Lista zmian 6.6.6

Informacja

Aktualizacja: 04-07-2012

 

Nowości 6.6.6

 • Dodano nową funkcjonalność Helpdesk służącą do rejestracji i obsługi incydentów. [Master, Server, Agent]
 • uplook® jest w pełni kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 8 Release Preview. [Master, Serwer, Agent]
 • Dodano możliwość określenia loga firmy oraz użycia go na wydrukach.[Master]
 • Dodano możliwość zdefiniowania własnej nazwy dla wybranego rodzaju protokołu.[Master]
 • Ograniczono użytkownikom nie posiadającym uprawnień administratora dostęp do opcji systemu uplook.[Master]

 

Modyfikacje 6.6.6

 • Dodano możliwość eksportu kodów kreskowych przed wykonaniem zmiany typu kodów.[Master]
 • Udostępniono blokadę napędów zewnętrznych po odłączeniu komputera od sieci LAN.[Agent]
 • Umożliwiono generowanie protokołów bez zdefiniowanych dat.[Master]
 • Ustawiono domyślną, maksymalną długość znaków dla poszczególnych typów kodów kreskowych.[Master]
 • Zadania drukowania zapisywane są w kontekście sesji użytkownika, a nie sesji monitorowania. [Master, Serwer, Agent]
 • Umożliwiono dołączanie większej liczby zdjęć do elementu licencji na oprogramowanie.[Master]

Poprawki 6.6.6

 • Poprawiono niewłaściwe zapisywanie rozdzielczości wydruku.[Serwer]
 • Usunięto problem dublowania informacji o wydrukach. [Serwer]
 • Usunięto problem występujący podczas zamykania metryki komputera powodujący zamknięcie konsoli Master. [Master]
 • Usunięto problem powodujący powielanie licencji na oprogramowanie dla baz danych, które były aktualizowane z wersji 5.x do 6.x. [Serwer]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły