Lista zmian dla wersji 14.2.4

Informacja

Aktualizacja do wersji 14.2.4 została wydana dnia 14.01.2021

Nowości

 • Nowe UI formularzy edycyjnych głównych obiektów w statlook (All). [Master, Server]
 • Dodanie widoku kanban (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu: ‚Zarządzanie agentami’ (Zasoby). [StatlookWeb]

 

Modyfikacje

 • Dodanie automatycznego wyszukiwania artykułów KB w trakcie pisania tematu zgłoszenia (Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Nieobecności – Wyróżnienie pracowników, którzy mogą być zastępującymi na podstawie stanowiska (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Nieobecności – Zmiana uprawnień widoczności dla zastępującego (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie ustawień modułu (Rodo). [StatlookWeb]
 • Dodanie obsługi historii dostępów (Rodo). [Server, StatlookWeb]
 • Modyfikacja funkcji Wake on LAN, dodanie możliwości określenia: metody transmisji pakietu, portu, TTL, SecureON (Komputery). [Master, Server]
 • Ograniczenie liczby użytkowników prezentowanych w podglądzie struktury organizacji (Użytkownicy). [Master]
 • Zmiana sposobu aktualizacji adresów MAC przez moduł testera online (Komputery). [Server]
 • Dodanie panelu bocznego filtra dla raportów tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie do filtra reguł automatyzacji pozycji dotyczącej zmiany stanowiska użytkownika (Użytkownicy, Automatyzacja). [Master, Server]
 • Dodanie widgetu: ‚Ostatnio zarchiwizowani użytkownicy’ / ‚Ostatnio zarchiwizowane zasoby’ (Użytkownicy, Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie nowego atrybutu ‚Wersja OS’ (Komputery). [Server]
 • Protokoły sprzętu – Konfiguracja atrybutów dotyczy wszystkich typów zasobów (Zasoby). [Master]
 • Kreator wyposażenia – Nazwa zasobu jest aktualizowana wyłączenie dla urządzeń odczytanych z Active Directory (Komputery). [Master, Server]
 • Optymalizacja odczytu danych w edytorze licencji (Licencje). [Server]
 • Dodanie raportu notatek (Zasoby). [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji ukrywania aplikacji bez aktywności na raporcie ‚Używane aplikacje’ (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie widgetu: ‚Informacje o agencie’ oraz ‚Wersje agenta’ (Zasoby). [Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość podania numeru BDO firmy (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości zarządzania rodzajami stanowisk (Użytkownicy). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dla nowych obiektów wybierana jest domyślna firma (All). [Master]
 • Dodanie atrybutu DistinguishedName synchronizowanego z AD (Zasoby, Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości wyboru ikony dla typu zasobu (Zasoby). [Master]
 • Dodanie możliwości pobrania wielu załączników w raportach modułowych (Załączniki). [StatlookWeb]
 • Dodanie raportu ‚Załączniki’ (Helpdesk). [Master, Server]
 • Dodanie nowych atrybutów: ‚Województwo’ , ‚Państwo’ (Użytkownicy). [Server]
 • Prezentowanie nazwy wyświetlanej zasobu w formie podsumowania importu wyników skanów offline (Oprogramowanie).[Master, Server]
 • Dodanie możliwość tworzenia licencji z poziomu raportu kluczy produktów (Komputery, Licencje). [Master, Server]
 • Dodanie obsługi szyfrowania SSL w protokole net.tcp (All). [Agent, Master, Server]
 • Zablokowanie możliwości wyboru kategorii RODO w opcjach importu zgłoszeń dla konta pocztowego (Helpdesk, Rodo). [Master]
 • Edytor firm – Dodanie podpowiedzi dla listy państw oraz województw (All). [Master]
 • Import zasobów z pliku tekstowego – Dodanie możliwości importu: statusu, firmy i lokalizacji (Zasoby). [Master, Server]
 • Uwzględnienie w filtrze pozycji dla firmy w formie wyboru powiązanych zasobów (Zasoby). [Master, Server]
 • Optymalizacja odświeżania raportów ogólnych oraz raportu listy zasobów (All). [Master]
 • Aktualizacja devexpress’a do wersji 20.2 (All). [Master, Server, Agent]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości archiwizacji użytkownika, jeżeli jest wybrany jako rozwiązujący w zgłoszeniu archiwalnym (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe wyświetlanie panelu filtra raportów (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu, występującego podczas próby grupowej zmiany typu zasobów (Zasoby). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu, ‚The system cannot find the file specified’, który powodował braku uruchomienia statlook assistant (All). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak daty rozwiązania, po archiwizacji zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W statystyce jest prezentowana nieprawidłowa liczba zdarzeń automatyzacji (Automatyzacja). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe wyświetlanie konfiguracji dla formatowania tekstu opisu (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości skopiowania obrazka z opisu zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: niewidoczne elementy UI, np. przycisk edycji widoku raportu (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’, który występuje przy próbie grupowej zmiany atrybutów (Zasoby). [Master]’
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’, który występował przy próbie wykonania testu identyfikacji (Oprogramowanie). [Server]
 • Usuniecie przyczyny błędu: Identyczne ikony dla wszystkich typów zasobów na raporcie listy zasobów (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe sortowanie wyników wyszukiwania globalnego (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości usunięcia adresu e-mail użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ucinanie tekstu komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Błąd podczas otwierania strony’, który występował przy próbie otwarcia interfejsu webowego zasobu (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Object reference not set to an instance of an object’, który mógł wystąpić podczas zmiany ustawień protokołów sprzętu (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe sumowanie czasu sesji w raportach cyklicznych (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: po zmianie użytkownika głównego zasobu nie jest uzupełniana data DO (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nie działa sortowanie wg typu pliku (DirectPC2.0). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe sortowanie po rozmiarze w raportach plików (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kolumna ‚Umowa SLA’ zawsze widoczna na raporcie listy zgłoszeń (Helpdesk). [Master]
 • Ukrycie użytkowników zarchiwizowanych w podglądzie struktury organizacji (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kolumny Załączniki i Zasoby zawsze widoczne w raporcie ‚Użytkownicy’ (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu nieprawidłowego wyświetlania czasu powyżej 24 h w raportach cyklicznych (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Opcja ‚Domyślny układ widoku’ powodowała usunięcie kolumn z widoku (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który powodował wielokrotne wyświetlenie komunikatu ‚InvalidLoginSession’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak informacji o rozdzielczości, po wykonaniu skanowania sprzętu dla Win10 (Komputer). [Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły