Lista zmian 8.3.0

Informacja

Aktualizacja: 01-09-2014

Nowości 8.3.0

 • Wersja angielska (en-US) interfejsu użytkownika [Master, Server, Agent].
 • Narzędzie kopii bezpieczeństwa – Dodano możliwość uruchomienia aplikacji w trybie wsadowym.
 • Dodano funkcjonalności porównywania wyników skanowania sprzętu (Komputery). [Master, Server]
 • Dodano możliwości wykluczania\usuwania przeskanowanych plików (Komputery). [Master]
 • Edytor wzorca aplikacji – Dodano możliwości generowania wzorca aplikacji dla uogólnionych wersji pliku (Audyt). [Master]
 • Umożliwienie wykluczania\uwzględniania „odcisków plików” z poziomu raportu Niezidentyfikowane aplikacje (Audyt). [Master, Server]
 • Edytor incydentu – Dodano informacji o liczbie załączników przypisanych do incydentu oraz liczbie zmian incydentu.
 • Dodano kolumny z liczbą porządkową do raportów tabelarycznych. [Master]
 • Dodano możliwości zawijania wierszy w raporcie ‚Nagłówki okien’ (Pracownicy). [Master]
 • Raport ‚Nagłówki okien’ – Umożliwiono grupowanie danych według grup aplikacji (Pracownicy). [Master]
 • Dodano możliwości utworzenia wielu powiązań użytkowników z danym wyposażeniem (Komputery). [Master]
 • Dodano możliwości utworzenia wielu powiązań wyposażenia z danym użytkownikiem (Pracownicy). [Master]
 • Lista incydentów – Dodano przełącznika aktywującego widok incydentów powiązanych z zalogowanym użytkownikiem (Helpdesk). [Master]
 • Lista incydentów – Wyróżnienie nieprzeczytanych incydentów oraz ostatnio modyfikowanych (Helpdesk). [Master]
 • Dodano możliwości drukowania\exportu raportów Zidentyfikowane\Niezidentyfikowane aplikacje (Komputery). [Master]
 • Uwzględnienie na metryce komputera informacji o Dziale, Lokalizacji, MAC adresie karty sieciowej (Audyt). [Master]
 • Dodano obsługi identyfikatora COA w module Zasobów (Zasoby). [Master]
 • Raport Aktywności pracowników – Dodano możliwość odznaczania pracowników (Legenda wykresu). [Master]

Modyfikacje 8.3.0

 • Modyfikacja raportu Zidentyfikowane aplikacje – Raport generowany jest z uwzględnieniem Komputera (Komputery). [Master]
 • Optymalizacja generowania raportu Zidentyfikowanych aplikacji (Komputery). [Master]
 • Optymalizacja działania modułu Uplook Network Filter. [Agent]
 • Dodano sortowanie do raportów Najczęściej używane aplikację\Najpopularniejsze strony WWW. [Master]
 • Raport Aktywności pracowników – Poprawa obsługi dynamicznej skali wykresu. [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla filtrów Listy incydentów\Kalendarza (Helpdesk). [Master]
 • Autoryzacja agenta – Sprawdzanie oprócz nazwy FQDN, także nazwy Hostname. [Server]
 • Wyłączenie usuwanie nazwy DNS wprowadzonej w definicji komputera (DNSName) w procesie odłączania agenta. [Server]
 • Edytor pracownika – Sprawdzanie przed zapisem czy użytkownik już istnieje w bazie danych (Pracownicy). [Master]
 • Umożliwienie instalacji agenta na komputerach z starymi typami procesorów, niewspierającymi instrukcji SSE2. [Agent]
 • Optymalizacja wyszukiwania\filtrowania obiektów w drzewku wyposażenia\personelu (Komputery, Pracownicy). [Master]
 • Optymalizacja pobierania listy aplikacji do blokowania (Pracownicy) [Server, Agent]
 • Poprawa obsługi sortowania w formie wyboru pracownika (Komputery).[Master]
 • Uaktualnienie Devexpress do wersji 14.1 [Master, Server]

Usunięte błędy 8.3.0

 • Raport Aktywności pracowników – Usunięto problem błędnego raportowania informacji o aktywności pracownika w tooltip. [Master]
 • Poprawiono instalacja agenta na komputerze z zainstalowaną konsolą Master – nie powoduje przełączenie języka na domyślny. [Master, Agent]
 • Forma zarządzania kontami użytkowników systemu uplook – Usunięto problem sortowania listy działów („Unable to sort because the IComparer.Compare() method returns inconsistent results.”). [Master]
 • Poprawiono wyświetlanie ekranu przy małej rozdzielczości – pasek wyboru raportów wyświetla się w całości (Komputery/Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono nieprawidłowe grupowanie danych względem hostów -Odwiedzone strony WWW –  (uwzględnia parametry wywołania strony) (Pracownicy). [Master]
 • Poprawiono edytor wyposażenia – usunięto problem: „The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint ‚FK_cuoEquipment_corDepartment'” (Komputery). [Master]
 • Poprawiono kreator wyposażenia – odczytuje opis komputera w prowadzonego w opisie obiektu w usłudze Active Directory. [Master]
 • Poprawiono wyświetlanie nazw katalogów w drzewie komputerów/personelu – nazwy katalogów specjalnych wyświetlane są w jęz. polskim (Komputery/Pracownicy). [Master]
 • Usunięto problem: „The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan.” (Datalook) [Master, Server]
 • Usunięto problem samoczynnego przeładowania raportów (Pracownicy\Komputer). [Master]
 • Poprawiono konwersje wyników skanowania sprzętu po odtworzeniu bazy z backupu. [Narzędzie kopii bezpieczeństwa]
 • Usunięto problem: Brak blokowania aplikacji, w niektórych konfiguracjach środowiska domeny Windows (Pracownicy). [Agent, Server]
 • Usunięto problem: Po reinstalacji agenta nie można go autoryzować z poziomu raportu Zarządzanie agentami (Komputery). [Server]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj