Lista zmian dla wersji 15.1.4

Informacja

Aktualizacja do wersji 15.1.4 została wydana dnia 06.08.2021

 

Zmiany

 • Nazwy użytkowników importowanych z plików tekstowych są tworzone na podstawie makra (All). [Master]
 • Podczas importu z pliku tekstowego ograniczane są grupy rozwiązujących do pierwszej osoby w polu ‚Rozwiązujący’ (Helpdesk) [Master]
 • Poprawa parsowania identyfikatora zgłoszenia podczas importu danych z pliku tekstowego (Helpdesk). [Master]
 • Odrzucanie wiadomości e-mail bez identyfikatora Message-Id (Helpdesk) [Server]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny błędu: Deadlock w usm spowodowany długim czasem wykonania funkcji GetUserNameEx oraz wielokrotnym jej wywołaniem (Użytkownicy). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W podglądzie importu zgłoszeń nie zawsze wyświetlany jest log. (Helpdesk) [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‘42704: constraint fk_corusercompanyadmin_ucouser of relation corUserCompanyAdmin does not exist’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowe UI w widżecie Zastępstw (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczny błędu: Odświeżający się w nieskończoność widżet ‘Najdłuższe przerwy’ (Użytkownicy) [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‘Cannot insert duplicate key row in object dbo.sdaAppMonitor with unique index IX_sdaAppMonitor’ (Oprogramowanie). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: AddThumbnailToAttachment : ‚Illegal characters in path’ (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: [0x80131500] Error converting value {null} to type System.Int32 Path ‚usersIds[0]’ (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W trakcie importu wiadomości doszło do błędu. Object reference not set to an instance of an object (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: ‚Invalid object name ‚corImportedMail’ (Helpdesk). [Serer]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak tłumaczenia dla ogranicznika wiadomości w opcjach notyfikacji email (Helpdesk) [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły