Automatyczne usunięcie powielonych GUIDów agenta.

Rozwiązanie:

 1. Otwórz program Notatnik.
 2. skopiuj i wklej albo wpisz poniższy tekst:
  @ECHO OFF
  
  for /f "tokens=2,*" %%a in ('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook\Agent" /v "UID" 2^>NUL ^| findstr UID') do set UID64=%%b
  
  
  IF %UID64%=="HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook\Agent" /v "UID" (
  
  reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook\Agent" /v "UID" /f
  
  )
  
  GOTO END
  
  :END
  

  gdzie:

  „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook\Agent” /v „UID” to wartość parametru UID (np. 22a5e313-6fd9-4d6a-b3c0-cf5ca4795860) odczytana z poziomu rejestru systemu Windows (dla wybranego komputera, którego system został odtworzony z obrazu dysku twardego), dla poniższego klucza rejestru:

  Windows 32bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook\Agent
  

  uplook regedit

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 4. W polu Zapisz jako typ kliknij opcję Wszystkie pliki.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku z rozszerzeniem bat (np. DelAgentUID.bat), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Otwórz Edytor obiektów zasad grupy.
 7. Po otwarciu odpowiedniej polisy GPO lub utworzeniu nowej przeznaczonej do tego zadania przechodzimy do następującego elementu:
  
  Computer Configuration (Konfiguracja Komputera) | Policies (Zasady) | Windows Settings (Ustawienia systemu Windows) | Scripts (Skrypty) | Startup (Autostart)
 8. W tym miejscu konfigurujemy skrypt odpowiedzialny za modyfikację rejestru Windows.
 9. W oknie właściwości uruchamiamy Add (Dodaj) i w Nazwie skryptu wpisujemy nazwę utworzonego wcześniej skryptu (DelAgentUID.bat).

Uwaga

W pierwszej kolejności przetestuj działanie skryptu na kilku problematycznych komputerach.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły