, które pozwala eksportować moduł (Zasoby). [Master]
 • Usunięto przyczynę problemu: Brak reakcji na dodanie załącznika do komentarza – brak progresu operacji zapisywania załącznika (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięto przyczynę problemu: Ustawienia protokołów są usuwane / nadpisywane o opcjach globalnych (Zasoby). [Master, Server]

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły