Lista zmian 6.0.0

Informacja

Aktualizacja: 25-10-2011

 

Ważne Informacje

Wersja 6 systemu uplook® w znaczącym stopniu modyfikuje schemat bazy danych. Zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa aktualnej bazy danych za pomocą standardowych narzędzi administracyjnych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL. Ze względu na zakres modyfikacji systemu uplook®, niektóre dane nie zostaną uwzględnione podczas aktualizacji schematu bazy danych. Należą do nich: wyniki skanowania oprogramowania, wzorce oprogramowania, wyniki audytów oprogramowania, powiązanie licencji na oprogramowanie ze wzorcami oprogramowania. Proces aktualizacji danych podczas pierwszego uruchomienia serwera uplook® może być długotrwały. Okno aktualizacji systemu jest zamykane automatycznie po zakończeniu tego procesu. Ewentualne kliknięcie przycisku „Anuluj” nie spowoduje przerwania tego procesu. Po ponownym uruchomieniu uplook6 Master w sytuacji, gdy aktualizacja serwera nie została zakończona, zostanie wyświetlony komunikat informujący o oczekiwaniu na aktualizację serwera. 

Nowości 6.0.0

 • Nowoczesny, przejrzysty graficzny interfejs użytkownika (GUI).
 • Monitorowanie odwiedzanych stron internetowych we wszystkich przeglądarkach (wymaga włączenia uplook network filter).
 • Dodanie obsługi protokołu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację Master-Serwer oraz Agent-Serwer.
 • Integracja modułów Wyposażenie Oprogramowanie we wspólny moduł Zasoby.
 • Ujednolicenie procesu skanowania oprogramowania oraz wyposażenia.
 • Dodanie możliwości tworzenia szablonów ustawień skanowania oprogramowania.
 • Unifikacja zapisu do bazy danych wyników monitorowania systemu, skanowania oprogramowania oraz skanowania sprzętu.
 • Dodanie podglądu zadań serwera.
 • Całkowita przebudowa modułów Oprogramowanie oraz Audyt.
 • Wprowadzenie nowego formatu bazy wzorców oprogramowania.
 • Dodanie możliwości tworzenia wzorców pakietów.
 • Dodanie możliwości tworzenia wzorców systemów operacyjnych.
 • Wprowadzenie zupełnie nowego, szybkiego mechanizmu identyfikacji oprogramowania.
 • Dodanie nowego raportu informacji o Agentach systemu uplook.
 • Dodanie indywidualnych oraz zbiorczych raportów zidentyfikowanych oraz niezidentyfikowanych aplikacji oraz szczegółów plików wykonywalnych.
 • Dodanie indywidualnych oraz zbiorczych raportów zidentyfikowanych oraz niezidentyfikowanych pakietów.
 • Dodanie indywidualnych oraz zbiorczych raportów zainstalowanych systemów operacyjnych.
 • Dodanie indywidualnych oraz zbiorczych raportów plików z podziałem na typy oraz grupy.
 • Dodanie raportu posiadanych licencji na oprogramowanie.
 • Dodanie możliwości przypisania licencji na oprogramowanie do komputera.
 • Dodanie raportu użycia aplikacji.
 • Nowy, uproszczony interfejs modułu Audyt.
 • Nowy menedżer licencji na oprogramowanie.
 • Dodanie rozliczania pakietów w module Audyt.
 • Dodanie rozliczana systemów operacyjnych w module Audyt.
 • Dodanie raportu uprawnień dla modułu Datalook.

 

Modyfikacje 6.0.0

 • Zmodyfikowano raport szczegółów wyposażenia.
 • Zmodyfikowano raport zmian sprzętu.
 • Zmodyfikowano raport monitorowania zainstalowanego oprogramowania. Do typów zmian „Zainstalowano”, „Odinstalowano” dodano nowe typy „Upgrade”, „Downgrade”, „Aktualizacja”.
 • Zmodyfikowano raport nagłówków okien aplikacji.
 • Zmodyfikowano raporty powiadomień.
 • Zunifikowano wygląd raportów tabelarycznych.
 • Dodano do raportów tabelarycznych stałe kolumny.
 • Usługa serwera jest zatrzymywana na czas używania konsolowej wersji serwera uplook.
 • Przyspieszono (około 6-krotnie) proces kopiowania baz danych.
 • Dodano odczyt informacji o zainstalowanych produktach 32-bitowych w środowisku 64-bitowym.
 • Dodano odczyt kluczy produktów 32-bitowych w środowisku 64-bitowym.
 • Zoptymalizowano funkcję blokowania procesów.
 • Udoskonalono mechanizm monitorowania wydruków na drukarkach sieciowych.
 • Rezygnacja ze wsparcia dla systemów operacyjnych Microsoft Windows™ 98Microsoft Windows™ 98 SEMicrosoft Windows™ Me.

Usunięte błędy 6.0.0

 • Usunięto problem monitorowania odwiedzanych stron internetowych w przeglądarce Firefox.
 • Wyłączono zwracanie przez Agenta adresów „127.0.0.1”, „::1” (localhost).
 • Usunięto problem zapętlania ścieżki podczas skanowania plików.
 • Poprawiono moduł zarządzania pamięcią.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły