Jak opóźnić start usługi uplook Server?

W przypadku wysoce obciążonych środowisk może się zdarzyć sytuacja taka, że serwer uplook zostanie uruchomiony wcześniej niż silnik bazodanowy. W takiej konfiguracji mimo, że status serwera uplook będzie wskazywał na to, że został uruchomiony to jednak sama usługa nie będzie działać poprawnie. Aby uniknąć takiej sytuacji należy skonfigurować zależność uplook server od usługi silnika bazy danych, który obsługuje serwer.

Uwaga

Instrukcja ta przeznaczona jest jedynie dla środowisk, w których serwer baz danych oraz uplook Server zainstalowane są na tej samej  maszynie

Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma AplusC Systems nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używaćEdytora rejestru na własną odpowiedzialność.

 

Rozwiązanie:

 1. Otwórz narzędzie konfiguracji serwera oraz sprawdź nazwę instancji, w której obsługiwana jest baza danych uplook
  konfiguracja serwera uplook
 2. Otwórz edytor rejestru [regedit.exe] oraz przejdź do klucza
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\

  na liście usług odnajdź instancję SQL (MSSQL$<nazwainstancji>) a następnie skopiuj jej nazwę

 3. Przejdź do klucza
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\uplook server

  oraz edytuj wartość DependOnService dodając w nowej linii nazwę instancji SQL
  Po zapisaniu tej konfiguracji, przy następnym starcie systemu, przed startem serwera uplook system operacyjny sprawdzi czy usługa SQL serwera już została uruchomiona, jeżeli nie, poczeka na nią.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły