Zdublowany identyfikator agenta (GUID)

Agent w systemie uplook jest rozpoznawany na podstawie unikalnego identyfikatora GUID’a (Globally Unique Identifier). W momencie instalacji agenta, wywoływana jest metoda, która tworzy GUID dla danego klucza w rejestrze. W przypadku sklonowanie obrazów dysku z zainstalowanym Agentem, zgłosi się on prawidłowo do serwera, ale zostaje przypisany do już istniejącego komputera (zmienia się tylko nazwa DNS tego komputera), co może powodować, także błędne przypisanie wyników skanowania sprzętu i oprogramowania.

Rozwiązanie:

Uwaga

Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma AplusC Systems nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Poniższe czynności umożliwiają usunięcie wpisu rejestru przechowującego informację o identyfikatorze agenta uplook-a. Podczas wykonywania poniższych czynności należy zachować maksymalną ostrożność. Przeprowadź operacje dla wszystkich komputerów, których systemy operacyjne były odtwarzane z obrazu dysku twardego:

 1. Zatrzymaj usługę uplook agent.
 2. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 3. Zlokalizuj następujący klucz:
  Windows 32bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook3\Agent
  Windows 64bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A plus C Systems\uplook3\Agent
 4. Za pomocą menu Rejestr wyeksportuj wybrany klucz rejestru (Agent) w celu wykonania jego kopii zapasowej. Przechowuj plik reg w bezpiecznej lokalizacji na wypadek, gdyby zaszła konieczność zaimportowania go w przyszłości.
 5. W kluczu rejestru Agent usuń parametr UID. Nie usuwaj całego klucza Agent. usuwanie_UID
 6. Zamknij Edytor rejestru.

  Uwaga

  Istnieje możliwość automatycznego usunięcia powielonych identyfikatorów agenta z użyciem skryptu (.bat) oraz polityki Group Policy Object (GPO) Patrz: Automatyczne usunięcie powielonych GUIDów agenta

 7. Uruchom usługę uplook agent.
 8. Uruchom konsolę zarządzającą uplook Master.
 9. Wybierz zakładkę Zasoby.
 10. Wyszukaj w drzewku wyposażenia (W module Zasoby) komputer, którego system operacyjny został odtworzony z obrazu dysku twardego.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy na danym komputerze i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odłącz agenta. odlaczanie agenta
 12. Po wykonaniu powyższej czynności w drzewku wyposażenia w katalogu Nieautoryzowani agenci, powinien pojawić się wpis z informacją o odłączonym agencie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na danym agencie i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Usuń agenta. usuwanie agenta
 13. Po kilkudziesięciu sekundach w katalogu Nieautoryzowani agenci zostanie zwrócony poprawny wpis o aktualnym agencie, należy wtedy wykonać proces autoryzacji agenta (Autoryzuj automatycznie). autoryzacja agenta


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły