Lista zmian dla wersji 14.2.8

Informacja

Aktualizacja do wersji 14.2.8 została wydana dnia 27.01.2021

 

 

Modyfikacje

 • Dodanie sekcji ‘Powiązani użytkownicy’ w karcie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości powiększania pola opis zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • W kontrolkach wyboru brak focusa w polu wyszukiwania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości skopiowania linku do zgłoszenia z poziomu raportu oraz karty zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Poprawa formatowania komentarzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Poprawa obsługi reakcji na skróty @ i # w karcie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Uwzględnienie znaku # dla zgłoszenia w globalnym wyszukiwaniu (Helpdesk). [Server]
 • Menadżerowie uzyskują uprawnienia edycji firm (All). [Server]
 • Poprawa działania edytora opisu zgłoszenia / komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak widoczności zakładki ‘Licencje’ w formularzu edycyjnym zasobu oraz użytkownika (Zasoby, Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‘Indeks był spoza zakresu. Musi mieć wartość nieujemną i mniejszą niż rozmiar kolekcji. Nazwa parametru: index lub Nazwa parametru: chunkLength’ (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak reakcji na przycisk ‘Otwórz’ licencje w formularzu edycyjnym zasobu (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak nazwy zestawu w raporcie listy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe dane: główny użytkownik, osoba odpowiedzialna w raporcie listy zasobów (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Niewidoczne przyciski Zapisz i zamknij / Zapisz / Anuluj przy długim temacie zgłoszenia (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak wszystkich kategorii zgłoszeń w regułach automatyzacji (Automatyzacja). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieaktywny przycisk usuwający relację użytkownika z zasobem (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieaktualne dane w notyfikacji email przy grupowej zmianie zgłoszeń (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Pomimo wyłączenia automatycznego odświeżania zgłoszeń, widok raportu jest odświeżany (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Opóźnienie w wyświetleniu danych w panelu notyfikacji (All). [StatlookWeb]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły