Lista zmian dla wersji 14.1.0

Informacja

Aktualizacja do wersji 14.1.0 została wydana dnia 25.08.2020

Nowości

 • Nowy moduł załączniki. Możliwość przypisania jednego załącznika do wielu różnych obiektów (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Rozwój załączników – Link, udział, załącznik współdzielony (Załączniki, All). [Master, Server]
 • Dodanie widoku Kanban (Heldpesk). [Master]
 • Optymalizacja – Dodanie wsparcia dla nowego protokołu transmisji obrazu (DirectPC2.0). [Master, Agent]
 • Dodanie widoku dashboard’u (Automatyzacja). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości instalacji konsoli Master w kontekście użytkownika (All). [Master]

 

Modyfikacje

 • Uwzględnienie innych zbiorów danych na wydruku upoważnienia (Rodo). [Server]
 • Wyznaczenie maksymalnej liczby połączeń dla poolingu uwzględnia liczbę agentów (All). [Server]
 • Dodanie możliwości zmiany języka oraz uwzględnienie dodatkowych opcji konfiguracji w oknie logowania (All). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości odzyskania hasła (podczas logowania do konsoli). [Master, Server]
 • Poprawa obsługi domyślnej stawki VAT (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie nasłuchu na IPv6 w Direct PC Proxy (DirectPC2.0). [Agent]
 • Dodanie możliwości określenia wpływu biznesowego dla poszczególnych obiektów w systemie (Zasoby, Licencje, Helpdesk). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Generowanie miniaturek zawartości plików tekstowych dla załączników (Załączniki, All). [Server]
 • Uwzględnienie na karcie informacyjnej użytkownika zasobów dla osoby odpowiedzialnej i głównego użytkownika (Użytkownicy, Zasoby). [Master]
 • Sprawdzenie czy numer inwentarzowy jest powielony podczas zapisu zasobu (Zasoby). [Master, Server]
 • Dodanie obsługi historii dla załączników (All). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie formy wyboru adresu komputera, jeśli komputer posiada wiele adresów IP (DirectPC2.0). [Master, Server]
 • Dodanie automatycznego tworzenia użytkowników (Główny użytkownik, Osoba odpowiedzialna) podczas importu zasobów z pliku CSV (Zasoby, Użytkownicy). [Master, Server]
 • Optymalizacja pobierania danych dla raportu Komputery -> Ogólne (Komputery). [Master]
 • Usunięcie opcji pozwalającej na niezależne włączanie przekierowań ruchu HTTP -> HTTPS po włączeniu obsługi HTTPS. [StatlookWeb, Server]
 • Zmiana UI wyboru zakresu czasu w raporcie ‚Monitoring aplikacji’ (Komputery). [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych do widget’u ‚Informacje o agencie’ (Komputery). [Master, Server]
 • Poprawa UI w kontrolce subskrybentów (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Aktywacja nawigacji (breadcrumb) – Dodanie linkowania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie obsługi protokołu IMAP dla kont pocztowych (All). [Master, Server]
 • Zmiana UI widoku ustawień (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie opcji wyłączającej zbieranie danych dla procesów oraz sesji, które nie są interaktywne (Użytkownicy). [Agent, Server, Master]
 • Widgety – Poprawa wyświetlania legendy dla wykresów kołowych (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości personalizacji statusów zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wyszukiwania w ustawieniach systemu (All). [Master]
 • Dodanie informacji o powiązanych użytkownikach w karcie zasobu (Zasoby, Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości zmian umowy SLA dla grupy zgłoszeń (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Modyfikacja UI akcji komentowania przerw w raporcie ‚Przerwy sesji’ (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Zmiana styli grida (All). [StatlookWeb]
 • Zmiana edytora html. Dodanie możliwości tworzenia i edycji tabel (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie informacji o wersji protokołu SSL / TLS dla połączenia szyfrowanego(All). [Master]
 • Poprawa obsługi katalogów danych dla agenta (All). [Agent]
 • Dodanie możliwość maksymalizacji edytorów – analogicznie, jak w helpdesk (Komputery, Zasoby, Użytkownicy, Licencje). [Master]
 • Dodanie obsługi reguł dla użytkowników (Automatyzacja, Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Zmian UI dla szybkiego dodawania (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości wydruku i eksportu dla pozycji wartości słownikowych (All). [Master]
 • Dodanie możliwości określenia opisów dla wartości słownikowych (All). [Master]
 • Dodanie możliwości wyszukiwania w kontrolkach wyboru działów i lokalizacji (All). [Master]
 • Dodanie możliwości wprowadzenia opisu dla pozycji wartości słownikowych, np. statusów zasobów (All). [Master]
 • Dodanie możliwości tworzenia własnych typów gwarancji zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatookWeb]
 • Stan rozwinięcia wierszy grupowania na liście zgłoszeń jest odtwarzany po odświeżeniu raportu (Helpdesk). [Master]
 • Domyślny, minimalny czas nieaktywności aplikacji wynosi 4 min (Użytkownicy). [Server]
 • Dodanie możliwości konfiguracji ustawień zapisu danych z monitoringu (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Optymalizacja pobierania danych dla widgetów z informacjami o pracownikach z najmniejszą i największą aktywnością (Pracownicy). [Master, Server]
 • Dodanie możliwości wyszukiwania ustawień w opcjach programu (All). [Master]
 • Zmiana UI dla wyboru raportów (All). [Master]

 

Poprawki

 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości archiwizacji zbioru danych / czynności przetwarzania (Rodo). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu, który powodował opóźnienia w reakcji na zmianę zaznaczenia pozycji w formie zarządzania działami (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu:’Error while ordering issue sla times recalculation after transaction finish in issues history postupdate’ (Helpdesk). [Server]
 • Usuniecie przyczyny problemu, który powodował brak możliwości wyłączenia wybranej funkcji modułu dla kont administracyjnych (All). [StatlookWeb]
 • Ususnięcie przyczyny problemu: ‚Nieprawidłowe dojście (0x00000006)’ (DirectPC2.0). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Serialized data is too long. przy połączeniu z rozdzielczością 4k (DirectPC2.0). [Master, Agent]
 • Brak hiperłącza w kolumnie ServiceTag dla urządzeń dell (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚The added or subtracted value results in an un-representable DateTime. Parameter name: value’ (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Wybrany typ gwarancji zasobu mógł zostać usunięty podczas zapisu (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu nieprawidłowego wyświetlania danych w kontrolkach czasu dla funkcji timetrackingu (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu:  LoadAgentRulesData(Int64 rulesHash), ‚Object reference not set to an instance of an object.’ (All). [Server]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Nieprawidłowe filtrowanie danych dla opcji planowania skanowania (Audyt). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Brak możliwości ustawienia szablonu skanowania wzorcowego, jako szablonu domyślnego (Oprogramowanie). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚None of the discovered or specified addresses match the socket address family.’ (DirectPC2.0). [Master]
 • Usunięcie problemu w obsłudzę formularza zmiany hasła (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny problemu: Powielone pozycję w kontrolkach wyboru (np. model), po kliknięciu przycisku ‚Zapisz’ w edytorze zasobów (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny problemu: ‚Maximum number of hyperlinks per worksheet is 65530’, który mógł wystąpić podczas eksportu raportu odwiedzanych WWW do pliku xls/xlsx(Pracownicy). [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

1 Comment

 1. Piotr

  Dzień dobrym, kiedy wersja będzie do pobrania? Dzisiaj 27.07 w programie w module aktualizacji pojawia się wersja 14.0.12, jako najbardziej aktualna.